Büyük Sopadan Bir Dakika Diplomasisine

Büyük Sopadan Bir Dakika Diplomasisine

Big Stick to One Minute Diplomacy

Mehmet Keçeci

06.08.2013

Büyük Sopa Diplomasisi

-Hillary, I trust you will “Speak softly and carry a big stick…” -Hillary, Ben san güveniyorum: “Yumuşak konuş ve (fakat) büyük sopa taşı…”
-Always – Her zaman

Devlet yönetiminde çok kullanılan “Büyük Sopa Diplomasisi (Big Stick Diplomacy)” veya “Demir Yumruk Diplomasisi (Iron Fist Diplomacy)” maalesef hâlâ devletlerin en çok kullandıkları ve her sıkıştıklarında tekrar tekrar kullandıkları bir yönetim şekli, tarzıdır. Bu tarz haklı veya haksız dâhi olsanız elinizdeki caydırıcı gücü her zaman kullanmaya hazırsınızdır. Devletlerin ellerinde elbette ki caydırıcı bir güçleri olacaktır fakat bunun kullanımı insanlık adına zaruret taşıdığında devreye girmesi gereken en son güçtür.

Atasözü

Büyük Sopa ifadesi aslında bir Kuzey Afrika özlü söz veya atasözü’nün (West African proverb) ABD başkanı (president)Theodore Roosevelt (1900) tarafından kullanılması (“Speak softly and carry a big stick; you will go far” (Yumuşak konuş ve büyük sopa taşı; uzağa (daha ileriye) gideceksin) ile meşhur olmuş bir ifade olsa da devletler tarafından çokça kullanılan bir tarzdır.

Big Stick Diplomacy

Maalesef bu ifadeyi Suriye’de yüzbinlerce insanı öldürmüş olan zalim esed tarafından “Demir Yumruk” ifadesi ile kullanmıştır. Yine Mısırda seçilmiş iktidarı bir darbe ile indiren sisi halkın üzerine namazda ateş açtırarak tekrar göstermiştir.

Bu uygulamanın örnekleri saymakla bitmez. Fakat biz burada yeni bir diplomasi tarzından bahsedeceğiz ve bu yeni diplomasinin (the new diplomacy) adlandırmasına da “Bir Dakika Diplomasisi (One Minute Diplomacy)” diyeceğiz. Bunun tarih içinde uygulamaları olsa da günümüzde en güzel uygulamasını Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘da görmekteyiz. İlk ve açık uygulaması 39. Davos Ekonomik Forumu -29.01.2009 [1] yılında Davos’ta BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa’nın huzurunda İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e karşı uygulanmıştır. Bu aynı zamanda aslında yeni bir Dönüşümsel Liderin (Transormational Leader) doğum sancısı olmuş [2, 3, 4] ve  07.06.2013 tarihinde de dönüşümsel bir liderin doğduğunu görmüştük.

One Minute

Mavi Marmara baskını [5], 300bin’i aşan Suriyeli göçmenlere gösterilen yardım, Gezi Parkı Olayları [6] gibi birçok uygulama bu diplomasi çeşidine örnek verilebilinir.

Bir Dakika Diplomasisi devletin Demir Yumruğunu değil fakat usulet (usule uygun) ve suhuletle (barış içinde) sorunların en akılcı yol ve yöntemle (Optimum [7] Çözüm Yöntemi-OÇY) çözme sanatıdır. Yani Bir Dakika Diplomasisi bir Yönetim Sanatı, becerisi, hüneri daha doğrusu insancıl bir yönetimin göstergesidir.

Bir Dakika Diplomasisi

“Devletin demir yumruğu’nu temsil eden vali dönemi artık geride kalmıştır. Siz artık güler yüzü, şefkati olacaksınız. Ben gittim beni valilik kapısından sokmadılar. Hayır. Vatandaş valisine ulaşamıyor. Ulaşması lazım. Benim illerdeki elim ayağım sizlersiniz. Sizlerin de ilçelerdeki kaymakamlar eliniz ayağınız. 24 saat birbirimizi arayacağız. 24 saat mesaideyiz. Bizim için tatil falan yok. İş işten geçtikten sonra aranma olmaz. Bu ilişki olacak ki bu ülke de bir şeyler yapalım. Gazetelere bakıp iş yapmayın. Abdestinden şüphesi olmayanın, namazından şüphesi olmaz. Siz halkımızla yatın, halkımızla kalkın.” [8, 9]

Kaynaklar/References:

  1. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:caliper-what-was-it&catid=96:politics&Itemid=515&lang=tr
  2. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=337:transformational-leader-recep-tayyip-erdogan&catid=95:management&Itemid=1467&lang=tr
  3. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=339:leadership-and-management&catid=95:management&Itemid=1479&lang=tr
  4. http://issuu.com/hiperteknoloji/docs/liderlik_ve_y__netim_2013/1?e=2618010/3513123
  5. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=103:epic-blue-marmara-ship&catid=98:literature&Itemid=508&lang=tr
  6. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=338:il-gambetto-di-tradimento&catid=123:war-tactics&Itemid=1474&lang=tr
  7. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=282:travelling-salesman-problem-tsp-and-ankara-politics&catid=111:philosophy-of-science&Itemid=1132&lang=tr
  8. http://www.haber7.com/ic-politika/haber/984022-erdogan-demir-yumruk-geride-kaldi
  9. http://video.haber7.com/video-galeri/25991-erdogan-demir-yumruk-geride-kaldi
(Visited 4 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment