Haddi Aşanlar

Haddi Aşanlar

Overstep the Limit

Mehmet Keçeci

30.04.2014

 Nûr 24/12

Evinizde konuşulanları dışarı çıktığınızda birileri biliyorsa mutlaka gözleri veya yüzü ben biliyorum der. Rabbim (c.c.) onların ellerindeki imkânlara karşı size de öyle bir şey vermiştir ki siz onları öldürmüyorsanız biliniz ki sizin elinizdeki ile onların imkânlarına değiş etmeyeceğinizdendir. Bırakın onlar kendilerini zeki ve uyanık zannetsinler. Mehmet Keçeci, 30.04.2014 (2011 – 2014 arası yaşadıklarımın bir sonucu) [1]

Bâzıları öyle bir lâf söylerler ki derileriniz etlerinizden, etleriniz kemiklerinden ayrılır ve siz neredeyse çevrenizde uçuşan melekleri hissetmeye başlarsınız ve bunâ meleklerle dans etmek güzel şeymiş deyip onlarla uğraşmazsınız. Mehmet Keçeci, 30.04.2014. (Meleklerle Dans ifâdesini 2 kere kullandım. Biri 2007-2008 yıllarında biri de telefon konuşmamda (2012/2013). İslâm’a göre böyle bir şeyin elbette ki realitesi yok fakat öyle hançerler yiyorsunuz ki ister istemez bu hislere gark oluyorsunuz. Anlâmayanlara…) [1]

Bana gelen iftirâlardan biri bunu bana yaşatanlardan biri olmasın! Bazılarını şahıs olarak yüzde yüz tespit ettim. Bazıları zannetmiş olabilirler ama zan ile hüküm olunamayacağı da aşikârdır.

Bu iftirâyı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdânları ile hüsnü zanda bulunup da: “Bu, apaçık bir iftirâdır” demeleri gerekmez miydi?
Bu iftirâyı işittiğiniz zamân, îmân eden erkek ve kadınlar, kendi (dîn kardeş)leri hakkında iyi zan besleyip de, “Bu, apaçık bir iftirâdır” deselerdi ya!

Kur’ân-ı Kerîm, Nûr Sûresi, Âyet: 24/12 [2]

Ek: 1

 

Zâriyât: Tozu dumana katıp savuran (rüzgar, fırtına, tayfun, hortum, tornado, bora, kasırga vs… )

 

Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca süzülen gemiler ve işleri yöneten meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyametin kopması şüphesiz gerçektir. Ödeşme günü gelecektir. 

Kur’ân-ı Kerîm, Sûre: Zâriyât, Ayet: 51/1-6 [3]

 

İşlerin karşılık göreceği günün zamanını sorarlar.
Hesap günü ne zaman?’ diye soruyorlar.
Ceza gününün ne zaman olduğunu sorarlar.
Onlar: «Hesap ve ceza günü ne zaman?» diye soruyorlar.
Soruyorlar: ne zaman o ceza günü? (yevm-i dîn)
Sorarlar ki: «O ceza günü ne zamandır.»
(müstehzi, alaycı, iğneleyici,  biriyle eğlenen, küçümseyici, sarkastik, ironi bir şekilde) “Ne zaman gelecekmiş Hesap Günü?” diye soranlar.
Kur’ân-ı Kerîm, Sûre: Zâriyât, Âyet: 51/12 [4]

 

Kaynaklar/References:

  1. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183
  2. Kur’ân-ı Kerîm, Nûr Sûresi, Ayet: 24/12
  3. Kur’ân-ı Kerîm, Sûre: Zâriyât, Ayet: 51/1-6
  4. Kur’ân-ı Kerîm, Sûre: Zâriyât, Ayet: 51/12

 

 

Girişimcilik

Girişimcilik

Entrepreneurship

Mehmet Keçeci

30.04.2014

Fütüvvet dostların kusurlarını hoş görmektir.

Ebû Alî Fudayl bin İyaz (rha.) (?-803)

 

 

 

Girisimcilik_Entrepreneurship_2014

More PowerPoint presentations from Mehmet Keçeci