Mass Spectrometry

Kütle Spektrometresi

Mass Spectrometry

Mehmet Keçeci

24.04.2014

 

Spectrometry

 

 

Spectrometry

 

Spectrometry

 

Kaynaklar/References:

  1. https://speakerdeck.com/mkececi/spectrometry
  2. http://www.slideshare.net/hiperteknoloji/spectrometry-35268792
  3. http://www.authorstream.com/Presentation/kececimehmet-2164736-spectrometry
  4. http://issuu.com/hiperteknoloji/docs/ms

Girişimcilik

Girişimcilik

Entrepreneurship

Mehmet Keçeci

30.04.2014

Fütüvvet dostların kusurlarını hoş görmektir.

Ebû Alî Fudayl bin İyaz (rha.) (?-803)

 

 

 

Girisimcilik_Entrepreneurship_2014

More PowerPoint presentations from Mehmet Keçeci

 

 

Biyobilişim

Biyobilişim

Biyoenformatik

Bioinformatics

Mehmet Keçeci

12.03.2014

 

biyoenformatik2

 

 

Biyoenformatik2

 

Kaynaklar/References:

  1. https://speakerdeck.com/mkececi/biyoenformatik2
  2. http://www.slideshare.net/hiperteknoloji/biyoenformatik2
  3. http://www.authorstream.com/Presentation/kececimehmet-2123808-biyoenformatik2