İhanet Gambiti

İhânet Gambiti

il Gambetto di Tradimento

Betrayal Gambit

Açılış Tuzakları

Trappole in Apertura

Mehmet Keçeci

14.06.2013

Tuzak Açılışlar

Trappole in Apertura: Açılış Tuzakları

Gambetto, Gambit (Gambitler: Gambetti, Gambits) 16. yüzyılda (1560) İtalya’da satrançta ortaya çıkmış ve anlâmı trappola (tuzak, trap), agguato (pusu, tuzak), tripping (çelme takmak, sendeletmek, hafif yürütmek)  olarak anlâmlandırabileceğimiz bu ifade zamân içinde tüm Avrupa’ya yayılmıştır.

Satrançta mantığı genelde bir veya daha fazla taşı (genelde piyon ve diğerleri) fedâ, ödün, kurban (sacrifice (give away)) vererek alanı açarak oyunu rahatlatmaktır. Bu veriş bilerek, kasti yapılır ve karşı tarafta bu verişi fark eder fakat kabul veya reddedebilir. Fakat bu fedâkarlığı yapmaktaki asıl maksat elbette rakibe karşı üstünlük sağlamaktır. Ama bu her zamân mümkün olmayabilir.

Şimdi “Gezi” olaylarına baktığımızda bu gambit taktiğinin (tactic, tattico) bir ihânet amaçlı kullanıldığını görmekteyiz. Açık ve net bir örnek olarak göstericilerin arasına provokasyon amacı ile girmiş bir provokatör küçük bir çocuğu köprüden atarak onu fedâ etmek, öldürmek istemiş eğer bu gerçekleşmiş olsaydı suçu polisin üzerine atarak kendilerine hamle kazancı sağlayacaklarını düşünmüşlerdir. Bu açıkça bir “İhânet Gambitidir”. O çocuğun sizin çocuğunuz olmasını ister miydiniz? İstemediğiniz bir şeyi niye başkalarına yapıyorsunuz? Burada açık ve net bir provokasyon vardır.

Kendilerini Sezar olarak görenler halkı bir oyunun parçası ve onları kendi piyonları olarak kabul ettikleri aşikârdır. Kendi hedeflerine ulaşmak için her şeyi kendilerine mübâh görmüşlerdir. Bu açık bir manipülasyon ve provokasyondur.

Gençlerin hareketli, dinamik olmalarını kullanarak onları bu provokasyonun bir parçası haline getirmişlerdir. Gambit hatta Tempo yaparak 3-4 hamle öne geçtiklerini sanmışlar fakat millet onlara “Kaf Dağı Operasyonu” [1] ile cevap vererek son noktayı koymuştur.

Kaf Dağı Operasyonu

 Gençlere Seslenişim:

Proaktif veya aktif olacağım diyerek size gelen haberleri araştırmadan, sorgulamadan, doğruluğunu test etmeden sakın oltaya konan yemlere sazan gibi atlamayınız. Sadece sizin değil tüm halkın geleceğine zarar vermiş olabilirsiniz.

Satrançta gambit örneği: Vezir Gambiti (Dikkat edin vezir bile fedâ edilebilmektedir)

Örnek: Vezir Gambiti (Queen’s Gambit)

Vezir_Gambiti

Vezirin önündeki piyonlar ilk açılış olarak çıkarılmış ardından 1. hamleler d4 d5 2. hamleler c4

Vezir_Gambiti

Gambit kabul edilirse  (Queen’s Gambit Accepted-QGA): 2. hamleler c4 dxc4

Vezir_Gambiti

Gambit kabul edilmezse (Queen’s Gambit Declined-QGD): 2. hamleler c4 e6

Bu gambitlere istersek farklı cevap verme hakkımızın olduğunuzun farkında olmalısınız. Çözüm sizin elinizdedir. Hamle ve pozisyonunuzu iyi değerlendirmeniz gerekir. Eğer hareketiniz borsayı düşürüyor, dolar ve avro gibi yabancı paraları çıkarıyorsa kaybedilen her kuruş milletin, halkın cebinden çıkan kuruş olduğunu bilmeniz gerekir.

Kul, İnsân, Cânlı, Cân, Rûh, Madde, Arkadaşlık, Dostluk Hakkının Hakîkatına Ulaşmanız Dileklerimle.

Vezir Gambitine Farklı Cevaplar:

 1. 2…Nc6 (Chigorin Savunması/Defense)
 2. 2…c5 (Simetrik Savunma/Symmetrical Defense)
 3. 2…c6 (Slav Savunması/Defense)
 4. 2…e5 (Albin Countergambit)
 5. 2…Ff5!? (Baltic Savunması/Defense) (Bf5/Ff5: Filin f5’e hamlesi/move a bishop to f5) (!?: En iyisi olmayabilir fakat ilginç bir hamle)
 6. 2…Af6?! (Marshall Savunması/Defense) (Nf6/Af6: At’ın f6’ya hamlesi/move a knight to f6)  (?!: Şüpheli hamle fakat kolay halledilebilir bir hamle değil)
 7. 2…g6 (Alekhine’nin Değişimi, Varyasyonu/Alekhine’s Variation)

Notasyon:  Türkçe

Ş/K: Şah/Kral
V: Vezir
K: Kale
F: Fil
A: At
P: Piyon/Er

Notasyon/Notation: İngilizce/English

K: King
Q: Queen
R: Rook
B: Bishop
N/Kt: Knight
P: Pawn

Gambit taktiği hakkında örnekler için [2, 3]’ye bakabilirsiniz.

Kaynaklar/References:

 1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=678&lang=tr
 2. http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/satranc/sat/flash/gambitler_bt/gambitler_bt.html
 3. http://studimonetari.org/edg/

Dönüşümcü Lider Olarak Recep Tayyip ERDOĞAN

Dönüşümcü Lider Olarak “Recep Tayyip ERDOĞAN”

Transformational Leader: Recep Tayyip ERDOĞAN

Mehmet Keçeci

07.06.2013

Dünyanın her yerinde ortamın gerektirdiği liderler devamlı çıkmaktadır. Yöneticiler ise her kurum ve devletin eğitim ve iş yaşamının olmazsa olmazları olarark seri halde çıkarlar. Fakat liderler ile yöneticileri ayıran ve bir liderin o toplum için ne kadar zaruri olduğu özellikle dünya rekabet ortamında kaçınılmaz olduğu görülmektedir.

Her toplumun kabul ettiği bir çok liderler olur fakat toplumu veya toplumlara ilham olabilecek liderler ise çok ve çok azdır. Ben kendisinin bir lider olarak her zaman ispatlamış bir şahsiyet olduğunu düşündüğün bir kişi olması yanında bugün 03:00 07.06.2013’de bir “Dönüşümcü (Dönüşümsel) Lider”in (Transormational Leader) Türkiye‘den çıktığını görüyorum.

Bu Dönüşümsel Lider hem Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı hem de halkın benimsediği

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN‘dır.

Sadece lider olmak veya lider kapasitesine sahip olmak insanlık adına yeterli değildir. Bir liderin en önemli özeliliklerinden birkaçı samimi, doğal ve sezgilerinin açık olmasıdır. Toplumları etkilemesi bu faktörlerin çok ve çok önemi vardır.

“Bir Lideri Yönetici Olarak Kullanmak Lideri Harcamaktır.

Fakat Bir Yöneticiyi Lider Olarak Kullanmak Milleti Harcamaktır.

Toplumları Dünyadan Bir Adım Ötesine Götürebilmek İçin Samîmi Liderlere İhtiyaç Vardır. Mehmet Keçeci” [1, 2]

Türkiyem yeni Dönüşümcü Lideriniz hayırlı olsun.

Ekip Çalışmamızın Sinerjisi, Verimi, Bereketi Genel ve Toplu Sonuçlar Üretir. Mehmet Keçeci” [1, 2]

Vesselâm…

Kaynaklar/References:

 1. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=590&lang=tr

 2. Quotes of Mehmet Kececi: Mehmet Kececi’nin Sözleri (Series of Symmetry) (Volume 2) (Turkish Edition)

 

 

Kriz

Kriz

Crisis

Mehmet Keçeci

04.06.2013

[1, 2]

Spekülatör

Bunlara karşı bizim yöntemimiz: Fırsatcı (opportunist) değil toplumun faydaları yönünde davranan (pragmatist) olmamız gerekir.

[1,2]

Bu tür olayları çözümlemede kullanacağımız yöntemler:

 1. Gazeteci Yöntemi: 5n+1K, 6n+1K/5W+2H, 7n+1K/6n+2H

 2. 5 Niçin/5Why

 3. Problem Çözme Yöntemleri

 4. Kritik Çözümleme

 5. Lidersel Düşünme

 6. Sezgisel Algılama

[1,2]

Kaynaklar/References:

 1. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=328&Itemid=1439&lang=tr

 2. http://issuu.com/hiperteknoloji/docs/5why

 

Dosta İhânet

Dosta İhânet

Betraying a Friend

Siz dostlarınıza ihânete göz yumarsanız

Dostları makam ve mevki için satarsanız

Dostlara dolularca iftira atarsanız

Ağrıtır başınızı çalı-çırpı demeti.

Latîfî (Mehmet Keçeci)

02.06.2013 12:44

 

Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar…
Kur’ân-ı Kerîm, Târık Sûresi, Âyet: 86/15

Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar, Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı! Kur’ân-ı Kerîm, Târık Sûresi, Âyet: 86/15-17

Dosta İhânet

Gerçekten Allâh hainlerin tuzağını başarıya ulaştırmaz.

Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, Âyet: 12/52

(Yûsuf), “Benim böyle yapmam, Azîz’in; yokluğunda, benim kendisine hainlik etmediğimi ve Allâh’ın, hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi” dedi. Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, Âyet: 12/52