Konformal Spinör Alan Teorileri Master Tezi

Konformal/Konforal Spinör Alan Teorileri 

Conformal Spinor Field Theories

Mehmet Keçeci’nin Fizik Master / Yüksek Lisans Tezinin Giriş Kısmı 

An Introduction to Thesis of The Master of Science Degree in Physics

Mehmet Keçeci

01.02.2001
 

Giriş / Introduction  

    Son 30 yıl içerisinde  Lagrange  tipi alan teorilerinde yapılan çalışmalar ile yüksek enerji fiziğinde ilginç sonuçlar veren özellikle lineer olmayan hareket denklemlerinin  çözümlerinin (Klasik çözümler), hem uzay hem de zaman eksenleri boyunca singüler (tekil) olmayan instanton ve orijindeki  singüleritesi özel bir dönüşüm ile kaybolabilen Meron çözümlerinin keşfi ile yüksek enerji fiziğinde klasik çözümlere ilgiyi artırmıştır. 

    …

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-2001

Gebze Institue of Technology-2001

GYTE-2001

Tezimiz 2 ana kısımdan oluşmaktadır.

  1. Kısım: Konformal spinör alan teorilerinin incelenmesi ve özelliklerinin belirtilmesi.

  2. Kısım: Bu kısım tamamen benim çalışmalarımdan oluşmaktadır. Yarım kalan Fujii modelinin çözümlerinin tamamlanması ve daha ileriye yönelik önerilerin sunulmasını içerir. Bu çalışma daha sonraları doktora ve sonrasında daha da ilerletilerek tüm ayrıntılarına kadar çözülmüştür. Uluslararası bazı makalelerde görülen yorum hataları da düzeltilmiştir. Ayrıca bir kısmı “Turkish Journal of Physics“te yayınlanmıştır.      

Not: Tezimizin kapağı konforal çıktığından (baskıya gittiğinde word konformal’ı konforal diye değiştirdiğinden dolayı tezimizin adı da öyle geçmiştir. Kapak dışında tezimizin tamamında “konformal” olarak yazılıdır.)

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi

Tez No: 109951

Tez Adı/Yazar: Konforal spinör alan teorileri Mehmet Keçeci
 

Yer Bilgisi: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
 

Konu Başlıkları: Fizik ve Fizik Mühendisliği
 

Dizin Terimleri: Fuji modeli=Fuji model – Spinör alan=Spinor field
 

Durum: Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2001 70 s.

 

Atıf / Referans Kaynakların Özellikleri

   1. 1954-1993 yılları arasındaki yayınlara dayanmaktadır.
   2. Özellikle yerli atıflara dikkat edilmiştir.

 1.  
 2.  Feza Gürsey
 3.  Fikret Kortel
 4.  Ahmet Yüksel Özemre
 5.  K. Gediz Akdeniz
 6.  Cengiz Dane
 7.  Mahmut Hortaçsu
 8.  Ö. Oğuz
 9.  A. Smailagic
 10. (Azerbaycan)

   3. Yabancı atıflar hemen hemen dünyanın en meşhur bu bilimin öncülerine aittir.

 1.  
 2.  Alfred Actor
 3.  V. Alfarov
 4.  S. Fubini
 5.  G. Furlan
 6.  J. Cervero
 7.  L. Jacobs
 8.  R. Nohl
 9.  B. Gava
 10.  R. Jbigo
 11.  C. Okero
 12.  J.D. Gross
 13.  A. Nevbu
 14.  Michio Kaku
 15.  P. Gaddard
 16.  D. Olive
 17.  A. Khare
 18.  Fujii Kazuyuki
 19.   A. M. Polyakof
 20.  A. S. Schwartz
 21.  Yu S. Tyupkin
 22.  S.S. Schweber
 23.  W. E. Thirring
 24.  G. t”Hooft
 25.  S. Weinberg
 26.  Edward Witten
 27.  C. H. Yang
 28.  R. L. Mills 

 MSc. Mehmet Keçeci

____________________________________________________

 Tez Kapağı

 

 Tez Kapağı

 Tez Özeti

    Bu tezde konformal invaryant kalabilen ve instanton tipi çözüm veren A- D modeli ile onun genelleşmiş hali olan Fujii modeli incelendi. Ayrıca bunlara çözüm önerileri sunuldu ve modellerin etkileşim sabiti arasındaki ilişkileri incelendi. 2-boyuttan 4-boyuta geçerek invaryant özellikleri araştırıldı. Klasik çözümlerde konformal simetrinin kırılması kuantum alanlarının ve vakumun beklenen değerlerine karşılık gelmesi gibi konular incelendi. Ayrıca Fujii modelinin tam çözümünü yaparak modele çözüm önerileri yapıldı.

Tez Özeti

 Tez İngilizce Özeti / Summary

    In this thesis, I have researched conformal spinor field theories especially, generlazied A-D model with Fujii model. In addition, relations between coupling constants have been researched. Furthermore, classical solution for conformal invaryant spinor (fermion-fermion etc.) interaction in two dimension are given and their invariance properties are discussed. A possible generalization to four dimension is given and corresponding instanton-like solutions are found. Classical solutions of conformal invariant (massless or dimensional parameter) field theories can be given in the form of vacuum expactation values of quantum fields, as the manifestation of spontaneus breaking of conformal symmetry.

 Thesis Summary

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi

Tez No: 109951

Tez Adı/Yazar: Konforal spinör alan teorileri / Mehmet Keçeci

Danışman: Prof. Dr. Bekir Aktaş

Yer Bilgisi: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü

Konu Başlıkları: Fizik ve Fizik Mühendisliği

Dizin Terimleri: Fuji modeli=Fuji model Spinör alan=Spinor field

Durum: Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2001 70 s.

Bu Tezden Çıkan Yayın 1:

2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like

Solutions and Coupling Constant’s Role

between Instantons with Higher Derivatives.

Turkish Journal of Physics

Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178.
 

Mehmet Keçeci

2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constant''s role between instantons with higher derivatives

Turkish Journal of Physics

Volume 35, Issue 2, (2011)

 

2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constant''s role between instantons with higher derivatives

 

Turkish Journal of Physics

Turkish Journal Of Physics

Yayınla ilgili Linkler

Makale/Paper

 1. http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/lastissue.php?dergi=fiz
 2. http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/toc.php?dergi=fiz&yilsayi=2011/2
 3. http://journals.tubitak.gov.tr/physics/issues/fiz-11-35-2/fiz-35-2-10-1012-66.pdf
 4. Archive
 5. “Turkish Journal of Physics” linki http://journals.tubitak.gov.tr/physics/index.php
 6. “Turkish Journal of Physics” Tüm yayınları http://journals.tubitak.gov.tr/

Özet/Abstract

 1. http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/abs.php?dergi=fiz&rak=1012-66
1999”da yazdığım makalemi tam 12 yıl beklettikten sonra yayınladım. Şu anda “Turkish Journal of Physics” tarafından kabul
edildi ve yayınlandı.
Written paper published in 1999, after waiting for 12 years. Currently, “Turkish Journal of Physics” has been accepted by and printed.

Mehmet Keçeci 25.04.2011

Abstract: Özet:

Turkish Journal of Physics

2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constant’s role between instantons with higher derivatives
 
Mehmet KEÇECİ
Department of Biophysics, İstanbul Medipol University,
Fatih, İstanbul-TURKEY
e-mail: mkececi@mehmetkececi.com

Abstract: An instanton-like solution is considered for a class of two-dimensional conformal model with Liouville term. The model expressed here is a new higher-dimensional model with scalar-spinor interaction on even-dimensional spaces, and is a generalization of the even-dimensional Fujii model. A recurrence relation for the Fujii model and coupling constant’s indices between relations with interaction constant is extracted. The behavior of Gürsey, Akdeniz-Smailagi’ c and Fujii coupling constants in 4-dimensional conformal models are examined.

Key Words: Instanton, Fujii’s model, Liouville term, conformal field theory, coupling constant, scalar-spinor interaction, even-dimensional spaces, two-dimensional conformal model, Gürsey term, scalar-spinor interaction


Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178.
Full text: pdf
Other articles published in the same issue: Turk. J. Phys.,vol.35,iss.2.

ISSN 1300-0101
Electronic ISSN 1303-6122

Turk J Phys

Published by The Scientific and Technological Research Council of Turkey

Harici Bağlantılar/External Links:

 1. http://dx.doi.org/10.3906/fiz-1012-66
 2. http://journals.tubitak.gov.tr/physics/issues/fiz-11-35-2/fiz-35-2-10-1012-66.pdf
 3. http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/abs.php?dergi=fiz&rak=1012-66
 4. http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/toc.php?dergi=fiz&yilsayi=2011/2
 5. http://www-library.desy.de/lists/preps/journal-35.html#g
 6. http://inspirehep.net/record/1181899
 7. http://www.citeulike.org/user/mehmetkeeci/article/10391979
 8. http://www.medipol.edu.tr/OgretimUyesiDetay/248/Mehmet-KECECI.aspx
 9. http://connection.ebscohost.com/c/articles/64920007/2n-dimensional-fujii-model-instanton-like-solutions-coupling-constants-role-between-instantons-higher-derivatives
 10. http://www.academia.edu/2313949/2n-dimensional_at_Fujii_model_instanton-like_solutions_and_coupling_constants_role_between_instantons_with_higher_derivatives
 11. http://scholar.google.co.in/citations?view_op=view_citation&hl=tr&user=rs18CukAAAAJ&citation_for_view=rs18CukAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
 12. http://ehis.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=3d3d0607-dce0-4c29-9f87-e6cf97edf291%40sessionmgr14&vid=1&hid=3
 13. http://www.worldcat.org/title/2n-dimensional-at-fujii-model-instanton-like-solutions-and-coupling-constants-role-between-instantons-with-higher-derivatives
 14. http://www.mendeley.com/c/5915032871/p/26781561/mehmet-kececi-2011-2n-dimensional-at-fujii-model-instanton-like-solutions-and-coupling-constants-role-between-instantons-with-higher-derivatives/
 15. http://www.bibsonomy.org/bibtex/19c50cd438168538c877238948d959e9
 16. http://www.medipol.edu.tr/Sayfa/609/Kalite-Guvencesi/Arastirma-Raporlari-ve-Yayinlar.aspx
 17.  

Cite this document.

APA:
Mehmet Keçeci. (2011). 2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constantʼs role
between instantons with higher derivatives. Turkish Journal of Physics, 35(2), 173-178. Retrieved from
http://journals.tubitak.gov.tr/physics/issues/fiz-11-35-2/fiz-35-2-10-1012-66.pdf

BibTeX:
@article{Mehmet Keçeci_2011, title={2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling
constantʼs role between instantons with higher derivatives}, volume={35}, url=
{http://journals.tubitak.gov.tr/physics/issues/fiz-11-35-2/fiz-35-2-10-1012-66.pdf}, number={2}, journal=
{Turkish Journal of Physics}, author={Mehmet Keçeci}, year={2011}, pages={173–178}}

Cell:
Mehmet Keçeci (2011). 2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constantʼs role
between instantons with higher derivatives. Turkish Journal of Physics 35, 173-178. Available at:
http://journals.tubitak.gov.tr/physics/issues/fiz-11-35-2/fiz-35-2-10-1012-66.pdf.

Chicago:
Mehmet Keçeci. 2011. 2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constantʼs role
between instantons with higher derivatives. Turkish Journal of Physics 35, no. 2: 173-178.
http://journals.tubitak.gov.tr/physics/issues/fiz-11-35-2/fiz-35-2-10-1012-66.pdf.

Harvard:
Mehmet Keçeci, 2011. 2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constantʼs role
between instantons with higher derivatives. Turkish Journal of Physics, 35(2), p.173-178. Available at:
http://journals.tubitak.gov.tr/physics/issues/fiz-11-35-2/fiz-35-2-10-1012-66.pdf.

MLA:
Mehmet Keçeci. “2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constantʼs role between
instantons with higher derivatives.” Turkish Journal of Physics 35.2 (2011) : 173-178.

Nature:
Mehmet Keçeci 2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constantʼs role between
instantons with higher derivatives. Turkish Journal of Physics 35, 173-178 (2011).

Science:
Mehmet Keçeci, Turkish Journal of Physics 35, 173-178 (2011).

AMA (American Medical Assoc.)
Referans Listesi
KEÇECİ M. 2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constant’s role between instantons with higher derivatives. Turkish Journal Of Physics [serial online]. July 2011;35(2):173-178. Available from: Academic Search Complete, Ipswich, MA. Accessed August 30, 2013.
 
APA (American Psychological Assoc.)
Referanslar
KEÇECİ, M. (2011). 2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constant’s role between instantons with higher derivatives. Turkish Journal Of Physics, 35(2), 173-178. doi:10.3906/fiz-1012-66
 
Chicago/Turabian: Yazar-Tarih
Referans Listesi
KEÇECİ, Mehmet. 2011. “2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constant’s role between instantons with higher derivatives.” Turkish Journal Of Physics 35, no. 2: 173-178. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed August 30, 2013).
 
Chicago/Turabian: İnsan Bilimleri Kaynakça
KEÇECİ, Mehmet. “2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constant’s role between instantons with higher derivatives.” Turkish Journal Of Physics 35, no. 2 (July 2011): 
173-178. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed August 30, 2013).
 
Harvard
Referanslar
KEÇECİ, M 2011, ‘2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constant’s role between instantons with higher derivatives’, Turkish Journal Of Physics, 35, 2, pp. 173-178, 
Academic Search Complete, EBSCOhost, viewed 30 August 2013.
 
MLA (Modern Language Assoc.)
Alıntılanan İşler
KEÇECİ, Mehmet. “2N-Dimensional At Fujii Model Instanton-Like Solutions And Coupling Constant’s Role Between Instantons With Higher Derivatives.” Turkish Journal Of Physics 35.2 (2011): 173-178. 
Academic Search Complete. Web. 30 Aug. 2013.
 
Vancouver/ICMJE
Referanslar
KEÇECİ M. 2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constant’s role between instantons with higher derivatives. Turkish Journal Of Physics [serial on the Internet]. (2011, July), [cited August 30, 2013]; 35(2): 173-178. Available from: Academic Search Complete.
 
Kayıt: 1
 
TI- 2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constant’s role between instantons with higher derivatives. 
AU- KEÇECİ, Mehmet1 mkececi@mehmetkececi.com 
JN- Turkish Journal of Physics 
PD- 2011, Vol. 35 Issue 2, p173-178 
PG- 6p 
DT- 20110701 
PT- Article 
AB- An instanton-like solution is considered for a class of two-dimensional conformal model with Liouville term. The model expressed here is a new higher-dimensional model with scalar-spinor interaction on even-dimensional spaces, and is a generalization of the even-dimensional Fujii model. A recurrence relation for the Fujii model and coupling constant’s indices between relations with interaction constant is extracted. The behavior of Gürsey, Akdeniz-Smailagic and Fujii coupling constants in 4-dimensional conformal models are examined. [ABSTRACT FROM AUTHOR] 
AB- Copyright of Turkish Journal of Physics is the property of Scientific and Technical Research Council of Turkey and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder’s express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.) 
DE- COUPLING constants (Nuclear physics) 
DE- INSTANTONS 
DE- MATHEMATICAL models 
DE- GENERALIZATION 
DE- FIELD theory (Physics) 
DE- RECURSIVE sequences (Mathematics) 
DE- SPINOR analysis 
KW- conformal field theory 
KW- coupling constant 
KW- even-dimensional spaces 
KW- Fujii’s model 
KW- Gürsey term 
KW- Instanton 
KW- Liouville term 
KW- scalar-spinor interaction 
KW- two-dimensional conformal model 
AD- Department of Biophysics, İstanbul Medipol University, Unkapani, Atatürk Bulvari No: 27 P.K: 34083 Fatih, İstanbul-TURKEY 
IS- 13000101 
DI- 10.3906/fiz-1012-66 
AN- 64920007 
UR- http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=64920007&lang=tr&site=ehost-live
—-
Turkish Journal of Physics ()
—–

by Kececi M.
Article
Language: English
Publication: Turkish Journal of Physics, v35 n2 (2011 06 15): 173-178
Database: Copyright 2014 Elsevier B.V. All rights reserved
—-
(Visited 13 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Candidate, 2001-2003
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment