Japonya’da 2. Çernobil Faciası Beklenebilir mi?

Japonya’da 2. Çernobil Faciası Beklenebilir mi?

2. Chernobyl Disaster at Japan?

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Accedent

Mehmet Keçeci

13.03.2011

Ek6: Kaza derecesi 7’dir.

Ek5: 21.04.2011

Fukushima Daiichi Nükleer Santrali İçin Yol Haritası Belirlendi

Roadmap towards Restoration from the Accident at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station

Yol Haritası- Roadmap

 1. 6 ila 9 aylık bir dönemde ve iki aşamada ele alınacak 63 tedbirden oluşmaktadır.
 2. Nihai hedef tahliye edilenlerin evlerine dönebilmelerini ve tüm vatandaşların güvenlik içinde yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamaktır.
 3. Olası bir tsunamiye karşı tedbir olarak, Ünite 1, 2 ve 3’ün reaktör basınç kaplarına su basan pompaların dağıtım panoları 15 Nisan’da daha yüksek seviyelere çıkarılmıştır. (Daha önce yapılması gerekirdi.)
 4. Okyanusa radyoaktif madde salımının en aza indirilmesi amacıyla, radyoaktif elementleri yakalamak üzere tasarlanmış Zeolit ile dolu kum torbaları Ünite 1 ve Ünite 2’nin ve Ünite 2 ve Ünite 3’nin pompa odalarının aralarına yerleştirilmiştir. Bu işlemin verimliliğine karar vermek için periyodik olarak Zeolit malzemesinin örneklenmesi ve analizi tasarlanmıştır. (Daha önce yapılması gerekirdi.)
 5. Ünite 1, 2 ve 3’e tatlı su basılmasına ve kontamine olmuş suyun aktarılması için çalışmalara devam edilmiştir. Ünite 1’in çıkış ağzındaki sıcaklığın düşme eğiliminde olduğu gözlenmektedir. (İyi Haber)
 6. Ünite 1’deki koruma kabında hidrojen birikmesi ihtimalini azaltmak için azot gazı basılmaya devam edilmiş basınç dengeli hale gelmiştir. (İyi Haber)
 7. Ünite 2 ve 3’ün reaktör basınç kabı ve koruma kabı basınçları atmosferik basınçta durağandır.
 8. Bütün üniteler için reaktör basınç kabı sıcaklıkları soğuk kapatma şartlarının üzerinde bulunmaktadır. (Kötü haber. Kapatma için daha zaman var demektir.)
 9. 17 ve 18 Nisanda Ünite1, 2 ve 3’te uzaktan kumandalı robot kullanılarak gözlem yapılmıştır. (Dikkat edinki buralara doğrudan insan girişi yapılmıyor.)

13.04.2011:

Ek4: 30.03.2011

Bazı reaktörlerdeki erime ve sızma ciddi seviyelere ulaştığından özellikle yakın çevre (30km) bundan aşırı şekilde etkilenecektir.  Bence kaza derecesi 5’ten 6’ya çıkmıştır. 

Makalede şu an Çernobil gözükmüyor demiştim ama geçen süre içerisinde durum dahada ciddileşmiştir. Şu an Çernobile benzer bir durum almıştır. Bence Japonlar bu konuda yetersiz kaldılar. Haftalarca ne jenaratörü, ne pompaları nede elektrik hatlarını halledebildiler. Bu konuda bir acaiplik var. Dışarıdan jenaratör getirilebilirdi. Geçici pompalar kurulabilirdi. Bence işin ciddiyetini başta anlayamadılar. Daha sonra sızıntı oluncada bunları yapamadılar.

Ek3: 19.03.2011

 1. Reaktör jenaratörlerinin üst katlarda ve asla ıslanmayacak tarzda ve ıslanmadan etkilenmeyen jenaratörlerin üretilmesi gerekir.
 2. Reaktörlerin merkezi soğutma sistemi mutlaka olması gerekir (ABWR”dekile gibi)
 3. Portatif, taşınabilir (mobile) jenaratörler kullanılabilmelidirler.

Radyasyon dağılımı

Son sayıların 14bin”e yakın ölü ve 17bin”e yakın kayıp olduğudur.

Japonya depremi ve tsunaminin etkileri

Ek:2 14.03.2011

“Şimdi de 2 numaralı reaktörde, soğutma pompasının yakıtının bitmesi nedeniyle durması yüzünden, nükleer yakıt çubuklarının ısınmaya başladığı ve erime tehdidinin yükseldiği bildiriliyor.

Kabineden sorumlu devlet bakanı Yukio Edano, üç reaktörde de çubukların erimeye başladığına ilişkin işaretler bulunduğunu, ancak bunu kesin olarak teyit etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Teknisyenler reaktörü soğutabilmek için buraya deniz suyu pompalamayı sürdürüyor. Ancak meydana gelen son patlama pompaları da etkilediği için, bir ara beş pompadan sadece biri çalışıyordu.

Su seviyesindeki ani düşüşün ise çubukların dışa açık hale gelmesine yol açtığından endişe ediliyor. Bu endişeler özellikle ikinci reaktör üzerine odaklanıyor.

Yetkililer, deniz suyu verilmesinin reaktörün dış koruyucu kabuğundaki basıncı artıracağını bildiklerini, fakat nükleer yakıt çubuklarında topyekün bir erimenin engellenebilmesi için başka seçenekleri olmadığını belirttiler.”

“Japonya’nın güneyindeki Shinmoedake yanardağının bugün yeniden faaliyete geçtiği ve çevresine kaya ve duman püskürmeye başladığı bildirildi”

Eğer yukarıdaki haber doğru ve sonuçta böyle bir şey gerçekleşir ve reaktör kalbi erirse o zaman asıl tehlike zilleri çalmış olacaktır. Aşağıda saydığım maddelerinde ne kadar önemli olduğu görülür.

Ek 1: 14.03.2011

Fusushima 3

 14 Mart 2011 11:15 JST (Japan Standard Time)

Fukushima 3”te (1970-1976) 1 gibi dış duvarları hidrojen patlamasına dayanamadılar. Reaktör kalbinin parçalandığı veya eridiği düşünülmemektedir. 

Ben tüm dünyada kullanılan reaktörlerin

 1. 30 yılı geçenlerin mutlaka yeni koruma teknolojileri ile yenilenmesi gerekir.
 2. Artık BWR tarzını bırakıp AWBR veya diğer tip güncel tarzlardada inşa edilmesi gerekir.
 3. 9.5-10 deprem şiddetinde dahi soğutma sistemleri devre dışı kalmamalıdır. (Burada 9 şiddetinde devre dışı kalmıştır bu bir açıktır. Sistemin eski bir reaktör tipi olduğuda değerlendirilmelidir.)

13.03.2011

Fukishima

  13 Mart 2011    12:33 JST

 

Fukuşima (Fukushima) 1 ve 2 nükleer santrallerinden çıkan buharda radyoaktif sızıntı saptanmış ve 40 yıllık Fukuşima 1 (Daiçi (Daiichi) reaktörü- Tokyo”ya 240 km uzaklıkta) santralinde sabah saatlerinde patlama meydana gelmiştir. Fukuşima’da sızıntıya karşı tarama çalışmaları yapılıyor. Koriyama kentinden boşaltılan kişiler nükleer tarama merkezinde baştan ayağı taranıyor ve bu santrallerin 20 ile 30 km çevreleri boşaltılmaktadır. Santraldeki radyoaktivite oranının bir saatte bir yıllık seviyenin eşiğine geldiği bildirilmiştir. Bu bölgedeki insanlara radyasyonun ektilerini azaltmaları için İyot dağıtımı olmuştur.

 

Birim Tip İlk Yapım İlk İşleyiş Elektrik Gücü Reaktör sağlayıcısı Mimari Yapım
Fukushima I – 1 BWR-3 1967 October 1970 460 MW General Electric Ebasco* Kajima**
Fukushima I – 2 BWR-4 1969 July 18, 1974 784 MW General Electric Ebasco Kajima
Fukushima I – 3 BWR-4 1970 March 27, 1976 784 MW Toshiba Toshiba Kajima
Fukushima I – 4 BWR-4 1973 October 12, 1978 784 MW Hitachi Hitachi Kajima
Fukushima I – 5 BWR-4 1972 April 18, 1978 784 MW Toshiba Toshiba Kajima
Fukushima I – 6 BWR-5 1973 October 24, 1979 1,100 MW General Electric Ebasco Kajima
Fukushima I – 7 (planlanmış) ABWR 2012 October 2016 1,380 MW *Electric Bond and Share Company
Fukushima I – 8 (planlanmış) ABWR 2012 October 2017 1,380 MW **Kajima Corporation

  

BWR (Boiling water reactor: Kaynar Su Reaktörü: Kaynar Sulu Reaktör: KSR)

fukushima

BWR Şeması  

 

 

1. Reactor pressure vessel (RPV) (reaktör basınç kabı,reaktör ana gövdesi )
2. Nuclear fuel element (Nüleer yakıt maddesi)
3. Control rods (Kontrol Çubukları)
4. Circulation pumps (devir pompaları)
5. Engine control rods (motor kontrol çubukları)
6. Steam (buhar)
7. Feedwater (besleme suyu)
8. High pressure turbine (HPT) (Yüksek basınçlı türbin)
9. Low pressure turbine (Düşük basınçlı türbin)

 

 

10. Generator (Jeneratör)
11. Exciter (Uyarıcı)
12. Condenser (Yoğunlaştırıcı)
13. Coolant (Soğutucu veya gazı, sıvısı)
14. Pre-heater (Ön ısıtıcı)
15. Feedwater pump (besleme suyu pompası)
16. Cold water pump (soğuk su pompası)
17. Concrete enclosure (betonla kaplı alan)
18. Mains connection (Ana dağıtım bağlantıları)

 

 

ABWR (Advanced Boiling Water Reactor: İlerlemiş (Geliştirilmiş, güncel) Kaynar Su Reaktörü: İlerlemiş Kaynar Sulu Reaktör: İKSR)

fukushima

ABWR (reaktör ana gövdesi)

1: Reactor core (reaktör kalbi/koru)

2: Control rods (Kontrol Çubukları)

3: Internal Water Pump (İç Su Pompası)

4: Steam pipeline to the Turbine generator (Türbin jeneratörüne giden buhar boru hattı)

5: Cooling water flow to the core (Reaktör kalbini soğutan su borusu)

Bu veriler göz önüne alındığında patlayan Hidrojen gazı (içerdeki suyun fazla ısınması ve oluşan yüksek dereceli su buharı sonucu biriken hidrojenin patlamasıdır (reaktör kalbi patlamaz). Çernobil”de de böyle olmuştur. Fakat bu patlamanın etkisi sadece dış duvarı yıkmakla kalırsa zararlı bir etki oluşturmaz fakat bu patlama reaktörün kalbini parçalarsa o zaman etki büyük ve zararlı olur. (Çernobil gibi). Şu ana kadar bize gelen haberlerde Fukushima”da patlama reaktör kalbine zarar vermemiş gibi gözükmektedir. Öylede olmasını dileriz.

İkinci olarak eksi BWR reaktörlerinde iç soğutma pompaları yoktur ABWR”ler de isi bu mevcuttur. Yeni yapılan tüm reaktörlerin ABWR olması gerekir. Fukushima eski bir reaktör olduğundan (40 yıllık) bu iç soğutma pompası bulunmamaktadır ve büyük bir ihtimalle de sorun bundan kaynaklanmış olabilir. Ayrıca yer çekimi ile çalışan ve soğutma çubuklarının da olmadığını düşünüyorum olsaydı bu seviyede bir sorunun olmaması gerekir.

Eski reaktörler bu iki dizayna göre tekrar güncelleştirilmeleri gerekir.

2. bir Çernobil faciası şu anda görülmemektedir.

Son gelişmeler eklenecektir.

13.03.2011

reactor

Japonya: 日本

(Visited 36 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment