TL

TL

Türk Lisası

Turkish Lira

Mehmet Keçeci

13.09.2018

TL #TL Türk Lirası #TürkLirası Turkish Lira #TurkishLira ₺.

TL Simgesinin SVG (Scalable Vector Graphics: Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri, ÖVG) kodudur.

Benim tarafımdan oluşturulduğundan resmî kod değildir. [1]

TL
TL

SVG kodu [1]:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ standalone=”no”?>
<svg
xmlns:dc=”http://purl.org/dc/elements/1.1/”
xmlns:cc=”http://creativecommons.org/ns#”
xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”
xmlns:svg=”http://www.w3.org/2000/svg”
xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”
id=”svg8″
version=”1.1″
viewBox=”0 0 210 297″
height=”297mm”
width=”210mm”>
<defs
id=”defs2″ />
<metadata
id=”metadata5″>
<rdf:RDF>
<cc:Work
rdf:about=””>
<dc:format>image/svg+xml</dc:format>
<dc:type
rdf:resource=”http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage” />
<dc:title></dc:title>
</cc:Work>
</rdf:RDF>
</metadata>
<g
id=”layer1″>
<path
id=”path30″
d=”m 63.412736,292.33701 c -3.083847,-0.16615 -7.027098,-0.50054 -7.849207,-0.66564 l -0.487808,-0.098 v -70.91409 c 0,-39.00276 -0.02963,-70.94483 -0.06583,-70.98239 -0.0362,-0.0376 -1.213603,0.38233 -2.6164,0.93309 -1.402798,0.55075 -13.076719,4.90523 -25.942059,9.67659 -12.865333,4.77138 -23.5022813,8.71929 -23.6376674,8.77316 -0.2086228,0.083 -0.2391876,-1.64966 -0.2004571,-11.36486 l 0.045719,-11.46278 26.1640295,-9.76728 26.16403,-9.76728 0.04666,-6.38041 0.04666,-6.3804 -0.667489,0.30558 c -4.107043,1.88023 -13.549757,5.61238 -16.720672,6.6087 -1.024389,0.32188 -7.889118,2.88482 -15.254962,5.69543 C 9.9336447,131.31755 4.9527559,133.0904 3.2662821,133.37 l -0.6959212,0.11538 V 122.0793 110.67322 l 0.6651886,-0.26593 c 0.365851,-0.14626 12.1792945,-4.47948 26.2520965,-9.62937 l 25.586915,-9.363438 6.23e-4,-42.529637 6.23e-4,-42.5296397 H 68.911702 82.747597 V 43.597376 c 0,20.483195 0.02192,37.242169 0.04874,37.242169 0.02682,0 18.872853,-7.07601 41.880133,-15.724471 23.00728,-8.648459 41.90328,-15.724472 41.99112,-15.724472 0.093,0 0.15969,4.755576 0.15969,11.378313 v 11.378311 l -13.43677,5.052899 c -7.39024,2.779095 -26.30698,9.886697 -42.03722,15.794681 l -28.600436,10.741784 -0.0027,6.19712 -0.0027,6.19712 0.93126,-0.33778 c 19.482646,-7.06667 48.397326,-17.841442 62.305886,-23.217674 9.95119,-3.846547 18.71171,-7.231018 19.46781,-7.521034 l 1.37472,-0.527303 v 11.270808 c 0,8.731793 -0.0499,11.339333 -0.22174,11.575003 -0.12733,0.17469 -17.47771,6.73188 -40.7538,15.40198 -23.5491,8.77182 -41.052257,15.38761 -41.773681,15.78949 l -1.24168,0.69171 -0.04458,61.66548 -0.04459,61.6655 1.020212,-0.12674 c 2.192874,-0.27241 8.251725,-1.40081 10.864987,-2.02351 15.972062,-3.80586 30.128722,-10.96896 43.281512,-21.89997 17.40651,-14.46618 29.1866,-31.85995 35.86724,-52.95939 2.99898,-9.47167 4.95856,-21.53948 5.23363,-32.23057 l 0.1053,-4.09204 h 13.98665 13.98666 v 2.71584 c 0,4.78837 -0.52995,11.62366 -1.35078,17.42252 -1.7302,12.22307 -5.05661,24.09094 -10.0165,35.73641 -1.2321,2.8929 -5.7205,12.07643 -7.72427,15.80433 -7.99859,14.88081 -17.81143,26.76388 -32.65006,39.53835 -20.91799,18.0081 -47.74432,29.29275 -75.087439,31.58597 -4.18976,0.35139 -12.846019,0.4946 -16.851412,0.2788 z”
style=”fill:#000000;stroke-width:0.18061811″ />
</g>
</svg>

Kaynakça: References

 1. https://github.com/WhiteSymmetry/TL

New World Economy

Yeni Dünya Ekonomisinin Kara Kuğusu

Black Swan of New World Economy

Mehmet Keçeci

08.08.2018

Kara Kuğu
Kara Kuğu

 

Her şeyin bir kara kuğusu (black swan) olabilir. Ekonominin, siyâsetin, güvenliğin veya bunlara benzer bütün olguların kara kuğusu tahmin edilmemişin, öngörülmemişin bir anda ortaya çıkışıdır. Yoksa tahmin edildiği, öngörüldüğü, sezildiği hâlde önlemini almamanın mâzereti değildir. Mehmet Keçeci, 08.08.2018

Bankaların ilk olarak hesapları sayısal, dijital ortama aktarmalarının (1982) ardından yeni düşünceler üretilmeye başlanmıştır. Bu düşüncelerden biri bütün ülke daha da sonra dünya ekonomisini, iktisâdını tek merkez altında kayıtlandırma ve yönetilmesidir. Buna karşı ise yine benzer zamanlarda fakat yazılım ve teknolojik uygulaması neredeyse 30 yılı bulacak olan (2008-2010) ve bütün dünyayı etkilemesi 2017’yi daha sonra ise büyük bir darbe alarak yerine oturtulan Blokzinciri (Blockchain) uygulama düşüncesi üzerine kurulan ve bir merkezi olmayan, Adem-i Merkeziyetçi (De-Centralized) uygulamaları olan Kriptopara veya yeni ekonomi adı olarak blokekonomisi, bloknomi (blocknomy) bütün dünyanın gündemine girmiştir (Blokzinciri çağı: blockchain era). Ben bu ifâdeyi ilk olarak 2017’de [Geleceğin toplumu RozetZinciri (BadgeChain), BlokZinciri (BlockChain) gibi toplumsal bağlarla birbirlerine bağlanacaklar. Açık Dijital Rozetler ve Rozhendis (Rozet Mühendisi): Open Digital Badges and Badgineer (Badge Engineer), 04.05.2017 [1]) kullanmışım.

Fakat 17 Aralık 2017’deki Kriptoparaların aldığı büyük darbeden sonra bir daha kendilerine gelememeleri aslında dünyanın yeni bir ekonomik yapılanma sürecine girdiğinin göstergesiydi. Bu arada kısaca ekonomik modelleri incelersek:

Ekonomik Modeller:

 1. Yerel İlişkisel Ekonomi: Local Relationship Economy (MÖ – 3000)
 2. Tüccar/Tâcir Ekonomisi: Merchant Economy (MÖ 3000 – MS 1760)
 3. Endüstriyel Ekonomi: Industrial Economy (1760 – 1945)
 4. Tüketici Ekonomisi: Consumer Economy: Mass-Market: Kitle-Pazar/Piyasa (1945 – …)
 5. Küresel İlişki Ekonomisi: Global Relationship Economy (Internet + Sosyal Medya + Değer oluşturma: 1990 – …)
 6. ???

Yakın geçmişin ekonomik modeli “Tüketici Ekonomisi” (Consumer Economy: Mass-Market: Kitle-Pazar/Piyasa: 1945 – …) iken günümüzün 5. ekonomik modeli artık “Küresel İlişki Ekonomisi” (Global Relationship Economy) modeline dönüşmüştür. Mehmet Keçeci, 10.11.2017

Küreselleşmeyi kısaca tarifi ise; her türlü değer ve birikimin devlet sınırlarını aşarak dünya çapında yaygınlaşmasıdır. [5]

Nisan 2017’de 1 BTC (Bitcoin) 936$ iken 1 Ekim 2017’de 6600$’ı geçti. 7 ayda 6 kat değer kazandı. Bu dünyadaki para güvenli liman, vergiden kaçış aradığını gösteriyor. Yâni her geçen gün krize doğru bir adım atılıyor fakat bu biraz hızlı adıma benziyor. Mehmet Keçeci, 01.11.2017

Dünyada neler oluyor? Mehmet Keçeci, 02.11.2017
What happens in the world? Mehmet Keçeci, 02.11.2017

Dünyadaki “Güvenli Liman” arayışı devam etmektedir. Bu arayış bazen spekülatif hareketlere neden olabilmektedir. Fakat bu hareketler geçici olsalar da bazıları kazanırken bazırları da kaybedebilirler. Mehmet Keçeci, 08.11.2017

The search for “Safe Harbor” in the world is ongoing. This quest can sometimes cause speculative movements. However, although these movements are temporary, some may lose some while they win. Mehmet Keçeci, 08.11.2017

Güvenli Liman, Belirsizlik, Kararsızlık (Safe Harbor, Uncertainty, Instability): Dünyanın (insanların, toplumların hatta ve hatta devletlerin) “Güvenli Liman” arayışı devam etmektedir. Güvenli liman olabilenler daha başarılı, daha kazançlı olacaklardır. Fakat güvenli liman adayları arasında da gizli bir savaş olduğundan bunu kimin veya kimlerin başarabileceği veya başarsa dahi bunu ne kadar sürdürebileceği belirsizdir. Belirsizliğin arttığı yerlerde ise kararsızlık da artar. Mehmet Keçeci, 15.11.2017

Ekonominin tabiî kânûnları vardır. Bu kânûnların dışına çıkarak nehri tersine akıtmayalım. Halîl Turgut Özal [4]

Türkiye ile Çin arasında anlaşmaya varılan karşılıklı birer bankanın açılması (Bank of China ve diğerleri) ticarette para gönderimi esnasında ödenen gönderim (swift) masraflarının azaltılması yönünde iyi bir yapılanmadır. Alırken daha az masrafımız olursa satarken daha düşük fiyatlara satılır. Ayrıca ihracatımızın artmasına da neden olur. Hem ihracat hem de ithalat karşılıklı artarken masraflar azalır. Mehmet Keçeci, 02.06.2011

Japon Ekonomi, Ticaret ve Endüstri bakanının açıklamasına göre Güneş enerjisiden elde edilek 1 KW elektiriğin maliyeti 60 Cent iken Nükleer enerjiden elde edilen 6-8 Cent. Böyle olmasına ragmen hem güneş enerjisini hem de nükleer enerjiden üretimi arttırmayı düşünüyorlar. 2020 ve 2030’dan sonra Güneş enerjisinden elde edilen elektriğin fiyatında düşme beklentisi içendeler. 26.08.2011 [9]

Tıpta Biyoteknoloji Uygulamaları (Applications of Biotechnology in Medicine) [3] makalemizde değindiğimiz olaylar çıkmaktadır. Biyoteknoloji, biyotıp uzmanları birçok alanda insanlık adına birçok güzel çalışmalar yapsalar da ucu açık çalışmalarında olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bunu gelecekte öğreneceğiz fakat fizikçilerin bir kanunu vardır ki bu bütün bilim dallarına da uygulanabilir. Her sistem kendi kararlı durumuna dönmek ister. Kararlı durum (steady stade) dışında enerji harcamak zorundadır ve sistem enerji kaybeder fakat kararlı durumda sâdece iç enerjisi (entropi kuralı) dışında buna ihtiyaç duymaz. Bu kural kısaca dinamik denge veya biyolojide buna hemeostaz (organizmada normal şartların devamlılığı) denebilir bu aynı zamânda, kimyada, ekonomide, elektronikte, fizyolojide ve birçok bilim dalında çok rahatlıkla kullanılır. Bunu biyoteknolojinin genetik ürün çalışmalarına getirecek olursak doğal ortamda oluşan ile oluşmayan arasında bir kararlı durumdan çıkma mevcuttur ve bu da… Mehmet Keçeci, 23.09.2011

İnsanlığın politik sorunu üç şeyi bir araya getirmektir: Ekonomik Verimlilik, Sosyal Adâlet, Bireysel Özgürlük. John Maynard Keynes [2]

Bilginomi (Enfonomi, Infonomics): Var olan, elde edilen veya elde edilecek, biçimlendirilecek bir bilgi veya bilgi topluluğunu ekonomik değer hâline getirme, ekonomiye arz etme, kazandırma, değer biçme ve ekonomik değerinin sürekliliğini kazandırarak devâm edebilirliğini, sürdürülebilirliğini sağlayan bir disiplin dalıdır. Mehmet Keçeci, 07.09.2013 [2]

Ekonomik başarı dehâ çıkışlarına bağlı. Prof.Dr. Nevzat Tarhan [4]

(Bir arkadaşın sorması üzerine yorumum) ABD’nin yeni silahının denemesi olabileceğini yazmış fakat Sodyum Siyanür ki Sodyum’un su ile patlayacağını biz öğrencilerimize deneyle gösterdiğimiz basit bir kimyasal reaksiyondur. Tabiî ki bu kadar yüklü bir sodyumun gümrüğe kaçak girmiş olmasını bana doğru gelmiyor. Büyük bir ihtimalle itfayeceilerin yanan malzemenin ne olduğunu bilmeden (bilselerdi su sıkmayacaklarından eminim) su sıkmalarından kaynaklanmıştır. Fakat bu kadar yüklü bir sodyumdan nasıl habersiz olabilirler orası biraz muamma. ABD’nin uzaydan “Tanrı’nın Sopası” dedikleri bir teknoloji ile vurmaları açık bir savaş sebebi olur ki bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü bu füzelere eninde sonunda radarda görüleceği ve patlama sonrası kalıntılarının mutlaka bulunacağını unutmayalım. Savaş ekonomik ve siber olarak devam etmektedir. Devletler arasında mukabele-i bilmisil (retortion) oldukça karışık bir durumdur. Mehmet Keçeci, 18.08.2015

Sürdürebilirlik (Sustainability); ekonomik (economic), çevresel (environmental), ictimâ’î (sosyal, toplumsal, social) edim (performans, performance) yanında vicdânî, insânî, ahlâkî ve dînî değerlere de ihtiyâç duyar. Mehmet Keçeci, 16.04.2016 [7]

Büyüme (Yükselme, Şişme, Patlama, Boom, Peak, Bang, Expansion), Küçülme (İflâs, Çöküş, Çatırdı, Daralma, Durgunluk, Bankruptcy, Bust, Trough, Basin, Crunch, Contruaction) Döngüsü (Cycle) Ve (&) Savaş Felsefesi (Philosophy of War): Zirvede olmak, pik yapmak (peak), altın çağınızda olmak (golden age) gelişmeniz, ilerlemeniz, şişmenizin (expansion) bittiği anlamındadır ki yakında düşüşe, daralmaya (contruaction), küçülmeye, durgunluğa (depression), resesyona (recession), buhrana, krize (crisis), inişe, çöküşe (slump, collapse) geçeceğiniz anlama gelir. Sabredebilirseniz dalgalar arasındaki çukurlar (trough) gibi kurtarma, canlanma (recovery), tekrar yükselme zamânınız gelir. İdeal olanı ise çıkış ve inişler sonunda ilk durumunuzdan daha da yüksekte olmanızdır. Bu varlığın sosyolojik, ekonomik ve psikolojik doğasıdır. Yeterli zamân aralıklarında bu tekrar eden bir döngüdür. Bu yüzden yerel piyasa ve küresel piyasa araştırmaları çok önem arz ederler. Değişim kaçınılmazdır fakat bunu en uygun, vasat, optimum aralıklarda yapabilenler diğerleri küçülürken bunlar zirveleri zorlayacaklardır. Fakat sonsuza kadar değişimi yakalamak ta imkânsız olduğundan onlar da bir zamân sonra küçülmek belki de iflâs etmek zorunda kalacaklardır. Bu küresel şartların ortaya koyduğu toplu durumları, dalgalanmaları, konjonktürü (conjoncture, konjunktur) kendi lehine çevirebilme yeteneğine çok bağlıdır. Eğer toplumlar bu yeteneklerini, mahâretlerini iyi kullanamadıklarında toplumsal sürtüşmeler ve savaşta kaçınılmaz olmaktadır. Anlaşılan odur ki savaş; yeteneklerin esneklik dâhilinde kullanılmamasının birer sonucu, yan ürünüdür. Mehmet Keçeci, 30.04.2016 [7]

Darbe, kalkışma günü; Cum’a gününün akşamı ve Cumartesi gecesi borsanın kapanış günü olduğundan seçilir. Yoksa tesâdüf değildir. Ekonomi daha az zarar görsün ve darbe yapanlar daha çok kaçırsın, iyi çocuk görünsün vs. Mehmet Keçeci, 26.07.2016 [8]

Darbeler, kalkışmalar, isyânlar, kıyâmlar ya toplumsal, ekonomik, inânçsal, eğitimsel, kültürel ya da askerî yapılanmaya âid alt yapıları olan bir kanserleşme çeşididir. Mehmet Keçeci, 03.08.2016 [8]

Kaosatör: 1. Kaos çıkaran. Tahrik ve provokasyon ile ortalığı karıştırarak siyasal, ekonomik kargaşa, keşmekeş ve karmaşa çıkaran ve nelerin ne olduğunun anlaşılmamasını sağlayan, anarşinin doğmasını amaçlayan ve bunun için suç işlemeye yönlendiren kışkırtıcı, ajan, provokatör, provoker, chaosateur. Örnek: Provokatör ve Kaosatörlere dikkat. Herhâlde bizler sustuğumuz için bunlar meydanı boş mu zannediyorlar? Mehmet Keçeci, 31.08.2010. 2. Fiziksel anlamda kaotik ortam veya kaotik sinyal oluşturan cihaz. Kaosatör (Chaosateur) ilk defa 31.08.2010 târihinde Mehmet Keçeci tarafından kullanılmış ve tanımı yine kendi tarafından yapılmıştır. [9]

Ben zor işler için devamlı tembel kişiyi seçerim çünkü o işi yapmak için en kolay yolu bulacaktır. Ziyad K. Abdelnûr, Ekonomik Savaş Durumu: Refah Politika Çağında Servet Oluşturmanın Sırları, Çeviri: Mehmet Keçeci [9]

ABD çıkarları açısından dünya nüfusunun 8 milyardan daha çok artışına engel olunmasını istemiş ve bunu engellemeye yönelik politikalar önermiştir. Henry Kissinger

Açıkça, İran Körfezi veya Rio Grande’nin güneyinde “Yeni Japonyalara” izin vermeyeceğini söylemiştir, yâni dünyanın petrol üreten bölgelerinde yeni modern ekonomilere yer yoktur. Zbigniew Brzezinski

Eğer ekonomi göstergelerine (borsa, kur, altın, mâden, gıda, üretim endeksleri, enflasyon vs.) “Kripto Paraları” (Bitcoin, Litecoin, Dash, Monera vs.) Mayıs 2017’den itibâren eklemediğinizde dünya ekonomisini anlamada eksik kalırsınız. Mehmet Keçeci, 17.11.2017

Her coin’i (koin, kripto parayı) etinden, sütünden, derisinden, tüyünden yararlanacağınız bir olgu, değer, ticâret malı, meta zannetmeyin. Birkaçı değer kazanırken birçokları da birden ortalıktan kaybolurlar (scam coin: sahte kripto paralar). Mehmet Keçeci, 21.11.2017

Benim düşüncen odur ki gerilimde olan dünya savaş ekonomisine geçmiştir. Mısır’daki katliman aslında bir savaş tehdididir. Ya bizim isteklerimizi yerine getirirsiniz ya da size savaş açarız. Dikkat ediniz ki Filistin-Mısır arasındaki sınır kapısı ne zaman açılacak olsa veya açılsa buna benzer bir saldırı gerçekleşmektedir. Bu da bu saldırıların arkasındaki ülkelerin kimler olduğunu bize göstermektedir. Mehmet Keçeci, 26.11.2017

Ekonomik savaş (Economic warfare, war): İstikrarsızlığa yol açmak amacıyla düşmanın ekonomisinin normal işleyişini bozma, onun ekonomisini ablukaya alma (blockade) ve zayıflatmadır. 2016’da dünyada en fazla ekonomisi daralan 3 ülke: Mısır, Japonya ve Türkiyedir. En çok artan is ABD’dir. Mehmet Keçeci, 26.11.2017

Ekonominin boğaları ayıları ve domuzları, iyimserleri kötümserleri, Batı ve Japon gösterimi, çubuğu mumu, açılışı kapanışı, yükseleni düşeni, gölgesi rengi, kazancı kaybı, alımı satımı, değeri sektörü, dolusu boşu, dünü bugünü, ortalaması hacmi, canlılığı durgunluğu, sahtesi gerçeği, markası, spekülatörü, yatırımcısı, aracısı, komisyoncusu vs. vs. Mehmet Keçeci, 26.11.2017

Dünya ekonomisinin %45’i siyonizmin 1. dereceden birebir kontrolünde ve bu ekonominin karşısında durabilecek ekonomi ise %20 oranında olduğunu düşünüyorum (Dünya vezerv paralar: %63,5: Dolar, %20: Avro, %4,5: Yen, %4,5: Pound, diğerleri: %7,5) . Mehmet Keçeci, 24.12.2017

2030 târihine kadar devletler blokzincirinin (blockchain) yazılımını, kriptosunu, teknolojisini anlayamazlar, öğrenemezler ve kullanamazlar ise o devletlerin ekonomileri çökertilecektir. Mehmet Keçeci, 29.12.2017

Ulusalcı partilerin hedefleri tamamen ulusal(dır)… Halkı bağımsızlık sloganlarıyla harekete geçirir ve gerisini geleceğe bırakırlar. Bu tür partiler istedikleri devletin ekonomik programı konusunda veya kurmayı önerdikleri rejim konusunda sorgulandıklarında (doğru düzgün) cevap veremezler, çünkü aslında kendi ülkelerinin ekonomisinden dahi habersizdirler. Les Damnés de la Terre: The Wretched of the Earth: Yeryüzünün Lanetlileri/Sefilleri, Frantz Omar Fanon, 1961

Blokzinciri geleceğin en önemli altyapılarından biri olacaktır. Tıp, askerî, güvenlik, haberleşme, teknoloji, yapay zekâ, ekonomi, eğitim, mühendislik, yazılım gibi hemen her alanda kullanılacak bir bilimsel, teknolojik, yazılımsal, yenilikçi, girişimsel bir altyapı alanıdır. Temel bilimlerin her geçen gün bu alanda daha fazla kendini göstereceği bir alan olacaktır. Özellikle, matematik, istatistik, kriptolama, mantık, kuantum istatistiği vs. Mehmet Keçeci, 18.01.2018

LIGO deneyinde kullanılan 1 MegaWatt’lık lazerin bir insanın kafasını bir anda buharlaştırabilecek kadar güçlüdür. Fakat savaş sanayinde kullanılması düşünülen lazer ise 100 MegaWatt seviyesindedir. Bu da bir metali eritebilecek kadar ısı sağlar. ABD ordusu denemeler yaptı. Zannederim kullanıma hazır. Savaşlar maalesef belli bir noktadan sonra çığrından çıkıyor ve savaş suçu hâlini alıyor. Bu yüzden savaşa girerken çok dikkatli olunması gerekiyor. Karşı tarafın elinde varsa büyük bir ihtimalle de bunları kullanır. Caydırıcılık olması için diğer tarafta elde eder ve çığ etkisi oluşturur. Savaş ekonomisi bu yüzden devamlı büyüyor. Mehmet Keçeci, 03.05.2018

Dünya ekonomisinde 05.05.2018’de bazı ekonomik kırılmalar meydana geldi ve bu hâlâ devam etmektedir. Bu ekonomik kırılmanın en önemli sebeplerinden biri ABD’nin elçiliğini hatalı bir şekilde Kudüs’e taşımasıdır. Mehmet Keçeci, 29.05.2018

Bugün 12:37 (UTC+3) itibari ile bütün dünya ekonomilerinden olumlu haberler gelmeye başladı. 05.05.2018’de bir kırılma noktasının oluşması dip noktayı gördükten sonra şu an iyimser bir havaya dönüştü. İyimser havanın sürmesi dileklerimle. Çünkü her kriz binlerce insanın hayatını mahvetmesine neden olmaktadır. Mehmet Keçeci, 29.05.2018

Bazı sektörleri gecici olarak %45 etkiledi fakat ortalama %15 gibi genel bir kayıp yaşandı. Mehmet Keçeci, 29.05.2018

Kur yükselmelerinde merkez bankasının döviz rezervi olduğundan onlar (merkez bankası, devlet) aslında ilk etapta zarar etmezler hatta kâr bile ederler (çünkü dövizi TL ile ne kadar yüksek mübadele ederlere o kadar fazla merkez bankası kazanır). Fakat döviz borcu olanlar, dövizle aşış yapanlar devamlı zarar eder. Merze Bankası bunu bildiğinden hem kendisinin maksimum karı elde edeceği hem de halkın fazla zarara uğramadan müdahâle noktasını hesaplarlar. Onların hesapları bizlerde olmadığından doğrudan şu nokta daha iyi olduyu bizler kesin söyleyemeyiz. Mehmet Keçeci, 29.05.2018


Ek: Addition: 1

ABD Doları bir küresel ekonomik silahtır. Mehmet Keçeci, 10.08.2018
USA Dollar is a global economic weapon. Mehmet Keçeci, 10.08.2018

ABD bürokrasi içerisinde kullanabileceği çok kişi bulamasa da ekonomik çevrelerden ekonomiyi etkileyebilecek kadar yerel veya yabancıyı rahat rahat bulabilmektedir. Mehmet Keçeci, 10.08.2018

Orta Vâdeli Program (OVP): Medium Term Program (MTP)

Yeni Ekonomik Model [11, 12]

Erdogan: How Turkey Sees the Crisis With the U.S. [10]

OVP: 20.09.2018: Yeni Ekonomik Program (YEP): New Economic Program (NEP)

Kaynakça: References

 1. http://mehmetkececi.com/blog/2017/05/04/dijital-rozetler-ve-rozhendis/
 2. Turkish Quotes: Türkçe Alıntılar, Mehmet Keçeci [2, 4, 6, 7, 8, 9]
 3. Biyoenformatik I: Bioinformatics I (Volume 1) (Turkish Edition) (Turkish) Paperback – March 23, 2015 by Mehmet Keçeci (Author)
 4. Turkish Quotes: Türkçe Alıntılar, Mehmet Keçeci [2, 4, 6, 7, 8, 9]
 5. Küreşelleşme, Aydın Keçeci
 6. Turkish Quotes: Türkçe Alıntılar, Mehmet Keçeci [2, 4, 6, 7, 8, 9]
 7. Turkish Quotes: Türkçe Alıntılar, Mehmet Keçeci [2, 4, 6, 7, 8, 9]
 8. Turkish Quotes: Türkçe Alıntılar, Mehmet Keçeci [2, 4, 6, 7, 8, 9]
 9. Turkish Quotes: Türkçe Alıntılar, Mehmet Keçeci [2, 4, 6, 7, 8, 9]
 10. https://www.nytimes.com/2018/08/10/opinion/turkey-erdogan-trump-crisis-sanctions.html
 11. https://youtu.be/axold6PVQQc
 12. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/hazine-ve-maliye-bakani-albayrak-yeni-ekonomi-yaklasimini-acikladi/1227296

Inclusive Classrooms and Accessibility

Kapsayıcı Sınıflar ve Ulaşılabilirlik

Inclusive Classrooms and Accessibility

#MSFTEduChat TweetMeet

15 Mayıs 2018

Kapsayıcı Sınıflar ve Ulaşılabilirlik (Inclusive Classrooms and Accessibility)
Kapsayıcı Sınıflar ve Ulaşılabilirlik (Inclusive Classrooms and Accessibility)
Kapsayıcı Sınıflar ve Ulaşılabilirlik (Inclusive Classrooms and Accessibility)
Kapsayıcı Sınıflar ve Ulaşılabilirlik (Inclusive Classrooms and Accessibility)

Mehmet Keçeci’nin tanıtımı [3]:

Password: TweetMeet

15 Mayıs 2018 “TweetMeet = TweetBuluşması” Konusu: Kapsayıcı Sınıflar ve Ulaşılabilirlik (Inclusive Classrooms and Accessibility)

Türkiye ev sâhipleri (host) Mehmet Keçeci ve Yunus Emre Çalık olmuştur.

TweetMeet Questions [1]

  1. What does accessibility mean to you?
  1. How does accessibility help level the playing field for all learners?
  1. What is the correlation between accessibility and inclusive classrooms?
  1. What Microsoft tools and resources do you find the most impactful, and why?
  1. What is your vision for a future classroom that benefits all learners?
 1. What is one thing you’ll start doing differently in your classroom tomorrow?

Hosts and coaches [1]

Matching this month’s topic, we have invited 15 special-education experts and educators to be our hosts. They look forward very much to learning and engaging with you on how to make our classrooms more inclusive and accessible. Check out their profiles and projects, follow them all on Twitter and check their tweets in this Twitter list.

  • Ainhoa Marcos @AinhoaMarcosEC (Microsoft Education Sr. Account Executive – Spain)
  • Arran Smith @ArranDyslexia (Founder of SEND Group and UK Dyslexia and SEND Consultant to Microsoft – UK)
  • Cathy Hoesterey @ATtips (Assistive Technology Coordinator, Bellevue School District and Occupational Therapist – USA)
  • Clive Gibson @Clive_Gibson (Physics teacher/MIE Expert – Dubai UAE)
  • Erjona Koldashi @erjona92_nana (Microsoft Learning Consultant – Italy)
  • Heather Cox @MrsHCox (Microsoft Education, Windows and Devices Solutions Specialist – USA)
  • James Donaldson @Mr_ALNCo (MIE Expert, Head of Additional Learning Needs and Wellbeing – Wales)
  • Kristin Barr @mrsbarr_itrt (Coordinator of Instructional Technology and Personalized Learning for Williamsburg James City County Schools – USA)
  • Lindsey Troyanoski @LTroyanoski (Microsoft Learning Consultant, Philadelphia – USA)
  • Lukas Gierek @LukaszGierek (MIEFellow, IT Teacher in Radom Technical School – Poland)
  • Marinko Petkovic @marepet71 (Science and SEN Teacher ESBS “Milan Petrović,” Senior Lecturer in Studio Pippi – Serbia)
  • Mehmet Keçeci @mkecheci (Physics, Bioinformatics, Health Information Systems and IT, Teacher and Lecturer, Occupational Safety Specialist, MIE Expert – Turkey)
  • Sam Jordan @SaminJuneau (MIEExpert, Skype Master Teacher, Education Technology Coordinator for the Alaska Dept. Of Education and Early Development – USA)
  • Sharon LePage Plante @iplante (LD Teacher and Director of Technology @TheSouthportSch, CT – USA)
 • Yunus Emre Çalık @ynsmrclk (MIE Expert, STEM and Robotics Teacher – Turkey)

What are #MSFTEduChat TweetMeets?

Every month Microsoft Education organizes social events on Twitter targeted at educators globally. The hashtag we use is #MSFTEduChat. A team of topic specialists and international MIE Expert teachers prepare and host these TweetMeets together. Our team of educator hosts first crafts several questions around a certain topic. Then, before the event, they share these questions on social media. Combined with a range of resources, a blog post and background information about the events, this allows all participants to prepare themselves to the full. Afterwards we make an archive available of the most notable tweets and resources shared during the event.

Learn more about TweetMeets and earn a badge in the TweetMeet Course on the Microsoft Education Community.

The #MSFTduChat event time is 10:00 a.m. PT. If this time isn’t convenient for you, please follow your local channel or even consider hosting your own #MSFTEduChat in your country and language. Please connect with TweetMeet organizer Marjolein Hoekstra @TweetMeet on Twitter for more info on hosting in your language and time that works best for the educators and MIE Experts in your country.

Kaynakça/References:

 1. https://educationblog.microsoft.com/2018/05/accessibility-inclusivity-tweetmeet-may-15
 2. https://flipgrid.com/99f61c
 3. https://flipgrid.com/961518

Turkish Quotes X

Turkish Quotes X

Türkçe Alıntılar X

(Series of Proverbs From the Past)

(Volume 10) (Turkish Edition)

Mehmet Keçeci

25.04.2018

Turkish Quotes X
Turkish Quotes X

Turkish Quotes X: Türkçe Alıntılar X (Series of Proverbs From the Past) (Volume 10) (Turkish Edition)

Product details

 • Series: Series of Proverbs From the Past
 • Paperback: 156 pages
 • Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform; 1.0.0 edition (April 25, 2018)
 • Language: Turkish
 • ISBN-10: 1717427103
 • ISBN-13: 978-1717427106
 • Product Dimensions: 6 x 0.4 x 9 inches

Links/Linkler: Paperback

 1. https://www.amazon.com/dp/1717427103
 2. https://www.amazon.co.uk/dp/1717427103
 3. https://www.amazon.de/dp/1717427103
 4. https://www.amazon.fr/dp/1717427103
 5. https://www.amazon.com/Mehmet-Keçeci/e/B00WH281P0

Açık Eğitim ve Açık Rozetler

Açık Eğitim ve Açık Rozetler
Open Education and Open Badges
Mehmet Keçeci
03.07.2017

#OpenBadges #YearofOpen

Badges of Microsoft Education
Badges of Microsoft Education [1]

[8]

Günümüzün eğitim ve öğretiminin imkanları ve sınırları her geçen gün değişmektedir. Bilginin ânlık değişimi, yenilenmesi karşısında bireylerin, toplumların, ulusların ve bütün bir insanoğlunun yetişmesi açısında “Açık Eğitim” her geçen gün önem kazanmaktadır.

The possibilities and boundaries of today’s education and training are changing day by day. “Open Education” is gaining importance every day in terms of the growth of individuals, societies, nations and all human beings in the face of instantaneous exchange of information and renewal.

Küresel birçok bölgede eğitim imkanlarının kısıtlı olması, iç savaşların sürmesi ve dünyamızda 70 milyon civarında göçmen, yurtsuz olduğu düşünüldüğünce açık eğitimin önemi daha da ciddi bir âciliyet arz etmektedir. Hem günümüz açısından hem de gelecekteki nesilleri düşündüğümüzde açık eğitimin kapsamının arttırılması ve genişletilmesi âcil sinyali vermektedir. Bu eğitimin teşvik edilmesi, sertifikalandırılması, taşınması ve ispatlanabilirliğinin olması için “Açık Rozetler” sistemi bizlere bir çözüm sunmaktadır.

The lack of educational opportunities in many parts of the globe, the continuation of civil wars and the fact that 70 million immigrants in our world are thought to be homeless are even more serious. When we think about both the present and the future generations, the expansion and enlargement of the scope of open education gives a hurting signal. The “Open Badges” system offers us a solution for promoting, certifying, transporting and proving this training.

Ayrıca bu 2 sistem özellikle 2012’den günümüze yeni bir bilim alanının doğmasını sağlamıştır. Kendi içinde yüzlerce dala ve çalışana ihtiyaç duyacağından yeni bir sektörel alan oluşturacaktır. Daha düşük maliyetlerle hem yerel hem de küresel girişimciliğin önünün de açılmış olacaktır. Her bireyin bu yeni alanla ilgilenmesi kendisin ve ülkesinin faydasına olacağı kaçınılmazdır. Açık Eğitim [2] ve Açık Rozet [3], [4] uygulamalarından örnekler araştırma için verilmiştir.

In addition, these 2 systems have made it possible to create a new scientific field, especially in 2012. Since there will be hundreds of divers and employees in it, a new sector will be created. At a lower cost, both local and global entrepreneurship will be opened. It is inevitable that every individual will be interested in this new field and that everyone person (he or she) will benefit. Examples from the Open Education [2] and Open Badge [3], [4] applications are given for research.

What is Open Education? Questions [5].
Açık Eğitim Nedir? Cevaplar bana âiddir [6].

Mehmet Keçeci: Açık Eğitim; Bireylerin istedikleri veya belirli anlarda kayıtlı, kayıtsız, ücretli, ücretsiz, çevrim dışı veya çevrim içi olarak alabildikleri bir eğitim sistemidir.

Mehmet Keçeci: Open Education; It is an educational system that individuals (or groups) can receive (non register), register at certain or indifferent fields (paid, free, offline or online).

Why do you think Open Education is important?
Açık Eğitim hakkında ne Ddüşünüyorsunuz?

Mehmet Keçeci: Açık Eğitim insanoğlunun geleceği ve bireylere benzer hakların sağlanması, bireylerin ve toplumların istenen seviyede yetişmesi için çok önemlidir.

Mehmet Keçeci: Open Education It is very important for the future of human beings to provide similar rights to individuals and to raise individuals and societies at the desired level.

What changes do you hope Open Education will bring?
Açık Eğitimin Hangi Değişiklikleri Getireceğini Umuyorsunuz?

Mehmet Keçeci: Açık eğitimin özellikler yetersiz imkan çerçevesinde olanları istedikleri bir eğitim düzeyine getireceğini düşünüyorum. Bu da dünyadaki göç hareketlerini azaltacaktır. Çünkü dünyanın herhangi bir yerinden istenen eğitim alınabilinecektir.

Mehmet Keçeci: I think that the characteristics of open education will bring those in the framework of inadequate opportunities to the level of education they desire. This will diminish/reduse the migration movements around the world. Because the desired training will be available anywhere in the world.

What role do you think Open Education will play in education in the future (either in the country or the region)?
Açık Eğitim gelecekteki eğitimde (ülke veya bölgede) hangi rolü oynayacağını düşünüyorsunuz?

Mehmet Keçeci: Kendi ülkemiz açısından baktığımızda birinci dereceden sorun olmasa da her isteyenin istediği gibi bir eğitim alabilmesi, sosyal imkanların gelişmesi, iş alanlarına daha yetişkin birylerin katılımı ve yenilenen bilgi ve teknolojiye uyum göstermesi açısından oldukça faydalı olacaktır. Çevre ülkeler açısından bakıldığında olay daha da ciddi boyutları kapsamakdatır. Türkiye şu anda 3,5 milyona yakın göçmeni barındırmaktadır. Bunların eğitimi ve ülkelerinede tekrar faaliyet alanlarının açılması için açık eğitimin önemli bir katkısı olacaktır.

Mehmet Keçeci: When we look at our country from the perspective there is no problem in the first instance, but it will be very beneficial to have an education like every wanting, to develop social opportunities, to participate in more adult people in business areas and to adapt to renewed information and technology. From an environmental point of view, the case covers even more serious dimensions. Turkey currently has close to 3.5 million immigrants. Their education will be an important contribution to open education for the opening of areas of activity again in their countries.

OBN
OBN [7]

Kaynakça: References (Open Education & Open Badges (Earner, Designer, Issuer))

 1. https://education.microsoft.com/Status/Public/Achievements?token=EeDJmtL6
 2. https://education.microsoft.com/Status/Public?token=EeDJmtL6
 3. https://www.udemy.com/user/mehmetkeeci
 4. https://www.codeschool.com/users/mkececi
 5. https://courses.edx.org/u/mkececi
 6. Google Education: https://edutrainingcenter.withgoogle.com (Fundamentals Training, Advanced Training, Devices Training, Trainer Course, Digital Citizenship and Safety Course)
 7. Google The Digital Garage: https://learndigital.withgoogle.com
 8. http://www.openbadgenetwork.com/lp-profile-10/mkececi/courses
 9. Beta Tester: https://www.coursera.org/user/i/f50fe5dc943341246de13b30169ed87d
 10. https://backpack.openbadges.org/share/86afee87f2cc3a03f2370b9e6be2560e
 11. https://backpack.openbadges.org/share/879adcb633aa69e7b0c0b1b356bbfd79
 12. https://backpack.openbadges.org/share/1f2b19b491054839273a719fe2f3b413
 13. https://backpack.openbadges.org/share/25ca8fd97df1ac211d2335e27b172fb7
 14. https://backpack.openbadges.org/share/0408bf09757b654a9a17aab81b7743e7
 15. https://backpack.openbadges.org/share/0bbb13372f47531026ae24eb44ae2f61
 16. https://www.openbadgeacademy.com/r/mkececi
 17. https://openbadgepassport.com/app/user/profile/15961
 18. https://education.github.community/u/WhiteSymmetry
 19. https://passport.cancred.ca/app/gallery/badges/136
 20. https://api.badgr.io/share/collection/55f6069cb6a8861abd957632b5a465a9
 21. https://www.badgelist.com/MK-Badges
 22. https://www.badgelist.com/MK-Akademi
 23. https://credly.com/members/profile/2279592
 24. https://badges.fedoraproject.org/user/mkececi
 25. http://mehmetkececi.com/?p=1162
 26. https://www.yearofopen.org/what-is-open-education
 27. http://www.openbadgenetwork.com/forums/topic/d3-activity-follow-up-activity-open-education-synergies/#post-4144
 28. http://www.openbadgenetwork.com/lp-profile-10/mkececi/courses
 29. https://www.youtube.com/watch?v=Lo21-BffO4w