banner
Paralel Evrenler Gerçekten Var mı?
Süperstring (süpersicim) ve M-Teorisi,
Karadelikler, Deja vu, Kuantum Alan Teorisi
 

Parallel Universe (Really Exist?), Superstring & M-Theory, Black Hole,

Déjà vu, Quantum Field Theory

TV PROGRAMIM-2

Mehmet Keçeci

06.19.2011

Olmayan Paralel Evrenler

Arşiv Yayını

22.06.2011 / 2.si

Paralel Evrenler Yoktur from Mehmet Keçeci on Vimeo.

Paralel Ervenler Yoktur. Burada ki “Reel Fiziksel Paralel Evrenler” ifadesi “Âlemler” ifadesi ile belirtilenler değildirler.

2. Paralel Evrenler TV Programında Sorulan Bazı Sorular

 1. CERN’deki son gelişmeler nelerdir?
 2. Higgs Bozonu ile Parçacık arasındaki ilişki nedir?
 3. Madde ve Anti-Madde Nasıl oluştu?
 4. Evrenin oluşumunu açıklayan tek bir formül var mı?
 5. Kütle çekimi nedir?
 6. Kütle çekiminin evrene etkileri nelerdir?
 7. İzafiyet teorisi nedir?
 8. Birleşik alan teorisi nedir?
 9. String/Sicim nedir?
 10. Sicim teorisi nedir?
 11. Sicim teorisi ile gravitasyonun ilişkisi nedir?
 12. M-Teorisi nedir?
 13. Yüksek boyutlar nedir?
 14. M-Teorisinde zar/membrane ne anlama geliyor?
 15. Evrende fiziksel yasalar tek midir?
 16. Paralel Evren nedir?
 17. Paralel evrenler gerçekte var mıdır?
 18. Paralel evrenlerle gravitasyonun ilgisi nedir?
 19. Arka alan/fon ışıması nedir?
 20. Arka alan ışımasının paralel evrenlerle bir ilişkisi var mıdır?
 21. Karadelikler nedir?
 22. Karadelikler nasıl oluşur?
 23. Karadelikler ile evren arasındaki ilişki nedir?
 24. Dejavu”nun paralel evrenlerle bir ilişkisi olabilir mi?
 25. Fizikçiler ve nörologlar dejavu”ya nasıl yaklaşıyor?
 26. Gravitasyon neden bu kadar zayıf?
 27. Gravitasyon paralel evrenlerden mi sızıyor?
 28. Her gözlemci deneye müdahil midir?
 29. Paralel evrencilerin evren ve Tanrıya bakışları nedir?
 30. Fizikle matematiğin farkı nedir?
 31. Maddenin ilk oluştuğunda evrendeki kanunlar nasıldı?
 32. Anti madde nedir?
 33. Madde ve anti-madde nasıl oluşmuştur?
 34. Evrenin kütlesi nasıl bulundu?
 35. Evrenin kütlesi %100 doğru mudur?
 36. Kara madde nedir?
 37. Karanlık enerji nedir?
 38. Evrende henüz bulamadığımız madde ve karanlık madde var mıdır?
 39. Gama ışıması nedir?
 40. Evrenin genişleme hızı artıyor mu?
 41. Evrenin hızına neler etki ediyor?

——

13.04.2011/1.si

CERN Deneyi, Big Bang, Fukushima Nükleer Reaktörü ve Nükleer enerji.

CERNExperiment, Big Bang, Fukushima NuclearReactorand Nuclear Energy.

 

Harika Ekşioğlu ’nun sunduğu “-1 Fizik Ötesi” programın ana konuğuydum.  
22.06.2011 Çarşamba 21:00-21:15’de 90 dakika yayınlanmıştır.

Not1: Bir yerde Poka-Yoke metodunu Toshiba buldu diyorum Toyota olarak düzeltirim.

Not2: TV ekranında bir yerde “X Bozonu” yazılmış bu “Higgs Bozonu” olacaktır. Ben konuşurken hızlı yazan bir kişi aynı anda bu konuşmayı yazıya geçiriyor bazen yabancı kelimeler yanlış anlaşılabiliyor.

Not3: TV ekranında bir yerde “Anti Madde (Karanlık Madde) Nasıl Keşfedildi? yazılmış “Anti Madde” ile “Karanlık Madde- Darkmatter” ayrı ayrı şeylerdir.

Not 4: Elektronun geçişi bizler için çok önemli. Burada çok farklı yorumlar ve düşüncelerin olması doğaldır. Fakat reel fiziksel-maddi yani kuantlardan oluşan evren kuantize olduğundan sürekli değil kesiklidir ve bu sayede boyutsallık kazanır. Saf enerji ise süreklidir ve fiziksel boyutsalllık kazanamaz.

Not 5: Evren ilk başta çok hızlı açılıyordu sonra yavaşladı ve şimdi tekrar hızlanmaktadır. Evrenin ilk oluşumunda karanlık enerji yoktu fakat kara madde (%63) (%10 nötrino, %15 foton, %12 atom) mevcuttu. Zaman ilerledikçe kara madde azaldırken karanlık enerji artmaya başladı (%72 karanlık enerji, %23 kara madde, %4,6 atom). Evrenin hızlanmasının sebebide bu değişimdir. Evrenin ilk anında gelişleme için bir ivmesi mevcuttur. “Işımayan foton” ifadem “Işımayan madde” olacaktır. Ekranda bazen ifade etmek istediğimiz kelimelerin yerine farklı kullanabiliyoruz. Sürçü lisan ettik isek affola.

Not 6: Son çalışmalar quasi-star (quasar-yıldısımsı)ların (bunlar aslında birer galaksidir) içindeki karadeliklerdeki gazların merkeze yönelik oldukları gösterilmiştir. Böylece Karadeliklerin karşıtı olan Akdeliklerin son delilleride ortadan kalkmıştır. Bunlar aslında bizim alan denklemlerimizin simetrik olmalarından gelirler fakat zamanları ters yönedirler. Şu anakadar bunlarla ilgili herhangi bir delil bulunamamıştır.

Not 7: Simetri kırınımını higgs alanı yapıyor. Biz fotonların evrenin dışına çıktığını zaten öne sürmedik. Arkafon işımasındaki en az sıcaklık ile en fazla sıcaklık arasındaki fark arasında 0,0004 Kelvin (kırmızı alanlar ile mavi alanlar arasındaki fark) farkı vardır. Eğer paralel evrenler olsaydı arkafon ışıma haritası her an ekranı cam kırma oyununun ekranı gibi olurdu. 7 yıllık yapılan çalışmaların sonucunda böyle bir şeye rastlanamamıştır. Bu konu anlatıldığında Higgsler daha ispatlanmış değildi. Bir burada ve diğer yayınlarımızda Higgslerin olduğunu savunmuşuzdur. Hatta ve hatta yayınla bunun biz teorikçilere göre varlığının kesin gözü ile bakıldığını ifade etmişizdir. Sadece ispatlanmadan ispatlanmış gibi konuşmanın uygunsuzluğu için bir yerde reel fizik açısından simetri kırınımı için deneysel kesinlik olmadığını vurgulamışız.

Not 8: “Evren sonsuz olsaydı” ifadesi zamanın da sonsuz olmuş olması ile mümkündür. Evrenin her birimi düzenli dağılmasa da sonsuz bir zamanda her yönden sonsuz enerjinin gelmesi anlamına gelir. Evrenin sonsuz olmasına farklı yorumlarda yapılabilir. Hepsini bir zenginlik olarak görürüm.

Not 9: Bir yerde “Işıma yapmayan fotonlar” demişim bu “Işıma yapmayan madde” olarak değiştiririm. Yayın esnasında bazen ağzımızdan çıkan ifadeler farklı olabiliyor. Sürçü lisan ettik ise affola. Yayın esnasında farketmeden ağzımızdan çıkan her sözü bire bir almayınız çünkü farketmeden farklı kelimeler kullanmış olabiliyoruz. Anlatmak istediğimiz konuya odaklanınız. Bir hatıramı anlatayım: Kuantum dersinde hocamız bir gün geldi ve bize dediki. Ben bazen formüllerde hata yapıyorum diğer sınıf beni uyarıyor fakat sizler beni hiç uyarmuyorsunuz dediğinde hocama dedim ki: Hocam biz hataları farkedip düzeltiyoruz ve sizin istiyerek yapmadığınızın farkında olduğumuzdan sizi bunun için uyarmuyoruz. Sürçü lisan ettik isek affola böyle durumlar için değimidir.

Not 10: Gravitonlar paralel evrenler arası geçiş yaptığına göre paralel evrenler deneysel değil midir? Evet, gravitonların geçtiği ispatlanmış olsaydı bu deneysel olurdu. Fakat böyle bir ispat şu ana kadar yapılamamıştır. Arka alan ışımasında yapılan 7 senelik ileri düzeydeki araştırmalar böyle bir şeye rastlanamamıştır. Araştırmalar son bulmuş değildir fakat şu an için hiçbir deneysel veri yoktur. Arka alandaki bazı dalgalanmalar ise karadelik patlamalarından meydana gelmektedir. Arkaalan resmine baktığımızda şu an için paralel evrenlerin varlığı gözükmemektedir.

Not 11: Dışardan bakıldığından her ikiside kuarkların etkileşimi gibi gelse de aslında Güçlü Nükleer Kuvvet veya Kuantum Renk Dinamiğinden oluşan kuvvet kuarkların birbirleriyle gluonlar aracılığı ile yaptığı artı gluonların kendi aralarındaki etkileşimdir. Mutlaka gluonlar vardır.
Zayıf Nükleer Kuvvet veya Elektro-Zayıf Kuvvet (1968 de elektro manyetik kuvvet ile Zayıf kuvvet birleştirilmiştir) ise 2 şekilde gerçekleşir.
1-Yüklü akım etkileşimi: Charged current interaction: W-, W+
2-Yüksüz akım etkileşimi: Neutral current interaction: Z0
Electroweak interaction, Electroweak force, QED diye ararsan bir çok örnek görürsünüz. Burada gluonlar yoktur. Kuark başka bir kuarka dönüşürken bile gluonlar devrede değildir.

Not 12: WMAP arkaalan ışıma araştırması 2001’de başlayıp 2010’da bitti analizleri ise 2012’ye kadar sürdü ve hala da devam etmektedir. Burada yapılan çalışmalarda sıcak ve soğuk noktaların analizleri yapılır. 2007 yedide yapılan analizlerde paralel evrenlerle ilgili olabilecek veriler gelmeye başladı fakat 2012’de yapılan son kozmik doku analizlerinde görüldükü bunların paralel evrenlerle ilgileri yok. Ref: http://arxiv.org/pdf/1203.1928v2.pdf bakınız. Ben bunu 2011 yılında ham verilerden çıkarmıştım.

Arkaalan ışıması nasıl Big Bang hakkında bilgi veriyorsa ve eğer bir paralel evrenler dizisi varsa ve graviton sızması oluyor ise onlar hakkında da bilgi vermelidir. Aynı anda açılan paralel evrenler için bunu çözmek zor olabilir fakat her an oluşan paralel evrenler için bunu anlamak çok kolaydır. Şu an için Big Bang anı dışında oluşan paralel evrenleri göremiyoruz. Aynı anda oluşanlar için 20 yıl içinde daha hassas ve ileri veri çalışmaları gerekir. Dokuları anlamlandırma bir “yöntem” içerir. Her yöntem farklı metodlar ve anlamlar içerebilir ve doğrulukları zamanla anlaşılırlar.

Not 13: Soğan zarı modeli paralel evrenlerle değil sonsuz bir evren olsaydı nasıl olması gerekirdi için bir düşüncedir ve farklı yorumları vardır. Buna takılmayalım. Arkaalan ışıması evrenin her yeri için geçerlidir. Arkaalan ışıması sadece aynı anda açılan paralel evrenlerin tesbitinde zor olabilir fakat farklı zamanlarda açılan paralel evrenler için kolaydır ve paralel evrenler varsa farklı zamanlarda sürekli oluşması gerekir. Graviton kuantum seviyesindedir fakat etkisi evren çapındadır.

Not 14: Uzayın metriği ve değişimi: Bunun için Einstein’nın Özel Rölâtivite Teorisini incelemeniz ve geodeziyi (jeodezi, geodesy; geodezik, jeodezik, geodesic) etkileyen faktörlere bakmanız gerekir. “Uzay-Zaman mutlak değerler olmamasına rağmen Uzay-Zaman Aralığı (delta l) mutlak bir değerdir.” Basınç ve geodezinin gerilimi gibi etkenler bunda ihmal edilmiştir. Ayrıntılar için Özel Rölâlivite (Special Relativity) ayrıca Genel Rölâtivite konusundan maddenin hareketinde geodeziyi izlediği ile ilgili konularına bakabilirsiniz. Orada birçok farklı örnekler bulabilirsiniz.
 

Konu: Paralel Evrenler Gerçekten Var mı? Süperstring (süpersicim) ve M-Teorisi, Karadelikler, Deja vu
II. Bölüm: Paralel Evrenler Gerçekten Var mı?
 1.  
 2. http://vimeo.com/25476010
 3. http://www.mpltv.de/mpltv.php?action=arsiv&islem=izle&id=4251
 4. http://www.mpltv.de/mpltv.php? action=arsiv&id=82 016.Bölüm
 5. http://www.livestream.com/mehmetkececi/video?clipId=flv_700c3f18-2f85-40a3-9978-280f7cf018bd
 6. http://www.livestream.com/mehmetkececi
 7. http://www.youtube.com/user/kececimehmet/videos
 8. http://www.flickr.com/photos/mkececi/7234140608/
 9. http://www.dailymotion.com/playlist/x24cxf_Mehmet_Ke%C3%A7eci_facebook-videotab

 I. Bölüm için: Cern Deneyi ve Fukushima Nükleer Kazası

banner
 1. http://www.youtube.com/user/bilginomi/videos
 2. http://vimeo.com/22383108
 3. http://www.mpltv.de/mpltv.php?action=arsiv&islem=izle&id=4001
 4. http://www.mpltv.de/mpltv.php? action=arsiv&id=82 06.Bölüm
 5. http://www.livestream.com/mehmetkececi/video?clipId=flv_974aaeef-6f1e-45d7-a7a7-2faef427b750
 6. http://www.livestream.com/mehmetkececi
 7. http://www.youtube.com/watch?v=aPss1JHM44o&list=UUBVkKYfOZkSSTuXFHFCmsMw
 8. http://www.flickr.com/photos/mkececi/7233911198/
 9. http://www.dailymotion.com/video/x200el8_cern-1_school
 10. http://www.dailymotion.com/video/x200f0s_cern-2_school

I. Programda sorulan bazı sorular

 1. Fukushima nükleer felaketi Amerika Kıtasına ne ölçüde zarar verir?
 2. Dünyada yaşanan nükleer kazalar?
 3. Türkiye’de nükleer santral yapımında dikkat edilmesi gerekenler?
 4. Güneş ve rüzgâr enerjisi gereksinimi?
 5. Nükleer enerjinin faydaları ve zararları nelerdir?
 6. Radon gazının tehlikeleri ve bodrum katta yaşayanlar neler yapmalı?
 7. Radyoaktif madde nedir?
 8. Nükleer enerji ve nükleer enerji santrali nedir?
 9. Türkiye’de nükleer santral kurulmalı mı?
 10. Fukushima nükleer felaketinden nasıl ders çıkarabiliriz?
 11. Fukushima nükleer santralinde neler yaşandı?
 12. Nebula nedir?
 13. Nebulalardaki farklı renkler ne anlama gelir?
 14. Nebulalar hangi aşamada oluştular?
 15. Yıldız patlamaları nedir?
 16. Güneşin enerjisi nereden geliyor?
 17. Ağır metaller nasıl oluşur ve Dünyaya nereden gelmiştir?
 18. Su Dünyaya nereden geldi?
 19. Dünya gezegeni ilk dönemlerde nasıldı?
 20. Dünya nasıl oluştu?
 21. Uzay renklimi görünür?
 22. Güneşimizin ömrü ne kadardır?
 23. Evrenin soğuma hızı nedir?
 24. Arkaalan, arkafon ışıması nedir?
 25. Big Bang teorisi nedir?
 26. Evren küçülebilir mi?
 27. Evrenin yaşı nedir?
 28. Galaksiler bizden uzaklaşıyor mu?
 29. Karanlık madde nedir ve gerçekte var mı?
 30. Evrenin gelişmesini sağlayan bir itici güç var mı?
 31. Evren hangi hızla büyüyor?
 32. Big Bang’in diğer modellerle kıyaslaması nedir?
 33. Anti madde nedir?
 34. Madde-Antimadde reaktörleri ile uzayda seyahat edebilir miyiz?
 35. Nükleer reaktör yerine antimadde reaktörleri olabilir mi?
 36. Antimadde yakalanması?
 37. Cern deneyi?
 38. Cern deneyinde gelinen son nokta nedir?
 39. Cern deneyinde neler elde edilmeye çalışılıyor?
 40. Neden evren tahmin edilenden daha hızlı büyüyor?
 41. Evrenin soğuması nasıl keşfedildi?
 42. Evrenin soğumasının ne gibi etkileri olur?
 43. Evren donmak üzere mi?
 44. Kâinatın yaratılışının ilk dakikalarında neler oldu?
 45. Fizik için illa denenmesi mi gerekir?
 46. Big Bang’den sonraki ilk 3 dakikanın önemi nedir?
 47. Başlangıçta ki madde anti madde eşitliği neden bozuldu?
 48. Higgs bozonu nedir?
 49. Cern deneyi ve Higgs bozonu?

Tüm Arşiv

Paralel Evrenler-22.06.2011

 

Cern Deneyi, Fukushima-13.04.2011

 

13.04.2011/1.si Cern Deneyi, Fukushima

1

2

Madde Anti-Madde dengesinin bozulması’nın Higgs Bozonlarının yaptığı ispatlandı (Bu program esnasında Higgs Bozonları daha teorik parçacıktı)

3

4

5

6

7

8

9

22.06.2011 / 2.si Paralel Evrenler Gerçekten Var mı?

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

(Not: Işıma yapmayan foton dil sürçmesidir. Işıma yapmayan maddedir. Evrenin hızının artışı için Kara Madde ve Karanlık enerji dir fakat mazı modellerde Karanlık enerjiye ihtiyaç duymazlar.)

2.8

 Paralel Evrenler Gerçekten Varmı?

Cern Deneyi, Big Bang, Fukushima Nükleer Reaktörü ve Nükleer Enerji

============

Dailymotion

CERN Deneyi 1.1 13.04.2011


CERN_1 paylaşan: kecheci

http://www.dailymotion.com/video/x200el8_cern-1_school

Dailymotion

1.2


CERN_2 paylaşan: kecheci

http://www.dailymotion.com/video/x200f0s_cern-2_school

Paralel Evrenler Yoktur 2.1


Paralel Evrenler Yoktur_1 paylaşan: kecheci

http://www.dailymotion.com/video/x200l4x_paralel-evrenler-yoktur-1_school

Paralel Evrenler Yoktur 2.2


Paralel Evrenler Yoktur 2 paylaşan: kecheci

CERN

Paralel Evrenler Yoktur

banner

banner

 Boyutsal Düşünce

 Dimensional Thinking

 Mehmet Keçeci

19.06.2011

 

 “Boyutsal Düşünce” adlı makalem “Satranç Life” dergisinin 18. sayısı (Temmuz-Ağustos 2011) nda “kapak yazısı” olarak yayınlanmıştır.

 

 Satranç Life

 

 Satranç Life Boyutsal Düşünce

 Boyutsal Düşünce

 

 Boyutsal Düşünce

 

 Boyutsal Düşünce

 

 Boyutsal Düşünce

 Makalem “Boyutsal Düşünce” 30-31-32-33-34. sayfalardadır.

 İlk Sayfaları incelemek için

 1.  
 2.  http://www.emecmua.com/DergiRead.aspx?DID=433&SayID=7508
   
 3.  http://www.emecmua.com/YayinDetay.aspx?DID=433#
   

 İçerik

 BU SAYI 1 MİLYON 750 BİN OYUNLUK DATABASE CD”Sİ HEDİYE

 Bu ay ki konu ve konuklarımız;

 

 Boyutsal Düşünce

Mehmet Keçeci

banner

 Alina L’Ami :”Satrançtan zevk almayı unutmayın” röportaj

 Ata  Seçer “Kaybedersem yanıma gelmeyin” röportaj

 Dünya Şehirleri: Vietnamlı Ejderha Hanoi- Aydın Öndül

 İl tanıtımı:Burdur

 Chessbass Öğreniyorum –Chessbase 11 Yenilikleri-FI Cemil Yener

 Sporcu Sağlığı: Stress

 Usta Analizleri: GM Barış Esen,  FM Serkan Yeke, FM Selim Çıtak, IM Mert Erdoğdu,IM Yakup Erturan, WGM Salome Melia

 Antrenör Dünyası: Ferhat Kuru-İki ileri bir geri

 Antrenör Dünyası: Gürkan Aydeniz- İyi bir satranç sporcusu iyi bir antrenörmüdür?

 Antrenör Dünyası:Melih Karataş-Taş Duvar Piyon Formasyonu-2

 Serkan Hoca ile Satranç Öğreniyorum: Açılış Stratejisi-5-FM Serkan Yeke

 

 Satranç Life

 

 Taktik Köşesi-M.Deniz Taşdelen

 Kombinezon ve Etüdler-Ilgaz Gümüştaş

 Köşe Yazısı: Ateş Ülker-Fide Oyun Kuralları’nın 9.1 a maddesi gerekli midir?

 Köşe Yazısı: Cem Pekün-Satranç özdeyişleri (Fischer)

 Köşe Yazısı: Murat Kul-63’e 3

 Köşe Yazısı: Özgür Acar-Takım turnuvaları

 Köşe Yazısı: Zeki Demircan-Harekete geçmenin tam zamanı

 Kuvay Sanlı: Bizim Reis

 Tarih: Suat Boztepe

 Karikatür:Melih Birgi

 Top 25

 Unutulmayan Oyunlar

 

 Satranç Life Çocuk

 

 Satranç life Çocuk

 Taşların Kralı: Şah

 Ayşe Öğretmen’in Minik Ustaları:Ayşe Türeller Tolgar

 Satranç Bahçesi:Ebru Duygun

 Bir hamlede matlar

 Çatal soruları

 Zeka soruları

 Bunları biliyor musunuz?

 Resim boyama

 Hayvanları Tanıyalım:Tembel Hayvan

 Masal:Sihirli Kapı

banner

banner

Türkçe, Japonca ve Korece Arasındaki Benzerlikler

(Altay Dil Grubu)

Derleyen: Mehmet Keçeci
11.06.2011

banner
 1.     Türkçe ile Korece ve Japonca dil bilgisel olarak, cümle yapıları ve kelime yapılarında büyük benzerlikler gösterirler. Ancak kelimelerin kökleri ve anlamları durumunda bu tür benzerlikler bulmak pek mümkün değildir. Ben bunun sebebinin başka kültürler arasında özellikle Çin kültürü etkisinde kalarak kullandıkları kelimeleri unutmuşlar fakat gramer yapısı devam etmeyi sürdürmüştür. Japonlar ortalama 30 sene önce Altaylardan ayrıldığını düşünürse bununda normal olduğu anlaşılır. Ama benzerlerini bulunacağı kanısındayım. Bunun için dillerin tarihsel dönüşümünü de bilmek gerekir. Korece ve Japoncada kullanılan kelimeler birbirlerine yakın olmasa da her iki dil de yazılarında Çin karakterlerini kullanmaları nedeniyle Çinceden çok fazla etkilenmişlerdir. Her iki dilde de toplam kelime hazinesinin yaklaşık %50-60 kadarının Çince kökenli kelimelerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu da Korece ve Japoncada, Çinceden kaynaklanan benzer kelimelerin var olması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Fakat dil karşılaştırmalarında sık sık yapılan hatalardan biride günümüz konuşulan dil ile kıyaslamak gibi. Örneğin Türkçede kullandığımız “akşam” kelimesi aslında bize Soğdakçadan geçmiştir. Dillerin kökenini araştırmadan günümüzün ifadeleri ile karşılaştırmak bize birçok hata verecektir. Çinde kurulan ilk devlet Türklere aittir ve onların Çin kültürünede etkileri ayrıca araştırılması gerekir.
 2.     Bu üç dilde de cümle benzer şekilde kurulur; yani özne, fail başta ve yüklem sonda yer alır.
 3.     Ayrıca sözcüklerin sonlarına ekler getirilerek anlam farklılıkları oluşturulabilir.
 4.     Sözcüklerde cinsiyet yoktur.
 5.     İsim ve sıfat tamlamalarında, tamlayan önce, tamlanan sonra yazılır.
 6.     Her üç dilde de değişik saygı düzeylerinde konuşma biçimlerinin varlığıdır.

Daha fazla bilgi almak isteyenler:

Korece – Türkçe – Japonca

banner