Tarihsel Birikim ve Bilimsel Dil Çalışması

Tarihsel Birikim ve Bilimsel Dil Çalışması

Mehmet Keçeci

22 September 2010

Bilginin tarihsel birikimi ve yayımı konusunda yerli çalışmalar çok olmuştur fakat bir noktadan sonra tıkanmışlardır. (Bireysel zamân problemi ve maddi imkânlar sebebiyle). Şu günlerde Türkiye’de de kurumsallaşma arttığından buna benzer sitelerin kurumlarımızca yapılacağını ümîd etmekteyim. Şu anda Türkler düşünmeye başladılar fakat konuşamıyorlar. Belki de sizler bir dâhisiniz ama bunu ortaya koyma zeminine sahip değilsiniz. Ben gelecekten en azından biraz da olsa ümîdvârım. Ümitsizlik bana göre hiçbir şey yapmayanların felsefesidir. En azından Türkiye’de bilim dilinin Türkçe olmasının seviyesi arttırılmalı. Her kesin bir adım daha atması dileklerimle…

 

Ben dil olarak “İstanbul Esperantosu” “Uluslararası Bilimsel Dil” “International Scientific Language”  çalışmalarını başlattım. Ama belli bir noktadan sonra bireysel çalışma yetersiz kalmaktadır. (Turkish Quotes VI ile ilk örneklerini yayınladım, 2015)

  1. İstanbul Esperantosu I, II: http://mehmetkececi.com/index.php/8-mk/142-istanbul-esperantosu
  2. Türkçenin de Birleşmiş Milletler -BM (UN- Unated Nations) Dili Olması Gerekir. http://mehmetkececi.com/index.php/21-lisan/143-turkish-as-the-language-of-the-un
  3. Gelecekte Klavyelerimize Yeni Harflerin Eklenmesi Kaçınılmazdır.

 

Dünya Dil Ailesi

 

CV_Français

Mehmet KEÇECİ

How to pronounce my name

Mehmet Keçeci
Mehmet Keçeci

CV_Français

CV_Türkçe_Turkish

English CV

CV_日本語_Nihongo

CV_Français

CV_Deutsch

CV_Chinese

CV: Résumé:

Physiciste à Turque
Spécialiste des Sciences Physiques, 2001. Le Spécialiste de la Sécurité du Travail, SST, 2016
Ancien Lecturer
Master of Science en Physique (MSc.)
Portion de la leçon est terminée 2001-2003 (. PhD Doctorat – Physique)
Le Physicien

Sujets Scientifiques Intéressés: Théorie Quantique Des Champs (QFT), Instanton, Théorie Conforme Des Champs (CFT), Physique Des Hautes Energies (HEP), Physique Des Particules, Hauts Champs Magnétiques, Hydrocarbures Comportement, Biophysique, Astrophysique, La Cosmologie, La Cosmogonie, Systèmes D’exploitation, Langages De Programmation, Serveurs Web, Technologie De L’information (IT), Logiciels, Systèmes D’exploitation (OSs), Histoire Des Sciences Et De La Technologie, La Philosophie Des Sciences, Ethique, Des Sciences Et Gestion De La Technologie, Du Leadership, De La Morale Et De La Religion, Relation Interdisciplinaire, Système D’information Sanitaire (SIS) , La Sécurité Au Travail.

Affiliation Revues Scientifiques, Au Devoir International Publications Scientifiques: Auteur Confirmé

Papiers internationaux: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant’s Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

CV_Deutsch

Mehmet KEÇECİ

How to pronounce my name

Mehmet Keçeci
Mehmet Keçeci

CV_Deutsch

CV_Türkçe_Turkish

English CV

CV_日本語_Nihongo

CV_Français

CV_Deutsch

CV_Chinese

CV: Lebenslauf:

Master of Science in Physik (MSc.), 2001. Spezialist  der Arbeitssicherheit, 2016.
Teil der Lektion ist abgeschlossen 2001-2003 (PhD. Doktorat – Physik)
Aufgegeben Hochschullehrer, Dozent
Physiker

Scientific Interessiert Themen: Quantenfeldtheorie (QFT), Instanton, konforme Feldtheorie (CFT), Hochenergiephysik (HEP), Teilchenphysik, hohen Magnetfeldern, Kohlenwasserstoffe Verhalten, Biophysik, Astrophysik, Kosmologie, Kosmogonie, Betriebssysteme, Programmiersprachen Web-Server, Informationstechnologie (IT), Software, Betriebssysteme (OS), Geschichte der Wissenschaft und Technik, Wissenschaftstheorie, Ethik, Wissenschaft und Technologie-Management, Führung, Moral und Religion, Interdisziplinäres Beziehung, Gesundheits-Informations-System (GIS) , Arbeitssicherheit.

Affiliation Scientific Journals Dienst an der internationalen wissenschaftlichen Publikationen: Rezensent

Internationale Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant’s Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66