Metsamor-Metzamor Nükleer Santrali

Metsamor-Metzamor Nükleer Santrali

Metsamor-Medsamor(e) Nuclear Power Station

Ermenistan –  Armenian

Mehmet Keçeci

21.04.2011

Medzamor-MAGATE-Ermenistan

Bu santral hakkında çok şey söylendi ama fazla bir bilgide ortaya konulmadı. 

Biri kapalı olsa da diğeri halen çalışmakta olan ve eski Rus teknolojisi ile üretilmiş olan WWER-2’ye bir göz atalım.

1975’te başlamış ve 1980’de işletime geçmiştir. Her hâlükârda iki durumda (1975, 1980 +30 yıl) geçtiğinden kesinlikle baştan aşağıya ya bakımdan geçmesi veya kapatılması gerekir. Fakat bu santrallerin artık baştan aşağıya bakımdan geçmesi imkansız olduğundan kapatılmaları gerekir. Zaten Ermenistan AB’ye verdiği bu yönde sözü vardır fakat enerji ihtiyaçlarından dolayı kapatamamaktadır.

20 Ağustos 2010 ‘da Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan anlaşma gereğince yeni atom santralinin nükleer adası ″Rosatom″ tarafından inşa edilecek ve bu anlaşmayla Ermenistan sathında AEK-92 projesi çerçevesinde 1060 MW kapasitesinde su bazlı enerji reaktörlü, 60 yıllık kullanım süreli, EUR standartlarına eşdeğer yeni atom enerji blokları sertifikasyonuna sahip bir atom bloku inşaatı öngörülmektedir. (1)

Fakat bu santral için yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyacı olduğunda santrali başlaması ve bitim tarihi 2016’ya yetişmeyeceğe benziyor. Eğer bu santral yapılırsa eskilerinin kapatacaklarını söylemektedirler. O güne kadar eski santralin tehlikeleri devam edecektir.

Metzamor santrali Erivan’a 32 km Iğdır’a ise 30 km’dir. Herhangi bir sorun olduğunda bu iki şehrin etkilenmesi kaçınılmazdır.

Türkiye’de TAEK hem Türkiye sathına hem de Ermenistan sınırına 100 adet Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı (RESA)’yı kurarak oluşabilecek bir durumda her ân haberdar olmaktadır.

RESA Ağı

RESA

Ayrıca 2011 yılında Ermenistan’da bir önceki yıla kıyasla elektrik enerjisi üretiminde % 23 artış beklenmekte. Artış, Ermenistan ve İran arasında imzalanan Gaz Karşılığı Elektrik Enerjisi Anlaşmasına bağlı olarak gerçekleşecek. İran’a 2.4 milyar kWh elektrik enerjisi ihraç edilmesi öngörülmekte. Bu amaçla İran’dan 801 milyon m3 gaz ithal edilmesi planlanmakta. Anlaşma gereği 1 kWh elektrik enerji karşılığı İran 3 m3 gaz sevk edecek. (2)

Bazı haberler üzerine  Erzurum Atatürk Üni. Fizik Bl. uzmanları Iğdır, Muş, Tunceli, Hakkari ve Şırnak’ta radyasyon ölçümlerine başladılar. Anılan üniversite öğretim üyelerinden Neslihan Ekinci ve çalışma arkadaşları, ölçümlerin zorunlu olduğunu ve son dönemde akciğer kanserlerinde artış kaydedildiğini belirtti. (3)

Fukushima olayının Ermenistanın Nükleer Enerji politikasını etkilemeyeceği bildirilmiştir. (4)

 İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) Reaktör tipi Durumu MW net üretim MW brüt üretim Proje Başlangıcı Hizmete geçiş Hizmetten çıkış GWh, elektrik şebekesine verilen miktar
Metzamor – 1 WWER-Reaktörü Hizmet dışı 376 408 01.01.1973 28.12.1976 25.02.1989 25.266
Metzamor – 2 WWER-Reaktörü Hizmette 376 408 01.07.1975 05.01.1980   44.198

Türkiye’nin, 28 Eylül 1986 tarihinde imzaladığı ve 8 Haziran 1990 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 3 Eylül 1990 tarih ve 20624 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesine ülkemizle beraber nükleer güç santrallerine sahip komşularımızdan Bulgaristan, Ermenistan, İran, Romanya, Rusya ve Ukrayna’nın da bulunduğu yaklaşık 100 ülke taraftır.

Bu Sözleşme, taraf ülkelere topraklarında, sınır ötesi radyolojik etkileri olabilecek herhangi bir kaza meydana gelmesi durumunda derhal bildirimde bulunma ve kazanın boyutunu ve etkilerini değerlendirmek üzere kazanın zamanını, yerini, radyoaktif madde salım miktarını, çevresel ölçüm sonuçlarını ve diğer önemli bilgileri raporlama zorunluluğu getirmiştir.

Kaza ile ilgili bildirim ve bilgiler, doğrudan veya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) aracılığıyla etkilenebilecek ülkelere ve UAEA’ya yapılır.

Yukarıdaki bilgilerin ışığı altında Ermenistan’ın Metsamor Nükleer Güç Santralinde herhangi bir sızıntı olması durumunda, UAEA tarafından tüm taraf ülkelere ve kamuoyuna bu durumun bildirilmesi zorunludur.

Ülkemizin Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı’nın (RESA) Ermenistan sınırına yakın konuşlandırılmış dedektörleri 24 saat kesintisiz ölçüm yapmakta olup şu ana kadar doğal düzey üzerinde ve santralden radyoaktif madde salımını doğrulayacak herhangi bir radyoaktivite tespit edilmediği gibi UAEA tarafından da herhangi bir kaza/olay bildirimi yapılmamıştır. (5)

 Kaynaklar

  1. http://news.am/tur/news/48009.html
  2. http://news.am/tur/news/47518.html
  3. http://news.am/tur/news/45628.html
  4. http://news.am/tur/news/56218.html
  5. http://www.taek.gov.tr/basin-aciklamalari/209-2011/859-metsamor-nukleer-santralinde-sizinti-iddialari-hakkinda-basin-aciklamasi-no2.html

21.04.2011 Mehmet Keçeci

(Visited 23 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment