Kur’ân-ı Kerîm ve Önemi

Kur’ân-ı Kerîm ve Önemi

Importance of Quran

Mehmet Keçeci

21.10.2014

Kur'ân-ı Kerim, Quran, Kur'ân

Ne kendi hatalarımı ne de başkalarının hatalarını düzeltmekten yoruldum. Tek bir hatasız buldum O’da yüce Rabbimiz Allâh (c.c.) ve vahyi olan Kur’ân-ı Kerîm’i. Diğerlerinin tamamı inceleme, araştırma, ilmi kriterlerden, kıstaslardan, ölçütlerden geçirme yani yorgunluk, bitkinlik demek. Belki sonunda huzura erme vardır amma onun da garantisi yok. Başka çıkar yol olmayabilir. O zamân elimizde olan tek hatasız Kur’ân-ı doğru anlamak bizim için en önemli değerimizdir. Kur’ân-ı’da iyi anlayabilmemiz tevhîd, birleme inancını çok iyi kavramamız ve onun üzerine yine Rabbimizin (c.c.) yaratması ile olân ilimleri eklememiz gerekir. Bütün ilimler bu tevhîd ilmini daha iyi anlamamız için bir araçtır, yoldur, metottur. Bu araçları kullanmadan daha iyi anladıklarını iddia edenler nedense hep hezeyana uğramışlardır. Anlayışsız ilim, ilimsiz anlayış hep hezeyanla sonuçlanmıştır. O zamân anlayış ve ilmimiz için gayret etmemiz gerekir. Mehmet Keçeci, 21.10.2014 [1]

Hâlâ Kur’ân’ı düşünüp anlâmaya çalışmıyorlar mı?

Kur’ân-ı Kerîm, Nisâ Sûresî, Âyet: 4/82

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru! Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, Âyet: 190-191

Hz. Muhammed Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular: Allâh’ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin… Hadîs-i Şerîf; Deylemî, II, 56; Heysemî, I, 81.

Ve şöyle de: Hamd o Allâh’a ki, hiçbir çocuk edinmedi, mülkte ortağı yoktur, aciz olmayıp bir yardımcıya da ihtiyacı yoktur. Tekbir getirerek O’nu noksanlıklardan yücelt de yücelt. Kur’ân-ı Kerîm, İsra Sûresi Âyet: 17/111

De ki: O Allâh Bir’dir (Tek’dir, Ehad’dır). Allâh Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir, O doğurmadı, doğurmaz). Kendisi de doğmamıştır (Kimsenin çocuğu değildir, O doğmamıştır, doğrulmamıştır). Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir. Kur’ân-ı Kerîm, İhlâs Sûresi Âyet: 112/1-4

Gerçek hükümdar olan Allâh yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur’ân-ı okumakta acele etme. “Rabbim! İlmimi arttır” de. Kur’ân-ı Kerîm, Tâhâ Sûresi, Âyet: 20/114

İşte bunlar, Allâh’ın âyetleridir. Onları sana gerçek/hak olarak okuyoruz. Artık Allâh’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Kur’ân-ı Kerîm, Câsiye Sûresi Âyet: 45/6

Benim Rabb’im Allâh’tır. O’na hiçbir şeyi ortak koşmam. Hadîs-i Şerîf;  Rivayet: Hz. Esmâ (r.anhâ)

Benim sözüm Kur’ân’a ve Rasülullâh’ın Sünnet’ine uygun olursa alırsınız, muhâlif olursa atarsınız. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (rha.)

Gönlüm katı, dilim acı, özüm zâlim Kur’ân okuyup amel kılmıyor sahte âlim garip canımı harcayayım, yoktur mâlım; Haktan korkup ateşe düşmeden piştim ben işte. Hoca Ahmet Yesevî, Xoja Ahmad Yassaviy (rha.) (1093-1166) Divan-ı Hikmet 1-9.

Çocuklarınıza sütle birlikte Kur’ân’dan öğütler verin. Boyları büyürken, kalpleri ve bakış açıları da büyüsün. Ömer Muhtar (rha.)

İnmemiştir Kur’ân, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Mehmet Âkif Ersoy (rha.)

Gayret bizden tevfik (başarı) Allâh’tandır.

Bütün hatâlar banâ âiddir.

Not: Biz burada Kur’ân-ı Kerîm’in öneminden bahsettik. Fakab bu sünnetin önemini göz ardı anlâmında yorumlamak amacı yoktur. Sadece önem sırasına göre bir makale yazmışızdır. Sırası geldiğnde sünnetin önemi hakkındada bir makale yazacağız. Atılan iftiralar sadece atanları bağlar. Ben onlara cevâb verecek değilim.

Kaynaklar/References:

  1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183
(Visited 51 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment