Ders 2: Basit C++ Yazılım Örnekleri

Ders 2: Basit C++ Yazılım Örnekleri

Lesson 2: Simple C++ Program Examples

Mehmet Keçeci

04.04.2000

* Bu örneklerde DOS ortamından bakmamız gerekmez çalıştır dediğimizde ekran açık kalır.

2. Örnek (example):

 #include <iostream>
 using namespace std;
 int main (int argc, char *argv[])
{
char cik;
 cik = ‘\0’;
while (cik != ‘a’)
{
cout << “Merhaba Dünyâ” << endl;
cout << “Bugün nasılsınız?” << endl;
cout << “\’İyiyiz.\’.” << endl;
cout << “Çıkmak için a ya basın.” << endl;
cin >> cik;
}
 return 0;
}

 

c++

c++

Burada dikkat edeceklerimiz:

 1.  
 2. #include <iostream>, <iostream.h>, “iostream”, “iostream.h” şeklinde farklı derleyicilerde farklı şekillerde veya bir kaçını kabul edebilir.
 3. using namespace std; bu ifadeyi başta kullanmazsak bir önceki dersteki gibi her cout ve cin komutlarının başına std:: getirmemiz gerekir (Bizim derleyicimiz için)
 4. int main (int argc, char *argv[]), int main (), int main (void) olabilir. (int:integer (tamsayı))
 5. Char Karakter tanımı yapar (asdf, as3d vs..)
 6. cout << “…..” girilenleri ekranda gösterir
 7. << endl; bir alt satıra geç demektir.
 8. cin<< ekrana veri gir anlamındadır. Burada “a” verisi giriliyor.
 9. != eşit değilse şunu yap (eşit değilse alttakileri ekrana yaz eşitse çık)
 10. While () iken

Bir kısmı ileriki derslerde işleneceği için bu kadarla yetindik.

3. Örnek:

 

/*Dosya*Yeni*Kaynak Kodu Dosyası veya Ctrl+N tuşlarına basın.*/

#include <iostream> //iostream kütüpanesini kullanır
using namespace std; //std:: fonksiyonunu destekler
int main() //ana fonksiyonu başlatır.
{ //ana fonksiyonun başladığı yer.

cout<<“Merhaba Dunya!”; //verileri ekrana yazar “output”

cin.get(); //ekrana quick yazana kadar ekranı açık tutar
} //ana fonksiyonu kapatır.

Her programımızın başına #include ifadesini ve bunun kullandığı kütüphaneleri ekleyeceğiz en geneli iosteam diğerlerini de yeri gelen komutlarda kullanacağız. Bunlar olmazsa örneğin Cout deklare edilmemiştir gibi hatalar verir cout’un ne yapabilecekleri, iostream.h dosyasında tanımlanmıştır.

C++ bir Object Oriented Programming (OOP-Nesneye Dayalı (Yönelimli) Programlama-NDP) dır.

Kod yazımı diğerlerine göre daha kısa daha güvenilirdir.

4. Örnek

 

#include <iostream>

//(using std::cout;) şeklindede tanımlayabiliriz

int main()
{
std::cout << “Merhaba\\n Dunya”;
}

Kullandığımız işaretler:

\\ n Bir satır aşağıya indirir
\\ a Zil sesi verir (bell)
\\ b Geri tuşu. Backspace
\\ f – Formfeed işaretini verir (&#9792)
\\ r – Kendinden itibaret satır başından yazar. Carriage return
\\ t – Tablo haline sokar (tabular)
\\ v – Düşey tablolar veya dişil işareti kor (&#9794)
\\ ‘ – Kesme imi Apostrof
\\ ” – Tırnak işareti kor
\\ ? – Soru İşareti (?): Question mark, znak zapytania.
\\ \ – Ters eğik çizgi. Backslash
\\ 0oo – Kendisinden sonrakini satır başı yapar.
\\ xhhh – x”den sonra 0-9 ve a-f arasında Heksadesimal (On altı tabanlı sayı sistemi, hexadesimal) değer girilebilir xffe gibi

4. Örnek

#include <iostream>
using std::cout;
using std::cin;

main ()
{
int Mehmet;
cout<<“Adiniz:”;
cin>>Mehmet;
cout<<“sizin isminiz Mehmet “<<Mehmet; /*tekrar cout yazmadan aynı satırda << ile Mehmet tamsayısını atattırdık.*/
return 0;
}

 

C++’da kullanılan sayı ve karakter değerleri

int (16 bit) -32768 ÷ 32767
int (32 bit) -2147483648 + 2147483647
short -32768 + 32767
long -2147483648 + 2147483647
float 1,2E-38 + 3,4E+38
double 2,2E-308 +1,8E+308
long double 3,4E-4932 + 1,2E+4932
char 256 karakter

Kaynaklar/References:

 1. https://github.com/PhpHunter/Cplusplus_Ornekler
(Visited 6 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment