Milenyum’un İnsan Tipleri

Milenyum’un İnsan Tipleri

Human Types of Millennium

Mehmet Keçeci

2000/Yalova

 Milenyum

 

Her şey baş döndürücü bir hızla ilerlerken insanlarda bu kervanın bir yerlerinde kendi dünyasında yavaş veya hızlı bir şekilde ilerlemektedir.

Binlerce çalışma alanı, binlerce bilim dalı, binlerce hayat tarzı ve bunların arasında bunların ortak özelliklerini yakalayıp olması gereken yâda olmaması gereken insan denen psiko-sosyal bir canlının diğer farklı bir psiko-sosyal canlı ile içtimâ’i (sosyal) ilişkilerinin aynı düzeyde olması elbette beklenemez.

Hayat tarzını (life-sytle, modus vivendi) kendi idealleri doğrultusunda şekillendiren bir insan zaman içinde yavaş yavaş sanal dünyası gerçek dünyasına baskın gelecek ve toplumdan soyutlanmaya başlayacaktır. Bu durumu kendisi için çok doğal kabul ederken kendilerini doğal dünyada addedip ideallerden uzak olan bir insan ile böyle bir kişiliğin sosyal ilişkileri oldukça kısıtlı olmakta ve bunlara benzer psiko-sosyal tipler kendilerine uygun zemin oluşturabilmektedirler.

Bu bilim ve teknolojinin bir sonucu mudur? Yoksa hayat pahasına da olsa bir şuursuz rekabetin, Makyavel’in “Hedefe ulaşmada her şey caizdir” hayat felsefesinin bir ürünü yada bilimden yoksun teknolojiye hakim olma rekabetinin “iyi bir eğitim + iyi bir iş + iyi bir eş’e” sahip olma idealine “son model teknolojik marka” eklenti psikoloji şartlanmaları bireylerin ve toplumların yapılanmaları yerine dış görüntülere önem vermeleri, her başarısızlık ve kayıpta stres ve depresyon geçirmeleri normal görünümlü anormal insan ve toplum yapısı oluşturmuş, sosyal piramit yapısından asosyal yıldız yapısına geçilmiştir. Suç ne Milenyum da ne de Bilim ve Teknolojide, suç insanların hayata bakış açılarının evrensel boyutlardan bireysel fasit dairevi bakış açılarına indirgenmesidir.

Sonuç olarak teknolojiyi bir morfin ve uyuşturucu gibi kullanan materyalist organizasyonların sosyal-kaos’a katkılarını da unutmamak gerekir.

Yayın Tarihi/Yer: 2000, Yalova

Yazar: Mehmet Keçeci

(Visited 20 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment