Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon
Disinfection

Mehmet Keçeci
09.10.2010

    Dezenfektan maddelerin seçiminde, yüzey dezenfektan madde seçerken vejetatif bakterilere (mikobakteriler dahil) etkisi araştırılır. Ancak alet dezenfektanında vejetatif bakterilere etkisinin yanında sporlu bakterilere karşı etkisi ve aynı zamanda korozyon etkisi de araştırılmalıdır.Endoskopide kullanılan aletler için ise üretici firmanın önerdiği dezenfektan dikkate alınmalı ve başka bir dezenfektan kullanılmak isteniyor ise üretici firmanın görüşü istenmelidir. El ve cilt antiseptiklerinde öngörülen kriterler ise;

 1. Vejetatif bakterilere ve mikobakterilere etkisi araştırılmalı ve uygulama süreleri 15 saniye – 3 dakika ile sınırlı olduğu için sporlara karşı etki yapması beklenmemelidir.
 2. Elleri tahriş edip etmediği alerji testleri ile saptanmalıdır.
   

Tüm antiseptik ve dezenfektanlar için ortak noktalar ise;

 1. Ortamda organik maddelerin varlığında (kan, balgam,vücut sıvıları) antibakteriyal etkisinin azalmaması,
 2. Sulandırıldığında en az 24 saat etkisini yitirmemesi,
 3. Sağlığa ve çevreye zarar vermemesidir.

Bu özellikleri taşıyan kimyasal maddelerden uygun olanı seçilir. Antimikrobiyal etkinin yanında olanaklar çerçevesinde yukarıda belirtilen diğer noktalar da dikkate alınarak bir antiseptiğin veya dezenfektanın alımına karar verilmelidir.
Kaynak: ANKEM Derg 2004;18(4):220-223.

Bazı yaygın antiseptikler

 1. Alkoller: En sık kullanılan etanol (%60-90), 1-propanol (%60-70) ve 2-propanol/isopropanol (%70-80) veya bunların karışımlarıdır. Bunlara cerrahi alkoller de denir.
 2. Dördüncül amonyum tuzları: Benzalkonyum klorür, setil trimetilamonyum bromit, setilpridinyum klorür gibi kimyasalların da dahil olduğu grup. Aniyonik yüzey aktif madde, örneğin sabun, bunların antimikrobiyal etkinliklerini engeller.
 3. Klorheksidin glukonat: Deri için antiseptik olarak kullanılır. Ayrıca dişeti enflamasyonlarında da kullanılır. Mikrop öldürücü etkisi yavaş fakat kalıcıdır. Katyonik yüzey aktif maddelerdendir.
 4. Hidrojen peroksit: Sıklıkla yaraları temizlemekte kullanılsa da artık kullanılmaması tavsiye edilmektedir zira güçlü oksidasyon yara izi oluşmasına neden olur, iyileşme süresini de uzatır.
 5. Fenol: Güçlü karışımlarda mikrop öldürücü, daha zayıflardaysa engelleyicidir (inhibitör). Ameliyat öncesi el temizliğinde kullanılır.
 6. İyot: Genellikle alkolik (alkollü) bir karışım içinde kullanılır. Küçük yaraları dezenfekte etmek için kullanılması, yara izi oluşumuna neden oluşu ve iyileşme süresini uzatması sebebiyle, artık tavsiye edilmemektedir.
 7. Merkürokrom: Barındırdığı civa nedeniyle FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından güvenli ve etkili onaylanmamaktadır.
 8. Sodyum hipoklorit:

  Preparat adı
  Desam OX
  Desam extra
  Cloramin B
  Chloramix DT
  Dikonit
  Savo prim
  Antiseptica combi spray
  Predex CD 40
  Predex D220
  Chirosan
  Chiroseptol
  Desco drill Bohrerbad (Dişhekimliği)
  Perfektan endo
  Prosavon
  Septoderm spray
  Predex HS 550

Sabunlar:

    Anyonik (anioic: negatif yüklü) yüzey-aktif ajanlar olup çeşitli yağ asitlerinin sodyum (Na) ya da potasyum (K) tuzlarıdır. Suda çözündüklerinde alkali (Baz özelliğinde ve asitleri nötralleştirebilen maddelerin jenerik adı) pH”lar (pH=8.0-10) oluştururlar. Derinin pH”sı 5.5-6.5 olduğundan irritasyon (irritation: tahriş, iltihap, iritasyon) oluşturabilirler. Bazı özel sabunlarda, baz olarak trietanolamin kullanıldığından, çözündüklerinde pH=7.0 civarında olur. Genelikle iyi tolere edilen sabunların fazla miktarda kullanımı deride kuruluğa yol açar. Sentetik maddelerin eklenmesiyle deride irritasyon ve sensitizasyona (Duyarlılaştırma. Alerjiye yol açan bir yabancı maddeyle karşılaşma) neden olabilirler.

    Sabunlar, kirlerin yanında, yüzeydeki sekresyonları (secreation: salgı maddesi), desquame epitel hücrelerini ve bakterileri de temizlerler. Sabunla el yıkama, derideki geçici bakteriler ve diğer kontamine olmuş mikroorganizmalara karşı çok etkilidir.

 

(Visited 28 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment