Leibniz’e Reddiye

Leibniz’e Reddiye

A refusal to Leibniz

Mehmet Keçeci

02.08.2015

Neden herhangi bir şey ne olursa olsun hiç bir şey yerine vardır (-den dâhâ vâr olma yönünde baskındır)? Gottfried Leibniz, 1697. (Çeviri: Mehmet Keçeci)

Bir şey, vârlık vârsa mutlaka ve mutlaka başka bir şey’e muhtâçtır ve hattâ vâr bile olamaz. Bunun tek bir, yalnız, mutlak bir istisnâsı tek, bir, eşi ve benzeri olmayan, kendinden başka her hangi bir olguya dahî ihtiyâcı olmayan yüce yaratıcının (Allâh (c.c.)) kendisidir. Diğer her şey O’nâ bağlı olmak zorundadır.

Delîllerim:

 1. Ve şöyle de: Hamd o Allâh’a ki, hiçbir çocuk edinmedi, mülkte ortağı yoktur, acîz olmayıp bir yardımcıya da ihtiyâcı yoktur. Tekbir getirerek O’nu noksânlıklardan yücelt de yücelt. Kur’ân-ı Kerîm, İsrâ Sûresi, Âyet: 17/111.
 2. De ki: O Allâh Bir’dir (Tek’dir, Ehad’dır). Allâh Samed’dir. (Her şey O’nâ muhtâçtır; O, hiçbir şeye muhtâç değildir.) O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir, O doğurmadı, doğurmaz). Kendisi de doğmamıştır (Kimsenin çocuğu değildir, O doğmamıştır, doğrulmamıştır).

Hiçbir şey O’nâ denk ve benzer değildir. Kur’ân-ı Kerîm, İhlâs Sûresi, Âyet: 112/1-4.) Böylece vâr olanlar hiç bir şey yerine (nihil, nothing) değil ezelî ve â’hir, tek ve bir olan Yaratıcının ol emri, dilemesi, tekvîn (yaratma) sıfatı ile vârdırlar. Amaçsız değil bir amaca yönelik, ma’tûfturlar. Mehmet Keçeci, 02.08.2015.

Oy

OY, OY, OY ve GELECEĞİNİZ

Vote, Vote, Vote and Your Future
Mehmet Keçeci

09.08.2014 09:59

Oy, Vote

Oy oyunuza sahip olabileceklere verilir. Hür iradesi ile var olamayanlar halkın iradesini de temsil edemezler. Halkın isteklerini değil de birilerinin istekleri doğrultusunda gelenler asla ve asla sizleri temsil edemezler. Ben kimsenin temsilcisi olmadığımdan inancım, bilgim, tecrübelerim, vicdanım doğrultusunda oy kullanacağım. Kimlerin ne yapıp yapmadığını görerek ümmetin, ülkenin ve milletin şu anki istekleri ve geleceğe yönelik isteklerini, hedeflerini gerçekleştirebilecek bizleri çakallardan, kurtlardan, iftiracılardan, kumpasçılardan, hainlerden ve imanımızı, hayatımızı, sağlığımızı, psikolojimizi, işimizi, eğitimimizi, ailemizi, şerefimizi, onurumuzu koruyup kollayan aday benim adayımdır. Unutmayın ki ümmetin rahmete, gayrete, teşviğe ihtiyacı olduğunda tatilde olanlar bu oya lâyık değildir.

 

Kasnak

Kasnak
 

Taga/箍

Gū /箍
Hoop
Mehmet Keçeci

05.08.2014

Kasnak Taga

Taga Japonca ahşap levhalar (wooden boards) metal kasnaklarla (箍, Taga, Gū, hoop) yapılan varil, fıçı (barrel) anlamındadır. Fakat bu kelime teknik terim olarak günümüz Japon yenilikçiliğini, inovasyonunu (innovation) tanımlamaktadır.

Yenilikçiliği destek ve teşvikinde Taga’nın önemini anlamak gerekiyor.

Taga yeni fikirlerin uygulanması, hükümetlerin, devletlerin, iş dünyasının ve eğitim ve teknoloji alanındaki yenilikçiliğin sürücü gücüdür. Bunu gerçekleştirmek için yenilikçi fikirlerin bir organizasyonda diğer meslektaşları ile paylaşımının önemi ve bunun yüksek, saygıya değer bir övgü olduğunun vurgulanmasıdır. Fakat maalesef bu durum bazı kültürlerde fikirlerin çalınması olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta ve hatta bunun için kullanılan bilgisayarların ekran kayıtları tutulmakta ve ne yazık ki bununla da yetinilmeyerek hem iş ortamında hem de evdeki bilgisayardaki kayıtlar çalınmaktadır. Elbette bunu yapanların iyi niyetli oldukları düşünülemez. Bu açıkça bir insanlık, iş, emek, ilim hakkının gasp edilmesidir. Açıkça bir suçtur ve bir “Kul Hakkı” ihlalidir. Benim tecrübelerim göstermiştir ki “Nereye bir muhbir, ajan, istihbaratçı, tarassut [1] elemanı girmişse orada eğitim, araştırma, onur, şeref, hak ve hukuk bitmiştir.” Mehmet Keçeci, 2013. [2]

Çünkü muhbirlerin amacı ilmi çalışma değil yapılan çalışmaları çalmaktır. Zaten ilmi çalışmaları yapmaya da kapasiteleri yetmez. Ama arkalarında ki güç onlara yaptırır. Bilgi, ilim, teknoloji transferi böyle bir şey değildir. Bu doğal olarak gelişen bir süreçtir. Bunu hızlandırmanın yolu eğitim, destek, teşvik, araştırma geliştirme, üretimden geçer. Maalesef bunu yapamayanlar diğerine yoğunlaşırlar ki belli bir süre başarılı olmuş gibi gözükseler de başkalarının emekleri ile gidilebilecek yol sınırlıdır.

İkinci bir yol ise yenilikçilik etkileşimi yolu ile yayılmasını sağlamaktır. Nasıl ki bir ortamdaki virüs hızla yaılıyorsa fikirlerde aynı şekilde yayılırlar. Yeter ki biz fikirlerimizi samimi bir şekilde söyleyelim. Bunun için fikir haklarının ve başkalarının fikirlerine değer verilmesi ve onların haklarının istismar edilmemesidir.

Yenilikçiliğin kısıtlayıcı, frenleyici, engelleyici, negatif güçleri de vardır. Bunlar
1. Önyargı (bias)
2. Aşırı takıntı (excessive obsession)
3. Taraftarlık
4. …

Bunlar bir organizasyonun başarısında paradigma kaymalarına (paradigm shift) sebep olurlar ve çözümün de nasıl olacağının anlaşılmasını zorlaştırır. Yâni kurumu kaotik bir yapıya sürükler. Kaotik yapılar normal yollarla çözülemezler ve çoğu defa kapanmak zorunda kalırlar.

Paradigma seçimlerimiz ister istemez bizim bakış açılarımızı etkileyeceklerdir. Genelde bunun farkın dahi olmayabiliriz. Bakış açılarımız davranış kalıpları üretmemizi ve öyle davranmamızı sağlayacaktır. Tarassut paradigma seçimimizi, bakış açımızı ve davranış kalıplarımızı değiştirir. Her gözlemci deneye müdahildir, deneyin sonucunu etkiler ve değiştirir. Dindar bir insana tarassut yaparsanız ortaya “abdal” çıkar. Yine dindardır ama görünüşünden onu herkes anlayamaz. Bu yüzden istihbaratın elindeki bilgilerin %50 doğruluk payı olabilir. Yani istihbarat bilgileri ile bir değerlendirme kesin doğru sonuçlar vermez.

Paradigma da neyin nesidir? Paradigma bir inanç değildir. Bir felsefe de değildir. Hele bir mantık veya bir bilim de değildir. O zaman biz niye bir paradigma seçeriz veya seçmek zorunda mıyız?

Bunu kısaca şöyle açıklayacağım.
Ben bir Müslümân’ım. İnancım İslâm. Allâh’a îmân, Kur’ân’a îmân, Peygambere îmân vs.
Şimdi soruyorum dünyâda ki tüm Müslümânların inancı İslâm olanların inancı bu değil mi?
Cevap: Evet
Yaşantı şekilleri aynı mı? Hayır
İbâdet şekilleri aynı mı? Hayır
Mezhepleri aynı mı? Hayır

İşte paradigma dediğimiz olay da budur. İnançtan sonraki seçimlerimiz bir paradigmadır, bir örnek, numune, bakış açımız, düşünce kalıbımızdır. Burada ki seçimlerimiz birim bakış açımızı, davranış kalıplarımızı, görüntümüzü etkileyecektir. Bu seçimlerin aynı olması benzer eğitim, benzer çevre ve kültür şartları ile sağlanabilse de yüde yüz aynı seçimlerin olması imkânsızdır. Şartlar paradigma seçimlerimiz etkiler ve paradigma seçimlerimizi tamamen değiştirebiliriz. Yine eğitim, bilim, kültür, teknoloji bu seçimlerimizi değiştirebilir. Biz bunlara paradigma kayması diyeceğiz. Eğer bu yerinde, zamânında doğru bir şekilde yapılabilirlerse yapanları hızla ilerletirken yapmayanları da hızla geriletir, sistemin dışına atar hatta ve hatta fırlatır sonunda iflâs etmekle sonuçlanır.

Örnek olarak dijital devrime girenler bilim, teknoloji, sanayi, ekonomi de hızla yükselirken klasik teknolojide kalanlar ise hızla çöküşe gittiler. Japon dijital devrimi buna güzel bir örnektir.

O zaman Taga ile Düşünce Kalıplarımız, Paradigmalarımız arasında sıkı bir bağ vardır.

Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine IV

Senin kalbinden sürgün oldum ilkin
Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreği
Bütün törenlerin şölenlerin ayinlerin dışında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Uzatma dünya sürgünümü benim
Güneşi bahardan koparıp
Aşkın bu en onulmazından koparıp
Bir tuz bulutu gibi
Savuran yüreğime
Ah uzatma dünya sürgünümü benim
Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil
Ayaklarımdan belli
Lambalar eğri
Aynalar akrep meleği
Zaman çarpılmış atın son hayali
Ev miras değil mirasın hayaleti
Ey gönlümün doğurduğu
Büyüttüğü emzirdiği
Kuş tüyünden
Ve kuş sütünden
Geceler ve gündüzlerde
İnsanlığa anıt gibi yükselttiği
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

Bütün şiirlerde söylediğim sensin
Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin
Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome’nin Belkis’in
Boşunaydı saklamaya çalışmam öylesine aşikârsın sen bellisin.
Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için
Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini
Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini
Ey gönüllerin en yumuşağı en derini
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

Yıllar geçti sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta
Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında
Çatı katlarında bodrum katlarında
Gölgelendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba
Hep Kanlıca’da Emirgân’da
Kandilli’nin kurşunî şafaklarında
Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında yazında
Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Ey çağdaş Kudüs (Meryem)
Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır (Züleyha)
Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında
Köle gibi satıldım pazarlar pazarında
Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında
Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında
Gölgendi yansıyıp duran bengisu pınarında
Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda
Verilmemiş hesapların korkusuyla
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır
Aşk celladından ne çıkar madem ki yâr vardır
Yoktan da vardan da öte bir Var vardır
Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır
O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır
Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır
Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır

Sevgili
En sevgili
Ey sevgili

Sezai KARAKOÇ [12]

Not: Bu makale devam edecektir. Kaynakta verdiğim linkte Paradigma felsefedir derken ben paradigmanın felsefenin kendisi değil daha alt birimi olarak ifade ediyorum. Bu yüzden paradigma felsefe değildir ifadesini kullanıyorum.

Kaynaklar/References:

 1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=379
 2. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183
 3. http://its-innovative.com/blog/what-happened-to-japanese-innovation/
 4. http://www.egitim.aku.edu.tr/paradigma.ppt
 5. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/55/11/730804/dosyalar/2013_05/30043719_paradgmalar%C4%B1m%C4%B1z.pdf
 6. The Structure of Scientific Revolutions (Bilimsel Devrimlerin Yapısı) Thomas S. Kuhn
 7. http://projektintegracija.pravo.hr/_download/repository/Kuhn_Structure_of_Scientific_Revolutions.pdf
 8. https://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/Kuhn.html
 9. https://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/Kuhnsnap.html
 10. http://philosophy.wisc.edu/forster/220/kuhn.htm
 11. Business Consultants, Inc. Understanding “TAGA” : Forces that  Obstruct and  Promote Innovation Understanding “TAGA”
 12. http://www.siir.gen.tr/siir/s/sezai_karakoc/surgun_ulkeden_baskentler_baskentine.htm

Monozukuri WebGL

WebGL ile Monozukuri

Monozukuri with WebGL

Mehmet Keçeci

Mefumetto Kecheji

15.07.2014

Not 1: Ekranda birşey gözükmüyor ise Tarayıcınızın veya Ekran Kartınızın WebGL ayarları kapalıdır. (Could not initialise WebGL) Ayarlarını WebGL’e göre düzenlemeniz gerekir. Ör: Firefox: about:config webgl.disabled;false gibi.

Not 2: Monozukurinin bizde ki karşılığı Sun’ . Sanat kelimesi buradan türemiştir.

Not 3: WebGL Kontrol (Control): https://get.webgl.org & https://www.chromeexperiments.com/webgl

Sun’ bir fiili icat etmektir. Her sun’ fiildir fakat her fiil sun’ değildir.

Fiil hayvân ve cânsız varlıklara da nispet edilir ancak sun’ onlara nispet edilmez. Yâni sanat öyle ‘aşkın bir fiil’ ki hareket eden bütün cânlılar arasında hareketine bir incelik, zariflik katarak inancını işleme yetisi olarak insâna bahşedilmiş bir yeti. Râgıb el-İsfehânî, Müfredât el-Faz’il Kur’ân (Kur’ân Kavramları Sözlüğü). [1]

Monozukuri hakkında geniş bilgi için [2], Monozukuri geçen sözler için [3]’e bakabilirsiniz.

Kaynaklar:References:

 1. Turkiah Quotes (I, II, IV, V, VI), Mehmet Keçeci
 2. Türkçe Alıntılar, Mehmet Keçeci
 3. Monozukuri
 4. Mehmet Keçeci’nin Sözleri ve Şiirleri: Simetrî I (Simetry I)
 5. http://www.amazon.com/Mehmet-Ke%C3%A7eci/e/B00WH281P0

Japonca Heceler

Japonca Heceler

日本語 音節

Nihon-go Onsetsu

Japanese Syllables

Mehmet Keçeci

Mefumetto Kecheji

メフメット ケチェジ
めふめつと   けちえじ

محمت/محمد کچجی/كججى

29.06.2014

——————————————

Hiragana: めふめつと   けちえじ
Katakana: メフメツト   ケチエジ

Mefumetto Kecheji
Mefumetsuto Kechieji
————————————-
Hiragana: めふめと   けちえじ
Katakana: メフメト   ケチエジ

Mefumeto Kecheji

—————————————

 

Genelde 3 farklı hece yapısı vardır. Bunlar Kanji (漢字 / かんじ) Hiragana (平仮名 / ひらがな) ve Katakana (片仮名 / カタカナ) fakat biz burada olarak 2 sınıf’da inceleyeceğiz.

Katakana biraz daha basit olması ve Japonya’da oldukça kullanıldığından bu yazı tarzı üzerine daha fazla duracağız. Özellikle yabancı dillerden geçen kelimeler Katakana ile yazılır. Kanji kelimelerin kökeni, Hiragana ise ek, bağlaç, edat ve Japonca kelimelerde kullanılır.

Kitap: Hon (ほん, Hiragana)–> 本 (Kanji)

Bugün (Bu Gün): Kyō (きょう)–>今日 (Kanji), 本日(Kanji): Ima (いま, Şimdi, now) + Hi (ひ, gün, güneş, selam, hi)) –> 今 (Ima)+ 日 (Hi, gün, day)

Japonca Türkçe gibi harflerle değil hecelerle yazılan bir dildir. Fakat Japonca Ural-Altay dil grubunda olduğunu unutmayınız. Konuşurken Türke gibi cümle yapısı olduğunu göreceğiz. Fakat uzun yıllar Çin kültürü ve yazısından etkilendiğinden hecelerin Çinceden alıp kendi dillerine uyarlamışlardır.

2 ayrı ji ve zu var.

1500 yüzyıldan sonra diğer dillerle etkileşmesi sonucu oldukça yabancı kelime almıştır.

Knife (İngilizce) –>Naifu (ナイフ): Bıçak

Pan (Portekizce)–>Pan (パン): Ekmek

Spoon (İngilizce)–>Spoon (スプーン): Kaşık

Hyōjun-go (標準語): Standart Dil

Kyōtsū-go (共通語): Ortak Dil

文語: Bungo: Yazı Dili
口語: Kōgo: Konuşma Dili

Yazı dili ile konuşma dili 1940’lardan sonra birleşmiştir.

ō= ou

Japoncada ö, ü, ı, l sesleri yoktur.

Sonu ünlü, sesli harf ile biten sadece n’dir.

ç= ch

ş=sh

Japoncada yazılan su= s okunur ör: desu=des (dır, dir), Masu=mas (mek, mak) gibi.

Watashi wa Mefumetto Kecheji desu. = Ben Mehmet Keçeci’dir. 私 は メフメット ケチエジ です.

Anata wa donata desu ka? Siz kimsiniz? あなた は どなた です か?

Hon o yomimasu. Kitap okurum. 本 お 読みます。

Sıra Heceler/Romaji Katakana Hiragana  
 行 (Gyō)  音節 (Onsetsu)  カタカナ  ひらがな  
Row Syllable      
  Romaji      
 1  a  ア  あ  
 2  i  イ  い  
 3  u  ウ  う  
 4  e  エ  え  
 5  o  オ  お  
 6 ka  カ  か  
 7  ki  キ  き  
 8  ku  ク    
 9  ke  ケ    
 10  ko  コ    
 11  sa  サ  さ  
 12  shi  シ    
 13  su  ス    
 14  se  セ    
 15  so  ソ    
 16  ta  タ  た  
 17  chi  チ    
 18  tsu  ツ    
 19  te  テ    
 20  to  ト    
 21  na  ナ  な  
 22  ni  ニ    
 23  nu  ヌ    
 24  ne  ネ    
 25  no  ノ    
 26  ha  ハ  は  
 27  hi  ヒ    
 28  fu  フ    
 29  he  ヘ    
 30  ho  ホ    
 31  ma  マ  ま  
 32  mi  ミ    
 33  mu  ム    
 34  me  メ    
 35  mo  モ    
 36  ya  ヤ  や  
 37  yu  ユ    
 38  yo  ヨ    
 39  ra  ラ  ら  
 40  ri  リ    
 41  ru  ル    
 42  re  レ    
 43  ro  ロ    
 44  wa  ワ  わ  
 45  wo    を  
 46  n  ン    
 47  ga  ガ  が  
 48  gi  ギ    
 49  gu  グ    
 50  ge  ゲ    
 51  go  ゴ    
 52  za  ザ  ざ  
 53  ji  ジ     
 54  zu  ズ    
 55  ze  ゼ    
 56  zo  ゾ    
 57  da  ダ  だ  
 58  di, ji      
 59  du, zu  ヅ  づ  
 60  de  デ  で  
 61  do  ド  ど  
 62  ba  バ  ば  
 63  bi  ビ  び  
 64  bu    ぶ  
 65  be    べ  
 66  bo    ぼ  
 67  pa  パ  ぱ  
 68  pi    ぴ  
 69  pu    ぷ  
 70  pe    ぺ  
 71  po    ぽ  
 72  kya  キャ  きゃ  
 73  kyu  キュ  きゅ  
 74  kyo  キョ  きょ  
 75  sha  シャ  しゃ  
 76  shu  シュ  しゅ  
 77  sho  ショ  しょ  
 78  cha  チャ  ちゃ  
 79  chu  チュ  ちゅ  
 80  cho  チョ  ちょ  
 81  nya  ニャ  にゃ  
 82  nyu  ニュ  にゅ  
 83  nyo  ニョ  にょ  
 84  hya  ヒャ  ひゃ  
 85  hyu  ヒュ  ひゅ  
 86  hyo  ヒョ  ひょ  
 87  mya  ミャ  みゃ  
 88  myu  ミュ  みゅ  
 89  myo  ミョ  みょ  
 90  rya  リャ  りゃ  
 91  ryu  リュ  りゅ  
 92  ryo  リョ  りょ  
 93  gya  ギャ  ぎゃ  
 94  gyu  ギュ  ぎゅ  
 95  gyo  ギョ  ぎょ  
 96  ja  ジャ  じゃ  
 97  ju  ジュ  じゅ  
 98  jo  ジョ  じょ  
 99  bya  ビャ  びゃ  
 100  byu  ビュ  びゅ  
 101  byo  ビョ  びょ  
 102  pya  ピャ  ぴゃ  
 103  pyu  ピュ  ぴゅ  
 104  pyo  ピョ  ぴょ  
         
         
         
         
         

Hiragana Heceler:

あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ ま み む め も や ゆ よ ら り る れ ろ わ を ん が ぎ ぐ げ ご ざ じ ず ぜ ぞ だ ぢ づ で ど ば び ぶ べ ぼ ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ きゃ きゅ きょ しゃ しゅ しょ ちゃ ちゅ ちょ にゃ にゅ にょ ひゃ ひゅ ひょ みゃ みゅ みょ りゃ りゅ りょ ぎゃ ぎゅ ぎょ じゃ じゅ じょ びゃ びゅ びょ ぴゃ ぴゅ ぴょ

Katakana Heceler:

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ヲ ン ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ ダ ヂ ヅ デ ド バ ビ ブ ベ ボ パ ピ プ ペ ポ キャ キュ キョ シャ シュ ショ チャ チュ チョ ニャ ニュ ニョ ヒャ ヒュ ヒョ ミャ ミュ ミョ リャ リュ リョ ギャ ギュ ギョ ジャ ジュ ジョ ビャ ビュ ビョ ピャ ピュ ピョ

Romaji Heceler:

A-I-U-E-O-KA-KI-KU-KE-KO-SA-SHI-SU-SE-SO-TA-CHI-TSU-TE-TO-NA-NI-NU-NE-NO-HA-HI-FU-HE-HO-MA-MI-MU-ME-MO-YA-YU-YO-RA-RI-RU-RE-RO-WA-WO-N

ga, gi, gu, ge, go, za, ji, zu, ze, zo, da, di,ji, du,zu, de, do, ba, bi, bu, be, bo, pa, pi, pu, pe, po

kya, kyu, kyo, sha, shu, sho, cha, chu, cho, nya, nyu, nyo, hya, hyu, hyo, mya, myu, myo, rya, ryu”, ryo

gya, gyu, gyo, ja”, ju, jo, bya, byu, byo, pya, pyu, pyo
             

Kana (Çoğulu Kanas) ve Mora (çoğulu Moras)

1. hece Kana iken yanına gelen 2. hece Moradır.      きゃ K+ya=Kya =K=Kana, =ya= Mora

Katakana Heceler

Katakana                      

Katakana

Hiragana Heceler

Hiragana

Hiragana

Türkçe Adların Japonca Yazılışları

Hiragana: めふめつと   けちえじ
Katakana: メフメツト   ケチエジ

Mefumetto Kecheji
Mefumetsuto Kechieji
————————————-
Hiragana: めふめと   けちえじ
Katakana: メフメト   ケチエジ

Mefumeto Kecheji

————————————

Niyazi–>Niyaji–>Niyājī–>Nyājī–> ニヤージー

Hamza–>Homuza–> ハムザ

Hakimzade–> Hakimuzade–> ハキムザデ

Zade–>ザデ

————————-

山: Yama: Dağ

山系: Sankei: Dağ Sistemi

御嶽山: おんたけさん: Ontakesan: Ontake Dağı

木曽御嶽山: Kiso Ontakesan: Kiso Ontake Dağı

独立峰: Dokuritsu-hō: Bağımsız Zirve, Tepe

————————–

月: Tsuki: Ay

日: Nichi: Gün

時: Ji: Saat, zaman

分: Bu: Dakika

年: Nen

火曜日: Kayōbi: Salı

2014年9月30日17時58分: 17:58 30 Eylül 2014

——————-

文字: Moji: Karakter

サイズ: Saizu: Boyut, Ebat, Boyutu

文字サイズ: Moji Saizu: Karakter Boyutu

小: Ko: Küçük

中: Naka: Orta

大: Ō: Büyük

————-

青色 レーザー: Aoiro Rēzā: Blue Laser: Mavi Lazer
発光ダイオード: Hakkō Daiōdo: LED: Light-Emitting Diode: Işık Yayan Diyot

ブルーレイ ディスク: Burūrei Disuku: Blue-Ray Disc: Mavi-Işınlı Disk
光ディスク: Hikaridisuku: Optical Disc: Optik Disk

———–

地球温暖化: Chikyū Ondan-ka: Global Warming: Küresel Isınma

————

エレクトロニック: Erekutoronikku: Electronic: Elektronik

 ガール: Gāru: Girl: Kız

エレクトロニック ガール: Erekutoronikku Gāru: Electronik Girl: Elektronik Kız

———-

刀: Katana: Sword: Japon Samurayların kullandığı bir Kılıç türü.

日本刀: Nihontō: Japon Kılıcı

脇差: Wakizashi: Vakizaşi: Yan tarafta taşınan Japon Kılıcı
侍: Samurai: Samuray

太刀: Tachi: Taçi: Katana’dan daha uzun kıvrık Japon Kılıcı

短刀: Tantō: Hançer, Kama

ことわざ: Kotowaza: Atasözü

Tanto (短刀), vakizaşi (脇差) ve katana (刀) aynı kılıcın farklı boylarıdır. Japon Atasözü

—————