Tarassut

Tarassut
Under Close Monitoring

Mehmet Keçeci
31.12.2013

Tarassut

Arapça kökenli olan “tarassud-ترصّد” gözleme, gözetleme anlamlarına gelmektedir.  Ayrıca gözlem (rasat, rasathâne = gözlemevi), gözetim, yakın izleme, yakın takip, gözleme, göz altında tutma, observation, surveillance, supervision, close monitoring, supervision, oversight, custody, close watch, under close monitoring, closely monitored, close follow gibi ifadelerle de kullanılabilir.

Örnek olarak Tarassut kulesi = Gözetleme kulesi, gözcü kulesi (watch tower, yehova (jehovah, jah, jahve, jahveh, Rab) şahitlerinin (Jehovah’s Witnesses, kurucusu, öncüsü, önde gideni (forerunner) papaz, rahip, Pastör (Pastor) Charles Taze Russell (1852 – 1916) [1, 2] bir Cadılar Bayramı (Halloween Night) gecesinde ölmüştür ayrıca sembollerinde bir çok masonik ve tapınak şovalyelerin (Knights Templar) işaretleri mevcuttur [3]) gözetleme kulesi, zion’un gözetleme kulesi (zion= küdüs, vâdedilmiş topraklar, İsrail kavmi, sion dağı (jarusselam, holy city, promised land, land of promise, mount zion)  [4, 5], tarassut kulesi öğretisi, babil kulesi, artemisin gözcü kulesi), Tarassut Köpeği = Gözlem Köpeği, Watchdog (kontrolleri gerçekleştiren kişi, kurum, yazılım [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] veya donanım (Hata tesbiti ve düzeltilmesi, resetleme, sistem değişim tespiti (daemonize, monitor, restart, recovery)), tarassut elemanı, bekçi köpeği gazeteciliği-watchdog journalism, gazeteci-gerçeğin bekçi köpekleri, izleme/takip elemanı, hafiye [16]. Bu linkteki oyunda da (watchdogs) bu örgütlerin simgeleri var.

Iluminati (Illuminatus = Aydınlanmışlar, aydınlanma hareketi, ışığın insanları, 1776) ve gözetleme kulesi teşkilatları arasında da ilişkilerin olduğu açıktır (illuminati and the watchtower) [17]. Resmi sitelerinde siyonist olmadıklarını açıklamaktadırlar (“Siyasi Siyonizmin Kutsal Yazılarda hiçbir dayanağı yoktur.”-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania [18]) fakat farklı bağlantılarının olduğu görüş ağır basmaktadır.

Şimdi “Gezi Olayları veya Gezi Operasyonu” ve “17 Aralık Operasyonu” göz önüne alındığında dış bağlantıların yanında bunun iç bağlantılarının oldukları açıktır.  Bir ülkeye bu kadar zarar verdiren bir operasyon elbette ki iç ve dış güçlerle bağlantıları olacaktır.

Bu bağlantıların watchdog’u kimlerdir???

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُۜ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ۟

Onlar tuzâk kurdular (mekrettiler; bozgunculuk için gizli gizli çaba harcamak, plan yapmak, tuzak kurmak, tedbir almak, bir işi dört başı mâmur yapma). Allâh da tuzâk kurdu (mekirlerine mekretti (müşâkele)). Allâh tuzâk kuranların en hayırlısıdır (hayrülmâkirîndir) (Ve mekerû ve mekerallâhu ‘hayru’l-mâkirîne). Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, Âyet: 3/54

(Vemekerû vemekera(A)llâh(u)(s) va(A)llâhu ḣayru-lmâkirîn(e). 
Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.
Kur’ân-ı Kerîm, Sûre: Âl-i İmrân, Âyet: 3/54) [19]

Kaynaklar/References:

 1. http://global.britannica.com/EBchecked/topic/513182/Charles-Taze-Russell
 2. http://pabook.libraries.psu.edu/palitmap/bios/Russell__Charles_Taze.html
 3. http://www.sixscreensofthewatchtower.com/2charlestazerussell.html
 4. http://pastorrussell.blogspot.com/2010/10/birth-of-zions-watch-tower.html
 5. http://pastorrussell.blogspot.com/2008/09/was-charles-taze-russell-mason.html
 6. http://linux.die.net/man/8/watchdog
 7. http://www.sat.dundee.ac.uk/~psc/watchdog/Linux-Watchdog.html
 8. http://sourceforge.net/projects/watchdog
 9. http://sourceforge.net/projects/user-wd
 10. http://sourceforge.net/projects/winpooch
 11. http://sourceforge.net/projects/doggy
 12. http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/Papers/grenade.pdf
 13. http://www.embedded.com/electronics-blogs/beginner-s-corner/4023849/Introduction-to-Watchdog-Timers
 14. http://www.sensoray.com/downloads/appnote_826_watchdog_1.0.0.pdf
 15. http://www.ganssle.com/watchdogs.htm
 16. http://watchdogs.ubi.com/watchdogs/en-gb/home/index.aspx
 17. http://www.bibliotecapleyades.net/bloodlines/russell.htm
 18. http://www.jw.org/en/
 19. http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#3:54

Not1: 05.01.2013

(http://www.haber7.com/guncel/haber/1112922-paralel-devlet-once-dinlemis-sonra-fislemis#! haberi üzerine açıklama)

Domuzlar Operasyonu

Domuzlar Operasyonu

Pigs Operation

Mehmet Keçeci
21.12.2013
 
Domuzlar Operasyonu
       
       Domuzlar operasyon yaptıklarında ortalıklarda gözükmezler. İlk önce hainleri ve şerefsizleri eğitip oyunun, üçkâğıdın, iftiranın, yalanın, düzenbazlığın yol yordamını gösterirler ki örgütleri, grupları kolayca ağlarına düşürebilsinler. Onlar da yılanları, sivrisinekleri, itleri, dümbelekleri kullanarak onları öyle bir oyuna getirirler ki dönerler dururlar yine kendilerini vururlar fakat bu sırada da çapsızları, yetersizleri, ahmakları, sazanları, aptalları, köpekleri ve sinekleri çalı-çırpı gibi kullanarak onları da şerefsizleştirirler fakat bunlar kendilerini vatan, millet, din ve insanlık adına hareket ettiklerini sanırlar. Olan masum vatandaşlara, millete olur. Bir uyanık, zeki, fehim, hâl, insaf sahibi çıkıp ta bunları temizlemediği ve doğruları göstermediği sürece bunlar göremezler, akıllanamazlar. Çünkü bunlar asla akılları ile düşünme yetenekleri yoktur. Gözleri, kulakları, paraları, makamları ile düşünür ve görürler. Ben diyorum ki Allâh (c.c.)’ü tüm İslam âlemini ve insanlık âlemini bu gibilerin şerrinden korusun iman sahiplerini, hayırlıları, iyileri, her an, her saniye uyanık eylesin. Âmin… [1]
 
Kaynaklar:
 1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183