Bilimsel Tekâmülün Yeni Paradigması

Bilimsel Tekâmülün Yeni Paradigması

The New Paradigma of Scientific Improving

Mehmet Keçeci

23.07.2012 Pazartesi 16.04

    Higgs Bozonunun 04.07.2012 tarihinde 5 Sigma ile kabul edilmesinden sonra Normal Standart Modelin (SM)  geleceği ve var olan anomalilerin, aykırılıkların nasıl açıklanabileceği ile ilgili sorular ve sorunlar artmaktadır. Var olan model ve paradigma, değerler dizisi gelecek için yetersizdir. Hatta bu yetersizlik bir krize, bunalıma dahi yol açmaktadır.

    Fakat yeni yol nasıl çizilmelidir. Model mi değiştirilmeli, paradigma mı değiştirilmeli? Bu sorunun cevabını kolay kolay vermek elbette mümkün değil fakat yakın bir gelecekte bunların cevabı aşikâr olacaktır.

    Mehmet Keçeci olarak benim önerim:

    Yeni bir Standart Modele (Y-SM) (New Standart Model N-SM) geçmeden önce daha alınacak bir çok yol olduğundan Genişletilmiş Standart Model (G-SM) (Extended Standart Model E-SM) çalışmaları ve öngörüsüdür.

Bu G-SM’de neler olabilirler.

 1. Etkileşim kuvvetlerin sayısını 4’ten 8’e çıkarmak. (6, 7’ye kadar çıkaranlar mevcut fakat 8 olduğunu söyleyenlere rastlamadım.)

  1. Elektromanyetik Kuvvet

  2. Zayıf Kuvvet (Elektro-Zayıf Kuvvet olarak 1968’de birleştirilmiş ve doğruluğu kanıtlanmıştır.)

  3. Güçlü Kuvvet

  4. Gravitasyon

 2. Süpersimetri deneylerini arttırarak var olup olmadığının kesinleştirilmesi (CERN, Fermilab vs.)

 3. Yüksek boyut deneylerini arttırarak var olup olmadığının kesinleştirilmesi (CERN, Fermilab vs.)

 4. Sicim teorilerine deneysel öngörüler sunarak test edilmesi (CERN, Fermilab vs.)

 5. Kuantum mekaniğin öngördüğü ve klasik olarak anlaşılamayan olguların çözümü için deneysel öngörülerin yapılması. (CERN, Fermilab vs.)

 6. Kara cisim ve karanlık enerjinin deneysel öngörüler sunarak test edilmesi (CERN, Fermilab vs.)

 7. Higgs sonrası yeni parçacıkların varlığı hakkında deneysel öngörüler sunarak test edilmesi (CERN, Fermilab vs.)

 8. Madenin yeni hallerinin (Katı, Sıvı, Gaz, Plazma vs.) olup olamayacağı hakkında deneysel öngörüler sunarak test edilmesi (CERN, Fermilab vs.)

 9. Farklı hadron (veya parçacık, fermiyon, bozon vs.) birliktelikleri (bildiğimiz madde tipinin dışında) oluşturup oluşturamayacaklarının deneysel öngörüler sunarak test edilmesi (CERN, Fermilab vs.)

 10. Yeni evrensel sabitlerinin araştırılması.

 11. Sonsuz menzilli etkileşimlerinin çökme noktalarının olup olmadıkları menziller deneysel öngörüler sunarak test edilmesi (CERN, Fermilab vs.)

 12. Arka alan ışımasının daha geniş anlamı üzerinde çalışmaların yapılması

 13. Kuantum Alan Teorilerinin öngördüğü bazı matematiksel hipotezlerin ne kadarının fiziksel realiteye uyduklarının testleri

 14. Kuantum bilgisayar denemelerinin yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi (Bunun yapılmasını 2040 ve sonrası olabileceği kanaatindeyim)

 15. Rölativistik teoriler ile Kuantum mekaniksel teorilerin birleşebileceği yönde çalışmaların arttırılması (belki yeni model ve paradigmada bunlara gerek kalmayabilir fakat şu an için bu erkendir.)

Genç kız mı yaşlı kadın mı?

    Evet, benim Genişletilmiş Standart Model (G-SM, GSM) öngörülerim bunlar sayılabilirler. Önümüzdeki 2060 yılına kadar yeni model yerine genişletilmiş modele devam edilmesi ve buradan çıkacak sonuçlara göre yeni model veya yeni paradigma geçişlerinin değerlendirilmesi olarak düşünmekteyim.

    Bazıları yeni bir paradigma için yeni bilimsel veriler ve gelişmeler yerine tamamen yepyeni bir paradigmanın sunumunu daha iyi olabileceğini söyleyebilirler fakat ben bunun için biraz erken olduğu kanaatindeyim ve 2050-2060 sonrası bu paradigma bunalımının, krizinin, felcinin yerine yeni bir paradigma geçeceğini düşünmekteyim.

    Her paradigmanın azami 200 yıl kadar (günümüz için) bir ömrünün olduğunu düşünmekteyim ve şu anki paradigmanın ömrü Planck‘ın “Kara Cisim” “Blackbody” ışımasının kuantlaştığını ve enerjinin kuantum durumunun değişmesiyle salındığının bulunduğu 1900 olarak düşünürsek (Kuantum mekaniği genel olarak 1925’e kadar sürmüştür) 112 yıl olarak kabul edebiliriz (Aslında bu öngörü 1860‘ta Gustav Robert Kirchhoff tarafından öngörülmüştür. Otto Richard Lummer ve Ferdinand Kurlbaum önemli yayınlar yapmışlardır). Yani son sınırın 2100-2125 olacağını düşünüyorum. 2050-2060 yıllarından sonra tam bir paradigma felcinin yaşanacağı kanısındayım.

    Ayrıca bu yeni paradigmaya geçişlerde yeni aksiyomlar, belitler, postulatlar gündeme geleceği kesin gibidir. Bilimin en realitesi Fizikte olsa o’da aksiyomlara dayanır. Kuantum Mekaniğinin aksiyomları, Hilbert uzayının aksiyomları gibi.. Aslında aksiyomların varlığı evrendeki bilimin hiçbir zaman bir reel realite değil de hep buna yaklaşmaya çalışan bir yapıda olduğunu gösterir.

    Bu ne anlama gelir? Benim kendime özgü yani bana ait bir örnekle cevap vereyim?

    Evren duvak giymiş bir geline benzer bilim insanı veya bilim o duvağı her açtığında farklı bir gelin gözükür. Gelinin kendisi mutlak realite olmasa da gerçek ve realitesi mevcuttur. Bilim ise onu tanımlamaya çalışan ve her açışta bazı tanımları değişen bir felsefi, matematiksel yapıdır. Gelinin realitesi olduğundan biliminde sanki realitesi varmış gibi yorumlanmaktadır. Asıl realite evrenin kendisinden kaynaklanmaktadır bilimin kendisinden değildir.

    Mutlak realite ile realite arasında oldukça fark vardır. Realitenin varlığı kendisinden değil ve geçicidir. Mutlak realitenin varlığı kendisinden ve geçici değildir.

    Paradigmanın değişimi için bir olaya bakış açımızı değiştirmemiz gerekir. Görünende değişecektir fakat oradaki nesne aynı nesne olduğu halde bakış acımızla birlikte görünen değişmiştir. Evrenin fiziksel realitesi de böyledir. Eğer bizler evrene bakış açılarımızı değiştirdikçe o’da bize kendi görünümünü değiştirecektir. Bu anlamda bizler hiçbir zaman evrenin mutlak hakikatine varamayacağız ama hakikati bulmada ilerleyen doğrulara sahip olacağız.

    Hakikat için bir adım daha atmaya değmez mi?

Vazo mu birbirlerine bakan insan mı?

Kuantum CPU

Bu resim ve yazı 05.12.2011 tarihinde Facebook adresime eklenmiştir.

        Bir zamanlar gelecek bilgiler Kuantum Bilgisayarları ile şifrelenecek. Şimdilik bu şifrelerin kırılamayacağını düşünüyoruz. Birileri bunun için bir çözüm üretirse hem bunu çözmek çok zor olacak hem de her şey altüst olurcasına karışacaktır. Siber âlemde %80’den fazla güvenlik olmaz. Bu kuantum bilgisayarları ile değişecek mi? Yeni teori ve araştırmalarımız bunu da bir gün gösterecektir.

Not: Şu anda ABD’de -270 derecede çalışan 2. nesil kuantum bilgisayarı vardır. Fakat bu deneme amaçlı bir bilgisayardır.

(Visited 19 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment