Kardeşliğin Değeri

Çamlıca Tepesinden Ağrı Dağına

Kardeşliğin Değeri

Worth of the Brotherhood

Mehmet Keçeci

27.04.2013

Çamlıca Tepesi

Kardeşlik

Ben bir İstanbullu, Bolulu, Anadolulu olarak Ağrı Dağı’nın zirvesinden Ağrıyı huzur içinde seyredebildiğimde, Ağrılı kardeşlerim de Çamlıca Tepesinden İstanbul’u huzur içinde seyredebildiklerinde işte o zaman gerçek kardeşliğin kıymeti anlaşılır. Hayatta Güvenlik, Huzur ve Sağlığın değeri o zaman anlaşılır. Bunun meyvelerini hem tüm milletimiz hem de tüm insanlık toplamaya başlar. Kardeşler yolunuz açık olsun. Yoldaki taşları kaldırmak tüm insanların ve Müslümanların boynunun borcudur.

Hz. Muhammed (S.A.V.) buyurdular ki:

1.  Bütün insanlar Âdem’dendir, (O’nun çocuklarıdır) Âdem de topraktan yaratılmıştır. [1]
2.  Bu nesepleriniz, küfür tarlanız değildir, hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Hiç kimsenin, diğerine din ve takvadan başka bir şeyle üstünlüğü yoktur. [2]
3. Bütün insanlar Âdem ile Havva’nın çocuklarıdır… Allah kıyamet gününde soy ve neseplerinizden dolayı sizi sorguya çekmez. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.[3]

Kur’an-ı Kerîm:

Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Övünesiniz diye değil, kolaylıkla tanışasınız di­ye, sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allâh katında en değerliniz, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allâh her halinizi bilir, O her şeyden haberdârdır. [4]

Kaynaklar/References:

  1. Tirmizî; Ehl-i Sünnet’in fakîh ve kelâmcısı Ebû’l-Leys Semerkandî Tefsîru’l-Kur’ân, 50; Bezzâr; Ebû Dâvud
  2. Ahmed b. Hanbel
  3. Taberânî
  4. Kur’ân-ı Kerîm 49. Sûresi: Hucurât (Odalar, Otaqlar) 13. Âyet
(Visited 17 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment