Reel Fizik Ve Fiziksel Niceliklere Giriş I

 Reel Fizik Ve Fiziksel Niceliklere Giriş I

 Introduction to Real Physics and Physical Quantities I

Mehmet Keçeci

14.06.2003

 Neden fiziksel nicelik veya büyüklük?

 Everndeki reel olan herşeyi biz bu nicelikler aracılığı ile tanımlarız. Bunu anlamak için evreni çok iyi kavramamız gerekir.

 Reel fiziğin diğer bilim dallarından ayıran en önemli özelliği alt ve üst sınırlarının belirli olmasıdır. 10-35 m den başlar ve evrenin sınırında son bulur.öncesi ve sonrası reel fiziğin sınırları dışındadır. 0 ile 10-35 m lik kısım ne olacak burada kuantlaşma olmadığından bizim fiziksel algılarımızın dışına çıkacak bu bölge için ancak matematiksel modeller düşünebiliriz. Süperyay teorisyenlerinin yaptığı gibi.

 Örnegin: 1 cm alanı bir matematikçi referans noktasını ortası alarak her iki kısmıda sonsuza bölebilir böylece sınırlı bir alanda – sonsuzdan artı sonsuza uzanan bir doğru elde edbilir fakat kuanlaşan bir fiziksel dünyada bu mümkün değildir ancak ve ancak 1033 kere bölebiliriz.

 Ayrıca Big ben öncesi ve evrenimizin dışı için herhangi bir bilimsel niteleme yapamayız. Alan yok, zaman yok, boyut yok, madde yok, enerji yok yani matematiksel bir öngörüde dahi bulnmak anlamsız olmaktadır. Fakat 0 ile 10-35m arasında enerji mevcuttur. Bu bölgede sadece reel fiziksel tanımlama yapamayız reel olmayan matematiksel fizik tanımları yapmamızda her hangi bir sakınca yok. Tabi yanlız bu öngörüleri deneyemiyoruz.

 Fiziksel dünyayı tanımak için 3 tane tanım yapıyoruz bunlar:

  1. Skaler
  2.  Vektörel
  3.  Tansörel büyüklüklerdir.

 En güzel örneklerden biride Hız (velocity) ve Sürat (speed) tanımıdır. Bunlardan hangisi skaler hangisi vektöreldir. Bunu nasıl anlayacağız. Verilen bir nicelik

  1.  Yön (A–>B)
  2.  Doğrultu (Kuzey vs…)
  3.  Başlangıç (uygulama) noktası
  4.  Şiddeti (büyüklüğü) yoksa bu bir skalerdir. Varsa nasıl tanımlayacağız

 Örneğin: Üsküdardan İzimite Kuzey yönünde 90 km/saat hızında giden araç dediğimizde bu kesinlikle bir vektörel tanımlamadır ve bize Hızı verir fakat sadece 90 km/saat dediğimizde ne yöne gidiyor bilinmiyor, doğrultusu bilinmiyor, başlangıç noktası bilinmiyor bu bir skaler tanımdır ve bize sürati verir.

 Tansörel (tensor) tanım ise eğri ve yüksek boyutlardaki vektörel tanımlamadır. Astronomide ve izfiyet teorisinde oldukça çok kullanılır.

 MSc. Mehmet Keçeci