banner

“Copy Paste” (“Kopyala Yapıştır”) Bir Başsavcı İle Karşı Karşıyayız.

Copy Paste Advocate General

Mehmet Keçeci

16.03.2008

“Kopyala Yapıştır” Ne Demektir: Araştırılan konuların Internetten, kitaptan, gazetelerden oldugu gibi alınıp

  1. Hiç bir düzenleme dahi yapılmadan sunulması
  2. Düzenleme yapılsa dahi içeriğin kopya olması

Bu olay daha çok öğrencilik seviyesinde gözüken fakat eğitim ve araştırmacılık arttıkça azalan bir durumdur. Daha ileriki seviyelerde sadece bizden önce yapıldığı kesin olan araştırmaların (onlarda ilmi çerçevelerde yayınlanıp geçerliğiği kabul görmüş en azından çalışmanın onaylandığı bir durumdur) çift tırnak içine alınarak (ör: “…….” Yazar, yayın, sayı, sayfa, tarih vb. bilgilerin verilmesi) alıntı yapılması olayıdır.

Eğer bir iddia sahibi iddaasını kanıtlamak istiyorsa bilimsel değeri olmayan eserlerden alıntı yaparak tez ortaya sunamaz.

Hele bu yargı makamı gibi insanları, toplumları zan altına alan iddialar kesin hükümler ve deliller ortaya konmadan asla yapılamaz. Yoksa ne mi olur?

Türkiya Cumhuriyeti ve Türk Hukuku bir çaput parçası değer ihtiva etmez.

banner

Biraz daha kökene inersek bu “Kopyala Yapıştır” mantığında eğitimden gelen zaafiyet ve kapasite yetersizliği vardır.

Ben bile sadece “Kopyala Yapıştır” yapan öğrencilerimi uyarırım ve onlara bunun nasıl yapılacağını gösteririm.

Bilimsel değeri olmayan iddialarla siz siz olun (Yani Başsavcılar gibi yapmayın) kimseyi itham etmeyin.

————–

Bu Davanın Bir “Google Davası” Olduğunu

16 Mart 2008’de Söylemiştim.

19.06.2008

“Copy Paste” (“Kopyala Yapıştır”) Bir Başsavcı İle Karşı Karşıyayız.

Copy Paste Advocate General

Nereden ve Nasıl Anladım?

  1. Öğrencilerime verdiğim ödev yapılarına çok benziyordu.
  2. Deliller ispatlanmıyor farz ediliyordu.
  3. İçerik hataları mevcuttu ve tutarsızlıklar vardı. (Tek bir kalemden çıkmadığı aşikardı)
  4. 3000 öğrenci yetiştirmenin tecrübesi bu olsa gerek.
banner