banner

Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu

Energy Efficiency and Energy Saving

28.12.2012

Mehmet Keçeci

LED Ampul

LED Ampul ve El

    Enerji kaynakları, üretimi, iletimi ve harcanması günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Çok fazla enerji kaynağı olmasına karşın başta saydığımız problemlerin istenen verimlilikte bir çözümü bulunamamıştır. Fakat her geçen gün küçük adımlarla ilerlemeler sağlanmaktadır.

    Biz bu devasa sorunlar yumağı yerine basit ve öz çözümler önereceğiz. Bunları evinizde, iş yerlerinizde uygulayarak belki akmasa da damlayarak aile bütçenize bir nebzede olsa zarar yerine katkı sağlamaktır amacımız.

Bunların en kötü yanı ise siz kapalı zannettiğinizde aslında enerji harcayan cihazlardır. Bazılarının farklı amaçlar için kullanıldıkları düşünüldüğünde (Ör: Bilgisayarların uzaktan açılabilmesi gibi) faydaları da olsalar çoğumuz bu özellikleri kullanmamaktayız veya çok daha düşük enerji tüketimi teknolojileri ile bunlar optimize edilebilirler.

Kapalıyken enerji harcayan cihazlar (Marka ve modellerine göre değişebilirler): Ölçümler bana (Mehmet Keçeci) aittir. Alıntı değillerdir.

No

Kapalıyken Enerji

Harcayan Cihazlar

Açıkken Harcadıkları

Enerji W (Watt)

Kapalıyken Harcadıkları

Enerji W (Watt)

1

Televizyonlar 55 Ekran CRT

50-60 W

7-8 W (Uzaktan kumanda ile kapatıp led yanarken)

0 W butonundan/düğmesinden kapatınca

2

Uydu alıcıları

15 W

13 W (Uydu alıcısı sıcaktan bozulduğundan diğerleri ile uyuşmuyor olabilir)

3

Bilgisayarlar

80-120 W

5 W

4

Monitörler 17 inch LCD

30 W

1 W+0,1 W Led

5

Bozuk cihazlar

Açıkken harcadıkları kadar harcayabilirler

6

banner

ADSL Modem

5,9-6,1 W

5,9-6,1 W Interneti kullanmadığınızda mutlaka kapatınız.

7 Küçük Yerli Model Uydu Alıcısı 4-4,1 W Eski modellere göre oldukça az enerji harcıyorlar. 31.05.2013
8 80 Ekran LED TV (~32″)

Normal: ~56W (Max. Aydınlık)

Eco: min. ~23W, ~36W, ~46W (yeterli aydınlık veriyor)

Modeller arası enerji kullanımı değişir.

0,5W

04.05.2014

Ekran büyüdükçe enerji kullanımı artar.

    Dalgalanma: Genelde ilk açıldıklarında  veya çalışırken çalışma Watt’ının üzerlerine çıkabilirler. 80 W’ta çalışan bir bilgisayar bir anda 150 W’ı görebilir. Bu yüzden bilgisayarların Güç Kaynakları (Power Supply) 225 W ve üzeri seçilirler. Bu kararlı çalışmalarına yardımcı olur. Bir Buzdolabı kapalı iken enerji tüketmez fakat ilk çalıştığında 175 W ile başlayıp kararlı hale geldiğinde 130 W’a iner.

Çözümler:

 1. Cihazı kapattıktan sonra enerji düğmesinden de kapatınız. Fişin takılı olduğu prizin enerji düğmesini de kapatınız (Kırmızı Led Sönsün) veya fişi prizden çekiniz.

 2. Cihaz alırken A Sınıfı veya üstü modelleri seçiniz. (A+++ gibi)

 3. Led modelleri tercih ediniz. Hem daha az enerji kullanırlar hem de ömürleri daha uzundur.

 4. Kullandığınız cihazı yenileyeceğiniz zaman onun harcadığı enerji, Watt’ına bakarak daha az enerji harcayanları tercih ediniz.

LED Ampul

LED Ampulün İçi

Bazı cihazların harcadıkları enerjiler:

 1. Gece Led Ampulleri: 0,1-0,2 W

 2. Led Ampuller: 4,9 W

 3. Güç (Power) Led Ampuller: 5,5 W (0,1 w ile 20 watt arasında modelleri mevcutturlar, ayrıca projektör, ışıldak, sanayi tipi yüksek Watt’ları da mevcutturlar)

 4. Halojen Ampuller: 20 W (Ürerinde yazan ile ölçümler aynı)

 5. Dirençli Ampuller: 100 W (Ürerinde yazan ile ölçümler aynı)

 6. Buzdolabı: 130 W

 7. Isıtıcı: 2000 (Ürerinde yazan ile ölçümler aynı)

 8. ADSL: 5,9-6,1 W (Wireless’ı kapalı)

    Her çalışan cihazın çevresine yaydığı elektrik ve manyetik alan yaymaktadırlar. Yine bana ait olan ölçümlerimde CRT tipi (tüplü) televizyonların 45 cm kadar çevresine alan yaydıkları (Yeniler (LCD, LED) manyetik alan yaymazlar), elektrik hatlarının ise kısa mesafe alan yaydıklarını gördüm. Eğer fişten çekili olmayan tüm hatların azda olsa alan yaydıklarını tespit ettim. Bu yüzden kesinlikle elektrikli battaniye kullananların fişi çekmeden kullanmaması gerekir. Kapalı dahi olsa devamlı alan yaymaktadırlar. Bu da vücut savunma sistemine zarar vermektedir.

Verimli enerji kullanmanız dileklerimle…

banner

banner

12.12.12

&

21.12.12

&

xx.xx.xx

Mehmet Keçeci

11.12.12

“O kıyamet günü ne zaman?” diye sorar.
Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan “kaçış nereye?” diyecektir. Kuran-ı Kerîm 75-Kıyâme (Kıyâmet, Ölümden sonra dirilme) Sûresi 6-10. Ayet

Ancak kendilerine, ruhlarını alacak meleklerin gelmesini veya Rabbinin azab emrinin (kıyametin) gelip çatmasını bekliyorlar! Kendilerinden öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmetmişlerdi.  Kuran-ı Kerîm 16-Nahl (Bal Arısı) Sûresi 33. Ayet

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a aittir. Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Kur’an-ı Kerîm 16-Nahl (Bal Arısı) Sûresi 77. Ayet

banner

Allah’ın emri gelecektir/geldi. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. Kur’an-ı Kerîm 16-Nahl (Bal Arısı) Sûresi 1. Ayet

English

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

6. He questions: “When is the Day of Resurrection?”
7. At length, when the Sight is dazed,
8. And the moon is buried in darkness.
9. And the sun and moon are joined together,-
10. That Day will Man say: “Where is the refuge?”
The Holy/Glorious Quran/Qur’an 75-The Resurrection (Al-Qiyámah) 6-10 Verses.

33. Do the (ungodly) wait but for the angels come to them, or there comes the Command of thy Lord (for their doom)? So did those who went before them. But Allah wronged them not: nay, they wronged their own souls.
77. To Allah belongeth the Unseen of the heavens and the earth. And the matter of the Hour (of Judgment) is as the twinkling of an eye, or even quicker: for Allah hath power over all things.
1. (Inevitable) cometh (to pass) the Command of Allah: seek ye not then to hasten it: Glory to Him, and far is He above having the partners they ascribe unto Him!
The Holy/Glorious Quran 16-The Bee (An-Nahl) 33,77,1 Verses.

 

 

banner

banner

Sıfır Bilgi İspatının Gücü II

Power of Zero-Knowledge Proof II

Mehmet Keçeci

11.12.2012

kryptos

Kryptos

    Kripto tarihinde yine önemli bir isim olan Ali bin Adlan (1187-1268) Musul’da doğmuş, Bağdat’ta eğitim almış, Şam ve Kahire’de yaşamış kripto analizi içeren bir kitabı mevcuttur.  Adlan’a göre bir kriptogram (şifreli yazı) en az 90 harften oluşmalı ve Arapçadaki 28 harfler ise en az 3 kere tekrarlanmalıdır. Kitabının önemi ise frekans analizini yapılması ve bunun daha önce yapılanlarınkinden farklı olarak uygulamalı bir el kitabına dönüştürmüş olmasıdır. [1, 2, 3, 4]

    Daha sonraları Ali İbn-i Muhammed İbn-i El-Durayhim (1312-1362) bugün Vigenère Tablosu (table, tableau, square, tabula recta, cipher, vigenere, polyalphabetic, Durayhim Tablosu, encryption-decryption, sezar-caesar cipher) olarak bilinen şifreleme yöntemini Johannes Trithemius (1462-1516), Giovan Battista Bellaso (1505-?), Blaise de Vigenère (1523-1596) gibi şifreleme çalışmaları yapanlardan 200 yıl daha erken bulmuştur.

    Bu tablo birden çok yöntemle kullanılmıştır. En kolayı Sezar Şifrelemesi-Caesar Cipher olup (İlk defa Sezar tarafından bu tür şifreleme kullanıldığından bu ad verilmiştir) harfler belirli bir sayıda kaydırılmaktaydı ve bunun çözümü hem kolay hem de hızlı olduğundan Blaise de Vigenère tarafından anahtar kelime (key word) kullanılarak her kelimenin farklı sırası olması sağlanmıştır. Bu çözümü oldukça zorlaştırsa da Charles Babbage (1791-1871) tarafından  1854’te Vigenère şifrelemesini çözdü fakat yayınlamadığından 1864’te Friedrich Wilhelm Kasiski (1805-1881) kendi çözüm yöntemini açıklamıştır. Aynı tablo kullanılarak Francis Beaufort (1774-1857) kendi yöntemini geliştirdi ve bu yöntem Beaufort Biçimi (Variant Beaufort, reciprocal, self-reciprocal cipher, karşılıklı şifreleme) olarak bilinmektedir. [5, 6]

Günümüze yaklaştığımızda daha çok autokey cipher (otomatik anahtarlı şifreleme, autoclave, clave: İspanyolca anahtar demektir) şifreleme yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntem keystreamlerden (anahtar kelime dizileri, bit, byte, sayı, karakter, küçük-büyük harf, rastgele, ikili/binary/ascii vs…) oluştuğundan kırılması oldukça zordur. 1918’de John F. Byrne (1880-1960) tarafından geliştirilen Chaocipher 2010 yılında ailesinin notları müzeye vermesi sonucu şifrelemenin yapısı anlaşılmıştır.  [7, 8]

Türkçe klâvyelere uygun düzenlediğim Durayhim Tablosu:

Durayhim Tablosu

Durayhim Tablosu

    En başta gösterdiğimiz Kryptos (Yunanca: Hidden, Gizli) anıtı ve 4 bölümden oluşan şifreli metin 1989’da CIA’nin merkez ofisine konmuştur ve dünyanın en meşhur çözülememiş şifresidir. Şu ana kadar 3 bölümü çözülmüş 4. bölümün son 97 karakteri hâlâ çözülememiştir. [9, 10] II. Dünya savaşında kullanılan Enigma’nın ürettiği kodlar için 150.000.000.000.000.000.000 ihtimal var ve bu kodlar bugün artık bilgisayarlarla rahatlıkla çözülebilmektedirler.

Panel 1
E M U F P H Z L R F A X Y U S D J K Z L D K R N S H G N F I V J
Y Q T Q U X Q B Q V Y U V L L T R E V J Y Q T M K Y R D M F D
V F P J U D E E H Z W E T Z Y V G W H K K Q E T G F Q J N C E
G G W H K K ? D Q M C P F Q Z D Q M M I A G P F X H Q R L G
T I M V M Z J A N Q L V K Q E D A G D V F R P J U N G E U N A
Q Z G Z L E C G Y U X U E E N J T B J L B Q C R T B J D F H R R
Y I Z E T K Z E M V D U F K S J H K F W H K U W Q L S Z F T I
H H D D D U V H ? D W K B F U F P W N T D F I Y C U Q Z E R E
E V L D K F E Z M O Q Q J L T T U G S Y Q P F E U N L A V I D X
F L G G T E Z ? F K Z B S F D Q V G O G I P U F X H H D R K F
F H Q N T G P U A E C N U V P D J M Q C L Q U M U N E D F Q
E L Z Z V R R G K F F V O E E X B D M V P N F Q X E Z L G R E
D N Q F M P N Z G L F L P M R J Q Y A L M G N U V P D X V K P
D Q U M E B E D M H D A F M J G Z N U P L G E W J L L A E T G
Panel 2
E N D Y A H R O H N L S R H E O C P T E O I B I D Y S H N A I A
C H T N R E Y U L D S L L S L L N O H S N O S M R W X M N E
T P R N G A T I H N R A R P E S L N N E L E B L P I I A C A E
W M T W N D I T E E N R A H C T E N E U D R E T N H A E O E
T F O L S E D T I W E N H A E I O Y T E Y Q H E E N C T A Y C R
E I F T B R S P A M H H E W E N A T A M A T E G Y E E R L B
T E E F O A S F I O T U E T U A E O T O A R M A E E R T N R T I
B S E D D N I A A H T T M S T E W P I E R O A G R I E W F E B
A E C T D D H I L C E I H S I T E G O E A O S D D R Y D L O R I T
R K L M L E H A G T D H A R D P N E O H M G F M F E U H E
E C D M R I P F E I M E H N L S S T T R T V D O H W ? O B K R
U O X O G H U L B S O L I F B B W F L R V Q Q P R N G K S S O
T W T Q S J Q S S E K Z Z W A T J K L U D I A W I N F B N Y P
V T T M Z F P K W G D K Z X T J C D I G K U H U A U E K C A R
Panel 3
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D
A K R Y P T O S A B C D E F G H I J L M N Q U V W X Z K R Y P
B R Y P T O S A B C D E F G H I J L M N Q U V W X Z K R Y P T
C Y P T O S A B C D E F G H I J L M N Q U V W X Z K R Y P T O
D P T O S A B C D E F G H I J L M N Q U V W X Z K R Y P T O S
E T O S A B C D E F G H I J L M N Q U V W X Z K R Y P T O S A
F O S A B C D E F G H I J L M N Q U V W X Z K R Y P T O S A B
G S A B C D E F G H I J L M N Q U V W X Z K R Y P T O S A B C
H A B C D E F G H I J L M N Q U V W X Z K R Y P T O S A B C D
I B C D E F G H I J L M N Q U V W X Z K R Y P T O S A B C D E
J C D E F G H I J L M N Q U V W X Z K R Y P T O S A B C D E F
K D E F G H I J L M N Q U V W X Z K R Y P T O S A B C D E F G
L E F G H I J L M N Q U V W X Z K R Y P T O S A B C D E F G H
M F G H I J L M N Q U V W X Z K R Y P T O S A B C D E F G H I
Panel 4
N G H I J L M N Q U V W X Z K R Y P T O S A B C D E F G H I J L
O H I J L M N Q U V W X Z K R Y P T O S A B C D E F G H I J L
P I J L M N Q U V W X Z K R Y P T O S A B C D E F G H I J L M
Q J L M N Q U V W X Z K R Y P T O S A B C D E F G H I J L M N
R L M N Q U V W X Z K R Y P T O S A B C D E F G H I J L M N Q
S M N Q U V W X Z K R Y P T O S A B C D E F G H I J L M N Q U
T N Q U V W X Z K R Y P T O S A B C D E F G H I J L M N Q U V
U Q U V W X Z K R Y P T O S A B C D E F G H I J L M N Q U V W
V U V W X Z K R Y P T O S A B C D E F G H I J L M N Q U V W X
W V W X Z K R Y P T O S A B C D E F G H I J L M N Q U V W X Z
X W X Z K R Y P T O S A B C D E F G H I J L M N Q U V W X Z K
Y X Z K R Y P T O S A B C D E F G H I J L M N Q U V W X Z K R
Z Z K R Y P T O S A B C D E F G H I J L M N Q U V W X Z K R Y
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

banner

[11, 12]

Gelecek kuantum bilgisayarları ve kuantum şifrelemede mi olacak?

 “Yapacağım işleri, sakalımın bir kılı bilse, onu kopartırım.”

Fâtih Sultân Mehmed Hân
 

Kaynaklar/References:

 1. M. Mrayati, Y. Meer Alam and M. H. at_Tayyan, Series on Arabic Origins of Cryptology, Ibn-i Adlan’ın Risalesi (Ibn Adlân’s Treatise) al-mu’allaf lil-malik al-Asaf, http://www.kacst.edu.sa/en/about/publications/Books/Arabic_Origins_of_Cryptology2.pdf

  Tüm Seri:

  1. El-Kindî’nin Kriptoanaliz Risalesi Hakkında, al-Kindi’s Treatise on Cryptanalysis, http://www.kacst.edu.sa/en/about/publications/Books/Arabic_Origins_of_Cryptology1.pdf

  2. Ibn-i Adlan’ın Risalesi (Ibn Adlân’s Treatise) al-mu’allaf lil-malik al-Asaf, http://www.kacst.edu.sa/en/about/publications/Books/Arabic_Origins_of_Cryptology2.pdf

  3. İbn-i Durayhim Kriptoanaliz Risalesi Hakkında, ibn ad-Duryahim’s Treatise on Cryptanalysis, http://www.kacst.edu.sa/en/about/publications/Books/Arabic_Origins_of_Cryptology3.pdf

  4. İbn-i Dunaynîr’ın Kitabı: Kriptoanaliz Hakkında Açıklayıcı Bölümler, ibn Dunaynîr’s Book: Expositive Chapters on Cryptanalysis, http://www.kacst.edu.sa/en/about/publications/Books/Arabic_Origins_of_Cryptology4.pdf

  5. Şiirin Kriptoanalizi Hakkında 3 Risale, Three Treatises on Cryptanalysis of Poetry, http://www.kacst.edu.sa/en/about/publications/Books/Arabic_Origins_of_Cryptology5.pdf

  6. Kriptoanaliz Hakkında 2 Risale, Two Treatises on Cryptanalysis, http://www.kacst.edu.sa/en/about/publications/Books/Arabic_Origins_of_Cryptology6.pdf

 2. Lyle D. Broemeling, An Account of Early Statistical Inference in Arab Cryptology, The American Statistician, Volume 65, Issue 4, 2011 pages 255-257, doi:10.1198/tas.2011.10191, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1198/tas.2011.10191, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1198/tas.2011.10191

 3. James L. Massey, Review of Series on Arabic Origins of Cryptology, Cryptologia Volume 32, Issue 3, 2008 pages 280-283, doi:10.1080/01611190802129104, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01611190802129104

 4. Ibrahim A. Al-Kadi , Origins of Cryptology: The Arab Contributions, Cryptologia Volume 16, Issue 2, 1992 pages 97-126, doi:10.1080/0161-119291866801, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0161-119291866801

 5. Mollin, Richard A., An Introduction to Cryptography, page 100. Chapman & Hall/CRC, 2001

 6. Franksen, Ole Immanuel, Babbage and Cryptography. Or, the Mystery of Admiral Beaufort’s Cipher. Mathematics and Computers in Simulation 35 (1993) 327-367

 7. David Kahn, The Codebreakers, 1969 pages 767-768

 8. http://elonka.com/UnsolvedCodes.html

 9. http://jimsanborn.net/main.html#publicartwork

 10. https://www.cia.gov/about-cia/headquarters-tour/kryptos/flash-movie-text.html

 11. https://www.cia.gov/about-cia/headquarters-tour/kryptos/flash-movie-text-kryptos-panels.html

 12. https://www.cia.gov/about-cia/headquarters-tour/kryptos/index.html

 13. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1198&lang=tr

 14. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1199&lang=tr

Bolu Postası Linki: http://www.bolupostasi.com/kryptos.html

Sıfır Bilgi İspatının Gücü II

banner