Psikolojik Anket Senaryosu

Psikolojik Anket Senaryosu

Psychological Survey Scenario

Mehmet Keçeci

17.08.2010

Anket

1. A, B, C, D, E, F parti ve grup taraftarlarından 10”ar kişi seçilir.

2. Seçilenler için grup anketi düzenlenerek en az %80 grup, partizan olanları ayrılır.

3. Daha sonra bunlara sanki parti liderlerinin veya grup liderlerinin fikirleriymiş gibi olan aslında tüzüklerine dahi ters fikirler sorularak teste tabi tutulurlar. (genelde çok bilinmeyen fikirlerdir ki ankettekilerin şüphelenmemesi için)

Ör: Parti liderinizin şu konusunda ki görüşünü destekliyor musunuz?

a) Destekliyorum

b) Desteklemiyorum

(aslında parti lideri bu konuda tam tersini düşünmektedir)

Sizce böyle bir anketin sonucunda taraftarlar yüzde kaç liderinin ve partisinin, grubunun aslında tam tersine oy kullanmışlardır?

İşte burada genellikle idealler ve gerçekler çatışmasını görürsünüz.

Tam bir grup psikolojisi ortaya çıkışını hayretlerle seyredersiniz.

Siz siz olun asla üzüm salkımı gibi birilerin peşinde gitseniz dahi kendi düşünce ve sorgulamanızı bırakmayınız.

Üzüm Salkımı

İnsan Nüfusu

İnsan Nüfusu

Human Population

Mehmet Keçeci

02.02.2010

Yaptığım bazı tahminlere göre insan nüfusu 2060 tarihinde zirveye çıkarak 8.781.880.000‘e ulaşacaktır

ve ondan sonra azalma eğilimine girecektir. 2100 yılında is 2016-2017 yıllarında ki insan nufusuna yaklaşacaktır.

Tahmini olarak 2100 yılında ki dünyanın nüfusu 7.259.439.000 kişi olacaktır.

İnsan Nüfusu Human Population

According to some estimates I”ve done out of the summit on the human population of 8,781,880,000 in 2060 to reach and then will decline.
That the human population in 2100 is closer in the years 2016-2017.
As estimated in 2100 that the world’s population will be 7,259,439,000 people.

Metrik Birimler

Metrik Birimler

Metric Units

08.06.2007

  Birimler / Artan   Birimler / Azalan  
  1 m = 100 cm  =102 cm 1 m = 1000 mm  =103 mm    
1 metre 1m    
2 deka 101m deci 10-1m =10 cm=100 mm
3 hecto 102m centi 10-2m =1 cm=10 mm
4 kilo 103m milli 10-3m =1 mm
5 mega 106m micro 10-6m
6 giga 109m nano 10-9m
7 tera 1012m pico 10-12m
8 peta 1015m femto 10-15m
9 exa 1018m atto 10-18m
10 zetta 1021m zepto 10-21m
11 yotta 1024m yocto 10-24m
         
         

Ders 6: Operatörler ve C++’da Genel Konu ve Terimler

Ders 6: Operatörler ve C++’da Genel Konu ve Terimler

Lesson 6: Operators and C++‘s General Topics and Terms

Mehmet Keçeci

04.04.2000

Operator (İşleç): Bir işlemi gösteren semboldür ve kendisi işlemin nesnesidir, yapılan işlemi gösterir.

(*: çarpma işleci, +: toplama işleci gibi yapılan işlemi bize verirler)

*: Çarpma

/: bölme

+: toplama

-: çıkarma

!: Mantıksal değildir

&&: Mantıksal ve

||:  Mantıksal veya

C++ da Genel Konu ve Terimler

C + + ‘s General Topics and Terms

 1. Programlama Kavramı ve Programlamanın temelleri
 2. C++”ın programlamadaki yeri ve uygulamaları
 3. C++ Dilinin temel elamanları
 4. Temel veri tipleri ve işlemler
 5. Fonsiyonlar, fonksiyon yükleme
 6. İşaretçiler ve dinamik bellek yönetimi
 7. Diziler
 8. Nesne tabanlı programlamanın temelleri
 9. Sınıf, Şablon sınıfları
 10. Nesneler
 11. İşleç (0perator) yükleme
 12. – Ekrandan okuma ve ekrana yazdırma
 13. İsim uzayları
 14. Miras alma ve çok biçimlilik
 15. Yapıcılar ve yıkıcılar
 16. Nesnelere giriş ve “nesne tabanlı merhaba”
 17. Yapıcılar ve atama işleci
  > – Temel akış denetimi
  > – Yöntemler ve yöntem yükleme
  > – Birden fazla dosya kullanmak ve isim uzayları
  > – Proje organizasyonu ve GNU make
  > – KDevelop
  > – Genellenmiş teknikler ve şablon yazmak
  > – STL”deki temel veri yapıları ve adımlayıcılar
  > – Yüksek seviye algoritmalar ve algoritma nesneleri
  > – Çeşitli tasarım biçimlerinin C++”da uygulanması
  > – Düşük seviye algoritmalar kurmak ve kapsam kuralları
  > – Bellek modelleri, durağan değişkenler, işaretçiler ve diziler
  > – Dizi algoritmaları
  > – Dinamik bellek yerleşimi ve yıkıcılar
  > – İşleç yükleme
  > – Dosyalarla çalışma
  > – Miras alma teknikleri ve çok biçimliliğe giriş
 18. Data Types, Storage Classes, & Scope
  Pointers, Arrays, and Dynamic Allocation
  Compiler Directives, Preprocessor, and Macros
  Operators and Expressions
  Functions and C Runtime Library
  Structures and Unions
 19. ANSI C Programming Course Overview:
  Overview of C
  Operating System Independence
  Design Goals and Capabilities
  Flavors of C
  Compiler Directives and the C Preprocessor
  Compile-Time Directives
  Use of typedef
  C Preprocessor Syntax
  Fundamental Data Types, Storage Classes, and Scope
  Fundamental Data Types and Qualifiers
  Constants and Strings
  Storage Classes
  Scope and Block Structure
  Scope and Data Hiding
  Data Initialization
  Pointers and Dynamic Allocation
  Advantages of Pointers
  User of Pointers
  Pointer and Address Arithmetic
  Dynamic Storage Allocation
  sizeof
  Double Indirection
  Macros
  Functions versus Inlining
  Purpose of Macros
  Use of Macros
  Making Code More Readable
  Auto Adjustment of Compile Time Values
  Conditional Compilation
  Making Code Portable
  Simplifying Complex Access Calculations
  Advanced Micro Design Tips
  Using Macros to Help Write Portable Programs
  When to Use a Macro instead of a Function
  Using Macros for Debugging
  Arrays
  Purpose of Arrays
  Declaring an Array
  Initializing an Array
  Addressing Elements
  Stepping Through an Array
  Variable Size Arrays
  Arrays of Pointers
  Arrays of Strings
  Passing an Array to a Function
  Dynamic Memory Allocation
  Multidimensional Arrays
  Basic Formatted I/O
  Standard I/O Library
  Character Set Encoding
  Standard Input and Output
  Character I/O Functions
  Formatted I/O Functions
  String Constants
  Program Debugging
  Problem Analysis
  Instrumenting with printif
  Instrumenting with ctrace
  The Purpose of Debuggers
  How Not to Use Debuggers
  Symbolic Debuggers
  Operators and Expressions
  Arithmetic, Logical, and Bit Operators
  Precedence and Associativity
  Assignment and Casting
  The Conditional Operator
  Flow Control Constructs
  Conditional Constructs: if, switch
  Looping Constructs: while, do, for
  Programming Style
  Functions (Subroutines)
  Purpose of Functions
  Functions versus Inlining
  Automatic Variables
  The Argument Stack
  Passing By Value
  Passing By Reference
  Declaring External Functions
  Function Prototyping
  ANSI Prototyping
  The _NO_PROTO Compiler Symbol
  Varargs Functions
  Passing a Function as an Argument
  Designing Functions for Reusability
  Calling a Function from Another Language
  Returning a Dynamically Allocated Value Using Double Indirection
  Casting the Return Value of a Function
  Recursion and Reentrancy
  Structures
  Purpose of Structures
  Defining and Declaring Structures
  Accessing Members
  Pointers to Structures
  Dynamic Memory Allocation
  Passing a Structure to a Function
  As a Pointer
  Passing the Actual Structure
  Advanced Structures and Unions
  Nested Structures
  Arrays of Structures
  Bit Fields
  Unions
  Linked Lists
  C Runtime Library Standard Functions
  Character I/O
  Unformatted File I/O
  Formatted File I/O
  Math Functions
  Miscellaneous Functions
  Strings and Character Manipulation
  Strings as Character Arrays
  String Library Functions
  Reading and Writing Strings
  Accessing Command Line Arguments and Environment Symbols
  argc and argv
  Parsing Command Line Options
  Accessing the Environment Array
  Structured Programming
  Structuring Code for Quality, Reliability, Maintainability
  Designing for Modularity and Reusability
  Advanced Programming Consideration
  Writing Portable Code
  Use of Macros
  ANSI C Limits
  Feature Test Macros
  Client/Server Design
  Performance Considerations

Ders 3: C++’ta Matematiksel İşlemler

 Ders 3: C++’ta Matematiksel İşlemler

Lesson 3: Matematical Processing with C++

Mehmet Keçeci

04.04.2000

5. Örnek

#include <iostream>
using namespace std;
int x,a;
unsigned int b;
int main ()
{

a=10;
b=6;
cout<<“Topla a+b: “<<a+b<<“\n”;
cout<<“Çıkart a-b: “<<a-b<<“\n”;
cout<<“Çarp a*b: “<<a*b<<“\n”;
cout<<“Böl a/b: “<<a/b<<“\n”;
cout<<“Modülü/Kalan : “<<a%b<<“\n”;
cout<<“Küçükten Çıkart b-a: “<<b-a<<“\n”;
cout<<“a’yı bir arttır ++a : “<<++a<<“\n”;
cout<<“a: “<<a<<“\n”;
cout<<“a’ya iki ekle a+2 : “<<a+2<<“\n”;
cout<<“a++: “<<a++<<“\n” /* a++: a nın değerini gösterir fakat kendisinden sonra 1 artırır. ++a ise a nın değerini işlemden önce arttıtır.*/ ;
cout<<“a: “<<a<<“\n”;
cout<<“a+a++: “<<a+a++<<“\n”;
return 0;
}

6. Örnek sıfıra bölüm hatasını ortadan kaldıralım

 

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()

{

int mk,tr;
cout<<“Birinci sayiyi giriniz :”<<“\\n”;
cin>>mk;
cout<<“ikinci sayiyi giriniz :”<<“\\n”;
cin>>tr;

if (tr==0) /*şayet tr 0”a eşitse ((!(tr==0)) veya (tr!=0) yaparsanız sonsuz döngü oluşur)*/
cout<<“O ile bolunemez !”<<“\\n\\n”;

else //tr 0”o eşit değilse

cout<<“Birinci sayi “<<mk<<” ile “<<tr<<” nin bolumu : “<<mk/tr <<“\\n\\n”;

return 0 ;
}

Ödev1 (Homework): if ( (x==5) && (y>x) )

7. Örnek: Switch: (Değer bir ise bunu 2 ise şunu yap gibi)

#include <iostream>
using namespace std;

int main()

{

unsigned short int mk;

cout<<“0 ile 5 arasinda bir sayi seciniz :\\n “;
cin>>mk;

switch (mk)

{

case 0: cout<<“Hayirli gunler dilerim\\n”;
break;
case 1 : cout<<” Gunaydin !!!\\n”;
break;
case 2 : cout<<“ikindi cayina bekleriz !!!\\n”;
break;
case 3 : cout<<“Aksam yemegine gelermiydiniz !!!\\n”;
break;
case 4 : cout<<“Yatiyada kalsaydiniz bari !!!\\n”;
break;
case 5 : cout<<“Gitmeyeceksiniz gibi gözukuyor bari biz kovalim !!!\\n”;
break;

default: cout<<“Lutffen 0-5 arasinda sayi seciniz\\n”;

}

cout<<“\\n”;
return 0;

}

8. Örnek: While (iken : 10’dan kükük se şunu yap)

#include <iostream>
using namespace std;

int main()

 

{

 

int mk = 0;

 

while(mk<=10) /*mk 10”dan küçük veya eşitse döngü 10+1=11 olanakadar devam eder*/

 

{
mk++; //mk”yı bir artırır.
cout<<“<mk : “<<mk<<“\\n”;
}

 

return 0;
}

9. Örnek For

#include <iostream>
using namespace std;

int main()

{

 

int mk;

for (mk=1; mk<=10; mk++) /*mk”yı 1 olarak al 10” akadar birbir arttır*/

{
cout<<mk<<“\\n”;
}

return 0;

}

Kaynaklar/References:

 1. https://github.com/PhpHunter/Cplusplus_Ornekler