Sağlık

Sağlık

Health

الصحة

保健 (Hoken)

卫生 (Wèishēng)

Səhiyyə

de la Santé

de la Salud

здравоохранения (zdravookhraneniya)

Terveys

Υγεία

صحت

Zdravlje

Zdrowie

स्वास्थ्य (Svāsthya)

egészség

بهداشت

건강 (geongang)

23.08.2014

Mehemt Keçeci

WHO: World Health Organization: Dünya Sağlık Örgütü

WHO Tanımı:

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. [1]

Sağlık sadece hastalık veya engelliliğin bulunmayışı değil, beden, akıl ve toplumsal yönlerden tam bir iyilik durumudur.

Sağlığı yeni tanımlama çalışmaları. [2]

Bu tanım 1948’den bu yana değişmemiştir. (The Definition has not been amended since 1948.)

Çalışma, iş ortamı, ev ortamımız, çevremiz bu şartları sağlıyor mu?

Biz bunlar için neler yapabiliyoruz?

Bunları etkileyen faktörler nelerdir?

Kaynaklar/References:

  1. http://www.who.int/about/definition/en/print.html
  2. http://www.who.int/bulletin/bulletin_board/83/ustun11051/en/

 

Fiziğin Manifestosu

Fiziğin Manifestosu

Manifesto of the Physics

Manifest der Physik

Manifeste de la Physique
بيان من الفيزياء

24.08.2014

Mehemt Keçeci

 

Fiziğin Manifestosu (Manifesto of the Physics):

Matematiksel romantizm fiziksel çöküşü, matematiksel realite fiziksel olguların kapısını açar. Fiziksel dünyâ ilk realiteden sonraki olguların dizilimidir ki ilk realite metafiziksel, aşkın, transandantal, üstün, öte, faik bir ilâhi emirdir ki (Kün/Ol) bu ilk realite ve olgu insâna âit olmadığından son realite ve olgu’da insâna âit olmayacaktır. Mehmet Keçeci, 23.08.2014. [1]

Fiziğin Manifestosu

Kaynaklar/References:

  1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183