New World Economy

Yeni Dünya Ekonomisinin Kara Kuğusu

Black Swan of New World Economy

Mehmet Keçeci

08.08.2018

Kara Kuğu
Kara Kuğu

 

Her şeyin bir kara kuğusu (black swan) olabilir. Ekonominin, siyâsetin, güvenliğin veya bunlara benzer bütün olguların kara kuğusu tahmin edilmemişin, öngörülmemişin bir anda ortaya çıkışıdır. Yoksa tahmin edildiği, öngörüldüğü, sezildiği hâlde önlemini almamanın mâzereti değildir. Mehmet Keçeci, 08.08.2018

Bankaların ilk olarak hesapları sayısal, dijital ortama aktarmalarının (1982) ardından yeni düşünceler üretilmeye başlanmıştır. Bu düşüncelerden biri bütün ülke daha da sonra dünya ekonomisini, iktisâdını tek merkez altında kayıtlandırma ve yönetilmesidir. Buna karşı ise yine benzer zamanlarda fakat yazılım ve teknolojik uygulaması neredeyse 30 yılı bulacak olan (2008-2010) ve bütün dünyayı etkilemesi 2017’yi daha sonra ise büyük bir darbe alarak yerine oturtulan Blokzinciri (Blockchain) uygulama düşüncesi üzerine kurulan ve bir merkezi olmayan, Adem-i Merkeziyetçi (De-Centralized) uygulamaları olan Kriptopara veya yeni ekonomi adı olarak blokekonomisi, bloknomi (blocknomy) bütün dünyanın gündemine girmiştir (Blokzinciri çağı: blockchain era). Ben bu ifâdeyi ilk olarak 2017’de [Geleceğin toplumu RozetZinciri (BadgeChain), BlokZinciri (BlockChain) gibi toplumsal bağlarla birbirlerine bağlanacaklar. Açık Dijital Rozetler ve Rozhendis (Rozet Mühendisi): Open Digital Badges and Badgineer (Badge Engineer), 04.05.2017 [1]) kullanmışım.

Fakat 17 Aralık 2017’deki Kriptoparaların aldığı büyük darbeden sonra bir daha kendilerine gelememeleri aslında dünyanın yeni bir ekonomik yapılanma sürecine girdiğinin göstergesiydi. Bu arada kısaca ekonomik modelleri incelersek:

Ekonomik Modeller:

 1. Yerel İlişkisel Ekonomi: Local Relationship Economy (MÖ – 3000)
 2. Tüccar/Tâcir Ekonomisi: Merchant Economy (MÖ 3000 – MS 1760)
 3. Endüstriyel Ekonomi: Industrial Economy (1760 – 1945)
 4. Tüketici Ekonomisi: Consumer Economy: Mass-Market: Kitle-Pazar/Piyasa (1945 – …)
 5. Küresel İlişki Ekonomisi: Global Relationship Economy (Internet + Sosyal Medya + Değer oluşturma: 1990 – …)
 6. ???

Yakın geçmişin ekonomik modeli “Tüketici Ekonomisi” (Consumer Economy: Mass-Market: Kitle-Pazar/Piyasa: 1945 – …) iken günümüzün 5. ekonomik modeli artık “Küresel İlişki Ekonomisi” (Global Relationship Economy) modeline dönüşmüştür. Mehmet Keçeci, 10.11.2017

Küreselleşmeyi kısaca tarifi ise; her türlü değer ve birikimin devlet sınırlarını aşarak dünya çapında yaygınlaşmasıdır. [5]

Nisan 2017’de 1 BTC (Bitcoin) 936$ iken 1 Ekim 2017’de 6600$’ı geçti. 7 ayda 6 kat değer kazandı. Bu dünyadaki para güvenli liman, vergiden kaçış aradığını gösteriyor. Yâni her geçen gün krize doğru bir adım atılıyor fakat bu biraz hızlı adıma benziyor. Mehmet Keçeci, 01.11.2017

Dünyada neler oluyor? Mehmet Keçeci, 02.11.2017
What happens in the world? Mehmet Keçeci, 02.11.2017

Dünyadaki “Güvenli Liman” arayışı devam etmektedir. Bu arayış bazen spekülatif hareketlere neden olabilmektedir. Fakat bu hareketler geçici olsalar da bazıları kazanırken bazırları da kaybedebilirler. Mehmet Keçeci, 08.11.2017

The search for “Safe Harbor” in the world is ongoing. This quest can sometimes cause speculative movements. However, although these movements are temporary, some may lose some while they win. Mehmet Keçeci, 08.11.2017

Güvenli Liman, Belirsizlik, Kararsızlık (Safe Harbor, Uncertainty, Instability): Dünyanın (insanların, toplumların hatta ve hatta devletlerin) “Güvenli Liman” arayışı devam etmektedir. Güvenli liman olabilenler daha başarılı, daha kazançlı olacaklardır. Fakat güvenli liman adayları arasında da gizli bir savaş olduğundan bunu kimin veya kimlerin başarabileceği veya başarsa dahi bunu ne kadar sürdürebileceği belirsizdir. Belirsizliğin arttığı yerlerde ise kararsızlık da artar. Mehmet Keçeci, 15.11.2017

Ekonominin tabiî kânûnları vardır. Bu kânûnların dışına çıkarak nehri tersine akıtmayalım. Halîl Turgut Özal [4]

Türkiye ile Çin arasında anlaşmaya varılan karşılıklı birer bankanın açılması (Bank of China ve diğerleri) ticarette para gönderimi esnasında ödenen gönderim (swift) masraflarının azaltılması yönünde iyi bir yapılanmadır. Alırken daha az masrafımız olursa satarken daha düşük fiyatlara satılır. Ayrıca ihracatımızın artmasına da neden olur. Hem ihracat hem de ithalat karşılıklı artarken masraflar azalır. Mehmet Keçeci, 02.06.2011

Japon Ekonomi, Ticaret ve Endüstri bakanının açıklamasına göre Güneş enerjisiden elde edilek 1 KW elektiriğin maliyeti 60 Cent iken Nükleer enerjiden elde edilen 6-8 Cent. Böyle olmasına ragmen hem güneş enerjisini hem de nükleer enerjiden üretimi arttırmayı düşünüyorlar. 2020 ve 2030’dan sonra Güneş enerjisinden elde edilen elektriğin fiyatında düşme beklentisi içendeler. 26.08.2011 [9]

Tıpta Biyoteknoloji Uygulamaları (Applications of Biotechnology in Medicine) [3] makalemizde değindiğimiz olaylar çıkmaktadır. Biyoteknoloji, biyotıp uzmanları birçok alanda insanlık adına birçok güzel çalışmalar yapsalar da ucu açık çalışmalarında olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bunu gelecekte öğreneceğiz fakat fizikçilerin bir kanunu vardır ki bu bütün bilim dallarına da uygulanabilir. Her sistem kendi kararlı durumuna dönmek ister. Kararlı durum (steady stade) dışında enerji harcamak zorundadır ve sistem enerji kaybeder fakat kararlı durumda sâdece iç enerjisi (entropi kuralı) dışında buna ihtiyaç duymaz. Bu kural kısaca dinamik denge veya biyolojide buna hemeostaz (organizmada normal şartların devamlılığı) denebilir bu aynı zamânda, kimyada, ekonomide, elektronikte, fizyolojide ve birçok bilim dalında çok rahatlıkla kullanılır. Bunu biyoteknolojinin genetik ürün çalışmalarına getirecek olursak doğal ortamda oluşan ile oluşmayan arasında bir kararlı durumdan çıkma mevcuttur ve bu da… Mehmet Keçeci, 23.09.2011

İnsanlığın politik sorunu üç şeyi bir araya getirmektir: Ekonomik Verimlilik, Sosyal Adâlet, Bireysel Özgürlük. John Maynard Keynes [2]

Bilginomi (Enfonomi, Infonomics): Var olan, elde edilen veya elde edilecek, biçimlendirilecek bir bilgi veya bilgi topluluğunu ekonomik değer hâline getirme, ekonomiye arz etme, kazandırma, değer biçme ve ekonomik değerinin sürekliliğini kazandırarak devâm edebilirliğini, sürdürülebilirliğini sağlayan bir disiplin dalıdır. Mehmet Keçeci, 07.09.2013 [2]

Ekonomik başarı dehâ çıkışlarına bağlı. Prof.Dr. Nevzat Tarhan [4]

(Bir arkadaşın sorması üzerine yorumum) ABD’nin yeni silahının denemesi olabileceğini yazmış fakat Sodyum Siyanür ki Sodyum’un su ile patlayacağını biz öğrencilerimize deneyle gösterdiğimiz basit bir kimyasal reaksiyondur. Tabiî ki bu kadar yüklü bir sodyumun gümrüğe kaçak girmiş olmasını bana doğru gelmiyor. Büyük bir ihtimalle itfayeceilerin yanan malzemenin ne olduğunu bilmeden (bilselerdi su sıkmayacaklarından eminim) su sıkmalarından kaynaklanmıştır. Fakat bu kadar yüklü bir sodyumdan nasıl habersiz olabilirler orası biraz muamma. ABD’nin uzaydan “Tanrı’nın Sopası” dedikleri bir teknoloji ile vurmaları açık bir savaş sebebi olur ki bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü bu füzelere eninde sonunda radarda görüleceği ve patlama sonrası kalıntılarının mutlaka bulunacağını unutmayalım. Savaş ekonomik ve siber olarak devam etmektedir. Devletler arasında mukabele-i bilmisil (retortion) oldukça karışık bir durumdur. Mehmet Keçeci, 18.08.2015

Sürdürebilirlik (Sustainability); ekonomik (economic), çevresel (environmental), ictimâ’î (sosyal, toplumsal, social) edim (performans, performance) yanında vicdânî, insânî, ahlâkî ve dînî değerlere de ihtiyâç duyar. Mehmet Keçeci, 16.04.2016 [7]

Büyüme (Yükselme, Şişme, Patlama, Boom, Peak, Bang, Expansion), Küçülme (İflâs, Çöküş, Çatırdı, Daralma, Durgunluk, Bankruptcy, Bust, Trough, Basin, Crunch, Contruaction) Döngüsü (Cycle) Ve (&) Savaş Felsefesi (Philosophy of War): Zirvede olmak, pik yapmak (peak), altın çağınızda olmak (golden age) gelişmeniz, ilerlemeniz, şişmenizin (expansion) bittiği anlamındadır ki yakında düşüşe, daralmaya (contruaction), küçülmeye, durgunluğa (depression), resesyona (recession), buhrana, krize (crisis), inişe, çöküşe (slump, collapse) geçeceğiniz anlama gelir. Sabredebilirseniz dalgalar arasındaki çukurlar (trough) gibi kurtarma, canlanma (recovery), tekrar yükselme zamânınız gelir. İdeal olanı ise çıkış ve inişler sonunda ilk durumunuzdan daha da yüksekte olmanızdır. Bu varlığın sosyolojik, ekonomik ve psikolojik doğasıdır. Yeterli zamân aralıklarında bu tekrar eden bir döngüdür. Bu yüzden yerel piyasa ve küresel piyasa araştırmaları çok önem arz ederler. Değişim kaçınılmazdır fakat bunu en uygun, vasat, optimum aralıklarda yapabilenler diğerleri küçülürken bunlar zirveleri zorlayacaklardır. Fakat sonsuza kadar değişimi yakalamak ta imkânsız olduğundan onlar da bir zamân sonra küçülmek belki de iflâs etmek zorunda kalacaklardır. Bu küresel şartların ortaya koyduğu toplu durumları, dalgalanmaları, konjonktürü (conjoncture, konjunktur) kendi lehine çevirebilme yeteneğine çok bağlıdır. Eğer toplumlar bu yeteneklerini, mahâretlerini iyi kullanamadıklarında toplumsal sürtüşmeler ve savaşta kaçınılmaz olmaktadır. Anlaşılan odur ki savaş; yeteneklerin esneklik dâhilinde kullanılmamasının birer sonucu, yan ürünüdür. Mehmet Keçeci, 30.04.2016 [7]

Darbe, kalkışma günü; Cum’a gününün akşamı ve Cumartesi gecesi borsanın kapanış günü olduğundan seçilir. Yoksa tesâdüf değildir. Ekonomi daha az zarar görsün ve darbe yapanlar daha çok kaçırsın, iyi çocuk görünsün vs. Mehmet Keçeci, 26.07.2016 [8]

Darbeler, kalkışmalar, isyânlar, kıyâmlar ya toplumsal, ekonomik, inânçsal, eğitimsel, kültürel ya da askerî yapılanmaya âid alt yapıları olan bir kanserleşme çeşididir. Mehmet Keçeci, 03.08.2016 [8]

Kaosatör: 1. Kaos çıkaran. Tahrik ve provokasyon ile ortalığı karıştırarak siyasal, ekonomik kargaşa, keşmekeş ve karmaşa çıkaran ve nelerin ne olduğunun anlaşılmamasını sağlayan, anarşinin doğmasını amaçlayan ve bunun için suç işlemeye yönlendiren kışkırtıcı, ajan, provokatör, provoker, chaosateur. Örnek: Provokatör ve Kaosatörlere dikkat. Herhâlde bizler sustuğumuz için bunlar meydanı boş mu zannediyorlar? Mehmet Keçeci, 31.08.2010. 2. Fiziksel anlamda kaotik ortam veya kaotik sinyal oluşturan cihaz. Kaosatör (Chaosateur) ilk defa 31.08.2010 târihinde Mehmet Keçeci tarafından kullanılmış ve tanımı yine kendi tarafından yapılmıştır. [9]

Ben zor işler için devamlı tembel kişiyi seçerim çünkü o işi yapmak için en kolay yolu bulacaktır. Ziyad K. Abdelnûr, Ekonomik Savaş Durumu: Refah Politika Çağında Servet Oluşturmanın Sırları, Çeviri: Mehmet Keçeci [9]

ABD çıkarları açısından dünya nüfusunun 8 milyardan daha çok artışına engel olunmasını istemiş ve bunu engellemeye yönelik politikalar önermiştir. Henry Kissinger

Açıkça, İran Körfezi veya Rio Grande’nin güneyinde “Yeni Japonyalara” izin vermeyeceğini söylemiştir, yâni dünyanın petrol üreten bölgelerinde yeni modern ekonomilere yer yoktur. Zbigniew Brzezinski

Eğer ekonomi göstergelerine (borsa, kur, altın, mâden, gıda, üretim endeksleri, enflasyon vs.) “Kripto Paraları” (Bitcoin, Litecoin, Dash, Monera vs.) Mayıs 2017’den itibâren eklemediğinizde dünya ekonomisini anlamada eksik kalırsınız. Mehmet Keçeci, 17.11.2017

Her coin’i (koin, kripto parayı) etinden, sütünden, derisinden, tüyünden yararlanacağınız bir olgu, değer, ticâret malı, meta zannetmeyin. Birkaçı değer kazanırken birçokları da birden ortalıktan kaybolurlar (scam coin: sahte kripto paralar). Mehmet Keçeci, 21.11.2017

Benim düşüncen odur ki gerilimde olan dünya savaş ekonomisine geçmiştir. Mısır’daki katliman aslında bir savaş tehdididir. Ya bizim isteklerimizi yerine getirirsiniz ya da size savaş açarız. Dikkat ediniz ki Filistin-Mısır arasındaki sınır kapısı ne zaman açılacak olsa veya açılsa buna benzer bir saldırı gerçekleşmektedir. Bu da bu saldırıların arkasındaki ülkelerin kimler olduğunu bize göstermektedir. Mehmet Keçeci, 26.11.2017

Ekonomik savaş (Economic warfare, war): İstikrarsızlığa yol açmak amacıyla düşmanın ekonomisinin normal işleyişini bozma, onun ekonomisini ablukaya alma (blockade) ve zayıflatmadır. 2016’da dünyada en fazla ekonomisi daralan 3 ülke: Mısır, Japonya ve Türkiyedir. En çok artan is ABD’dir. Mehmet Keçeci, 26.11.2017

Ekonominin boğaları ayıları ve domuzları, iyimserleri kötümserleri, Batı ve Japon gösterimi, çubuğu mumu, açılışı kapanışı, yükseleni düşeni, gölgesi rengi, kazancı kaybı, alımı satımı, değeri sektörü, dolusu boşu, dünü bugünü, ortalaması hacmi, canlılığı durgunluğu, sahtesi gerçeği, markası, spekülatörü, yatırımcısı, aracısı, komisyoncusu vs. vs. Mehmet Keçeci, 26.11.2017

Dünya ekonomisinin %45’i siyonizmin 1. dereceden birebir kontrolünde ve bu ekonominin karşısında durabilecek ekonomi ise %20 oranında olduğunu düşünüyorum (Dünya vezerv paralar: %63,5: Dolar, %20: Avro, %4,5: Yen, %4,5: Pound, diğerleri: %7,5) . Mehmet Keçeci, 24.12.2017

2030 târihine kadar devletler blokzincirinin (blockchain) yazılımını, kriptosunu, teknolojisini anlayamazlar, öğrenemezler ve kullanamazlar ise o devletlerin ekonomileri çökertilecektir. Mehmet Keçeci, 29.12.2017

Ulusalcı partilerin hedefleri tamamen ulusal(dır)… Halkı bağımsızlık sloganlarıyla harekete geçirir ve gerisini geleceğe bırakırlar. Bu tür partiler istedikleri devletin ekonomik programı konusunda veya kurmayı önerdikleri rejim konusunda sorgulandıklarında (doğru düzgün) cevap veremezler, çünkü aslında kendi ülkelerinin ekonomisinden dahi habersizdirler. Les Damnés de la Terre: The Wretched of the Earth: Yeryüzünün Lanetlileri/Sefilleri, Frantz Omar Fanon, 1961

Blokzinciri geleceğin en önemli altyapılarından biri olacaktır. Tıp, askerî, güvenlik, haberleşme, teknoloji, yapay zekâ, ekonomi, eğitim, mühendislik, yazılım gibi hemen her alanda kullanılacak bir bilimsel, teknolojik, yazılımsal, yenilikçi, girişimsel bir altyapı alanıdır. Temel bilimlerin her geçen gün bu alanda daha fazla kendini göstereceği bir alan olacaktır. Özellikle, matematik, istatistik, kriptolama, mantık, kuantum istatistiği vs. Mehmet Keçeci, 18.01.2018

LIGO deneyinde kullanılan 1 MegaWatt’lık lazerin bir insanın kafasını bir anda buharlaştırabilecek kadar güçlüdür. Fakat savaş sanayinde kullanılması düşünülen lazer ise 100 MegaWatt seviyesindedir. Bu da bir metali eritebilecek kadar ısı sağlar. ABD ordusu denemeler yaptı. Zannederim kullanıma hazır. Savaşlar maalesef belli bir noktadan sonra çığrından çıkıyor ve savaş suçu hâlini alıyor. Bu yüzden savaşa girerken çok dikkatli olunması gerekiyor. Karşı tarafın elinde varsa büyük bir ihtimalle de bunları kullanır. Caydırıcılık olması için diğer tarafta elde eder ve çığ etkisi oluşturur. Savaş ekonomisi bu yüzden devamlı büyüyor. Mehmet Keçeci, 03.05.2018

Dünya ekonomisinde 05.05.2018’de bazı ekonomik kırılmalar meydana geldi ve bu hâlâ devam etmektedir. Bu ekonomik kırılmanın en önemli sebeplerinden biri ABD’nin elçiliğini hatalı bir şekilde Kudüs’e taşımasıdır. Mehmet Keçeci, 29.05.2018

Bugün 12:37 (UTC+3) itibari ile bütün dünya ekonomilerinden olumlu haberler gelmeye başladı. 05.05.2018’de bir kırılma noktasının oluşması dip noktayı gördükten sonra şu an iyimser bir havaya dönüştü. İyimser havanın sürmesi dileklerimle. Çünkü her kriz binlerce insanın hayatını mahvetmesine neden olmaktadır. Mehmet Keçeci, 29.05.2018

Bazı sektörleri gecici olarak %45 etkiledi fakat ortalama %15 gibi genel bir kayıp yaşandı. Mehmet Keçeci, 29.05.2018

Kur yükselmelerinde merkez bankasının döviz rezervi olduğundan onlar (merkez bankası, devlet) aslında ilk etapta zarar etmezler hatta kâr bile ederler (çünkü dövizi TL ile ne kadar yüksek mübadele ederlere o kadar fazla merkez bankası kazanır). Fakat döviz borcu olanlar, dövizle aşış yapanlar devamlı zarar eder. Merze Bankası bunu bildiğinden hem kendisinin maksimum karı elde edeceği hem de halkın fazla zarara uğramadan müdahâle noktasını hesaplarlar. Onların hesapları bizlerde olmadığından doğrudan şu nokta daha iyi olduyu bizler kesin söyleyemeyiz. Mehmet Keçeci, 29.05.2018


Ek: Addition: 1

ABD Doları bir küresel ekonomik silahtır. Mehmet Keçeci, 10.08.2018
USA Dollar is a global economic weapon. Mehmet Keçeci, 10.08.2018

ABD bürokrasi içerisinde kullanabileceği çok kişi bulamasa da ekonomik çevrelerden ekonomiyi etkileyebilecek kadar yerel veya yabancıyı rahat rahat bulabilmektedir. Mehmet Keçeci, 10.08.2018

Orta Vâdeli Program (OVP): Medium Term Program (MTP)

Yeni Ekonomik Model [11, 12]

Erdogan: How Turkey Sees the Crisis With the U.S. [10]

OVP: 20.09.2018: Yeni Ekonomik Program (YEP): New Economic Program (NEP)

Kaynakça: References

 1. http://mehmetkececi.com/blog/2017/05/04/dijital-rozetler-ve-rozhendis/
 2. Turkish Quotes: Türkçe Alıntılar, Mehmet Keçeci [2, 4, 6, 7, 8, 9]
 3. Biyoenformatik I: Bioinformatics I (Volume 1) (Turkish Edition) (Turkish) Paperback – March 23, 2015 by Mehmet Keçeci (Author)
 4. Turkish Quotes: Türkçe Alıntılar, Mehmet Keçeci [2, 4, 6, 7, 8, 9]
 5. Küreşelleşme, Aydın Keçeci
 6. Turkish Quotes: Türkçe Alıntılar, Mehmet Keçeci [2, 4, 6, 7, 8, 9]
 7. Turkish Quotes: Türkçe Alıntılar, Mehmet Keçeci [2, 4, 6, 7, 8, 9]
 8. Turkish Quotes: Türkçe Alıntılar, Mehmet Keçeci [2, 4, 6, 7, 8, 9]
 9. Turkish Quotes: Türkçe Alıntılar, Mehmet Keçeci [2, 4, 6, 7, 8, 9]
 10. https://www.nytimes.com/2018/08/10/opinion/turkey-erdogan-trump-crisis-sanctions.html
 11. https://youtu.be/axold6PVQQc
 12. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/hazine-ve-maliye-bakani-albayrak-yeni-ekonomi-yaklasimini-acikladi/1227296

Leibniz’e Reddiye

Leibniz’e Reddiye

A refusal to Leibniz

Mehmet Keçeci

02.08.2015

Neden herhangi bir şey ne olursa olsun hiç bir şey yerine vardır (-den dâhâ vâr olma yönünde baskındır)? Gottfried Leibniz, 1697. (Çeviri: Mehmet Keçeci)

Bir şey, vârlık vârsa mutlaka ve mutlaka başka bir şey’e muhtâçtır ve hattâ vâr bile olamaz. Bunun tek bir, yalnız, mutlak bir istisnâsı tek, bir, eşi ve benzeri olmayan, kendinden başka her hangi bir olguya dahî ihtiyâcı olmayan yüce yaratıcının (Allâh (c.c.)) kendisidir. Diğer her şey O’nâ bağlı olmak zorundadır.

Delîllerim:

 1. Ve şöyle de: Hamd o Allâh’a ki, hiçbir çocuk edinmedi, mülkte ortağı yoktur, acîz olmayıp bir yardımcıya da ihtiyâcı yoktur. Tekbir getirerek O’nu noksânlıklardan yücelt de yücelt. Kur’ân-ı Kerîm, İsrâ Sûresi, Âyet: 17/111.
 2. De ki: O Allâh Bir’dir (Tek’dir, Ehad’dır). Allâh Samed’dir. (Her şey O’nâ muhtâçtır; O, hiçbir şeye muhtâç değildir.) O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir, O doğurmadı, doğurmaz). Kendisi de doğmamıştır (Kimsenin çocuğu değildir, O doğmamıştır, doğrulmamıştır).

Hiçbir şey O’nâ denk ve benzer değildir. Kur’ân-ı Kerîm, İhlâs Sûresi, Âyet: 112/1-4.) Böylece vâr olanlar hiç bir şey yerine (nihil, nothing) değil ezelî ve â’hir, tek ve bir olan Yaratıcının ol emri, dilemesi, tekvîn (yaratma) sıfatı ile vârdırlar. Amaçsız değil bir amaca yönelik, ma’tûfturlar. Mehmet Keçeci, 02.08.2015.

Oy

OY, OY, OY ve GELECEĞİNİZ

Vote, Vote, Vote and Your Future
Mehmet Keçeci

09.08.2014 09:59

Oy, Vote

Oy oyunuza sahip olabileceklere verilir. Hür iradesi ile var olamayanlar halkın iradesini de temsil edemezler. Halkın isteklerini değil de birilerinin istekleri doğrultusunda gelenler asla ve asla sizleri temsil edemezler. Ben kimsenin temsilcisi olmadığımdan inancım, bilgim, tecrübelerim, vicdanım doğrultusunda oy kullanacağım. Kimlerin ne yapıp yapmadığını görerek ümmetin, ülkenin ve milletin şu anki istekleri ve geleceğe yönelik isteklerini, hedeflerini gerçekleştirebilecek bizleri çakallardan, kurtlardan, iftiracılardan, kumpasçılardan, hainlerden ve imanımızı, hayatımızı, sağlığımızı, psikolojimizi, işimizi, eğitimimizi, ailemizi, şerefimizi, onurumuzu koruyup kollayan aday benim adayımdır. Unutmayın ki ümmetin rahmete, gayrete, teşviğe ihtiyacı olduğunda tatilde olanlar bu oya lâyık değildir.

 

Kasnak

Kasnak
 

Taga/箍

Gū /箍
Hoop
Mehmet Keçeci

05.08.2014

Kasnak Taga

Taga Japonca ahşap levhalar (wooden boards) metal kasnaklarla (箍, Taga, Gū, hoop) yapılan varil, fıçı (barrel) anlamındadır. Fakat bu kelime teknik terim olarak günümüz Japon yenilikçiliğini, inovasyonunu (innovation) tanımlamaktadır.

Yenilikçiliği destek ve teşvikinde Taga’nın önemini anlamak gerekiyor.

Taga yeni fikirlerin uygulanması, hükümetlerin, devletlerin, iş dünyasının ve eğitim ve teknoloji alanındaki yenilikçiliğin sürücü gücüdür. Bunu gerçekleştirmek için yenilikçi fikirlerin bir organizasyonda diğer meslektaşları ile paylaşımının önemi ve bunun yüksek, saygıya değer bir övgü olduğunun vurgulanmasıdır. Fakat maalesef bu durum bazı kültürlerde fikirlerin çalınması olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta ve hatta bunun için kullanılan bilgisayarların ekran kayıtları tutulmakta ve ne yazık ki bununla da yetinilmeyerek hem iş ortamında hem de evdeki bilgisayardaki kayıtlar çalınmaktadır. Elbette bunu yapanların iyi niyetli oldukları düşünülemez. Bu açıkça bir insanlık, iş, emek, ilim hakkının gasp edilmesidir. Açıkça bir suçtur ve bir “Kul Hakkı” ihlalidir. Benim tecrübelerim göstermiştir ki “Nereye bir muhbir, ajan, istihbaratçı, tarassut [1] elemanı girmişse orada eğitim, araştırma, onur, şeref, hak ve hukuk bitmiştir.” Mehmet Keçeci, 2013. [2]

Çünkü muhbirlerin amacı ilmi çalışma değil yapılan çalışmaları çalmaktır. Zaten ilmi çalışmaları yapmaya da kapasiteleri yetmez. Ama arkalarında ki güç onlara yaptırır. Bilgi, ilim, teknoloji transferi böyle bir şey değildir. Bu doğal olarak gelişen bir süreçtir. Bunu hızlandırmanın yolu eğitim, destek, teşvik, araştırma geliştirme, üretimden geçer. Maalesef bunu yapamayanlar diğerine yoğunlaşırlar ki belli bir süre başarılı olmuş gibi gözükseler de başkalarının emekleri ile gidilebilecek yol sınırlıdır.

İkinci bir yol ise yenilikçilik etkileşimi yolu ile yayılmasını sağlamaktır. Nasıl ki bir ortamdaki virüs hızla yaılıyorsa fikirlerde aynı şekilde yayılırlar. Yeter ki biz fikirlerimizi samimi bir şekilde söyleyelim. Bunun için fikir haklarının ve başkalarının fikirlerine değer verilmesi ve onların haklarının istismar edilmemesidir.

Yenilikçiliğin kısıtlayıcı, frenleyici, engelleyici, negatif güçleri de vardır. Bunlar
1. Önyargı (bias)
2. Aşırı takıntı (excessive obsession)
3. Taraftarlık
4. …

Bunlar bir organizasyonun başarısında paradigma kaymalarına (paradigm shift) sebep olurlar ve çözümün de nasıl olacağının anlaşılmasını zorlaştırır. Yâni kurumu kaotik bir yapıya sürükler. Kaotik yapılar normal yollarla çözülemezler ve çoğu defa kapanmak zorunda kalırlar.

Paradigma seçimlerimiz ister istemez bizim bakış açılarımızı etkileyeceklerdir. Genelde bunun farkın dahi olmayabiliriz. Bakış açılarımız davranış kalıpları üretmemizi ve öyle davranmamızı sağlayacaktır. Tarassut paradigma seçimimizi, bakış açımızı ve davranış kalıplarımızı değiştirir. Her gözlemci deneye müdahildir, deneyin sonucunu etkiler ve değiştirir. Dindar bir insana tarassut yaparsanız ortaya “abdal” çıkar. Yine dindardır ama görünüşünden onu herkes anlayamaz. Bu yüzden istihbaratın elindeki bilgilerin %50 doğruluk payı olabilir. Yani istihbarat bilgileri ile bir değerlendirme kesin doğru sonuçlar vermez.

Paradigma da neyin nesidir? Paradigma bir inanç değildir. Bir felsefe de değildir. Hele bir mantık veya bir bilim de değildir. O zaman biz niye bir paradigma seçeriz veya seçmek zorunda mıyız?

Bunu kısaca şöyle açıklayacağım.
Ben bir Müslümân’ım. İnancım İslâm. Allâh’a îmân, Kur’ân’a îmân, Peygambere îmân vs.
Şimdi soruyorum dünyâda ki tüm Müslümânların inancı İslâm olanların inancı bu değil mi?
Cevap: Evet
Yaşantı şekilleri aynı mı? Hayır
İbâdet şekilleri aynı mı? Hayır
Mezhepleri aynı mı? Hayır

İşte paradigma dediğimiz olay da budur. İnançtan sonraki seçimlerimiz bir paradigmadır, bir örnek, numune, bakış açımız, düşünce kalıbımızdır. Burada ki seçimlerimiz birim bakış açımızı, davranış kalıplarımızı, görüntümüzü etkileyecektir. Bu seçimlerin aynı olması benzer eğitim, benzer çevre ve kültür şartları ile sağlanabilse de yüde yüz aynı seçimlerin olması imkânsızdır. Şartlar paradigma seçimlerimiz etkiler ve paradigma seçimlerimizi tamamen değiştirebiliriz. Yine eğitim, bilim, kültür, teknoloji bu seçimlerimizi değiştirebilir. Biz bunlara paradigma kayması diyeceğiz. Eğer bu yerinde, zamânında doğru bir şekilde yapılabilirlerse yapanları hızla ilerletirken yapmayanları da hızla geriletir, sistemin dışına atar hatta ve hatta fırlatır sonunda iflâs etmekle sonuçlanır.

Örnek olarak dijital devrime girenler bilim, teknoloji, sanayi, ekonomi de hızla yükselirken klasik teknolojide kalanlar ise hızla çöküşe gittiler. Japon dijital devrimi buna güzel bir örnektir.

O zaman Taga ile Düşünce Kalıplarımız, Paradigmalarımız arasında sıkı bir bağ vardır.

Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine IV

Senin kalbinden sürgün oldum ilkin
Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreği
Bütün törenlerin şölenlerin ayinlerin dışında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Uzatma dünya sürgünümü benim
Güneşi bahardan koparıp
Aşkın bu en onulmazından koparıp
Bir tuz bulutu gibi
Savuran yüreğime
Ah uzatma dünya sürgünümü benim
Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil
Ayaklarımdan belli
Lambalar eğri
Aynalar akrep meleği
Zaman çarpılmış atın son hayali
Ev miras değil mirasın hayaleti
Ey gönlümün doğurduğu
Büyüttüğü emzirdiği
Kuş tüyünden
Ve kuş sütünden
Geceler ve gündüzlerde
İnsanlığa anıt gibi yükselttiği
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

Bütün şiirlerde söylediğim sensin
Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin
Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome’nin Belkis’in
Boşunaydı saklamaya çalışmam öylesine aşikârsın sen bellisin.
Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için
Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini
Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini
Ey gönüllerin en yumuşağı en derini
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

Yıllar geçti sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta
Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında
Çatı katlarında bodrum katlarında
Gölgelendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba
Hep Kanlıca’da Emirgân’da
Kandilli’nin kurşunî şafaklarında
Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında yazında
Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Ey çağdaş Kudüs (Meryem)
Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır (Züleyha)
Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında
Köle gibi satıldım pazarlar pazarında
Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında
Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında
Gölgendi yansıyıp duran bengisu pınarında
Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda
Verilmemiş hesapların korkusuyla
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır
Aşk celladından ne çıkar madem ki yâr vardır
Yoktan da vardan da öte bir Var vardır
Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır
O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır
Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır
Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır

Sevgili
En sevgili
Ey sevgili

Sezai KARAKOÇ [12]

Not: Bu makale devam edecektir. Kaynakta verdiğim linkte Paradigma felsefedir derken ben paradigmanın felsefenin kendisi değil daha alt birimi olarak ifade ediyorum. Bu yüzden paradigma felsefe değildir ifadesini kullanıyorum.

Kaynaklar/References:

 1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=379
 2. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183
 3. http://its-innovative.com/blog/what-happened-to-japanese-innovation/
 4. http://www.egitim.aku.edu.tr/paradigma.ppt
 5. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/55/11/730804/dosyalar/2013_05/30043719_paradgmalar%C4%B1m%C4%B1z.pdf
 6. The Structure of Scientific Revolutions (Bilimsel Devrimlerin Yapısı) Thomas S. Kuhn
 7. http://projektintegracija.pravo.hr/_download/repository/Kuhn_Structure_of_Scientific_Revolutions.pdf
 8. https://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/Kuhn.html
 9. https://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/Kuhnsnap.html
 10. http://philosophy.wisc.edu/forster/220/kuhn.htm
 11. Business Consultants, Inc. Understanding “TAGA” : Forces that  Obstruct and  Promote Innovation Understanding “TAGA”
 12. http://www.siir.gen.tr/siir/s/sezai_karakoc/surgun_ulkeden_baskentler_baskentine.htm

Monozukuri WebGL

WebGL ile Monozukuri

Monozukuri with WebGL

Mehmet Keçeci

Mefumetto Kecheji

15.07.2014

Not 1: Ekranda birşey gözükmüyor ise Tarayıcınızın veya Ekran Kartınızın WebGL ayarları kapalıdır. (Could not initialise WebGL) Ayarlarını WebGL’e göre düzenlemeniz gerekir. Ör: Firefox: about:config webgl.disabled;false gibi.

Not 2: Monozukurinin bizde ki karşılığı Sun’ . Sanat kelimesi buradan türemiştir.

Not 3: WebGL Kontrol (Control): https://get.webgl.org & https://www.chromeexperiments.com/webgl

Sun’ bir fiili icat etmektir. Her sun’ fiildir fakat her fiil sun’ değildir.

Fiil hayvân ve cânsız varlıklara da nispet edilir ancak sun’ onlara nispet edilmez. Yâni sanat öyle ‘aşkın bir fiil’ ki hareket eden bütün cânlılar arasında hareketine bir incelik, zariflik katarak inancını işleme yetisi olarak insâna bahşedilmiş bir yeti. Râgıb el-İsfehânî, Müfredât el-Faz’il Kur’ân (Kur’ân Kavramları Sözlüğü). [1]

Monozukuri hakkında geniş bilgi için [2], Monozukuri geçen sözler için [3]’e bakabilirsiniz.

Kaynaklar:References:

 1. Turkiah Quotes (I, II, IV, V, VI), Mehmet Keçeci
 2. Türkçe Alıntılar, Mehmet Keçeci
 3. Monozukuri
 4. Mehmet Keçeci’nin Sözleri ve Şiirleri: Simetrî I (Simetry I)
 5. http://www.amazon.com/Mehmet-Ke%C3%A7eci/e/B00WH281P0