banner

Çocukların Meslek Seçimi

Ne Olmak İstiyorsunuz?

Job Choice for Kids

What do you want to be?

16.09.2015

Çocukların Meslek Seçimi

 

About the author:
Mehmet Keçeci, Mehmet Kececi
Fizik Bilim Uzmanı
Master of Science in Physics
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate – Physics)

Çocukların Meslek Seçimi
Ne olmak istiyorsunuz?
Authored by Mehmet Keçeci
Edition: 1.0.0

banner

Boyamalı cocuk hikaye kitabi: Seviye: Okumayı ogrenenler icin (5-9 yas).

Çocuklarin Meslek Secimi: Ne olmak istiyorsunuz?

Job Choice for Kids: What do you want to be?

Publication Date: Sep 16 2015
ISBN/EAN13: 1517382645 / 9781517382643
Page Count: 32
Binding Type:  US Trade Paper
Trim Size:  8″ x 10″
Language:  Turkish
Color: Black and White
Related Categories: Juvenile Fiction / Short Stories

Baskı/Paperback:

 1. https://www.createspace.com/5743913
 2. http://www.amazon.com/Çocuklarin-Meslek-Seçimi-istiyorsunuz-Turkish/dp/1517382645

 

banner

banner

Turkish Quotes VI
Türkçe Alıntılar VI

Mehmet Keçeci

16.09.2015

Turkish Quotes VI

 

Turkish Quotes VI
Türkçe Alıntılar VI

Authored by Mehmet Keçeci
Edition: 1.0.0

About the author:
Mehmet Keçeci, Mehmet Kececi
Fizik Bilim Uzmanı
Master of Science in Physics
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate – Physics)

It is a good resource for those who want to learn and development Turkish.
You will find the world culture in this book.
Turkish Quotes, Quotations, Proverbs, Poslovitsa, Proverbium, Sprichwort, Kotowaza, Citations, Entre Comillas, Citazioni, Inyo, Yanyu, Hangqing, Verses, Hadiths. Istanbul Esperanto Transliteration.
Turkce Alintilar, Ozlu Sozler, Ata Sozleri, Ayetler, Hadisler.
Dunya kulturunu bulabileceginiz bir kitaptir.
Turkce ogrenmek ve Turkcelerini gelistirmek isteyenler icin iyi bir kaynaktir. Istanbul Esperantosu Transliterasynu.
V:1.0.0

Publication Date: Sep 16 2015
ISBN/EAN13: 1517382521 / 9781517382520
Page Count: 138
Binding Type: US Trade Paper
Trim Size: 6″ x 9″
Language: Turkish
Color: Black and White
Related Categories: Language Arts & Disciplines / Alphabets & Writing Systems

banner

Konular:

 1. İstânbûl Esperantosu

 2. Karakter Cetveli                      

 3. İstânbûl Esperantosu Transliterasyonu

 4. Değişmeyen Dil, Lisân Meselesi                   

 5. Türkçe Alıntılar

Content:

 1. Istanbul Esperanto                           

 2. Character Ruler                               

 3. Transliteration of Istanbul Esperanto

 4. Matter Of Unchanging Language

 5. Turkish Quotes 

Baskı/Paperback:

 1. https://www.createspace.com/5743906
 2. http://www.amazon.com/Turkish-Quotes-VI-Alintilar-Proverbs/dp/1517382521
 3. http://www.amazon.com/Mehmet-Keçeci/e/B00WH281P0
 4. http://astore.amazon.com/mkececi-20

 

 

Kitaplarım

banner

banner

Bir Eserin Hisseyâbları

A works to be partners

Mehmet Keçeci

01.09.2015.

Bir eser

 

banner
       Bir eser’in çıkış noktası, seziş, duyuş, duyumsama, esinlenme, ilhâm alma noktası, içsel yoğunluğun en fazla olduğu ân, boyutlardan ve zamândan bağımsız olduğu söylenebilir ve bu ânda elimize kalanların inkişâfı, keşfi, buluşu ve bunu kendi bilgi ve tecrübelerimizle yoğurmamız hattâ ve hattâ bu aslında yıllar süren bir geçmişin günümüzde ki ortaya çıkış meyvesinin şekillenmesi, imgelenmesi sürecinin bir sonucudur. Bu sonuç yine kendi üslûbumuzla, ifâde tarzımızla diğerlerinden etkilensek te etkilenmesek te ortaya koyduğumuz eserdir, meyvedir. Belki de aynı şeyleri hissetmiş olsak dahî ortaya konan eser farklı olmuştur. Bu çağın, şartların, çevrenin, ortamın, bizi biz yapan değerlerin ve bizim’in bir sonucudur. Bazen bir eseri ortaya koymak bir ömür sürerken bazen de çok kısa bir süre olabilmektedir. Fakat her ikisinde de arka alanda yatan bir geçmiş vardır. Bu esere bakan, okuyanlar eğer bunları fark edebilirlerse işte o zamân onların bilgi ve tecrübelerine sizlerin bilgi ve tecrübeleri eklenir ki bir eserden de en çok beklenen unsur belki de budur. Bilginin yanında eğitim, tecrübe, his, duygu, meserret, sevinç, üzüntü, yaşanmışlıkların aktarımı çok boyutlu olarak gerçekleşmiş, zamân ve mekânın ötesine ulaşılmış, birikimler târîhte kalmamıştır. Herkesin eserlere bu gözle bakabilmesini dilerim. Belki her nâşir, yayıncı, eseri ortaya koyan vurgu, ahenk, uyum, ritim, akış, bağlam, bütünlük, kompozisyon, lisânî, edebî bir kaygı gibi unsurların tamamını aynı anda sizlere sunamayacaktır veya böyle bir gayesi olmayacaktır. Biz öz’e bakabilirsek asıl’a ulaşmış olabiliriz. Ayrıntıları, incelikleri, lezzetleri, çeşnileri, râyihayı koklamasını, görmesini, tatmasını, duymasını, hiss-i kable’l-vukû’, sezgisel (heuristic) hissetmesini de öğrenebiliriz. Bekli de o zamân eserlerimizde sun’, san’at’a (art), monozukiriye, terakkiye, innovasyona, yeni ufuklara ulaşabiliriz. Kendimizin fehîm, irfân sâhibi bir ‘ârif, insân-ı kâmil, hitozukuri, insân-ı ekmel olup olmayacağımızı bilemeyiz fakat eserlerimizde bu yolu takip edebiliriz. Bize bu yolu en güzel gösteren ilâhî vahiy ve onun ortaya koyan sünnetullâh olacaktır. Sağlam ipe, hablullâh’a bir hablülmesâkin, sarmaşık gibi sarılan zâyi’ olmayacaktır. Belki de bu güzelliklerden hisseyâb olunabilinecektir.
banner