Kasnak

Kasnak
 

Taga/箍

Gū /箍
Hoop
Mehmet Keçeci

05.08.2014

Kasnak Taga

Taga Japonca ahşap levhalar (wooden boards) metal kasnaklarla (箍, Taga, Gū, hoop) yapılan varil, fıçı (barrel) anlamındadır. Fakat bu kelime teknik terim olarak günümüz Japon yenilikçiliğini, inovasyonunu (innovation) tanımlamaktadır.

Yenilikçiliği destek ve teşvikinde Taga’nın önemini anlamak gerekiyor.

Taga yeni fikirlerin uygulanması, hükümetlerin, devletlerin, iş dünyasının ve eğitim ve teknoloji alanındaki yenilikçiliğin sürücü gücüdür. Bunu gerçekleştirmek için yenilikçi fikirlerin bir organizasyonda diğer meslektaşları ile paylaşımının önemi ve bunun yüksek, saygıya değer bir övgü olduğunun vurgulanmasıdır. Fakat maalesef bu durum bazı kültürlerde fikirlerin çalınması olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta ve hatta bunun için kullanılan bilgisayarların ekran kayıtları tutulmakta ve ne yazık ki bununla da yetinilmeyerek hem iş ortamında hem de evdeki bilgisayardaki kayıtlar çalınmaktadır. Elbette bunu yapanların iyi niyetli oldukları düşünülemez. Bu açıkça bir insanlık, iş, emek, ilim hakkının gasp edilmesidir. Açıkça bir suçtur ve bir “Kul Hakkı” ihlalidir. Benim tecrübelerim göstermiştir ki “Nereye bir muhbir, ajan, istihbaratçı, tarassut [1] elemanı girmişse orada eğitim, araştırma, onur, şeref, hak ve hukuk bitmiştir.” Mehmet Keçeci, 2013. [2]

Çünkü muhbirlerin amacı ilmi çalışma değil yapılan çalışmaları çalmaktır. Zaten ilmi çalışmaları yapmaya da kapasiteleri yetmez. Ama arkalarında ki güç onlara yaptırır. Bilgi, ilim, teknoloji transferi böyle bir şey değildir. Bu doğal olarak gelişen bir süreçtir. Bunu hızlandırmanın yolu eğitim, destek, teşvik, araştırma geliştirme, üretimden geçer. Maalesef bunu yapamayanlar diğerine yoğunlaşırlar ki belli bir süre başarılı olmuş gibi gözükseler de başkalarının emekleri ile gidilebilecek yol sınırlıdır.

İkinci bir yol ise yenilikçilik etkileşimi yolu ile yayılmasını sağlamaktır. Nasıl ki bir ortamdaki virüs hızla yaılıyorsa fikirlerde aynı şekilde yayılırlar. Yeter ki biz fikirlerimizi samimi bir şekilde söyleyelim. Bunun için fikir haklarının ve başkalarının fikirlerine değer verilmesi ve onların haklarının istismar edilmemesidir.

Yenilikçiliğin kısıtlayıcı, frenleyici, engelleyici, negatif güçleri de vardır. Bunlar
1. Önyargı (bias)
2. Aşırı takıntı (excessive obsession)
3. Taraftarlık
4. …

Bunlar bir organizasyonun başarısında paradigma kaymalarına (paradigm shift) sebep olurlar ve çözümün de nasıl olacağının anlaşılmasını zorlaştırır. Yâni kurumu kaotik bir yapıya sürükler. Kaotik yapılar normal yollarla çözülemezler ve çoğu defa kapanmak zorunda kalırlar.

Paradigma seçimlerimiz ister istemez bizim bakış açılarımızı etkileyeceklerdir. Genelde bunun farkın dahi olmayabiliriz. Bakış açılarımız davranış kalıpları üretmemizi ve öyle davranmamızı sağlayacaktır. Tarassut paradigma seçimimizi, bakış açımızı ve davranış kalıplarımızı değiştirir. Her gözlemci deneye müdahildir, deneyin sonucunu etkiler ve değiştirir. Dindar bir insana tarassut yaparsanız ortaya “abdal” çıkar. Yine dindardır ama görünüşünden onu herkes anlayamaz. Bu yüzden istihbaratın elindeki bilgilerin %50 doğruluk payı olabilir. Yani istihbarat bilgileri ile bir değerlendirme kesin doğru sonuçlar vermez.

Paradigma da neyin nesidir? Paradigma bir inanç değildir. Bir felsefe de değildir. Hele bir mantık veya bir bilim de değildir. O zaman biz niye bir paradigma seçeriz veya seçmek zorunda mıyız?

Bunu kısaca şöyle açıklayacağım.
Ben bir Müslümân’ım. İnancım İslâm. Allâh’a îmân, Kur’ân’a îmân, Peygambere îmân vs.
Şimdi soruyorum dünyâda ki tüm Müslümânların inancı İslâm olanların inancı bu değil mi?
Cevap: Evet
Yaşantı şekilleri aynı mı? Hayır
İbâdet şekilleri aynı mı? Hayır
Mezhepleri aynı mı? Hayır

İşte paradigma dediğimiz olay da budur. İnançtan sonraki seçimlerimiz bir paradigmadır, bir örnek, numune, bakış açımız, düşünce kalıbımızdır. Burada ki seçimlerimiz birim bakış açımızı, davranış kalıplarımızı, görüntümüzü etkileyecektir. Bu seçimlerin aynı olması benzer eğitim, benzer çevre ve kültür şartları ile sağlanabilse de yüde yüz aynı seçimlerin olması imkânsızdır. Şartlar paradigma seçimlerimiz etkiler ve paradigma seçimlerimizi tamamen değiştirebiliriz. Yine eğitim, bilim, kültür, teknoloji bu seçimlerimizi değiştirebilir. Biz bunlara paradigma kayması diyeceğiz. Eğer bu yerinde, zamânında doğru bir şekilde yapılabilirlerse yapanları hızla ilerletirken yapmayanları da hızla geriletir, sistemin dışına atar hatta ve hatta fırlatır sonunda iflâs etmekle sonuçlanır.

Örnek olarak dijital devrime girenler bilim, teknoloji, sanayi, ekonomi de hızla yükselirken klasik teknolojide kalanlar ise hızla çöküşe gittiler. Japon dijital devrimi buna güzel bir örnektir.

O zaman Taga ile Düşünce Kalıplarımız, Paradigmalarımız arasında sıkı bir bağ vardır.

Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine IV

Senin kalbinden sürgün oldum ilkin
Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreği
Bütün törenlerin şölenlerin ayinlerin dışında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Uzatma dünya sürgünümü benim
Güneşi bahardan koparıp
Aşkın bu en onulmazından koparıp
Bir tuz bulutu gibi
Savuran yüreğime
Ah uzatma dünya sürgünümü benim
Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil
Ayaklarımdan belli
Lambalar eğri
Aynalar akrep meleği
Zaman çarpılmış atın son hayali
Ev miras değil mirasın hayaleti
Ey gönlümün doğurduğu
Büyüttüğü emzirdiği
Kuş tüyünden
Ve kuş sütünden
Geceler ve gündüzlerde
İnsanlığa anıt gibi yükselttiği
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

Bütün şiirlerde söylediğim sensin
Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin
Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome’nin Belkis’in
Boşunaydı saklamaya çalışmam öylesine aşikârsın sen bellisin.
Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için
Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini
Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini
Ey gönüllerin en yumuşağı en derini
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

Yıllar geçti sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta
Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında
Çatı katlarında bodrum katlarında
Gölgelendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba
Hep Kanlıca’da Emirgân’da
Kandilli’nin kurşunî şafaklarında
Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında yazında
Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Ey çağdaş Kudüs (Meryem)
Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır (Züleyha)
Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında
Köle gibi satıldım pazarlar pazarında
Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında
Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında
Gölgendi yansıyıp duran bengisu pınarında
Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda
Verilmemiş hesapların korkusuyla
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır
Aşk celladından ne çıkar madem ki yâr vardır
Yoktan da vardan da öte bir Var vardır
Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır
O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır
Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır
Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır

Sevgili
En sevgili
Ey sevgili

Sezai KARAKOÇ [12]

Not: Bu makale devam edecektir. Kaynakta verdiğim linkte Paradigma felsefedir derken ben paradigmanın felsefenin kendisi değil daha alt birimi olarak ifade ediyorum. Bu yüzden paradigma felsefe değildir ifadesini kullanıyorum.

Kaynaklar/References:

 1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=379
 2. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183
 3. http://its-innovative.com/blog/what-happened-to-japanese-innovation/
 4. http://www.egitim.aku.edu.tr/paradigma.ppt
 5. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/55/11/730804/dosyalar/2013_05/30043719_paradgmalar%C4%B1m%C4%B1z.pdf
 6. The Structure of Scientific Revolutions (Bilimsel Devrimlerin Yapısı) Thomas S. Kuhn
 7. http://projektintegracija.pravo.hr/_download/repository/Kuhn_Structure_of_Scientific_Revolutions.pdf
 8. https://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/Kuhn.html
 9. https://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/Kuhnsnap.html
 10. http://philosophy.wisc.edu/forster/220/kuhn.htm
 11. Business Consultants, Inc. Understanding “TAGA” : Forces that  Obstruct and  Promote Innovation Understanding “TAGA”
 12. http://www.siir.gen.tr/siir/s/sezai_karakoc/surgun_ulkeden_baskentler_baskentine.htm
(Visited 660 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment