Kuantum Fizik Dersleri I

 KUANTUM FİZİK DERSLERİ I

 QUANTUM PHYSICS LESSONS I

Mehmet KEÇECİ

23.04.2008

 1.  Giriş / Introduction
 2.  Klasik ve Kuantum fiziği arasındaki sınırlar
 3.  Kuantum mekaniğinin gelişiminin kaldırım taşları olan deneyleri anlamak
 4.  Kuantum Mekaniğinin (KM) kalbi olan girişim kavramları ve iç olasılık genliğini anlamak
 5.  Harici özgürlük dereceli tek-parçacıklı kuantum mekaniği: Schrödinger Denklemi
 6. İç özgürlük dereceli (ör: spin vs…) çok cismin kuantum fiziği ve ötesi.
 7. KM bazı resmi yapıları (Operatörler, beklenen değer, komütatörler, Dirac gösterimi)
 8. Fiziksel yorum, ölçüm, belirsizlik, korelasyon ve karışıklık ile matematiksel yapı (Schrödinger denklemini kısmi Diferansiyel denklemmiş gibi) arasındaki ilişkiyi anlama
 9. Önemli KM sistemleri ile çalışma: Harmonik osilatör, hidrojen atomu.

Bu dersin sonucunda elde edeceğiniz kazanımlar

 1. Kuantum Mekaniğinin tek-parçacık probleminin bir ve 3 boyutlu çözümü (Saçılma, tünelleme, sınır durumları)
 2. Matematiksel varlıkların fiziksel yorumlarını vermek (Operatörler, dalga fonksiyonu, farklı tabanlarda hal tasviri (temsili), Fourier dönüşümü, Heisenberg belirsizlik ilişkisi)
 3. Kuantum Mekaniğindeki girişim etkilerinin önemini anlamak ve takdir etmek (olasılık genliğinin artısı)
 4. Rölavistik olmayan Kuantum Mekaniği.

Klasik Mekaniğin (KM) Hataları ile Problemleri

 1. Klasik Mekaniğinin mikroskobik seviyedeki hataları
 2. Klasik Mekaniğinin açıklayamadıkları.
 1. Ör: Bireysel atomların kararlılığı.
 2. Atomun yayım tayfları
 3. Moleküler bağlar
 4. Kimyasal özellikler ve kimyasal reaksiyonlar.
 5. Katıların özellikleri

Kaynaklar / References

 1. Gasiorowicz
 2. French & Taylor
 3. Feynman, Lectures on Physics
 4. Vladan Vuletic
 5. MIT Kurs Notları

 

(Visited 28 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment