Paralel Evrenler Hipotezi Hakkındaki Sorular

Paralel Evrenler Hipotezi Hakkındaki Sorular

Questions About Parallel Universes Hypothesis

Etkileşimli Reel Fiziksel Paralel Evrenlerin İmkânsızlığı

 Impossibility of Interactive Real Physical Parallel Universes

Mehmet Keçeci

10.07.2012

Evrenin mikrodalga ardalan ışıması

 

İlahiyatçıların Soruları:

Soru 1. Fatiha suresinde geçen “âlemin” kelimesi paralel evrenleri îmâ etmez mi?

Cevap 1: Âlemin kelimesi cemi/çoğul, müennes/dişil bir kelimedir ve anlamı âlemler olarak ifade edilir. Buradaki âlemin çoğul olması bizlere birçok âlem olduğunu dişil olması ise bunların içinden benzerlerinin çoğaldığını göstermektedir.

Fakat “Paralel Evrenler” deki paralel ifadesi “Paralel Âlemler” anlamına gelir ki bu sûreden bunu anlamak ve bu manayı çıkarmak zordur.

İlk önce biz paralel evrenlerden kastımızı net olarak koyalım: Var olan evren modelleri

 1. Evrenimiz, Kozmos (Universe, Cosmos): Var olan uzayımızın ve fiziksel yasalar dahilindeki evren.

 2. Paralel Evrenler (Parallel Universe): Aynı anda evrenlerin çok fazla veya sonsuz sayıda paraleli olması

 3. Çoklu Evrenler (Multi Universe-Multiverse): Birden fazla evrenin veya sonsuz sayıda evrenin olması (Evrenimizin etrafında oluşturulan bütün muhtemel evren modelleri)

  1. Evrenler tamamen bağımsız olabilirler

  2. Evrenler etkileşim içinde olabilirler

  3. Evrenler paralel olabilirler

  4. Evrenlerin bir kısmı paralel, bir kısmı etkileşim içinde, bir kısmı etkileşimsiz olabilirler

  5. Evrenlerin hepsi aynı anda var olabildiği gibi farklı zamanlarda da var olmuş olabilirler

 4. Fiziksel olmayan âlemler (melekler, ruhlar vs.). Bu şu anda bahsettiğimiz konunun dışındadır ve bizim kastettiğimiz ise sadece reel fiziksel evrenler içindir. Fakat ayette geçen “Âlemler” ifadesi bunları da kapsamaktadır.

 5. Çoklu Dünyalar (Many Worlds): Bu çoklu evrenlerden farklı olarak aynı evrenin içinde fakat sanki farklı evrenler veya farklı boyutlardan vs. kaynaklanan sebeplerden dolayı ortaya çıkan durumlar. Özellikle kuantum mekaniğinin öngörülerinde beliren durumlar.

 6. Metaverse: Bireysel evrenin fiziksel gerçeğinin sanal realite similasyonuna veya herbir gerçekliği filmin üzerindeki bir birinden bağımsız kareleler veya M-Teorisindeki braneleri/zarların herbirini bir katmana/sheet’e bağlanması ile oluşturulan evren modeli. Bu yorumun önemli tarafı sanal alemi kullanarak insanlar üzerinde fiziksel realitelere yol açan işlerin başarılabileceğidir. Psikologların ve devlet yöneticilerin bu noktayı iyi değerlendirmeleri gerekmektedir.

 7. Xenoverse: Metaverse ve multiversin dışında çok bilinmeyenli bir evren modeli

 8. Hyperverse: Çoklu Xenoverse

 9. Omniverse: Tüm ihtimal dahilindeki evrenler ve tüm ihtimal dahilindeki fiziksel yasalardan oluşan evren modeli.

Örneğin bir sabun köpüğünün diğer yüzlerce köpüğün içinde, yanında veya ayrışık bir durumda olması fakat hepsinin aynı fiziksel kanunlara tabi olmaları fakat boyutlarının, hızlarının, kütlelerinin, çevre etkileşimlerinin farklı olmalarından dolayı farklı tepkiler göstermeleri gibidir. Bir kovanın kenarına bir bardak su dökerseniz suyun çoğu kovanın dibine inerken (yerçekimi kanunu galipken) küçük bir kısmının kovaya tutunması (kimyasal bağların galip gelmesi) gibi fiziksel kanunların önceliklerinde değişmeler olmaktadır. Küçük veya büyük ölçek, kütle, hız bu öncelikleri değiştirmektedir.

Evrenimizde 9-300 Sektilyon (Sextillion)=9-300×1021

=9-300.000.000.000.000.000.000.000 tane yıldız var demektir. (3 trilyon çarpı 100 milyar)

Bu sadece bizim evrenimizin yıldızlar âlemi. Dikkat edilirse birçok yıldız türü vardır yani sadece evrendeki yıldızlar bir âlemdir.

Şimdi gelelim yıldızlar bir araya gelerek galaksileri oluşturmaktadırlar. Bizimde içinde yaşadığımız samanyolu 200milyar yıldızı içermektedir. Yani bir insan ömrü boyunca sadece yaşadığımız galaksideki yıldızları saymaya kalksa buna ömrü yetmiyor.

Şimdi gelelim “Galaksiler Âlemine”:  Her galakside ortalama 100 milyar yıldız olduğunu düşünelim.

9-300 Sektilyon (Sextillion)/100milyar=9-300×1021/100×109

=9-300.000.000.000.000.000.000.000/100.000.000.000=9-300×1012

=9-300 trilyon galaksi demektir. Ortalama galaksideki yıldız sayısını artırırsa bu da bize en az 1 trilyon ile 300 trilyon galaksi anlamına gelir ki bu da sadece galaksi âleminin büyüklüğünü ve çeşitliliğini gösterir.

Gelelim galaksi âlemleri bizim gibi meydana gelen “Güneş Sistemi” veya buna benzer “Güneş Sistemi Âlemleri” ne fakat ben burada bunun hesabını yapmayacağım bunun yerine sadece Güneş Sistemimizin ne anlama geldiğine bakalım.

Güneşimizin bir yıldız olduğunu unutmayalım. Yaşı yaklaşık olarak 4,6 milyar yıl (evrenimizin yaşı 13,7 milyar yıl).

Güneşimiz çevresinde birçok gezegen, asteroit ve küçük gezegen ve uyduların oluşumuna yol açmıştır. Bunlardan bir tanesi de dünyamızdır. Sadece dünyamızın içinde 2 milyon hayvan türü tespit edilmiş ve tahminen 8 milyon ise daha tespit edilmeyi beklemektedir.

Ortalama evrenimizde 118 element (element âlemi) var olmasına rağmen milyonlarca farklı türde bileşik oluşturmaktadırlar.

Bitkiler vs. dikkat edilirse bunların hepsi farklı âlemlerdirler, hepsi çoğuldurlar, hepsi kendinden sonrasını için bir üretim ve değişim yaparlar yani dişil ve doğurgandırlar.

Madenin (reel fiziksel) yanında birde enerji kısmı vardır. O ise ayrı bir âlemdir. Biz bunu fiziksel evren içinde düşünmekteyiz. Fizik ötesi olanlar için (ruhlar vs.) bir ifade kullanmamaktayım. Yani onların tanımını ilahiyatçılara ve dini metinlerin ifadesine bakılması gerekli olduğu düşüncesindeyim. Çünkü fiziğin sınırları yine fizikçiler tarafından çok iyi belirlenmiştir. Fakat dini olarak veya fizik felsefesi olarak elbette ki bu konularda da bir şeyler söylenebilir.

Paralel evrenler için en önemli çalışma Mikrodalga Arkaalan/Ardalan/Arkafon Işımasıdır (Microwave Background Radition) ve yapılan 7 senelik çalışma sonucu verilerde ne paralel evrenlere nede çoklu evrenlere ait bir ipucu bulunamamıştır. Olması halinde bunun tespiti çok kolay ve net olurdu. Ben fizikçilerin öne sürdüğü diğer delillerin özellikle kuantum mekaniğinden gelen süperpozisyon ilkesi (dalgaların üst üste binmesi, dejenerasyon, , yozlaşma, soysuzlaşma), tünelleme, gözlemcinin deneye müdahil olması, Schrödinger’in kedisi vs. delillerin yine aynı evrende olan fakat çoklu dünyalar gibi davranmasına sebep olan nedenlerden dolayı olduğunu düşünmekteyim. CERN’de bundan sonraki deneyler işte bu gizemleri daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. CERN’de yapılan hiçbir deneyde şu ana kadar ne yüksek boyut, çoklu evren nede paralel evrenlere ait hiçbir bulgu oluşmamıştır.

Paralel evrenler ve çoklu evrenler dairesel, devri daim modellerin alt modelleridirler ve hiçbir zaman bir başlangıcı gerçek olarak modelleyemezler. Mutlak boşluk (evrenimizden önceki hal) ile bir evrenin içindeki kuantum alanının (uzay alanı, vakum alanı) farkını betimleyemezler. Yani bu evren nereden geldi ifadesine süper sicimlerin, zarların dalgalanması ve çarpışması olarak açıklarlar ki bu mutlak boşluk ile uzay alanı (vakum) arasındaki ayrımı yapamamalarıdırlar. İlahiyatçılar fark etmeseler de mutlak bir başlangıcı, yaratılışı ve Yaratıcı ihtiyacı ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar. İlahiyatçıların bunlara da o zaman cevap vermeleri gerekir. Elbette Yaratıcı paralel evren veya çoklu evren yaratmak istediğinde yaratamaz mı? Elbette yaratır fakat bizim üzerinde durduğumuz konu bu değil. Yaratmış ise ve bizim evrenle bir şekilde etkileşimi varsa (etkileşimi yoksa zaten bir reel fizikçi olarak bir şey söylemem mantıksızdır, o yapılanlar sadece matematiksel ve felsefi ürünlerdir) bu etkileşim mutlaka belirli aralıklarla hem de çok sık aralıklarla tespit etmemiz gerekir. Bizim itirazımızın âlemin kelimesinin bunların hepsini kapsayacağı gibi (fiziksel, matematiksel, felsefi vs.) fakat olmayan bir durumu da belitmek istememiz veya oluşabilecek çelişkilere dikkat çekmemizdir.

Bir fizikçinin elde tek bir reel deneysel veri olmadan var demesini beklemek çok uygun değildir. Hele hele bazılarının yaptığı gibi fizikçi olmayanlar için yazılmış pup, popüler kitaplardan deliller vermek hiç mi hiç doğru değildir. Okuyacaklarsa kendileri aynı kitapları yüzlerce okuyup ezberleyebilirler ve bir papağan gibi aynı şeyleri söyleyebilirler. İşte CERN deneyleri, arkaalan/ardalan/arkafon ışıma sonuçları, Hubble teleskop gözlemleri ortada.

Bu bölümü özellikle ilahiyatçılara ayırdığımdan bu konuda oluşabilecek tüm soruları ve şüphelerini bana e-mail/iletişim aracılığı ile gönderebilirler.

Ek Bilgi (2011 yılı TV programı) [1]

Ek 1: 11.12.2012

2. Yorum: Âlemin kelimesi isimler, adlar anlamına gelir ki bu da var olan, adlandırılan, somut veya soyut olan her şeyi kapsar. Bu anlam her şeyi kapsamaktadır. Yani fisiksel olanın yanında, matematiksel, felsefi, inançsal veya fizikötesi tüm olguları kapsar. Bu açıklamaya zaten bir itirazımız yoktur. Güzel bir açıklama ve yorumdur.

Ek 2: 22.06.2011

Kaynaklar/References:

 1. https://mehmetkececi.com/blog/2011/06/19/parallel-universe-really-exist/
(Visited 77 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment