Kriz

Kriz

Crisis

Mehmet Keçeci

04.06.2013

[1, 2]

Spekülatör

Bunlara karşı bizim yöntemimiz: Fırsatcı (opportunist) değil toplumun faydaları yönünde davranan (pragmatist) olmamız gerekir.

[1,2]

Bu tür olayları çözümlemede kullanacağımız yöntemler:

  1. Gazeteci Yöntemi: 5n+1K, 6n+1K/5W+2H, 7n+1K/6n+2H

  2. 5 Niçin/5Why

  3. Problem Çözme Yöntemleri

  4. Kritik Çözümleme

  5. Lidersel Düşünme

  6. Sezgisel Algılama

[1,2]

Kaynaklar/References:

  1. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=328&Itemid=1439&lang=tr

  2. http://issuu.com/hiperteknoloji/docs/5why