Gelecekte Klâvyelerimize Yeni Harflerin Eklenmesi Kaçınılmazdır

Gelecekte Klâvyelerimize Yeni Harflerin Eklenmesi Kaçınılmazdır.
12.11.2009

Konuşma hatâlarının sebebi farklı telaffuz olunan aynı hafin veya harflerin benzer yazılmasıdır. Örnek: e (E), é (É), ê (Ê), ë (Ë), è (È), ể, (Ể).

Alıntıdır:


Uluslararası Fonetik Alfabe (UFA) (sesçil alfabe, sesçil abece, İngilizce: International Phonetic Alphabet, IPA) seslerin kâğıt üzerinde gösterilebilmesi için oluşturulmuş standart alfabe. Tüm dillerdeki konuşma seslerini bir örnek biçimde kodlayabilmek için oluşturulmuş işaretler ve simgeler sistemi. Bu sistemden en çok dilbilimde ve sözlüklerin hazırlanmasında yararlanılır. Dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlamak, tutarsız ve keyfi yazımlarla çok sayıda transkripsiyon (yazı çevirimi) sisteminin doğurduğu karışıklıkları önlemek amacıyla geliştirilmiş alfabedir. Uluslararası Sesbilgisi Alfabesi ôlarak da bilinir.

IPA’nın bir amacı da bir sözcüğü diğerlerinden ayırmaya yarayan her ses için ayrı bir sembol geliştirmektir. IPA’da temel olarak Latin harfleri kullanılır. Bunun dışında başka alfabelerden harf alınmış, bunlar Latin harflerine uyacak biçimde değiştirilmiştir. İnce ses ayırımları ve genizsilleşen ünlülerle sesin uzunluk, vurgu ve titreşimi, harflerin üstüne veya altına konan çeşitli işaretlerle belirtilir. IPA dar ve geniş yazı çevrimlerinde kullanılabilir. Mesela anadili İngilizce olanlar tek bir t sesi ayırt ederler. Bu sebeple geniş yazı çevriminde bu sese karşılık tek bir sembol yeterlidir. Ama t’nin tap (tap, tæp: hafif vuruş, musluk), pat (pat, pæt: el ile hafif vuruş) ve stem (stem: ağaç gövdesi), {Türkçede ki Kur’ân (Ǩur’ân), Bakara (Baǩara) [M. K.]}  gibi sözcüklerdeki söylenişlerinin birbirinden biraz farklı olduğunu belirtmek için dar yazı çevrimi yani harfin’nin altına veya üstüne belli işaretler koymak gerekir.

Uluslararası Sesbilgisi Alfabesi umulduğu kadar başarılı ôlamamıştır. ABD’de Avrupa’ya nazaran daha az kullanılmıştır. Latin alfabesinin yanı sıra çok sayıda özel işarete yer verdiği için basım ve daktilo etme güçlüğü vardır. Yer kazanmak ve kolaylık sağlamak gayesiyle IPA işaretleri ekseriyetle değiştirilerek veya birbirlerinin yerine kullanılır. İlk olarak 1886 da Paris’te yayınlanmış ve son versiyonu, sürümü 2005 de yayınlanmıştır. Fakat yazımda ki zorluk nedeni ile fazla yaygınlaşamamıştır. Fakat doğru bir yazım ve telaffuz için de bu olmazsa olmazdır. Ayrıca farklı dilleri doğru telaffuz edebilmemiz için şarttır.

Ben (Mehmet Keçeci) bu IPA abecesini (alfabesini, elifbesini) “İstanbul Esperantosu” için ilk öneren kişi ôlmuşumdur. Yâzım da zorluk ôlsa da uluslararası bir dil için kaçınılmazdır. Ayrıca “İstanbul Esperantosu” bilimsel bir dil olması önerildiğinden bu daha da kaçınılmaz ôlmaktadır.

Olasılık Yoğunlaşması

Olasılık Yoğunlaşması
On Concentration Of Probability

2 Tane 100.000 İhtimalli Şifreyi 500er Denemede Nasıl Çözdüm.
Mehmet Keçeci
2009

    Size bir tarihi olay anlatacağım. Belki ayrıntılarında yanılabilirim. Tarihçi arkadaşlardan daha geniş bilgi alabilirsiniz.

    2. Dünya savaşında Alman deniz altıları ABD-USA gemilerini vurmaya başladıklarında ABD bundan çok zarar görmeye başlar ve bir çözüm yolu ararlar. Ülkedeki bu işi çözebilecekler arasında düşündükleri matematikçileri bu iş için görevlendirirler. Onlar bir hesaplama sonucu belirli derinliklerde ve belirli aralıklarla matın yerleştirildiğinde şu kadar sürede şu kadar Alman deniz altısının zarar göreceği hesabını yaparlar. ABD bu planı uygular ve ne mi olur? Hesaplanan istatiksel veriler işe yarar ve birçok Alman gemisine zarar verilir ve Almanlar ABD gemilerini vurmaktan vazgeçerler.

    İşte bende böyle bir hesaplama ile şifreleri çözmeye çalıştım her 2 şifreyi de ortalama 500 deneme ile çözdüm. Tabii ki bu bir ihtimal hesabı hiçte tutmayabilirdi.
Tek bir sorun felaketti o da sistemin bozuk olması neyse ki sistem çalışıyordu?
 

    Uluslararası terör de böyle çalışır. Bir yere bir mikrop, bakteri yâda bomba bırakırlar bunlar kimlere zarar vereceği hesaplanamaz ama sonuçta birileri zarar görür ve sistem böylelikle zayıflar.

    İngiliz Winston Churchill (“bir damla petrol, bir damla kandan daha değerlidir” diyen bir başbakan) Çanakkale de yenildiklerinde ne demişti. “Çanakkale`de aslında biz kazandık, onların insan gücünü, beyin gücünü ellerinden aldık” (yâda “Evet. Biz yenildik ama Osmanlının da beynini bitirdik.”)