2 Ödev 2 Düşünce

2 Ödev 2 Düşünce

2 Homework 2 Thought

2010-2011 Döneminde Öğrencilerime Verdiğim 2 Senaryo Ödevi

Mehmet Keçeci
14.11.2011

 Bu ödevlerde ki amacım öğrencilerimin hem sunum yapmasını öğrenirken hem de hayatın her haline hazır olmalarıdır. Olayları seyreden değil müdahale eden, çözümleyen, analiz eden olmalarıdır.

Müdahale eden

 

Ödev 1:

Kendi dalınızla ilgili bir “İyilik Harekâtı Senaryosu” (goodness, kindness, favor, good health, benefit, advantage, Best-Case Scenario, Scenario of Kindness Operation) hazırlayacaksınız.

05.01.2011

1. Senaryonun tüm kademeleri olacak.
2. Senaryoda dalınızı ve kendinizin rolünü kullanacaksınız.
3. Senaryonun her kademesinin Nasılı?, Nedeni? Üretilecektir. (5n+1k)
4. PowerPoint”te hazırlanacak.
5. Resim ve videoları kullanacaksınız.
6. Senaryolar bilimsel öngörüleri kullanarak daha iyi nasıl olabiliri yani bir felaket gelmeden önce buna nasıl hazırlanırız.
7. En az 30 sayfa olmalıdır.
8. Pragmatik (pragmatic, pragmatik, pratik, uygulamacı, faydacı, yararcı, eğitici ve öğretici) düşünce tarzını yakalamaya çalışınız.
9. Noktalama ve yazım hatası olmayacak.

İyilik

 

Ödev 2:

Kendi dalınızla ilgili bir “Felâket Senaryosu” (disaster, calamity, catastrophe, Worst-Case Scenario) hazırlayacaksınız.

31.03.2011

1. Senaryonun tüm kademeleri olacak.
2. Senaryoda dalınızı ve kendinizin rolünü kullanacaksınız.
3. Senaryonun her kademesinin Nedeni?, Çözümü? Üretilecektir. (5n+1k)
4. PowerPoint’te hazırlanacak. Resim ve videoları kullanacaksınız.
5. Ödevin başına adınızın barkodu konacaktır.
6. Senaryolar bilim dışı değil fakat zorlayan senaryolar olabilir. (Ör: Son yüzyılda en büyük deprem 9,5 iken siz 10’luk bir deprem düşünebilirsiniz fakat 11’lik yapmayınız. Var olanın bir adım ötesi en güzel projedir.)
7. En az 30 sayfa olmalıdır.
8. Pragmatik (pragmatic, pragmatik, pratik, uygulamacı, faydacı, yararcı, eğitici ve öğretici) düşünce tarzını yakalamaya çalışınız.
9. Noktalama ve yazım hatası olmayacak.

Felaket