banner

CERN Deneyi ve Nükleer Enerji Hakkındaki Görüşlerim

CERN Experiment and Thoughts About Nuclear Energy

Mehmet Keçeci
17/11/2008

 

  1. Bu deney insanoğlunun ulaştığı en mükemmel ve insanlığın zararını istemeyen bilim ve düşünce dünyamız için çok önemli bir çalışmadır. Bu deneyin başarılması gelecek nesillerin düşünce dünyasında yeni açılımlar yapacağı ümidi çok fazladır.
  2. Bazılarının korktuğu gibi bir senaryoya sahip değildir. Bu senaryolar konunun uzmanı olmayan veya deney mantığından uzak olan insanların kendilerini meşhur edebilme gayretlerinden başka bir şey değildir.
  3. Kuantum modelinin sorgulanmasında ve daha ileri modellerin ortaya atılmasında bizlere öncülük edebilecek sinyaller içermektedir. Şurası bir gerçektir ki evreni ve bizleri açıklayabilecek insanoğlu tarafından ortaya konmuş her modelin bir çok görünen veya görünmeyen eksiklikleri mevcuttur. Bunlar bazı dönemlerde sorgulanamazlar ama zamanı geldiğinde bütün bilim adamları artık yeni açılımlar beklerler. İşte ortaya konan yeni açılımların bir alt yapısı böyle deneylerle yeni bir bakış açısına sahip oluruz. Şunu unutmayın ki hiç bir bilimsek varsayım, teori, model veya kanun ne mutlaktır nede evreni açıklamaya yetebilir. Bunların hepsi bizim bakış açımızı, algılarımızı ve hislerimizi geliştiren birer olgulardır. (Olgu= Fenomen olarak kullandım içini başka bir makalede dolduracağım)
  4. Tabi ki atom bombasını ve diğerlerini biz yapmadık fakat dünyamızda 500′ün üzerinde nükleer enerji santrali varken bizlerin olaya veya realiteye arkamızı dönmemiz var olan bir gerçeği değiştirmeyecektir. Alternatif enerjiler ne zaman yeterli olur o zaman bunu devre dışı bırakabiliriz. Dünya enerji darboğazına giderken bizler yine atom bombalarını yapanların ellerine mi bakacağız. Bunun kesim çözümü ortaya konması gerekir. Petrol bittiği, suyun kirlendiği, ormanların yok olduğu bir zamana doğru gitmekteyiz. Bu zamanda evlatlarımızı, ülkemizi ve insanlığı diğer çıkarcı kesimlerin ellerinden nasıl koruyacağız. Enerji ithal ederek mi? Dışa bağımlı kalarak mı? Cerrahiyi kimse istemez ama zaruri kalınca da kimse reddetmez.
  5. Bilim adamları ve diğerleri sadece insanlık için kullanılacağı garantisi verilen bir sistemden aşırı çekinmenin bizi dünyanın ulaşacağı bilimden uzaklaştırması, fakirleştirmesi de kaçınılmaz olacaktır.
  6. Biz ülke olarak böyle bir enerjide Avrupa Atom Ajansının denetimi altında olunacağının garantisini vermiş bir ülkeyiz. Eğer bir gün gerçek bir nükleer santrali kurabilirsek dünyadaki sıralamada 600. sıralardan aşağı olmayacağımız kesin.
  7. Yada gerçekliğe dayanan yepyeni projeler ortaya koymamız kaçınılmazdır.
  8. Eğer iyi niyet olduktan sonra hangisini seçerseniz seçin sonuç güzel olacaktır.

Ek 1: 13.04.2011

banner

 

[1]

Kaynaklar/References:

  1. http://www.youtube.com/watch?v=aPss1JHM44o&list=UUBVkKYfOZkSSTuXFHFCmsMw&index=1
banner