Asalet

Asâlet

Dignity

Mehmet Keçeci

05.05.2010

“Her özelliğinizin değeri aynı değildir.

Bunları geliştirmek için sarf edeceğiniz zaman ve enerji ve zorluklar da aynı değildir.

Toplumların aslî ihtiyâçları da aynı değerde değildirler.

Eğer en asil olanlarına ulaşmak istiyorsanız harcayacağınız fazladan zamân ve gayret ayırmaz gerekir.

Her iyi değerin bedeli de yüksektir. Bu değerlerin asâleti görünmeyenden görünene doğru azalır.

Bu yüzden bunları da herkes anlâyamaz.”

 

Asalet