Şüphe

Şüphe

Doubt

Mehmet Keçeci

21.10.2014

Şüphe, doubt

İktidarın (the governing/ruling party), muhalefetin (opposition party) ve meraklıların ne mazeretleri, bahaneleri (excuse, pretext) ne de “Makûl Şüpheleri (Reasonable Doubt)” bitmez. Hukuku “Delilsiz, Kanıtsız, Asılsız Şüpheler (Without Proof/Unproven, Without Evidence, Unfounded Doubt/Suspicion)” üzerine kuranlar halka zulüm olarak yeter. Bu iftiranın (slander) [3], varsayımın (suppose), zannın, sanrının, kuruntunun (delusion), hayalin, düşün, vesvesenin, mantıksızlığın, safsatanın, şeffaf olmayışın, kontrolsüz merakın (uncontrolled curiosity) önünü açar ve yetki sahiplerin hezeyanlarına götürür. Hukuk mutlaka ve mutlaka “Haklı Nedenlere, Meşru Gerekçelere (Justification, Legitimate Reasons), Kanıt ve Dayanaklar (Evidence and Substrates) üzerine kurulmalıdır. Bir devletin görevi mâsum insanların hayatlarını karaltmak değil onları daha iyi, güzel, hayırlı, seviyeli bir şekilde yaşatmak asli görevlerindendir. Hayatlarını karattıkları içinde bedelini, tazminatını ödemesi gerekir. Bu karatma bazen fiili, fiziki olabileceği gibi bazen de psikolojik, sosyal, içtimai, toplumsal, manevi de olabilir. Mehmet Keçeci 21.10.2014 [1]

iftira, slander

Kitapların yakıldığı, kalemlerin kırıldığı, sözlerin küfürleştiği, kalplerin buğzlaştığı yerde ancak ve ancak kan akar. O zaman bir kez daha düşünün ya inandığınız gibi dosdoğru olacaksınız ya da abdestlerinizi kanla alacaksınız. Mehmet Keçeci 15.03.2014 [1]

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hz. Ömer (ra.) [2]

Allâh’a yemin olsun ki Allâh’tan başkasına kul-köle olmayacağız. Aliya İzzetbegoviç – Alija İzetbegovic 1925-2003 [2]

Şüphe, güvensizlik veya korkuyla yaklaştığımızda sürekli olan huzura erişemeyiz. Ona ancak? Kanıya dayanan anlayış, güven ve cesaretle ulaşabiliriz. Franklin D. Roosevelt [2]

Dünyanın problemi şudur ki akıllı insanlar şüphe ile dolu iken aptal insanların güven ile dolu olmasıdır. Charles Bukowski [2]

Erkek karısını bir buketle şaşırtabilir. Bir kutu çikolatayla mutlu eder. Bir altın kolye ile de şüpheye düşürür. Samuel/Sam James Ewing [2]

Bugünkü dünyanın en büyük sorunun sebebi aptal insanların herşeyden emin olmaları, akıllı halkların ise herşeyden tam şüphelenmeleridir. Bertrand Russell [2]

Mobbing [4], taciz, yıldırma ve tarassut [5], dikizcilik, röntgencilik yapanlar ayrıca insanlık suçu da işlemişlerdir. Mehmet Keçeci 21.10.2014 [1]

Kaynaklar/References:

  1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183
  2. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=413
  3. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=308
  4. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=436
  5. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=379
(Visited 58 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment