Paralel Evrenler Gerçekten Var mı?

Paralel Evrenler Gerçekten Var mı?
Süperstring (süpersicim) ve M-Teorisi,
Karadelikler, Deja vu, Kuantum Alan Teorisi

Parallel Universe (Really Exist?), Superstring & M-Theory, Black Hole,

Déjà vu, Quantum Field Theory

Mehmet Keçeci

06.19.2011

Olmayan Paralel Evrenler

Arşiv Yayını

22.06.2011 / 2.si

Paralel Evrenler Yoktur from Mehmet Keçeci

Paralel Ervenler Yoktur. Burada ki “Reel Fiziksel Paralel Evrenler” ifadesi “Âlemler” ifadesi ile belirtilenler değildirler.

2. Paralel Evrenler TV Programında Sorulan Bazı Sorular

 1. CERN’deki son gelişmeler nelerdir?
 2. Higgs Bozonu ile Parçacık arasındaki ilişki nedir?
 3. Madde ve Anti-Madde Nasıl oluştu?
 4. Evrenin oluşumunu açıklayan tek bir formül var mı?
 5. Kütle çekimi nedir?
 6. Kütle çekiminin evrene etkileri nelerdir?
 7. İzafiyet teorisi nedir?
 8. Birleşik alan teorisi nedir?
 9. String/Sicim nedir?
 10. Sicim teorisi nedir?
 11. Sicim teorisi ile gravitasyonun ilişkisi nedir?
 12. M-Teorisi nedir?
 13. Yüksek boyutlar nedir?
 14. M-Teorisinde zar/membrane ne anlama geliyor?
 15. Evrende fiziksel yasalar tek midir?
 16. Paralel Evren nedir?
 17. Paralel evrenler gerçekte var mıdır?
 18. Paralel evrenlerle gravitasyonun ilgisi nedir?
 19. Arka alan/fon ışıması nedir?
 20. Arka alan ışımasının paralel evrenlerle bir ilişkisi var mıdır?
 21. Karadelikler nedir?
 22. Karadelikler nasıl oluşur?
 23. Karadelikler ile evren arasındaki ilişki nedir?
 24. Dejavu”nun paralel evrenlerle bir ilişkisi olabilir mi?
 25. Fizikçiler ve nörologlar dejavu”ya nasıl yaklaşıyor?
 26. Gravitasyon neden bu kadar zayıf?
 27. Gravitasyon paralel evrenlerden mi sızıyor?
 28. Her gözlemci deneye müdahil midir?
 29. Paralel evrencilerin evren ve Tanrıya bakışları nedir?
 30. Fizikle matematiğin farkı nedir?
 31. Maddenin ilk oluştuğunda evrendeki kanunlar nasıldı?
 32. Anti madde nedir?
 33. Madde ve anti-madde nasıl oluşmuştur?
 34. Evrenin kütlesi nasıl bulundu?
 35. Evrenin kütlesi %100 doğru mudur?
 36. Kara madde nedir?
 37. Karanlık enerji nedir?
 38. Evrende henüz bulamadığımız madde ve karanlık madde var mıdır?
 39. Gama ışıması nedir?
 40. Evrenin genişleme hızı artıyor mu?
 41. Evrenin hızına neler etki ediyor?

——

13.04.2011/1.si

CERN Deneyi, Big Bang, Fukushima Nükleer Reaktörü ve Nükleer enerji.

CERNExperiment, Big Bang, Fukushima NuclearReactorand Nuclear Energy.

22.06.2011 Çarşamba 21:00-21:15’de 90 dakika yayınlanmıştır.

Not1: Bir yerde Poka-Yoke metodunu Toshiba buldu diyorum Toyota olarak düzeltirim.

Not2: TV ekranında bir yerde “X Bozonu” yazılmış bu “Higgs Bozonu” olacaktır. Ben konuşurken hızlı yazan bir kişi aynı anda bu konuşmayı yazıya geçiriyor bazen yabancı kelimeler yanlış anlaşılabiliyor.

Not3: TV ekranında bir yerde “Anti Madde (Karanlık Madde) Nasıl Keşfedildi? yazılmış “Anti Madde” ile “Karanlık Madde- Darkmatter” ayrı ayrı şeylerdir.

Not 4: Elektronun geçişi bizler için çok önemli. Burada çok farklı yorumlar ve düşüncelerin olması doğaldır. Fakat reel fiziksel-maddi yani kuantlardan oluşan evren kuantize olduğundan sürekli değil kesiklidir ve bu sayede boyutsallık kazanır. Saf enerji ise süreklidir ve fiziksel boyutsalllık kazanamaz.

Not 5: Evren ilk başta çok hızlı açılıyordu sonra yavaşladı ve şimdi tekrar hızlanmaktadır. Evrenin ilk oluşumunda karanlık enerji yoktu fakat kara madde (%63) (%10 nötrino, %15 foton, %12 atom) mevcuttu. Zaman ilerledikçe kara madde azaldırken karanlık enerji artmaya başladı (%72 karanlık enerji, %23 kara madde, %4,6 atom). Evrenin hızlanmasının sebebide bu değişimdir. Evrenin ilk anında gelişleme için bir ivmesi mevcuttur. “Işımayan foton” ifadem “Işımayan madde” olacaktır. Ekranda bazen ifade etmek istediğimiz kelimelerin yerine farklı kullanabiliyoruz. Sürçü lisan ettik isek affola.

Not 6: Son çalışmalar quasi-star (quasar-yıldısımsı)ların (bunlar aslında birer galaksidir) içindeki karadeliklerdeki gazların merkeze yönelik oldukları gösterilmiştir. Böylece Karadeliklerin karşıtı olan Akdeliklerin son delilleride ortadan kalkmıştır. Bunlar aslında bizim alan denklemlerimizin simetrik olmalarından gelirler fakat zamanları ters yönedirler. Şu anakadar bunlarla ilgili herhangi bir delil bulunamamıştır.

Not 7: Simetri kırınımını higgs alanı yapıyor. Biz fotonların evrenin dışına çıktığını zaten öne sürmedik. Arkafon işımasındaki en az sıcaklık ile en fazla sıcaklık arasındaki fark arasında 0,0004 Kelvin (kırmızı alanlar ile mavi alanlar arasındaki fark) farkı vardır. Eğer paralel evrenler olsaydı arkafon ışıma haritası her an ekranı cam kırma oyununun ekranı gibi olurdu. 7 yıllık yapılan çalışmaların sonucunda böyle bir şeye rastlanamamıştır. Bu konu anlatıldığında Higgsler daha ispatlanmış değildi. Bir burada ve diğer yayınlarımızda Higgslerin olduğunu savunmuşuzdur. Hatta ve hatta yayınla bunun biz teorikçilere göre varlığının kesin gözü ile bakıldığını ifade etmişizdir. Sadece ispatlanmadan ispatlanmış gibi konuşmanın uygunsuzluğu için bir yerde reel fizik açısından simetri kırınımı için deneysel kesinlik olmadığını vurgulamışız.

Not 8: “Evren sonsuz olsaydı” ifadesi zamanın da sonsuz olmuş olması ile mümkündür. Evrenin her birimi düzenli dağılmasa da sonsuz bir zamanda her yönden sonsuz enerjinin gelmesi anlamına gelir. Evrenin sonsuz olmasına farklı yorumlarda yapılabilir. Hepsini bir zenginlik olarak görürüm.

Not 9: Bir yerde “Işıma yapmayan fotonlar” demişim bu “Işıma yapmayan madde” olarak değiştiririm. Yayın esnasında bazen ağzımızdan çıkan ifadeler farklı olabiliyor. Sürçü lisan ettik ise affola. Yayın esnasında farketmeden ağzımızdan çıkan her sözü bire bir almayınız çünkü farketmeden farklı kelimeler kullanmış olabiliyoruz. Anlatmak istediğimiz konuya odaklanınız. Bir hatıramı anlatayım: Kuantum dersinde hocamız bir gün geldi ve bize dediki. Ben bazen formüllerde hata yapıyorum diğer sınıf beni uyarıyor fakat sizler beni hiç uyarmuyorsunuz dediğinde hocama dedim ki: Hocam biz hataları farkedip düzeltiyoruz ve sizin istiyerek yapmadığınızın farkında olduğumuzdan sizi bunun için uyarmuyoruz. Sürçü lisan ettik isek affola böyle durumlar için değimidir.

Not 10: Gravitonlar paralel evrenler arası geçiş yaptığına göre paralel evrenler deneysel değil midir? Evet, gravitonların geçtiği ispatlanmış olsaydı bu deneysel olurdu. Fakat böyle bir ispat şu ana kadar yapılamamıştır. Arka alan ışımasında yapılan 7 senelik ileri düzeydeki araştırmalar böyle bir şeye rastlanamamıştır. Araştırmalar son bulmuş değildir fakat şu an için hiçbir deneysel veri yoktur. Arka alandaki bazı dalgalanmalar ise karadelik patlamalarından meydana gelmektedir. Arkaalan resmine baktığımızda şu an için paralel evrenlerin varlığı gözükmemektedir.

Not 11: Dışardan bakıldığından her ikiside kuarkların etkileşimi gibi gelse de aslında Güçlü Nükleer Kuvvet veya Kuantum Renk Dinamiğinden oluşan kuvvet kuarkların birbirleriyle gluonlar aracılığı ile yaptığı artı gluonların kendi aralarındaki etkileşimdir. Mutlaka gluonlar vardır.
Zayıf Nükleer Kuvvet veya Elektro-Zayıf Kuvvet (1968 de elektro manyetik kuvvet ile Zayıf kuvvet birleştirilmiştir) ise 2 şekilde gerçekleşir.
1-Yüklü akım etkileşimi: Charged current interaction: W-, W+
2-Yüksüz akım etkileşimi: Neutral current interaction: Z0
Electroweak interaction, Electroweak force, QED diye ararsan bir çok örnek görürsünüz. Burada gluonlar yoktur. Kuark başka bir kuarka dönüşürken bile gluonlar devrede değildir.

Not 12: WMAP arkaalan ışıma araştırması 2001’de başlayıp 2010’da bitti analizleri ise 2012’ye kadar sürdü ve hala da devam etmektedir. Burada yapılan çalışmalarda sıcak ve soğuk noktaların analizleri yapılır. 2007 yedide yapılan analizlerde paralel evrenlerle ilgili olabilecek veriler gelmeye başladı fakat 2012’de yapılan son kozmik doku analizlerinde görüldükü bunların paralel evrenlerle ilgileri yok. Ref: http://arxiv.org/pdf/1203.1928v2.pdf bakınız. Ben bunu 2011 yılında ham verilerden çıkarmıştım.

Arkaalan ışıması nasıl Big Bang hakkında bilgi veriyorsa ve eğer bir paralel evrenler dizisi varsa ve graviton sızması oluyor ise onlar hakkında da bilgi vermelidir. Aynı anda açılan paralel evrenler için bunu çözmek zor olabilir fakat her an oluşan paralel evrenler için bunu anlamak çok kolaydır. Şu an için Big Bang anı dışında oluşan paralel evrenleri göremiyoruz. Aynı anda oluşanlar için 20 yıl içinde daha hassas ve ileri veri çalışmaları gerekir. Dokuları anlamlandırma bir “yöntem” içerir. Her yöntem farklı metodlar ve anlamlar içerebilir ve doğrulukları zamanla anlaşılırlar.

Not 13: Soğan zarı modeli paralel evrenlerle değil sonsuz bir evren olsaydı nasıl olması gerekirdi için bir düşüncedir ve farklı yorumları vardır. Buna takılmayalım. Arkaalan ışıması evrenin her yeri için geçerlidir. Arkaalan ışıması sadece aynı anda açılan paralel evrenlerin tesbitinde zor olabilir fakat farklı zamanlarda açılan paralel evrenler için kolaydır ve paralel evrenler varsa farklı zamanlarda sürekli oluşması gerekir. Graviton kuantum seviyesindedir fakat etkisi evren çapındadır.

Not 14: Uzayın metriği ve değişimi: Bunun için Einstein’nın Özel Rölâtivite Teorisini incelemeniz ve geodeziyi (jeodezi, geodesy; geodezik, jeodezik, geodesic) etkileyen faktörlere bakmanız gerekir. “Uzay-Zaman mutlak değerler olmamasına rağmen Uzay-Zaman Aralığı (delta l) mutlak bir değerdir.” Basınç ve geodezinin gerilimi gibi etkenler bunda ihmal edilmiştir. Ayrıntılar için Özel Rölâlivite (Special Relativity) ayrıca Genel Rölâtivite konusundan maddenin hareketinde geodeziyi izlediği ile ilgili konularına bakabilirsiniz. Orada birçok farklı örnekler bulabilirsiniz.

Konu: Paralel Evrenler Gerçekten Var mı? Süperstring (süpersicim) ve M-Teorisi, Karadelikler, Deja vu
II. Bölüm: Paralel Evrenler Gerçekten Var mı?

 I. Bölüm için: Cern Deneyi ve Fukushima Nükleer Kazası

I. Programda sorulan bazı sorular

 1. Fukushima nükleer felaketi Amerika Kıtasına ne ölçüde zarar verir?
 2. Dünyada yaşanan nükleer kazalar?
 3. Türkiye’de nükleer santral yapımında dikkat edilmesi gerekenler?
 4. Güneş ve rüzgâr enerjisi gereksinimi?
 5. Nükleer enerjinin faydaları ve zararları nelerdir?
 6. Radon gazının tehlikeleri ve bodrum katta yaşayanlar neler yapmalı?
 7. Radyoaktif madde nedir?
 8. Nükleer enerji ve nükleer enerji santrali nedir?
 9. Türkiye’de nükleer santral kurulmalı mı?
 10. Fukushima nükleer felaketinden nasıl ders çıkarabiliriz?
 11. Fukushima nükleer santralinde neler yaşandı?
 12. Nebula nedir?
 13. Nebulalardaki farklı renkler ne anlama gelir?
 14. Nebulalar hangi aşamada oluştular?
 15. Yıldız patlamaları nedir?
 16. Güneşin enerjisi nereden geliyor?
 17. Ağır metaller nasıl oluşur ve Dünyaya nereden gelmiştir?
 18. Su Dünyaya nereden geldi?
 19. Dünya gezegeni ilk dönemlerde nasıldı?
 20. Dünya nasıl oluştu?
 21. Uzay renklimi görünür?
 22. Güneşimizin ömrü ne kadardır?
 23. Evrenin soğuma hızı nedir?
 24. Arkaalan, arkafon ışıması nedir?
 25. Big Bang teorisi nedir?
 26. Evren küçülebilir mi?
 27. Evrenin yaşı nedir?
 28. Galaksiler bizden uzaklaşıyor mu?
 29. Karanlık madde nedir ve gerçekte var mı?
 30. Evrenin gelişmesini sağlayan bir itici güç var mı?
 31. Evren hangi hızla büyüyor?
 32. Big Bang’in diğer modellerle kıyaslaması nedir?
 33. Anti madde nedir?
 34. Madde-Antimadde reaktörleri ile uzayda seyahat edebilir miyiz?
 35. Nükleer reaktör yerine antimadde reaktörleri olabilir mi?
 36. Antimadde yakalanması?
 37. Cern deneyi?
 38. Cern deneyinde gelinen son nokta nedir?
 39. Cern deneyinde neler elde edilmeye çalışılıyor?
 40. Neden evren tahmin edilenden daha hızlı büyüyor?
 41. Evrenin soğuması nasıl keşfedildi?
 42. Evrenin soğumasının ne gibi etkileri olur?
 43. Evren donmak üzere mi?
 44. Kâinatın yaratılışının ilk dakikalarında neler oldu?
 45. Fizik için illa denenmesi mi gerekir?
 46. Big Bang’den sonraki ilk 3 dakikanın önemi nedir?
 47. Başlangıçta ki madde anti madde eşitliği neden bozuldu?
 48. Higgs bozonu nedir?
 49. Cern deneyi ve Higgs bozonu?
(Visited 38 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment