Bir Eserin Hisseyâbları

Bir Eserin Hisseyâbları

A works to be partners

Mehmet Keçeci

01.09.2015.

Bir eser

 

       Bir eser’in çıkış noktası, seziş, duyuş, duyumsama, esinlenme, ilhâm alma noktası, içsel yoğunluğun en fazla olduğu ân, boyutlardan ve zamândan bağımsız olduğu söylenebilir ve bu ânda elimize kalanların inkişâfı, keşfi, buluşu ve bunu kendi bilgi ve tecrübelerimizle yoğurmamız hattâ ve hattâ bu aslında yıllar süren bir geçmişin günümüzde ki ortaya çıkış meyvesinin şekillenmesi, imgelenmesi sürecinin bir sonucudur. Bu sonuç yine kendi üslûbumuzla, ifâde tarzımızla diğerlerinden etkilensek te etkilenmesek te ortaya koyduğumuz eserdir, meyvedir. Belki de aynı şeyleri hissetmiş olsak dahî ortaya konan eser farklı olmuştur. Bu çağın, şartların, çevrenin, ortamın, bizi biz yapan değerlerin ve bizim’in bir sonucudur. Bazen bir eseri ortaya koymak bir ömür sürerken bazen de çok kısa bir süre olabilmektedir. Fakat her ikisinde de arka alanda yatan bir geçmiş vardır. Bu esere bakan, okuyanlar eğer bunları fark edebilirlerse işte o zamân onların bilgi ve tecrübelerine sizlerin bilgi ve tecrübeleri eklenir ki bir eserden de en çok beklenen unsur belki de budur. Bilginin yanında eğitim, tecrübe, his, duygu, meserret, sevinç, üzüntü, yaşanmışlıkların aktarımı çok boyutlu olarak gerçekleşmiş, zamân ve mekânın ötesine ulaşılmış, birikimler târîhte kalmamıştır. Herkesin eserlere bu gözle bakabilmesini dilerim. Belki her nâşir, yayıncı, eseri ortaya koyan vurgu, ahenk, uyum, ritim, akış, bağlam, bütünlük, kompozisyon, lisânî, edebî bir kaygı gibi unsurların tamamını aynı anda sizlere sunamayacaktır veya böyle bir gayesi olmayacaktır. Biz öz’e bakabilirsek asıl’a ulaşmış olabiliriz. Ayrıntıları, incelikleri, lezzetleri, çeşnileri, râyihayı koklamasını, görmesini, tatmasını, duymasını, hiss-i kable’l-vukû’, sezgisel (heuristic) hissetmesini de öğrenebiliriz. Bekli de o zamân eserlerimizde sun’, san’at’a (art), monozukiriye, terakkiye, innovasyona, yeni ufuklara ulaşabiliriz. Kendimizin fehîm, irfân sâhibi bir ‘ârif, insân-ı kâmil, hitozukuri, insân-ı ekmel olup olmayacağımızı bilemeyiz fakat eserlerimizde bu yolu takip edebiliriz. Bize bu yolu en güzel gösteren ilâhî vahiy ve onun ortaya koyan sünnetullâh olacaktır. Sağlam ipe, hablullâh’a bir hablülmesâkin, sarmaşık gibi sarılan zâyi’ olmayacaktır. Belki de bu güzelliklerden hisseyâb olunabilinecektir.
(Visited 22 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment