Tarassut

Tarassut
Under Close Monitoring

Mehmet Keçeci
31.12.2013

Tarassut

Arapça kökenli olan “tarassud-ترصّد” gözleme, gözetleme anlamlarına gelmektedir.  Ayrıca gözlem (rasat, rasathâne = gözlemevi), gözetim, yakın izleme, yakın takip, gözleme, göz altında tutma, observation, surveillance, supervision, close monitoring, supervision, oversight, custody, close watch, under close monitoring, closely monitored, close follow gibi ifadelerle de kullanılabilir.

Örnek olarak Tarassut kulesi = Gözetleme kulesi, gözcü kulesi (watch tower, yehova (jehovah, jah, jahve, jahveh, Rab) şahitlerinin (Jehovah’s Witnesses, kurucusu, öncüsü, önde gideni (forerunner) papaz, rahip, Pastör (Pastor) Charles Taze Russell (1852 – 1916) [1, 2] bir Cadılar Bayramı (Halloween Night) gecesinde ölmüştür ayrıca sembollerinde bir çok masonik ve tapınak şovalyelerin (Knights Templar) işaretleri mevcuttur [3]) gözetleme kulesi, zion’un gözetleme kulesi (zion= küdüs, vâdedilmiş topraklar, İsrail kavmi, sion dağı (jarusselam, holy city, promised land, land of promise, mount zion)  [4, 5], tarassut kulesi öğretisi, babil kulesi, artemisin gözcü kulesi), Tarassut Köpeği = Gözlem Köpeği, Watchdog (kontrolleri gerçekleştiren kişi, kurum, yazılım [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] veya donanım (Hata tesbiti ve düzeltilmesi, resetleme, sistem değişim tespiti (daemonize, monitor, restart, recovery)), tarassut elemanı, bekçi köpeği gazeteciliği-watchdog journalism, gazeteci-gerçeğin bekçi köpekleri, izleme/takip elemanı, hafiye [16]. Bu linkteki oyunda da (watchdogs) bu örgütlerin simgeleri var.

Iluminati (Illuminatus = Aydınlanmışlar, aydınlanma hareketi, ışığın insanları, 1776) ve gözetleme kulesi teşkilatları arasında da ilişkilerin olduğu açıktır (illuminati and the watchtower) [17]. Resmi sitelerinde siyonist olmadıklarını açıklamaktadırlar (“Siyasi Siyonizmin Kutsal Yazılarda hiçbir dayanağı yoktur.”-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania [18]) fakat farklı bağlantılarının olduğu görüş ağır basmaktadır.

Şimdi “Gezi Olayları veya Gezi Operasyonu” ve “17 Aralık Operasyonu” göz önüne alındığında dış bağlantıların yanında bunun iç bağlantılarının oldukları açıktır.  Bir ülkeye bu kadar zarar verdiren bir operasyon elbette ki iç ve dış güçlerle bağlantıları olacaktır.

Bu bağlantıların watchdog’u kimlerdir???

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُۜ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ۟

Onlar tuzâk kurdular (mekrettiler; bozgunculuk için gizli gizli çaba harcamak, plan yapmak, tuzak kurmak, tedbir almak, bir işi dört başı mâmur yapma). Allâh da tuzâk kurdu (mekirlerine mekretti (müşâkele)). Allâh tuzâk kuranların en hayırlısıdır (hayrülmâkirîndir) (Ve mekerû ve mekerallâhu ‘hayru’l-mâkirîne). Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, Âyet: 3/54

(Vemekerû vemekera(A)llâh(u)(s) va(A)llâhu ḣayru-lmâkirîn(e). 
Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.
Kur’ân-ı Kerîm, Sûre: Âl-i İmrân, Âyet: 3/54) [19]

Kaynaklar/References:

 1. http://global.britannica.com/EBchecked/topic/513182/Charles-Taze-Russell
 2. http://pabook.libraries.psu.edu/palitmap/bios/Russell__Charles_Taze.html
 3. http://www.sixscreensofthewatchtower.com/2charlestazerussell.html
 4. http://pastorrussell.blogspot.com/2010/10/birth-of-zions-watch-tower.html
 5. http://pastorrussell.blogspot.com/2008/09/was-charles-taze-russell-mason.html
 6. http://linux.die.net/man/8/watchdog
 7. http://www.sat.dundee.ac.uk/~psc/watchdog/Linux-Watchdog.html
 8. http://sourceforge.net/projects/watchdog
 9. http://sourceforge.net/projects/user-wd
 10. http://sourceforge.net/projects/winpooch
 11. http://sourceforge.net/projects/doggy
 12. http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/Papers/grenade.pdf
 13. http://www.embedded.com/electronics-blogs/beginner-s-corner/4023849/Introduction-to-Watchdog-Timers
 14. http://www.sensoray.com/downloads/appnote_826_watchdog_1.0.0.pdf
 15. http://www.ganssle.com/watchdogs.htm
 16. http://watchdogs.ubi.com/watchdogs/en-gb/home/index.aspx
 17. http://www.bibliotecapleyades.net/bloodlines/russell.htm
 18. http://www.jw.org/en/
 19. http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#3:54

Not1: 05.01.2013

(http://www.haber7.com/guncel/haber/1112922-paralel-devlet-once-dinlemis-sonra-fislemis#! haberi üzerine açıklama)

(Visited 66 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment