Sibermania

Sibermania

Cybermania

14.02.2014

Mehmet Keçeci

sibermania

Son günlerde Türkiye’yi değerlendirecek olursak tam bir Sibermania (Siber Mania, Siber-Mania, Cybermania, Cyber Mania, Cyber-Mania, Siberdelilik, Siberdüşkünlük, Siberçılgınlık, Sibercinnet, Sibermani, Siber Mani, Siber-Mani) içinde olduğunu söyleyebiliriz.

Siber/Cyber [1]: Bilgisayar ağlarına ait olan, internete ait olan, sanal gerçeklik.

Mania: (suffix: sonek) düşkünlük, delilik, cinnet, çılgınlık, mani, madness, insanity, craziness, folly, lunacy, possession, rabidness. Mani, bireyin depresyon sürecinde normal halinden abartılı davranışlar sergilemesidir.

Definition: Mania is an abnormally elated mental state, typically characterized by feelings of euphoria, lack of inhibitions, racing thoughts, diminished need for sleep, talkativeness, risk taking, and irritability. In extreme cases, mania can induce hallucinations and other psychotic symptoms. [2]

Mania is a state of abnormally elevated or irritable mood, arousal, and/or energy levels. [3]

Mania varies in intensity, from mild mania (hypomania) to full-blown mania with extreme energy, psychotic features, including hallucinations, delusion of grandeur, suspiciousness, catatonic behaviour, aggression, and a preoccupation with thoughts and schemes that may lead to self-neglect. [4]

Semptomları:

 1. Enerji artışı, huzursuzluk, fikir uçuşmaları, hızlı konuşma
 2. Aşırı coşku (öforik duygular, Öfori/Euphoria: Dextromethorphan, Dekstrometorfan içeren şurublarda (öksürük giderici gibi. Yan etkiler 100mg’dan sonra gözükmeye başlıyor.) dozu 200 mg’ı aşan durumlarda görülebilir. [5 sayfa 14])
 3. Aşırı iritabilite ve distraktibilite
 4. Uyku gereksiniminde azalma
 5. Muhakeme yeteneğinde yetersizlik (karakteristik olmayan)
 6. Dürtüsel, pervasız, garip davranış (ör. aşırı harcama yapma)
 7. Cinsel dürtüde artış
 8. Sanrılar, görsel ve işitsel var sanma, halüsinasyonlar görme (Hallucination: Dextromethorphan, Dekstrometorfan içeren şurublarda (öksürük giderici gibi. Yan etkiler 100mg’dan sonra gözükmeye başlıyor.) dozu 200 mg’ı aşan durumlarda görülebilir. [5 sayfa 14])
 9. Şiddetli ajitasyon

Herkes birbirlerinin açığını dökmek için uğraşıyor. Hem açık arıyorlar hem de mahremiyet [6] gözetmeksizin bunu yapıyorlar. Hatta savaş hukukunu bile görmezden gelerek bunu yapıyorlar.

Asil barışta değil savaşta belli olurmuş. Kimin adanmış (dedicated) ruh olduğu (taraf gözetmeksizin) böyle ortamlarda belli olsa da maalesef bir kısmının hezimete uğradığı da açık bir vakıa.

Rabbim hepimizin sonunu hayır eylesin.

sibermani

Kaynaklar/References:

 1. http://issuu.com/hiperteknoloji/docs/sibert__p
 2. http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/mania
 3. Berrios G.E. (2004). “Of mania”. History of Psychiatry 15 (57 Pt 1): 105–124. doi:10.1177/0957154X04041829. PMID 15104084
 4. Semple, David. “Oxford Hand book of Psychiatry” Oxford press, 2005.
 5. http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/5.1Dextromethorphan_pre-review.pdf
 6. http://issuu.com/hiperteknoloji/docs/etik_2013