Amazon Kitaplarım

Amazon Kitaplarım

My Books of Amazon

Mehmet Keçeci
Mehmet Keçeci

 

 1. https://www.amazon.com/Mehmet-Keçeci/e/B00WH281P0
 2. https://www.amazon.co.uk/Mehmet-Keçeci/e/B00WH281P0
 3. https://www.amazon.co.jp/Mehmet-Keçeci/e/B00WH281P0
 4. https://www.amazon.de/Mehmet-Keçeci/e/B00WH281P0
 5. https://www.amazon.fr/Mehmet-Keçeci/e/B00WH281P0
 6. https://www.amazon.in/Mehmet-Keçeci/e/B00WH281P0
 7. https://www.amazon.es/Mehmet-Keçeci/e/B00WH281P0
 8. https://www.amazon.it/Mehmet-Keçeci/e/B00WH281P0
 9. https://www.amazon.co.uk/-/e/B00WH281P0
 10. https://www.amazon.in/-/e/B00WH281P0
 11. https://www.amazon.es/-/e/B00WH281P0
 12. https://www.amazon.it/-/e/B00WH281P0
 13. http://astore.amazon.com/mkstore077-20
 14. https://www.amazon.nl/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Mehmet+Ke%C3%A7eci&search-alias=digital-text&text=Mehmet+Ke%C3%A7eci&sort=relevancerank
 15. https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Mehmet+Kececi&search-alias=books
 16. https://www.amazon.com.au/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Mehmet+Ke%C3%A7eci&search-alias=digital-text&field-author=Mehmet+Ke%C3%A7eci&sort=relevancerank
 17. https://www.amazon.com.mx/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Mehmet+Ke%C3%A7eci&search-alias=books
 18. https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Mehmet+Ke%C3%A7eci&search-alias=books-ca

Beginning Bioinformatics

Beginning Bioinformatics

Presentation to Bioinformatics

Mehmet Keçeci

23.02.2016

Beginning Bioinformatics

Beginning Bioinformatics: Presentation to Bioinformatics
Authored by Mehmet Keçeci
Edition: 1.0.0

Beginning Bioinformatics is a without images Bioinformatics I. Bioinformatics courses increased rapidly with ICT basic science in the use of the natural result of increased especially to be connected to too many parameters of biological events, such as the inclusion long process are complex, the solution of complex events and storing them, interpretation and results in a short time a science and emerged to obtain the discipline branch. Both the content is far from each other to eliminate the hassle of science administration in both branches at the same time these branches of science has led to the necessity of giving bioinformatics as a discipline.

Publication Date: Jan 26 2016
ISBN/EAN13: 153019606X / 9781530196067
Page Count: 128
Binding Type: US Trade Paper
Trim Size: 6″ x 9″
Language: English
Color: Black and White
Related Categories: Science / Biotechnology

Links/Linkler: Paperback

 1. https://www.createspace.com/6092540
 2. http://www.amazon.com/dp/153019606X
 3. http://www.amazon.co.uk/dp/153019606X
 4. http://www.amazon.de/dp/153019606X
 5. http://www.amazon.co.jp/dp/153019606X
 6. http://www.amazon.it/dp/153019606X
 7. http://www.amazon.fr/dp/153019606X
 8. http://www.amazon.in/dp/153019606X
 9. http://www.amazon.ca/dp/153019606X
 10. http://www.amazon.com.mx/dp/153019606X
 11. http://www.amazon.com.br/dp/153019606X

Kindle:

 1. http://www.amazon.co.uk/gp/product/B01C4EM4FI
 2. http://www.amazon.de/gp/product/B01C4EM4FI
 3. http://www.amazon.com/gp/product/B01C4EM4FI
 4. http://www.amazon.co.jp/gp/product/B01C4EM4FI
 5. http://www.amazon.it/gp/product/B01C4EM4FI
 6. http://www.amazon.fr/gp/product/B01C4EM4FI
 7. http://www.amazon.in/gp/product/B01C4EM4FI
 8. http://www.amazon.ca/gp/product/B01C4EM4FI
 9. http://www.amazon.com.mx/gp/product/B01C4EM4FI
 10. http://www.amazon.com.br/gp/product/B01C4EM4FI
 11. http://www.amazon.com.au/gp/product/B01C4EM4FI

Bir Eserin Hisseyâbları

Bir Eserin Hisseyâbları

A works to be partners

Mehmet Keçeci

01.09.2015.

Bir eser

 

       Bir eser’in çıkış noktası, seziş, duyuş, duyumsama, esinlenme, ilhâm alma noktası, içsel yoğunluğun en fazla olduğu ân, boyutlardan ve zamândan bağımsız olduğu söylenebilir ve bu ânda elimize kalanların inkişâfı, keşfi, buluşu ve bunu kendi bilgi ve tecrübelerimizle yoğurmamız hattâ ve hattâ bu aslında yıllar süren bir geçmişin günümüzde ki ortaya çıkış meyvesinin şekillenmesi, imgelenmesi sürecinin bir sonucudur. Bu sonuç yine kendi üslûbumuzla, ifâde tarzımızla diğerlerinden etkilensek te etkilenmesek te ortaya koyduğumuz eserdir, meyvedir. Belki de aynı şeyleri hissetmiş olsak dahî ortaya konan eser farklı olmuştur. Bu çağın, şartların, çevrenin, ortamın, bizi biz yapan değerlerin ve bizim’in bir sonucudur. Bazen bir eseri ortaya koymak bir ömür sürerken bazen de çok kısa bir süre olabilmektedir. Fakat her ikisinde de arka alanda yatan bir geçmiş vardır. Bu esere bakan, okuyanlar eğer bunları fark edebilirlerse işte o zamân onların bilgi ve tecrübelerine sizlerin bilgi ve tecrübeleri eklenir ki bir eserden de en çok beklenen unsur belki de budur. Bilginin yanında eğitim, tecrübe, his, duygu, meserret, sevinç, üzüntü, yaşanmışlıkların aktarımı çok boyutlu olarak gerçekleşmiş, zamân ve mekânın ötesine ulaşılmış, birikimler târîhte kalmamıştır. Herkesin eserlere bu gözle bakabilmesini dilerim. Belki her nâşir, yayıncı, eseri ortaya koyan vurgu, ahenk, uyum, ritim, akış, bağlam, bütünlük, kompozisyon, lisânî, edebî bir kaygı gibi unsurların tamamını aynı anda sizlere sunamayacaktır veya böyle bir gayesi olmayacaktır. Biz öz’e bakabilirsek asıl’a ulaşmış olabiliriz. Ayrıntıları, incelikleri, lezzetleri, çeşnileri, râyihayı koklamasını, görmesini, tatmasını, duymasını, hiss-i kable’l-vukû’, sezgisel (heuristic) hissetmesini de öğrenebiliriz. Bekli de o zamân eserlerimizde sun’, san’at’a (art), monozukiriye, terakkiye, innovasyona, yeni ufuklara ulaşabiliriz. Kendimizin fehîm, irfân sâhibi bir ‘ârif, insân-ı kâmil, hitozukuri, insân-ı ekmel olup olmayacağımızı bilemeyiz fakat eserlerimizde bu yolu takip edebiliriz. Bize bu yolu en güzel gösteren ilâhî vahiy ve onun ortaya koyan sünnetullâh olacaktır. Sağlam ipe, hablullâh’a bir hablülmesâkin, sarmaşık gibi sarılan zâyi’ olmayacaktır. Belki de bu güzelliklerden hisseyâb olunabilinecektir.