Bilim Dünyası

Bilim Dünyası

Science World

Mehmet Keçeci
1996

Kün Feyekûn

Sevgili X dinleyicileri yepyeni bir programla karşınızdayız. Bu programda Big Bang (Büyük Patlama), Kâinatın Doğuşu, Galaksiler, Kuantum Fiziği, Beyaz Cüceler, Nötron Yıldızları, Kuasarlar, Karadelikler, Işık Hızı, Madde ve Anti Madde, Enerji, Nükleer Enerji, Termonükleer Bombalar, Zamân, UFO’lar, Boyutlar, Işınlanma, Kâinatın Genişliği, Güneş ve Güneşteki Kara Lekeler ve bunun gibi birçok ilginç konularla karşınızdayız.

Sevgili X dinleyicileri böyle bir programı hazırlamamızın sebebi baş döndürecek bir hızla ilerleyen bilim ve teknoloji sahasında neler olup bittiğini bir nebze de olsa takip edebilmek ve Rabbimizin Kur’ân-ı Kerimde Âl-i İmrân 191’deki emrine uyabilmektir. “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sâhipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allâh’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azâbından koru!” Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, Âyet: 3/190-191, “Gök (semâü) yarılıp da (-nşekkati) , yanıp kızaran yağ gibi (fekânet) kırmızı gül (verdeten kaddihâni) hâline geldiği zamân (fei’za, hâliniz ne olur?) Kur’ân-ı Kerîm, Rahmân Sûresi, Âyet: 55/37” ayetlerinin sırrını biraz daha derinden tefekkür edebilmek ve yitirdiğimiz ilmin ucundan da olsa tekrar yakalayabilmek ve Rabbimizin bizlere neler bahşettiğini anlayabilmektir. İmâm-ı Gazzâlî (rha.) “Astronomi bilmeyen mârifetullâhta noksan kalır” sözünden mârifetullâha doğru bir adım daha atmaktır.

Ben program hazırlayıcınız Mehmet Keçeci bugünkü konumuz Big Bang, Kâinatın Doğuşu,  Yaratılış, Büyük Patlama, Singülarite,  Başlangıç Tekilliği, (Kozmik çekirdek, Siyah Nokta, İptidai Atom, Kozmik Çorba) gibi birçok adlarla adlandırılan 20. Yüzyılın en önemli teorisi ile sizlerle beraberiz. Bu teoriler “O, gökleri ve yeri örneksiz (bedî’u-ssemâvâti) yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir (Kün Feyekûn). Kur’ân-ı Kerîm Bakara Sûresi, Âyet: 2/117”, “O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah’ın “ol” deyip de her şeyin oluvereceği (Kün Feyekûnü) günü hatırla. O’nun sözü gerçektir. Sûra üflendiği gün de mülk (hükümranlık) onundur. Gaybı da, görülen âlemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır. Kur’ân-ı Kerîm En’âm Sûresi, Âyet: 6/73”, “Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece, ona, “ol” dememizdir. O da hemen oluverir (Kün Feyekûnü). Kur’ân-ı Kerîm Nahl Sûresi, Âyet: 16/40”, “Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir (Kün Feyekûnü). Kur’ân-ı Kerîm Yâsîn Sûresi, Âyet: 36/82”  yâni “ Ol” emrinin tezahüründen başka bir şey değildir.

Sizlerle burada birçok konuları, teorileri, kanunları, hipotezleri konuşacağız, müzakere edeceğiz, tartışacağız bazen anlattıklarımızı unutun diyeceğiz ve yeniden yeni bir bakışla anlatacağız, beyin jimnastiği yapıp uyuyan beynimizi uyandıracağız ve Rabbimizin bize bahşettiği beynimizin inanç ile birleşince devasa büyüklüğünü seyredeceğiz.

Bilim Dünyası

Kaynaklar/References:

  1. Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, Âyet: 3/190-191
  2. Kur’ân-ı Kerîm, Rahmân Sûresi, Âyet: 55/37
  3. Kur’ân-ı Kerîm Bakara Sûresi, Âyet: 2/117
  4. Kur’ân-ı Kerîm En’âm Sûresi, Âyet: 6/73
  5. Kur’ân-ı Kerîm Nahl Sûresi, Âyet: 16/40
  6. Kur’ân-ı Kerîm Yâsîn Sûresi, Âyet: 36/82