Bilim Dünyası

Bilim Dünyası

Science World

Mehmet Keçeci
1996

Kün Feyekûn

Sevgili X dinleyicileri yepyeni bir programla karşınızdayız. Bu programda Big Bang (Büyük Patlama), Kâinatın Doğuşu, Galaksiler, Kuantum Fiziği, Beyaz Cüceler, Nötron Yıldızları, Kuasarlar, Karadelikler, Işık Hızı, Madde ve Anti Madde, Enerji, Nükleer Enerji, Termonükleer Bombalar, Zamân, UFO’lar, Boyutlar, Işınlanma, Kâinatın Genişliği, Güneş ve Güneşteki Kara Lekeler ve bunun gibi birçok ilginç konularla karşınızdayız.

Sevgili X dinleyicileri böyle bir programı hazırlamamızın sebebi baş döndürecek bir hızla ilerleyen bilim ve teknoloji sahasında neler olup bittiğini bir nebze de olsa takip edebilmek ve Rabbimizin Kur’ân-ı Kerimde Âl-i İmrân 191’deki emrine uyabilmektir. “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sâhipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allâh’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azâbından koru!” Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, Âyet: 3/190-191, “Gök (semâü) yarılıp da (-nşekkati) , yanıp kızaran yağ gibi (fekânet) kırmızı gül (verdeten kaddihâni) hâline geldiği zamân (fei’za, hâliniz ne olur?) Kur’ân-ı Kerîm, Rahmân Sûresi, Âyet: 55/37” ayetlerinin sırrını biraz daha derinden tefekkür edebilmek ve yitirdiğimiz ilmin ucundan da olsa tekrar yakalayabilmek ve Rabbimizin bizlere neler bahşettiğini anlayabilmektir. İmâm-ı Gazzâlî (rha.) “Astronomi bilmeyen mârifetullâhta noksan kalır” sözünden mârifetullâha doğru bir adım daha atmaktır.

Ben program hazırlayıcınız Mehmet Keçeci bugünkü konumuz Big Bang, Kâinatın Doğuşu,  Yaratılış, Büyük Patlama, Singülarite,  Başlangıç Tekilliği, (Kozmik çekirdek, Siyah Nokta, İptidai Atom, Kozmik Çorba) gibi birçok adlarla adlandırılan 20. Yüzyılın en önemli teorisi ile sizlerle beraberiz. Bu teoriler “O, gökleri ve yeri örneksiz (bedî’u-ssemâvâti) yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir (Kün Feyekûn). Kur’ân-ı Kerîm Bakara Sûresi, Âyet: 2/117”, “O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah’ın “ol” deyip de her şeyin oluvereceği (Kün Feyekûnü) günü hatırla. O’nun sözü gerçektir. Sûra üflendiği gün de mülk (hükümranlık) onundur. Gaybı da, görülen âlemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır. Kur’ân-ı Kerîm En’âm Sûresi, Âyet: 6/73”, “Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece, ona, “ol” dememizdir. O da hemen oluverir (Kün Feyekûnü). Kur’ân-ı Kerîm Nahl Sûresi, Âyet: 16/40”, “Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir (Kün Feyekûnü). Kur’ân-ı Kerîm Yâsîn Sûresi, Âyet: 36/82”  yâni “ Ol” emrinin tezahüründen başka bir şey değildir.

Sizlerle burada birçok konuları, teorileri, kanunları, hipotezleri konuşacağız, müzakere edeceğiz, tartışacağız bazen anlattıklarımızı unutun diyeceğiz ve yeniden yeni bir bakışla anlatacağız, beyin jimnastiği yapıp uyuyan beynimizi uyandıracağız ve Rabbimizin bize bahşettiği beynimizin inanç ile birleşince devasa büyüklüğünü seyredeceğiz.

Bilim Dünyası

Kaynaklar/References:

  1. Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, Âyet: 3/190-191
  2. Kur’ân-ı Kerîm, Rahmân Sûresi, Âyet: 55/37
  3. Kur’ân-ı Kerîm Bakara Sûresi, Âyet: 2/117
  4. Kur’ân-ı Kerîm En’âm Sûresi, Âyet: 6/73
  5. Kur’ân-ı Kerîm Nahl Sûresi, Âyet: 16/40
  6. Kur’ân-ı Kerîm Yâsîn Sûresi, Âyet: 36/82
(Visited 35 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment