MD5 Nedir?

MD5 Nedir?

What is the MD5?

Mehmet Keçeci

13.01.2013

Niçin verilerimizin yanında örneğin MD5 (Message-Digest Algorithm: İleti Derleme Algoritması) hash’ını veririz ve bunu nasıl kontrol ederiz?

 

Verilerimizin bizden izinsiz olarak başkaları değiştirebilir, içerisine virüs, truva atı gibi zararlı yazılımlar ekleyebilirler. Bu gibi istismarları engellemek amacı ile dosyalarımızın yanında MD5 hash’ını yayınlayarak hem bize ait olduğunu gösteririz hem de kullanıcılar dosyanın başkaları tarafından değişmediğini anlamış olurlar.

Basit bir örnek yapalım. Bu makaleyi yazarken MS Word 2013 versiyonunda kaydettiğim dosya MD5 Nedir.docx ile yine aynı dakikada kaydettiğim MD5 Nedir2.docx dosyası arasında sadece bir boşluk, space fark var diğerlerinde ise harf sayıları aynı sadece a yerine e yazılmış 4.sünde ise boşluk silinerek eski haline geri döndürülmüştür.

 1. MD5 Nedir.docx   (14,6 KB = 14959 Byte ≈ 15KB) MD5=c989444a98691c20a6e9390430a4db09
 2. MD5 Nedir2.docx (14,7 KB = 15080 Byte ≈ 15KB) MD5=458d5a71beee04e714fbad60f434b4d5
 3. MD5 Nedir3.docx (14,7 KB = 15089 Byte ≈ 15KB) MD5=248a578bb699c8d2ffd06a63040d8819
 4. MD5 Nedir4.docx (14,7 KB = 15073 Byte ≈ 15KB) MD5=eb1fb04ada0fb5a4bbfd374cc59bfe28

fakat bunu herhangi bir MD5 programları [1,2] ile kontrol ettiğimizde dosyaların birbirinden faklı olduğunu görmekteyiz.

Sitede verilen değer ile bu MD5lerin uyuşması gerekir (hash olarak veya .md5 uzantılı dosya olarak verebilirler) eğer uyuşmuyor ise güvenilmez veya indirme sırasında program zarar görmüş olduklarından bu programları bilgisayarlarınıza kurmayınız. Fakat programı değiştirenler bu hash’ı da değiştireceklerinden bizim için sadece bu güven vermez. Fakat inen programın sağlamlığı hakkında bilgi verir. Program indireceğiniz zaman sadece güvenilir veya yayıncı sitesinden indiriniz.

Genelde algoritma hesaplama yöntemleri:

 1. Hash
 2. Checksum
 3. Hmac

Kullanılan Hash algoritma örnekleri:

 1. md2
 2. md4
 3. md5 (128 bit) (Message-Digest Algorithm, Ron Rivest, RFC-Request for Comments 1321, MIT Laboratory for Computer Science ve RSA Data Security, Inc., 1992 )
 4. md6
 5. sha-1
 6. sha-2 (256 bit)
 7. sha-2 (384 bit)
 8. sha-2 (512 bit)
 9. sha-3/keccak
 10. ripemd-128
 11. ripemd-160
 12. ripemd-256
 13. ripemd-320
 14. panama
 15. tiger
 16. blake 256, 512 bit
 17. ecoh
 18. fsb
 19. gost
 20. grostl
 21. has
 22. haval
 23. jh
 24. radiogatun
 25. skein
 26. siphash
 27. snefru
 28. spectral hash
 29. swifft
 30. whirlpool

Kullanılan Checksum algoritma örnekleri:

 1. crc-1
 2. crc-4
 3. crc-5
 4. crc-6
 5. crc-7
 6. crc-8
 7. crc-10
 8. crc-11
 9. crc-12
 10. crc-15
 11. crc-24
 12. crc-30
 13. crc16 (Cyclical Redundancy Codes)
 14. crc16c (crc-ccitt)
 15. crc32
 16. crc-40
 17. crc-64
 18. adler32
 19. bsd
 20. syvs
 21. checksum
 22. sum
 23. sum-8, 16, 24,32 bit
 24. fletcher4, 8, 16, 32 bit
 25. xor8
 26. luhn
 27. verhoeff
 28. damm

Kullanılan HMAC algoritma örnekleri: (Verinin dışında birde metin veya hex olarak anahtar değer girilir.)

 1. hmac-md4
 2. hmac-md5
 3. hmac-sha-1
 4. hmac-sha-2 (256 bit)
 5. hmac-sha-2 (384 bit)
 6. hmac-sha-2 (512 bit)
 7. hmac-ripemd-128
 8. hmac-ripemd-160
 9. hmac-ripemd-256
 10. hmac-ripemd-320
 11. hmac-panama
 12. hmac-tiger

Destekledikleri veri formatları:

 1. Dosya: Binary/ikili mod (müzik/music, audio, ses/sound, video, resim/image, ikon/icon, metin/text, sıkıştırma/compression, vs., ile uzantılar/extensions: .mp3, .wav, .avi, .mpg, .midi, .mov, .dvd, .ram, .zip, .rar, .ico, .webp, .pif, .pic, .tif, .tiff, .txt, .doc, .docx, .pdf, .wps, .dat, .dll, .hex, .bin, .iso, .cpp, .dss, .par, .pps, .cue, .ram, .md5, .sfv vs.) Genelde 15 GB’a kadar sorunsuz çalışabilirler.

 2. Metin (Herhangi bir metin, karakter, çift veya tek girilebilir)

 3. Hex (0-9 ve a-f arasında çift olarak girilmesi gerekir)

Bunların dışında kullanım tarzları ile birlikte hash algoritmaları ve kullanan yazılımlar:

 1. MD5

 2. md5($pass.$salt)

 3. md5($salt.$pass)

 4. md5(unicode($pass).$salt)

 5. md5($salt.unicode($pass))

 6. SHA1

 7. sha1($pass.$salt)

 8. sha1($salt.$pass)

 9. sha1(unicode($pass).$salt)

 10. sha1($salt.unicode($pass))

 11. MySQL

 12. phpass, MD5(WordPress), MD5(phpBB3)

 13. md5crypt, MD5(Unix), FreeBSD MD5, Cisco-IOS MD5

 14. MD4

 15. NTLM

 16. Domain Cached Credentials, mscash

 17. SHA256

 18. sha256($pass.$salt)

 19. sha256($salt.$pass)

 20. descrypt, DES(Unix), Traditional DES

 21. md5apr1, MD5(APR), Apache MD5

 22. SHA512

 23. sha512($pass.$salt)

 24. sha512($salt.$pass)

 25. sha512crypt, SHA512(Unix)

 26. Domain Cached Credentials2, mscash2

 27. Cisco-PIX MD5

 28. WPA/WPA2

 29. Double MD5

 30. LM

 31. Oracle 7-10g, DES(Oracle)

 32. bcrypt, Blowfish(OpenBSD)

 33. SHA-3(Keccak)

 34. Joomla

 35. osCommerce, xt:Commerce

 36. nsldap, SHA-1(Base64), Netscape LDAP SHA

 37. nsldaps, SSHA-1(Base64), Netscape LDAP SSHA

 38. Oracle 11g

 39. SMF > v1.1

 40. OSX v10.4, v10.5, v10.6

 41. MSSQL(2000)

 42. MSSQL(2005)

 43. EPiServer 6.x

 44. OSX v10.7

 45. vBulletin < v3.8.5

 46. vBulletin > v3.8.5

 47. IPB2+, MyBB1.2+

 48. eDonkey

 49. eMule

 50. 32 char HEX: MD5, MD4, NTLM, LM, md5(md5($pass)), md5(md5(md5($pass))), md5(sha1($pass))

 51. 40 char HEX: SHA1, MySQL, sha1(md5($pass)), sha1(sha1($pass))

 52. RSA (1024-4096 bit)

 53. Triple DES:Triple Data Encryption Algorithm (TDEA, Triple DEA 56, 112, 168 bit)

 54. wpa-psk

 55. Blowfish Encryption Algorithm

 56. LM password

 57. NT password

 58. LM Hash

 59. NT Hash

 60. NTLM (Windows)

Saldırı metodları ise genelde:

 1. Straight/Doğru

 2. Combination/Kombinasyon

 3. Toggle-Case/Geçişli Durum

 4. Brute-Force/Kaba Kuvvet

 5. Permutation/Permitasyon

 6. Table-Lookup/Tablo Arama

 7. Rainbow Table/Gökkuşağı Tablosu

 8. Dictionary/Sözlük

Şifre ve kriptoları kırmalarının en önemli yolu daha önce kriptoları alınmış ve bunları bir veri tabanı gibi veya bir sözlük gibi kullanmalarıdır. Bu yüzden güvenli bir şifrenin en az 9 karakterden ve farklı kombinasyonları içermesi gerekmektedir. PHP ile bir md5 komutunu

string md5 ( string $str [, bool $raw_output = false ] ) [3], string sha1 ( string $str [, bool $raw_output = false ] ) [4], int crc32 ( string $str ) [5] ve bu komutla yapılan md5, sha-1 ve crc32 hash örnekleri [6, 7, 8]. Aynı şekilde bu hashlar C++, Perl, VBasic gibi programlarda da yazılmaktadırlar.

2004 yılında MD5 ve SHA-1 hash’ın benzer açıklarının olduğu gözlenmeye başlamıştır. MD5 için aynı hash’ı verme olasılığı 264 dür. Fakat sonuçlar 242 olduğunu göstermiştir. Bu yüzden birçok hash kullanımı bunların yanına salt veya hmac eklemişlerdir. Günümüzde en güvenilir hash SHA-2 512 Bit veya yeni gündemde olan SHA-3 olacaktır. Ayrıca RSA’nın 4096 bitlik kriptosu en güvenilir kriptolamalardan biridir. Örnek verecek olursak aynı gün doğanların doğum gününü şifre olarak kullandıklarını düşünürsek bunların hepsi aynı hash’ı vereceklerdir. Buna doğum günü saldırısı, akını (birtday attack) denmektedir. Fakat bu bir güvenlik açığıdır. Bu açığı gidermek için SALT denen ve rastgele bir sayı üreten bir kombinasyonuda hash fonksiyonuna eklediğimizde aynıgün doğanların aynı hash’ı verme ihtimali oldukça azalacaktır. Bunun yanında bir metin iki kere şifrelenerek çözümü daha da zorlaştırılabilir fakat bu doğrusal bir zorlaştırma olmayacaktır. Bu tür zorlaştırmalar için Ortada Buluşma Akını (Meet-in-the-Middle attack (MITM)) geliştirilmiştir. Aynı zamanda Gökkuşağı Tablosu Atağı (rainbow table attack) yöntemini de kullanmaktadırlar. Yine bir süper bilgisayarda MD5 hash’ını 24 günde çözülebileceği hesaplanmıştır [9].

hex bit hash alanı

büyüklüğü
(2bit)

en az kaçınılmaz rastgele hash çakışması/collision = p
p = 10−18 p = 10−6 p = 0.1% p = 75%
8 32 4.3 × 109 2 93 2.9 × 103 1.1 × 105
16 64 1.8 × 1019 6.1 6.1 × 106 1.9 × 108 7.2 × 109
32 128 3.4 × 1038 2.6 × 1010 2.6 × 1016 8.3 × 1017 3.1 × 1019
64 256 1.2 × 1077 4.8 × 1029 4.8 × 1035 1.5 × 1037 5.7 × 1038
96 384 3.9 × 10115 8.9 × 1048 8.9 × 1054 2.8 × 1056 1.0 × 1058
128 512 1.3 × 10154 1.6 × 1068 1.6 × 1074 5.2 × 1075 1.9 × 1077

Kendinizin ne kadar bir risk aldığınızı düşünüyorsanız bu testi yapabilirsiniz [10]. Her geçen gün şifreleme teknikleri gelişirken aynı zamanda da birçok insanı, kullanıcıyı kandırma veya bu teknikleri kırma metotları ve cihazları da gelişmektedir. Kendinizi daha güvende hissetmeniz ve daha güvenli bir dünyada yaşamanız dilek, temenni ve dualarımla.

Kaynaklar/References:

 1. http://www.slavasoft.com
 2. http://www.winmd5.com
 3. http://www.php.net/manual/en/function.md5.php
 4. http://php.net/manual/en/function.sha1.php
 5. http://php.net/manual/en/function.crc32.php
 6. MD5 Hash: http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1256
 7. SHA-1 Hash: http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1257
 8. CRC32 Checksum: http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1258
 9. http://people.scs.carleton.ca/~paulv/papers/acmccs94.pdf
 10. http://www.emc.com/microsites/fraudgame/flash.htm

Bolu Postasındaki Yazı: 13.01.2013 02:59

MD5

 

(Visited 156 times, 3 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment