Seyyar Satıcı Problemi (SSP) ve Ankara Siyaseti

Seyyar Satıcı Problemi (SSP) ve Ankara Siyaseti

Travelling Salesman Problem (TSP) and Ankara Politics

Mehmet Keçeci

13.10.2012

Seyyar Satıcı Problemi

Bir seyyar satıcının olduğunu düşününüz.

 1. Bu seyyar satıcı/tâcir mallarını ülkenin değişik şehirlerinde satmak istiyor

 2. Bu tâcir bu şehirleri mümkün olan en kısa (optimum, en uygun değer, en az enerji durumu) şekilde ve her bir şehre en fazla bir kere uğrayarak turlamak istiyor.

 

En Kısa Yol Nedir? (En Kısa Yol Problemi)

What is the shortest path problem?

İki Vorteks, düğüm arasında ağırlıkların toplamı yani kenarlarının en az veya en kısa olması durumudur. Kısaca alınan, gidilen yolun en kısa olanıdır. Bunu ilk defa kullanan İrlandalı fizikçi, gökbilimci ve matematikçi olan William Rowan Hamilton’dur (1805-1865). Yine kendisinin bulduğu Icosian oyunu ve Hamilton/Hamiltonyan Yolu (Hamiltonian Path) böylelikle ortaya çıkmış oldu.

 

Hamilton Yolu yöntemi:

 1. Seyyar Satıcı Problemi (SSP/TSP)

 2. Sıfır bilgi ispatı (zero-knowledge proof)

 3. Veri güvenliği (cryptography)

 4. Klasik ve kuantum mekaniği

gibi birçok alanda kullanılır.

Hamilton Yolunun özellikleri nelerdir?

 1. Her bir kenardan (edge) tek bir kere geçilmesi gerekir.

 2. Bütün düğümlerden (node) bir kere geçmesi gerekir.

 3. Eğer başladığı noktaya geri dönerse Hamilton Döngüsü (cycle) denir.

 4. Bu metot yönsüz graflar (undirected graph) için tanımlıdır. Fakat yönlü graflara da/şekillere de (directed graph) uygulanabilir.

 5. Bir graftaki Hamilton Yolunun bulunması işlemi NP-Tam işlemidir. (Belirsiz Çokterimli-Tam (NP-Complete, Nondeterministic Polynomial Complete)

 6. Bir şekilde birden fazla Hamilton Yolu olabilir.

 7. Hamilton döngüsü bir kenarın çıkarılması ile Hamilton yoluna dönüşebilir.

 8. İkiden fazla düğüme sahip tam/güçlü bağlı (strongly connected) (bütün düğümleri diğer bütün düğümlere bağlayan birer kenar varsa) şekillerde turnuva çizimleri birer Hamilton Yoludur.

 9. Güçlü bağlı şekillerde farklı Hamilton yolu sayısı (n-1)!/2 tanedir. Örneğin 5 düğümü olan bir şekilde (5-1)!/2=4!/2=(4*3*2*1)/2=24/2=12 farklı yola sahiptir. Bunların genellikle sadece bir tanesi en kısa yola (optimum*) sahiptir. 6 düğüm olduğunda (6-1)!/2=5!/2=120/2=60 dikkat edilirse 1 düğüm arttığında yol sayımız bir öncekinden n kat artmaktadır. Bu da git gide çözümü zorlaştırmaktadır. 100 düğüm de ise bu yol sayısı 4,6663107721972076340849619428133e+155 olmaktadır. Yaşadığımız hayatın düğüm sayısını verdiğimiz kararlar olarak değerlendirirsek işin ne kadar karışık, kompleks olduğunu daha iyi anlamış olabiliriz.

Optimum: Bu kelime her zaman en kısa veya en iyisi anlamına gelmez. Asıl anlamı ortamın şartları dâhiline yapılması gereken en uygun olanıdır. Örneğin bir öğrenci genellikle sınavlardan 7, 8, 9, 10 alabiliyorsa biz bu öğrenciye opimum (vasat**) öğrenci deriz. 3, 4, 5, 6, 7 alan öğrenci ise orta öğrencidir, 0, 1, 2, 3, 4 alan öğrenci ise zayıf öğrencidir.

Vasat: Bu kelime arapça kökenli ve dilimizde genellikle orta olarak kullanılmakta isede gerçek anlamı optimum (en uygun) olandır. Bazı durumlarda Optimum= Vasat= Orta=middle=balanced olabilmektedir (1m genişliğinde bir köprüden geçerken köprünün ortasından gitmesi en uygun olanıdır, ifrat ve tefritten uzak olması (aşırılıklardan uzak, mutedil) gibi) fakat anlam itibarı ile orta kelimesinin kullanılması bu durumların dışında yanlıştır. Fakat şartlar değiştiğinde köprü daraldığında, karşısına çukur, tümsek, engel çıktığında ortadaki yoldan sapılır ve en güvenli alandan devam edilir işte bu optimum yol, vasat yol, en uygun, en faziletli, en hayırlı, en mutedil yoldur.

Bakara 2/143’de … ummeten vasetan… (??????? ???????) olarak müslümanlar tanımlanmıştır. Şimdi Âl-i İmrân 3/100’a bakalım … ?ayra ummetin… (?????? ???????) hayırlı/en hayırlı ümmetsiniz/topluluksunuz. Bu ayetten baktığımızda “Vasat Ümmet ifadesi “En Uygun (en mutedil, en dengeli, en istenen, en verimli) / Optimum Ümmetsiniz / Topluluksunuz anlamı orta ifadesinden daha güzel ve daha kapsamlıdır. En doğrusunu ancak Allâh (c.c.) bilir.

Gelelim Türkiye-Suriye-Rusya-İran-Irak-Çin-Birleşmiş Milletler-Avrupa Birliği-NATO-Amerika-İsrail ülkeleri arasındaki ilişkilerin çözümü ve Türkiye siyasetinin yol haritasının belirlenmesi problemine ve problemde izlenecek en uygun, en doğru ve en verimli yol:

 1. En az 11 ülke veya kurum ile ilişkiler için 1.814.400 tane Hamilton yolu/siyasi diyaloğ vardır.

 2. Evrensel kurallar her zaman geçerlidir.

 3. Zâlimin zulmü durdurulmalıdır.

 4. Mazlumun hakkı korunmalı ve ona iade edilmelidir.

 5. He zaman haklı ve haktan yana olunması gerekliliği.

 6. Kendi hakkımız, onurumuz evrensel ve inançsal çercevede korunmalıdır.

 7. Bu çerçevede en insani, en verimli, en uygun, optimum, vasat yol seçilmelidir.

 8. Bu etkinlikleri sağlamak için gerekirse Sıfır Bilgi İspatı (Zero-Knowledge Proof) bir güç gösterisi olarak gösterilmelidir. Askeri malzemeleri Rusya’dan Suriye’ye taşıyan uçağın Ankara’ya indirilmesi aslında Sıfır Bilgi ispatına girer ve birçok tarafa sizin elinizdeki bilgilerin bende var demenin ve bu bilgileri karşı tarafa vermeden gösterilmesidir.

Son kuralımızın birçok farklı cevabı olacaktır fakat Türkiye haklı olduğundan dolayı bu açıdan bakıldığında her zaman Türkiye’nin elini güçlendireceği unutulmamalıdır.

 

 

Ek 1: 24.11.2015

Kadison-Singer problemi üzerine yapılan çalışmalardan sonra “Seyyar Satıcı Problemi” tekrar gündeme geldi. “2013’te bir öğrencim bana şöyle söylemişti. Bunlar birer oyun değil mi? Benim cevabım: Evet bunlar birer oyun fakat klasik mekanikten kuantum mekaniğine geçmemize sebep olan oyunlardır. Sizler hâlâ oyunları oyun olarak mı görüyorsunuz?” Mehmet Keçeci, 2013

tsp

[6, Kadison–Singer Problem Solved]

Ayrıca [7, 8, 9]’ncu referanslara da bakabilirsiniz.

Olaylara birde bu ayet açısından bakmak ve incelemek gerekir.

Onlar tuzâk kurdular (mekrettiler; bozgunculuk için gizli gizli çaba harcamak, plan yapmak, tuzak kurmak,  tedbir almak, bir işi dört başı mâmur yapma). Allâh da tuzâk kurdu (mekirlerine mekretti (müşâkele)). Allâh tuzâk kuranların en hayırlısıdır (hayrülmâkirîndir) (Ve mekerû ve mekerallâhu ‘hayru’l-mâkirîne). Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, Âyet: 3/54 [10]

 

Kaynaklar: References

 1. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1116
 2. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1131
 3. http://kim.oyhus.no/icosians.html
 4. http://naturelovesmath-en.blogspot.com/2011/01/icosian-graph-theory-game.html
 5. http://neamar.fr/Res/Icosien
 6. https://www.siam.org/pdf/news/2123.pdf
 7. http://www.cs.yale.edu/homes/spielman/TALKS/erdos1KS.pdf
 8. http://www.framerc.org/papers/TheKadisonSingerProbleminMathematicsandEngineering.pdf
 9. https://www.mfo.de/math-in-public/snapshots/files/the-kadison-singer-problem
 10. Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, Âyet: 3/54
(Visited 32 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment