1487. Mevlid-i Şerîf (Hicrî yıl)

1487. Mevlid-i Şerîf (Hicrî yıl)

Hz. Muhammed (S.A.V.)

Not: Mevlid-i Şerîf (Mevlid-i Nebevî; Mevlid-i Resûl; Velâdet; Şerefli, Kutlu Doğum, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Doğumu: 20.04.571, Pazartesi): Hicrî olarak 11 Rebîu’l-Evvel’i 12 Rebîu’l-Evvel’e bağlayan gece başlar.

Bütün/Tüm insânlığın, İslâm âleminin Mevlid-i Şerîf’i mübârek ve hayırların bol bol ihsân etmesini yüce Rabbimden (c.c.) niyâz ederim.