Radyasyon ve Radyoaktivite

Radyasyon ve Radyoaktivite

Radiation and Radioactivity

Mehmet Keçeci

16.05.2007

Radyasyon yaşamın bir parçasıdır. Isı ve ışık güneşten gelen radyasyonun doğal formudur. Bunların yanısıra mikrodalgalar, radyo dalgaları, radar, X-ışınları, gama ışınları radyasyonun diğer türleridir. Bunlar çevremizde doğal olarak bulunduğu gibi yapay olarak da elde edilmektedir. Radyasyon, madde üzerinde meydana getirdiği etkilere göre;

 •  
 • iyonlaştırıcı radyasyon (X-ışınları, gama ışınları, alfa, beta radyasyonları, kozmik ışınlar, nötronlar)
 • iyonlaştırıcı olmayan radyasyon (ultraviyole, kızılötesi, radyo dalgaları, mikrodalgalar) şeklinde sınıflandırılır.

Baz istasyonları, cep telefonları, mikrodalga fırınları, radarlar, yüksek gerilim hatları iyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynaklarıdır.

İyonlaştırıcı Radyasyon

Madde ile etkileştiğinde elektrik yüklü parçacıklar veya iyonları oluşturarak iyonizasyon meydana getiren X-ışınları ile radyoaktif maddelerden yayılan alfa, beta, gama ışınları gibi radyasyonlar, iyonlaştırıcı radyasyon” olarak tanımlanır.

İyonlaştırıcı Radyasyon Türleri:

 1. alfa radyasyonu,
 2. beta radyasyonu,
 3. gama radyasyonu,
 4. X-ışınları,
 5. nötron radyasyonu ve kozmik radyasyon

Radyasyon Birimleri

Aktivite

Aktivite; radyoaktif maddenin belirli bir zaman aralığındaki
 bozunma miktarıdır.

Aktivite Birimi Becquerel (Bq ) ”dir.

Becquerel (Bq) = bir saniyedeki bozunma sayısı, ( s -1)

Eski Birim Curie”dir.

1 Ci =3.7 x 10 10 Bq veya 1 Bq = 2.703 x 10 -11 Ci

1 Bq küçük bir değerdir.

 1. Her insanda 1 000 Bq üzerinde Potasyum-40 vardır.
 2. Birçok radyoaktif kaynağın aktivitesi100 000 Bq”den büyüktür.
 3. Radyoterapide kullanılan radyoaktif kaynakların aktivitesi 100 000 000 Bq”den büyüktür
 4. Nükleer tıp tetkikleri için hastaya verilen aktivite 20 000 000 -1 000 000 000 Bq civarındadır.

 

                           

 

Katsayı
 

Ön ek
 

Kısaltma
1  

Bq
1,000.000 Mega (M) MBq
1,000,000,000 Giga (G) GBq
1,000,000,000,000 Tera (T) TBq

 

Işınlama Birimi

Özel Birim : Röntgen ( R )

Röntgen: Normal hava şartlarında havanın 1 kg’ında
 2.58×10-4 C luk elektrik yükü değerinde
 pozitif ve negatif iyonlar oluşturan x ve gama ışını miktarıdır.

1 R = 2.58×10-4 C / kg
 1 C/kg = 3.88×103 R

Soğurulmuş Doz

 

Birim kütle başına depolanan enerjinin ölçüsüdür. Her tür radyasyona uygulanabilir

Birimi; Gray (Gy) = 1 Joule/kg

Eski birim rad = 0.01

1 Gy yüksek bir doz değeridir.

 1. Radyoterapide tedavi dozları 50-60 Gy civarındadır.
 2. Klasik radyolojik tetkiklerde alınan doz 0.001Gy”den küçüktür.
 3. Yıllık doğal radyasyondan kaynaklanan doz düzeyi (Toprak, Kozmik, gıdalar, Radon, .) yaklaşık 0.0024 Gy”dir.
   

Eşdeğer Doz

Vücutta toplanan enerjinin ifadesidir.

Düşük doz düzeylerinde radyasyonun tipine ve enerjisine göre biyolojik hasarlarını da içeren bir kavramdır..

Birimi; Sievert (Sv) = 1 Joule/kg

Radyasyon korunmasında kullanılan bir birimdir.

Eski birim rem = 0.01 Sv

1 Sv yüksek bir doz değeridir.

                    

 

Katsayı
 

Ön ek
 

Kısaltma
1  

Sv
1/1000 milli (m) mSv
1/1,000,000 micro (µ) µSv

X ışınları, gamma ışınları ve beta ışınları için

1 Gy = 1 Sv”dir .

Etkin Doz

Doku veya organların aldığı dozun tüm vücut için yüklediği riski ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.

 Birimi Sievert”tir.

 1. Dünya Genelinde Doğal Radyasyon Kaynakları nedeniyle alınan yıllık etkin doz 2.4 mSvdir.
 2. Tıp alanında çalışan radyasyon görevlilerinin aldıkları dozun yıllık ortalaması 1 – 5 mSv civarındadır.
 3. Çernobil nedeniyle Türk Halkının aldığı kişisel doz ortalaması 0.5 mSv”dir.
(Visited 37 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment