Duygusal Bulaşma

Duygusal Bulaşma

Emotional Contagion

Mehmet Keçeci

28.03.2014

intihar, suicide, uçurum, cliff, aydın, enlightened

Uyurgezerler; rüyâlarında uyanık sanırlar bir de bakarlar ki uyandıkları yer düşündükleri, zannettikleri yer değildir. Kimin uyuduğu veya kimin uyanık olduğu hâlisâne ve muhlisâne delîllerin değerlendirilmesi ile gerçekleşebilir. Yoksa bir ihânet çemberine düşmüş araştırmacıların ve kellim kellim düşünürlerin yorumları ile ancak ve ancak sanal bir gerçeklik oluşturmaktan bir öteye gidilemez. Hakîkate, doğrulara, realiteye, gerçekliğe ulaşmak ancak ve ancak aklı selîm ile olur. Harâb olmuşlar veya sefîlleri oynayanlar başkalarının da harâb olmasını isteyebilecekleri ve bunun için dahi organize olabileceklerini unutmamak gerekir. Bulunduğunuz nokta vatana ihânet ise (!) sonsuz kere düşünmeniz gerekir. Mehmet Keçeci, 29.03.2014.

Harmanı yanan başkasının harmanının da yanmasını ister. Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî (rha.) Yâni kötü bir hâle düşen insânlar kendileri gibi insânlar ararlar ve onlarla daha iyi ve çabuk duygusal bağ kurarlar. Bu bir duygusal bulaşma (emotional contagion) hâlidir. Bazen bir kötü psikolojik hâlden çıkmak için işe yarayacağı gibi daha da kötü olmasını sağlayabilir. Bu yüzden yas 3 gündür veya en fazla 40 gündür denmiştir. Bazen kendi kötü hâli gibi çevresindeki insânların da bu durumda olmasını isteyebilir hattâ bunun için bile çalışabilir. Yâni umut kapısının hiçbir zamân kapanmaması gerekir. Mehmet Keçeci, 2013.

Sefâlet şirket sever.
Misery loves company.

Sırtlarında hazımsızlık, ihtiras, çekememezlik taşıyanlar harâbât ehli de olamazlar. Mehmet Keçeci, 29.03.2014.

Hakkı gel sırrını eyleme zâhir,
Olmak ister isen bu yolda mâhir,
Harâbât ehlini hor görme şâkir,
Defineye mâlik vîrâneler var. La Edrî, Anonim

Harâbâtı gerçi görmedik amma, görenlerden. İşittik bir neşat-efzâ makâm-ı dil-güşâ derler. Şeyhü’l-İslâm Yahyâ Efendi

Harâbâtı görenler her biri bir hâletin söyler. Safâsın zikreder rindân, zâhid sıkletin söyler. Râgıb Paşa

Demek ki yol istikamet, sırat-ı müstakim, dosdoğru olan hâlisâne bir yol olması gerekiyor. Yoksa kendinize atfedeceğiniz her hangi bir unvan bir anlâm etmeyecektir. Bizim yolumuz ne harâbât ne de tahrîb-î harâbât iledir.

Dedi ki: Rabbinin rahmetinden, sapıklardan (dalâlete düşmüşlerden) başka kim ümit keser? Kur’ân-ı Kerîm, Hicr Sûresi, Âyet: 15/56

Yol, yol, yol… (Bir)in aşkına bunca sayı; ve (Tek)in yüzü suyu hürmetine bu kadar yol!.. Ahmed Necip Fâzıl Kısakürek

Allâh’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol… Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol! Mehmet Âkif Ersoy
 

intihar, suicide, uçurum, cliff, aydın, enlightened, yaban sıçanı, lemming

Rabbim (c.c.)’hü hepimizin sonunu hayır eylesin ve yolumuzu şaşırtmasın. Âmîn...

 

(Visited 28 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment