Tarassut

Tarassut
Under Close Monitoring

Mehmet Keçeci
31.12.2013

Tarassut

Arapça kökenli olan “tarassud-ترصّد” gözleme, gözetleme anlamlarına gelmektedir.  Ayrıca gözlem (rasat, rasathâne = gözlemevi), gözetim, yakın izleme, yakın takip, gözleme, göz altında tutma, observation, surveillance, supervision, close monitoring, supervision, oversight, custody, close watch, under close monitoring, closely monitored, close follow gibi ifadelerle de kullanılabilir.

Örnek olarak Tarassut kulesi = Gözetleme kulesi, gözcü kulesi (watch tower, yehova (jehovah, jah, jahve, jahveh, Rab) şahitlerinin (Jehovah’s Witnesses, kurucusu, öncüsü, önde gideni (forerunner) papaz, rahip, Pastör (Pastor) Charles Taze Russell (1852 – 1916) [1, 2] bir Cadılar Bayramı (Halloween Night) gecesinde ölmüştür ayrıca sembollerinde bir çok masonik ve tapınak şovalyelerin (Knights Templar) işaretleri mevcuttur [3]) gözetleme kulesi, zion’un gözetleme kulesi (zion= küdüs, vâdedilmiş topraklar, İsrail kavmi, sion dağı (jarusselam, holy city, promised land, land of promise, mount zion)  [4, 5], tarassut kulesi öğretisi, babil kulesi, artemisin gözcü kulesi), Tarassut Köpeği = Gözlem Köpeği, Watchdog (kontrolleri gerçekleştiren kişi, kurum, yazılım [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] veya donanım (Hata tesbiti ve düzeltilmesi, resetleme, sistem değişim tespiti (daemonize, monitor, restart, recovery)), tarassut elemanı, bekçi köpeği gazeteciliği-watchdog journalism, gazeteci-gerçeğin bekçi köpekleri, izleme/takip elemanı, hafiye [16]. Bu linkteki oyunda da (watchdogs) bu örgütlerin simgeleri var.

Iluminati (Illuminatus = Aydınlanmışlar, aydınlanma hareketi, ışığın insanları, 1776) ve gözetleme kulesi teşkilatları arasında da ilişkilerin olduğu açıktır (illuminati and the watchtower) [17]. Resmi sitelerinde siyonist olmadıklarını açıklamaktadırlar (“Siyasi Siyonizmin Kutsal Yazılarda hiçbir dayanağı yoktur.”-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania [18]) fakat farklı bağlantılarının olduğu görüş ağır basmaktadır.

Şimdi “Gezi Olayları veya Gezi Operasyonu” ve “17 Aralık Operasyonu” göz önüne alındığında dış bağlantıların yanında bunun iç bağlantılarının oldukları açıktır.  Bir ülkeye bu kadar zarar verdiren bir operasyon elbette ki iç ve dış güçlerle bağlantıları olacaktır.

Bu bağlantıların watchdog’u kimlerdir???

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُۜ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ۟

Onlar tuzâk kurdular (mekrettiler; bozgunculuk için gizli gizli çaba harcamak, plan yapmak, tuzak kurmak, tedbir almak, bir işi dört başı mâmur yapma). Allâh da tuzâk kurdu (mekirlerine mekretti (müşâkele)). Allâh tuzâk kuranların en hayırlısıdır (hayrülmâkirîndir) (Ve mekerû ve mekerallâhu ‘hayru’l-mâkirîne). Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, Âyet: 3/54

(Vemekerû vemekera(A)llâh(u)(s) va(A)llâhu ḣayru-lmâkirîn(e). 
Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.
Kur’ân-ı Kerîm, Sûre: Âl-i İmrân, Âyet: 3/54) [19]

Kaynaklar/References:

 1. http://global.britannica.com/EBchecked/topic/513182/Charles-Taze-Russell
 2. http://pabook.libraries.psu.edu/palitmap/bios/Russell__Charles_Taze.html
 3. http://www.sixscreensofthewatchtower.com/2charlestazerussell.html
 4. http://pastorrussell.blogspot.com/2010/10/birth-of-zions-watch-tower.html
 5. http://pastorrussell.blogspot.com/2008/09/was-charles-taze-russell-mason.html
 6. http://linux.die.net/man/8/watchdog
 7. http://www.sat.dundee.ac.uk/~psc/watchdog/Linux-Watchdog.html
 8. http://sourceforge.net/projects/watchdog
 9. http://sourceforge.net/projects/user-wd
 10. http://sourceforge.net/projects/winpooch
 11. http://sourceforge.net/projects/doggy
 12. http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/Papers/grenade.pdf
 13. http://www.embedded.com/electronics-blogs/beginner-s-corner/4023849/Introduction-to-Watchdog-Timers
 14. http://www.sensoray.com/downloads/appnote_826_watchdog_1.0.0.pdf
 15. http://www.ganssle.com/watchdogs.htm
 16. http://watchdogs.ubi.com/watchdogs/en-gb/home/index.aspx
 17. http://www.bibliotecapleyades.net/bloodlines/russell.htm
 18. http://www.jw.org/en/
 19. http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#3:54

Not1: 05.01.2013

(http://www.haber7.com/guncel/haber/1112922-paralel-devlet-once-dinlemis-sonra-fislemis#! haberi üzerine açıklama)

Rahatsızlık Vererek Tahrip Etme

İnsânların Rahatsız Edilerek Onlara Maddî ve Mânevî Zarar Verme

Hastaları Bu Yöntemle Öldürmeye Teşebbüs Etme

Rahatsızlık Vererek Tahrip Etme

Disturbance to Devastation

Mehmet Keçeci
 
12.11.2013
 
2 senedir rahatsız edildiğimiz halde
 1. Uyardığımız insanlar
 2. Rahatsızlık verenin ev sahibi 
 3. Polis (3 kere bildirilmiştir)
 4. Zabıta (4 kere gelmişlerdir. Yapabildiklerinden dolayı teşekkür ederim.)
 5. Belediye
tarafından her hangi bir çözüm üretilmemiştir.
 
Bundan sonra çıkacak sorunlar için açık bir bildirimdir. İlgili mercilere duyurulur.
Bunun dışındaki rahatsız edilmelerimi de yeri gelince yazacağım.
 
Devam edecektir…
 
13.11.2013
Zabıta, Belediye şu ana kadar 4 kere gelerek gayretlerini göstermişlerdir. Onlara ayrıca teşekkür ederim.
Şu anda rahatsızlık savcılığa intikal etmiştir. 
 
Not: Mahkeme sonucunda 5 sene uyarı cezası (5 sene içinde suç işlerse aldığı cezayı çekecek) verilmiştir. Buradan Hâkimlerimize ayrıca teşekkür ederim.