Sivil İtaatsizlik Bildirisi ve Mısır

Sivil İtaatsizlik Bildirisi ve Mısır

Declaration and the Egyptian Civil Disobedience

Mehmet Keçeci

13.08.2013

 

SCAF: The Supreme Council of the Armed Forces: Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi/Kurulu

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

Mısır Devriminde (Egyptian Revolotion) siyasi geçişi sağlamak için kurulmuşken şimdi kendisi siyaseti baltalamıştır. Seçilmiş hükümeti darbe sonucu gasbetmiştir.

طاعة: İtaat/Obedience (Her/Bazı asker gibi kendilerine koşulsuz itaat beklemektedirler. Ama insanlık onuru bunu kaldıramaz.)

Sivil İtaatsizlik (Civil Disobedience) özellikle Henry David Thoreau‘nun (1817-1862) kitabı Civil Disobedience, Solitude and Life Without Principle-1849 (Sivil İtaatsizlik, Yalnızlık ve İlkesiz Hayat) basıldıktan sonra belki de bir çok ülke, toplum bu tarz yöntemlere başvurmuşlardır.

Örnek olarak Socrates/Sokrates (MÖ 469-399), Mahatma K. Gandhi (1869-1948), Said Nursî (1878-1960), Martin Luther King, Jr. (1929-1968) vs. fakat bir İslam ülkesi olan Mısır’da eğer İhvanü’l Müslimin/Müslimûn (Müslüman Kardeşler, The Muslim Brotherhood, المسلمون الإخوان ) bu çağırıyı, bildiriyi, deklerasyonu, manifestoyu yaparsa belki de bir Müslüman toplumun ilk defa bu kadar genişlikte bir uygulama alanı bulmuş olacaktır.

Civil disobedience is a preparation for mute suffering. Mahatma K. Gandhi Mahatma, Vol. 2, p. 44

Sivil itaatsizlik acıyı yumuşatmak için bir hazırlıktır. Mahatma K. Gandhi

Sivil İtaatsizliklerin birçoğu çıkar çatışmalarından meydana geldiğinden rasgele, sorgulamadan bu tür eylemlere katılmak hem bireysel hem de toplumsal kayıplara yol açmaktadır. Özellikle gençlerin bu noktaya dikkat etmesi gerekir.

Her şeyden önce Sivil İtaatsizlik Mutlaka ve Mutlaka Sivil Olmalıdır.

Silahlı, yağmacı, yakıp, yıkma tarzındakilerin tamamı birer zorbalık eylemidir.

İlk Soru?

 1. Sivil İtaatsizlik toplum için mi?
 2. Toplumu daha ileriye götürme adına mı yapılıyor?
 3. Bireysel veya örgütsel çıkarlar söz konusu mu?
 4. Farklı endüstri temsilcilerin gizli eylemcileri mi? (Rüzgâr, Nükleer vs.)

Benim tanımıma göre:

Sivil itaatsizlik mutlaka ve mutlaka sivil tarzda olmalıdır. Vatandaşlara, topluma asla ve asla zarar vermeden, bireysel çıkarlardan uzak sadece ve sadece topluma fayda, yarar sağlamak amaçlı yapılmalıdır. Amaç sistemi zayıflatmadan yine sistemi milletin hizmetine sunmak olmalıdır. Hakk’a hizmet halka hizmettir düsturuna bağlı kalınarak halka hizmetin de Hakk’a hizmet olduğu bilinciyle hareket edilmelidir. Elbette ki sivil itaatsizlik bir bildiri, manifestodur. Bu manifesto sadece ve sadece daha iyi, daha güzel, daha hayırlısı için olmalıdır. [1, Mehmet Keçeci]

Bu ölçütlere, kıstaslara, kriterlere uyularak ve açık bir ulusal ve uluslararası hukukun yadsıyamayacağı bir ihlal söz konusu ise, hak arama yolları kapatılmış veya bitmişse her zamanki yöntemimiz olan usûlet, yol yordam ve sühulet, barış içinde, vatana ve millete zarar vermeden uygulanabilir. Bazen de uygulanma zarureti ortaya çıkabilir.

Haksızlığı hak iddia edenlere karşı hak dava etmek ve onlara müracaat etmek; bir haksızlıktır, hakka karşı bir hürmetsizliktir! [2, Bediüzzaman Said Nursi/16.Mektup-Zeyl]

İtaatsizlik özgürlüğün gerçek temelini oluşturur. İtaatkâr köle olmak zorundadır. Henry David Thoreau

 

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta, boğarım…
Boğamazsın ki!
(Boğamazsam da) Hiç olmazsa yanımdan kovarım!

Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam;
Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Doğduğumdan beridir, âşıkım istiklale,
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum.

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim.
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.

Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım:
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu…
İrticaın şu sizin lehçede manası bu mu

[3, Üstad Mehmet Akif Ersoy]

If a law is unjust, a man is not only right to disobey it, he is obligated to do so. Thomas Jefferson

Şayet yasa âdil değilse, bir insan ki sadece ona uymamak doğru değildir, o aynı zamanda buna zorundadır. Thomas Jefferson

Onun içindir ki topyekün millet; bir kıta sahanlığı prensibiyle millî ruh ve sahillerini; semâlarını kimseye ihlal ettirmeme düşüncesiyle millî mefkûre atmosferini içimize sızma istidâdında olan her türlü yabancı anlayışa parola sorma idrâk ve basiretiyle de, millî kültür haremini koruyup kollamalı ve şartlar ne olursa olsun, göz ve gönüllerimiz mutlaka kendi ülkemiz üzerinde bulunmalı; bütün bunlarla beraber, bugünün nesilleri, hem ‘dün’ hem de ‘yarın’ olmasını bilmeli ve bu anlayışla geleceği, mâzi kaneviçesine göre bir dantela zerâfet ve inceliği içinde işlemelidir ki, bugüne kadar milletçe maruz kaldığımız içtimâî erozyonlara bir daha düşülmesin; kaybedilen şeyleri telâfiye çalışırken, yeni kayıplara sebebiyet verilecek fâsit dairelere girilmesin ve varolma kavgasının verildiği aynı noktada, çeşitli dejenerasyonlarla ölüme dâvetiye çıkarılmış olmasın…! [4, Öze Dönmek, Sızıntı, 1985, Cilt:7, Sayı:80]

Müsbet hareket eden kazanır. Bu gemi yolcularıyla birlikte müspet hareket etti. Silah kullanmadı. Rotasını çevirdi. İçine insan ve insani yardım koydu. Gönlünde insan sevgisi vardı ama zorbalıkla karşılaştı. [5, Bülent Arınç]

Kedi yavrusu bile onu keşfetti!

14.08.2013

Bugün darbeci Mısır ordusunun ve GÂSIB [6] yönetimin yaptığı katliam gerçektende içler acısıdır. Bunlara sessiz kalanların insanlık vicdânında yargılanacakları kesindir. 

“Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler (saygı gösterilmesi gereken şeyler) kısas kuralına tabidir. O halde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın, (fakat ileri gitmeyin). Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.” Bakara Sûresi âyet: 2/194 [7] 
 
Haram aylar: Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb
 

Mısır’daki, Adeviyye ve Nahda (نهضة, Rönesans, Yeniden Doğuş) şehitlerine selâm olsun. 

Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid’i…

Milli Şairimiz Mehmed Akif ERSOY [8]

15.08.2013
 
Mısır’da gözünü kan bürümüş darbecilerin 14.08.2013 tarihinde Rabiatul Adeviyye Meydanı’nda göğsünden ve sırtından vurarak şehit ettikleri ihvan yöneticisi Muhammed el-Biltaci’nin 17 yaşındaki kızı Esma’nın paylaştığı son şiir:
 

Onlar bizi Vetir’de namaz kılarken buldular

Kimimizi rükuda, kimimizi secdede vurdular

Onlar hem güçsüzdü hem az sayıca

Allah’ın kullarını çağır da gelsinler yardıma

Köpüklü deniz dalgalarını andıran ordularla

 
[9, Amr bin Salim Huzai]
Mısır'da cuntanın yaptığı Katliam
 
Bu şiirin yazılmasına sebep olan [10, 11] olaydan sonra bu Mekke’nin Fethine sebep olmuştur. İnşallah cuntanın Mısır’da yaptığı katliamın arkasından inananların Mısır’ın tekrar fethini Rabbim nasîb eylesin. Âmin…
 

Er  yâ da geç bir Musa çıkar ve zulmün hesabını sorar… Türkiye’nin selamı onlarla birliktedir…

[12, Türkiye Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN]

16.08.2013

Özgürlüğün Yeni Simgesi: New Symbol of Freedom: Rabia (Dört, Dördüncü anlamına gelir)

Özgürlüğün Yeni Simgesi: New Symbol of Freedom: Rabia (Dört, Dördüncü anlamına gelir)

Rabia=Özgürlük=Freedom

Mısır’ın Yeni Firavunu: sisi

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed el-Bilteci, Rabiatul Adeviyye Meydanı’nda düzenlenen darbe karşıtı gösterilerde keskin nişancı hainlerin kurşunu ile hayatını kaybeden 17 yaşındaki kızı Esma’ya hitaben mektup yazmış ve üzüntüsünü dile getirmişti. 

 
İŞTE O MEKTUP
 

“Sevgili kızım ve değerli öğretmenim…

 
Sana elveda demiyorum bilakis yarın görüşmek üzere. Başı dik tuğyana isyan ederek yaşadın. Tüm engelleri reddederek hürriyete sınırsızca aşık oldun. Bu ümmet, uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordun. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadın. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığın dinmedi.
 
Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim, mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiatul Adeviyye’de son kez bir araya geldiğimizde, “Sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın” diyerek bana olan sitemini dile getirmiştin. Ben de sana, “Bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil. Birbirimize doyalım diye Allah’tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum” demiştim.
 
RÜYAMDA GELİNLİKLER İÇİNDE GÖRDÜM
 
Sen şehit olmadan iki gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanıma sessizce oturduğunda sana, “Bu gece senin düğün gecen mi” diye sordum. Sen de “Düğünüm akşam vakitlerinde değil öğlen olacak” demiştin. Çarşamba günü, öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında, senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah’tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim. Ve şehadetin, bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğu inancımızı pekiştirdi.
 
Son vedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, alnına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan, ölümden veya karanlık hücerelerden korku değil, uğruna canını verdiğin davayı (devrimin hedeflerine ulaşması) sürdürebilmekti.
 
ZALİMLERE KARŞI BAŞIN DİK
 
Zalimlere karşı başın dik (göğsünü gere gere) direnirken gaddar kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki, sen Allah’a verdiğin söze sadakat gösterdin, Allah da sana verdiği söze… Öyle ki, şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti.
 
ELVEDA DEMİYORUM
 
Son olarak, sevgili kızım ve değerli öğretmenim…
 
Sana elveda demiyorum bilakis görüşmek üzere.. Buluşmamız, yakında peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser’de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah’a yakın, O’nun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda. Ayrılmamak üzere, birbirimize doyma temennilerimizin gerçekleşeceği bir buluşma…”
 

Not: Bu yazı Adobe Deramweaver CC (DW Creative Cloud) ile hazırlanmıştır.

Kaynaklar/Rerefences:

 1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183:mehmet-ke%C3%A7eci-quotes&catid=78:mehmet-kececi&Itemid=590
 2. Bediüzzaman Said Nursi/16.Mektup-Zeyl
 3. Mehmet Akif Ersoy
 4. Öze Dönmek, Sızıntı, 1985, Cilt:7, Sayı:80
 5. Bülent Arınç
 6. http://samil.ihya.org/ansiklopedi/gasib.html
 7. http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#2:194
 8. Mehmet Akif ERSOY
 9. Amr bin Salim Huzai
(Visited 19 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment