banner

Nâzlı olsa da, aşka yakalanan kimse, Nâz çekmeğe de alışmalıdır elbette!

İmâm-ı Rabbânî, Üçüncü cild, 7. Mektûp.

Geceler

Nights

 

Geceler

Aşkımı anlattığım en kısa ân
Aşkın içinden geçtiği ân
Âşıka aşkımı anlattığım ân
Aşkın düştüğü geceler.

banner

Aşkın içinde yoğrulduğum
Aşkın boyutunda şekillendirildim
Aşkın ateşinde pişirildim
Aşkın düştüğü geceler.

Aşkın aşk ifadesi
Aşkın ilk cümlesi
Aşkın nûrumsu tütsüsü
Aşkın düştüğü geceler.

Kalbimdeki ateşin serinliği
Kalbimdeki sızının hafifliği
Kalbimdeki durgunluğun inkişâfı
Kalbimdeki aşkın aşk türküsü
Kalbime aşkın düştüğü geceler.

Simetrî (Mehmet Keçeci), 1997.

banner