Güzel Konuşma ve Hitabet Sanatı

GÜZEL KONUŞMA ve HİTABET SANATI

Mehmet Keçeci

20.09.2007

“Büyük bir kapitalist olacağıma, keşke büyük bir hatip olsaydım” P. Armour

 

Tarihten bir örnek:

M.Ö. 44 yılı Sezar, Roma Senatosu’nun önünde almış olduğu 23 hançer darbesiyle yerde yatıyordu. Sezar’ın sert ve haris politikalarının Roma’yı yıkmakta olduğuna ve halk için en iyi yönetimin cumhuriyet rejimi olduğuna inanan Marcus Junius Brutus, Jül Sezar’ın (Gaius Julius Caesar/Gayus Yulius Kaysar MÖ 100-44) kanı yerde akarken Roma Forumu’ndan Romalılara seslendi. “Ulu Roma’nın insanları, Sezar’la dosttuk, onu çok severdim. Fakat Roma’yı Sezar’dan ve Sezar’ın Roma’yı sevdiğinden daha çok seviyordum. Demokrasi’nin Roma’da yaşaması, Roma insanlarının mutluluğu için Sezar’ın diktatörlüğünün son bulması gerekiyordu.”

Bu seslenişin ardından Sezar’ın Dışişleri bakanı ve Sezar’a çok bağlı olan Mark Antuan, Sezar’ın cesedi önünde birkaç söz söylemek için Roma Forumunda kürsüye çıktı. Roma halkı ikiye bölünmüştü. Antuan gözleri yaşlı olarak Sezar’ın hatırasını anlatan bir konuşma yapmaya başladı.

“Roma Halkı, Brütüs ve arkadaşları şerefli insanlardır, size sizin bildiğiniz şeyleri anlatacağım. Sezar bir diktatördü, fakat Roma’yı ve Romalıları severdi, Roma onun vatanıydı her şeyden daha çok ilgiliydi. Arkadaşlar, Romalılar, yurttaşlar buraya Sezar’ı methetmeye değil gömmeye geldim. Hatırlayın, Roma’da yoksullar inlediklerinde Sezar’da ağladı, Sezar şerefli bir insandı, …”

Bu sözler üzerine Romalılar Sezar’ı öldürenler aleyhine bağırıp çağırmaya başladılar. Bu etkili hitabet Sezar aleyhine esen rüzgârı tersine çevirdi. Romalıları coşturdu. Sezar’ı öldürenler başka yerlere kaçarak canlarını kurtardılar. Brutus ise kaçtıktan bir sene sonra intihar etti.

Hitabetin (Hitabet Sanatı: Retorik,  güzel konuşma, diksiyon) en temel kuralı güzel ve düzgün konuşmadır.  

Belagat  (meânî, beyan, bedî): Genellikle lisanın kullanımıyla etkili konuşma sanatıdır. Söz sanatlarını inceleyen bilim dalıdır. Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak, hiçbir yanlış ve eksik anlayışa yer bırakmayan, yorum gerektirmeyen, yapmacıktan uzak, düzgün anlatma sanatı.

Bunlar genellikle 3orijinal liberal sanatlar (trivium) içinde incelenebilir.

1.   Retorik (Hitabet Sanatı)

2.   Diyalektik (Başlangıçta tartışma sanatı veya çelişkili yollardan muhataplarını ikna etme sanatı anlamına gelmektedir. Karşıtlıkları kullanarak gerçekleştirilen akıl yürütme biçimidir)

3.   Gramer (Dil bilgisi, dilleri bütün cepheleriyle konu edinip inceleyen bilimin adıdır. Arapçada sarf ve nahv, nahiv ilmi, batı dillerinde ise gramer olarak adlandırılır. Bir dili seslerden cümlelere kadar, ihtiva ettiği bütün dil birliklerini, geniş bir şekilde mana ve vazife olarak inceleyen ilme dilbilgisi denir. Dil bilgisi, diğer birçok kuralın aksine belirli bir grup tarafından hazırlanmayıp, o dili kullanan insanların zaman geçtikçe gerekli kuralları oluşturmalarından veya var olan kuralları dilin gelişimine değiştirmelerinden oluşur.)

Marcus Tullius Ciceron (Çiçero) ağzına taşlar alarak uzun bir süre konuşma çalışması yaparak kekemeliğini gidermiş daha sonrada dünyanın en ünlühitabetçilerinden biri olmuştur.

Hitabet esnasında oluşan fizyolojik değişiklikler: Kalp iki misli çarpar ve heyecan son raddesine gelir. Akıldakiler hemen hemen unutulur. Burada beden ve duygu kontrolü önemlidir.

Hitabette, en önemli nokta söze çok iyi başlamaktır.

İlk sözler ve ilk izlenimler son derece önemlidir. Bir hatibin sözlerinin başında kurduğu ilk beş cümle ile seçmenler ekseriyetle ya kazanılır ya da kaybedilir. Zira sözebaşlandığında dinleyici olan dinleyicilerin beyni rahattır ve onun üzerine etkiyapmak nispeten daha kolaydır.

Süratle konuya gir ve süslü güzel söylemek merakına kapılma.

Sade ve anlaşılabilir kelimelerle konuya gir. Dinleyiciler çok sabırlı olamazlar, en başta dikkatlerini çekmezseniz bunu daha sonra gerçekleştirmeniz çok zor olabilir. Bu sebeple başlangıç kısa olmalı ve birkaç cümleden teşekkül etmelidir.

Dinleyicilere anlattıklarınızla merak uyandırın.

Dinleyicileri ilgilendiren bir olayı anlatın.

Konunun dinleyicileri hayati bir surette ilgilendirdiğini izah edin.

Dinleyicilere soru sorun, soru sormak onların konu hakkında düşünmelerini ve hatip ile işbirliği yapmalarını sağlar. Soru sormak için hazırlanırken ses tonunuzu alçaktan yükseğe doğru taşıyın. Arkadaşlar, buna hazır mısınız? gibi cevabı tek kelimelik sorular seçmenleri mutlu eder, kalabalıkta coşku oluşturur ve konuşmaya ilgiyi arttırır.

Sarsıcı olayları anlatarak söze başlayın. Dinleyicilerin duygusal yönlerine hitap edin.

Dinleyicileri hoşnut ediniz. Onların korkularını gidermek, onlara kollarını açarak “geliniz ülkenin geleceğini birlikte şekillendirelim “ söylemleri ortak menfaatleri, ortak noktaları çağrıştırır.

Dinleyicileri tanımaya çalışın.

Bir dinleyici topluluğuna karşı konuşuyorsanız, bu şehir, okul, üniversiteye göre değişecektir. Onlar hakkında önceden bilgi alınmalıdır. Nelere ihtiyaçları var, nelerden şikâyetleri var, en hassas konuları neler, siyasi görüşleri ve dini teamülleri nelerdir.

Onlara iltifat ederek, onura edin.

Söze iyi başlayıp iyi bitirin.

Bilgilerle süsleyin. Konuşmaya son veren sözlerin önemli bir vazifesi vardır. Bütün konuşmayı toparlar. Dinleyicilerin dikkatini bir müddet için konuşmanın geneli üzerine çeker ve konuşmayı bağlayan bağları tamamlar. Konuşmaya son veren sözleri peşinen hazırlayın ve söyleyin. “Artık söyleyecek bir sözüm kalmadı “ gibi bir sonla bağlamak yerine, “Yapacaklarımız için biz hazırız bu gemiyi birlikte yürütmek için değerli sizlerin katılımını ve yardımlarını bekliyor, vatan için her zaman canını feda eden bu şehrin güzel evlatlarına, güzel insanların enderin sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Sağlıcakla kalın…” gibi konuyu özetleyen onure edici şekilde bitirin.

Bir bilgiyi çok iyi aktarımı için çok iyi bilgi sahibi olmak, çalışmak, pratik yapmak fayda, yarar getirecektir.

Bir nutkun uzunluğu ile saatin hiçbir alakası yoktur. Uzun bir konuşma seçmenlere uzun gibi gelendir. Fakat kısası herkesin bir şey beklediği veya fazlasını beklediği sırada ansızın biten bir konuşmadır. Bir hatip dinleyici seçmenlerin gözlerine bakmalı ve gözlerinin nereye dikildiğine dikkat etmeli, akıllarının nerede dolaştığını keşfetmelidir.

Kaynaklar ve Tavsiye Kitaplar:

 1. Hz. Ali’nin Liderlik Sırları ve Hitabet Sanatı Âdem Özbay, Ö. Faruk Reca Armoni Yayıncılık

 2. Düşünve Başar Muhammed Bozdağ Yeni Kuşak

 3. Ruhsal Zekâ Muhammed Bozdağ BilgeYayıncılık

 4. Sınırsız Güç Anthony Robbins İnkılâp Kitabevi

 5. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı Stephen R. Covey Varlık Yayınları

 6. İçindeki Devi Uyandır Anthony Robbins İnkılap Kitabevi

 7. Duygusal Zekâ Daniel Goleman Varlık Yayınları

 8. Bedenin Dili Acar Baltas – Zuhal Baltas Remzi Kitabevi

 9. Negatif Limanlardan Pozitif Sulara Oğuz Saygın Hayat Yayınları

 10. Hitabet Sanatı Nejat Muallimoğlu Avcıol Matbaası

 11. İletişimsizlik Becerisi A. Kadir Özer Varlık Yayınları

 12. Kişisel İmaj Müjde Ker Dincer Alfa Yayınevi

 13. Konuşma Eğitimi Suat Taşer Papirüs Yayınevi

 14. Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı Dale Carnegie Epsilon Yayınkları

 15. Söz Söyleme ve İş Başarma Sanatı Dale Carnegie Gün Yayıncılık

 16. Alıntı

 17. Mehmet Keçeci

Tavsiyeler:

Hangi dili kullanıyorsan o dilde sözcükleri en güzel söyleme çalışmaları yapın.

Daha sonra spikerler için açılan kurslara gidebilirsiniz faydası olur.  Sakın şiveli konuşma dili ile genel ortamlarda konuşmayın. Dili en güzel bir şekilde kullanın. Mutlaka kişiselgelişim, farklı zeka türleri, beden dili, etkili sunum yapma, motivasyon (isteklendirme),  kendini ve çevreyi tanıma ile ilgili kitaplarını okuyun.

Konunuza hâkim olun. Karşı tarafın tezlerini çok iyi bilin.

İbn-i Haldun ilk önce karşı tarafın tezini çürütür sonra kendi tezini çürütürdü. Tabi ki karşı taraf şoke olur daha sonra doğrusunu açıklardı.

Dünyaca ünlü hatiplerin kitapların, kişisel gelişim kitaplarını okuyun ve uygulayın.

Kaynak: Alıntı +  MSc. Mehmet Keçeci

(Visited 208 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment