Dosta İhânet

Dosta İhânet

Betraying a Friend

Siz dostlarınıza ihânete göz yumarsanız

Dostları makam ve mevki için satarsanız

Dostlara dolularca iftira atarsanız

Ağrıtır başınızı çalı-çırpı demeti.

Latîfî (Mehmet Keçeci)

02.06.2013 12:44

 

Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar…
Kur’ân-ı Kerîm, Târık Sûresi, Âyet: 86/15

Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar, Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı! Kur’ân-ı Kerîm, Târık Sûresi, Âyet: 86/15-17

Dosta İhânet

Gerçekten Allâh hainlerin tuzağını başarıya ulaştırmaz.

Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, Âyet: 12/52

(Yûsuf), “Benim böyle yapmam, Azîz’in; yokluğunda, benim kendisine hainlik etmediğimi ve Allâh’ın, hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi” dedi. Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, Âyet: 12/52